Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 15/2012

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 03.12.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantaina 10.12.2012 klo 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

 

 

292 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  303

293 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  303

294 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  303

295 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  303

296 §    POSAN TOTEUMA 1.1.-31.10.2012  303

297 §    KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / NINA JA HEIKKI NIEMI 303

298 §    KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / LAILA JA KARI PIRTTIMÄKI 303

299 §    SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK 2012  303

300 §    KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / TOMI TASALA  303

301 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2012 JA KAAVOITUSOHJELMA 2013 - 2014  303

302 §    VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA  303
VUOSILLE 2013-2015  303

303 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2012  303

304 §    JÄTEHUOLTOTAKSAN HYVÄKSYMINEN  303

305 §    VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA  303

306 §    HEVOSHAAN ALUEEN SUUNNITELMAPÄIVITYKSET  303

307 §    VUODEN 2013 ENSIMMÄISISTÄ KOKOUSAJANKOHDISTA PÄÄTTÄMINEN  303

308 §    POHJOIS-SATAKUNNAN TUULIVOIMAPUISTOJEN KAAVOITUKSEN JATKOHANKE  303

309 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA  TILAISUUKSISTA  303

310 §    REHTORIN SAIRAUSLOMAN AIKAISET TYÖ- JA PALKKAJÄRJESTELYT  303

311 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA REIMA COUNTRY MATKAILUYHDISTYS RY:N VÄLILLÄ 20.12.2005 ALLEKIRJOITETUN YHTEISSOPIMUKSEN TOTEUTTAMINEN  303

312 §    LUONTOTIETOKESKUSHANKE  303

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2012                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

10.12.2012 kello 18.30   19.28

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Kati Mansikkamäki

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Jorma Holma                            varajäsen

                                                                                      

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Kyösti Lahti                        valtuuston I varapuheenjohtaja

Ari Uusi-Rasi

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 292 - 313

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                                                Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                                    Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                                         17.12.2012

Allekirjoitukset

 

 

 

Jorma Holma                                          Olli Seppälä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                                         17.12.2012

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

292 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

293 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

Jorma Holma ja Olli Seppälä.

                                                                                                                                   

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

294 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

-          Verohallinto, maksatuserittely marraskuu 2012

-          Karvian kunta, ote Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen ja yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen

-          Kuntatyönantajat, lääkärisopimuksen 1.2.2013 voimaan tulevat muutokset

-          Varsinais-Suomen ELY-keskus, seutulipun valtionavun maksaminen ajalta 1.1.-30.6.2012

-          Satakunnan veroprosentit

-          D-Fence turvallisuusraportti 15.10.-15.11.2012

-          Karvian kunta, ote Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n osakkeiden lunastaminen Kiikoisten kunnalta

-          Siikaisten kunta, ote PoSan perussopimuksen ja yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 1.1.2013 lukien

-          Siikaisten kunta, ote Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n jäsenyys

-          Opetus- ja kulttuuriministeriö, liikuntatoimen ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2013

-          ELY-keskus, haettavana EU-rahoitusta ympäristöhankkeille Satakunnassa

-          Valtiovarainministeriö, kuntien harkinnanvarainen valtionosuuden korotus vuonna 2012

-          Vapaa-aikasihteeri, viranhaltijapäätös

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Jämijärvi, Päivike

o       Jämijärvi, Sillanpää

o       Jämijärvi, Vainio

o       Jämijärvi, Halmesniemi

o       Kauppila, Hatanpää

 

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

295 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                     

                                            Pohjois-Satakunnan Vammaisneuvosto                   15.10.2012

                                            Sataedu, yhtymähallitus                                               11.10.2012

                                            Kunnallisjohtajakokous                                                15.11.2012

                                            PoSa johtokunta                                                           27.11.2012

                                            Taloustyöryhmä                                                            29.11.2012

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

296 §            POSAN TOTEUMA 1.1.-31.10.2012

 

Liitteenä on PoSan taloudellinen toteutuminen 1.1.-31.10.2012 .Liite nro 296.1.

”Tasaisella vauhdilla ” toteuman” tulisi olla 83,33 %. Jämijärven kunnan osalta toteuma on 87,47 % kun se koko PoSalla on yhteensä 89,55 %.

Suurin ylitys Jämijärven kunnan osalta on tulossa aikuispalveluissa.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee toteuman tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

297 §            KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / NINA JA HEIKKI NIEMI

 

Jämijärven kunnan ja Nina ja Heikki Niemen välille on laadittu oheisen liitteen nro 297.1 mukainen kauppakirjaluonnos. Kauppakirjan mukaan Jämijärven kunta myy 580 m2:n määräalan Hevoshaka-nimisestä tilasta R:no 2:277.  Kauppahinta on 580 euroa.

Määräala rajoittuu heidän nykyiseen asuintonttiinsa. Määräalalle ei saa kaavan mukaan rakentaa ja se ei lisää ostajan rakennusoikeutta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Nina ja Heikki Niemen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsen Kati Mansikkamäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            -----

 

 

 

                                                                  


 

298 §            KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / LAILA JA KARI PIRTTIMÄKI

 

Jämijärven kunnan ja Laila ja Kari Pirttimäen välille on laadittu oheisen liitteen nro 298.1 mukainen kauppakirjaluonnos. Kauppakirjan mukaan Jämijärven kunta myy 830 m2:n määräalan Hevoshaka-nimisestä tilasta R:no 2:277.  Kauppahinta on 830 euroa.

Määräala rajoittuu heidän nykyiseen asuintonttiinsa. Määräalalle ei saa kaavan mukaan rakentaa ja se ei lisää ostajan rakennusoikeutta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Laila ja Kari Pirttimäen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ----- 

 

 

 


 

299 §            SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK 2012

 

Esityslistan liitteenä on Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-10 kk 2012. Liite nro 299.1.

 

Tasaisella vauhdilla toteutumisen tulisi olla 83,33 %.

Jämijärven kunnan osalta sairaanhoidon toteuma on 88,6 %, sosiaalipalvelujen osalta 49,5 % ja päivystyspalvelujen osalta 142,5 %. Edelliseen vuoteen verrattuna vastaavana ajankohtana tilanne on seuraava: sairaanhoito -4,6 %, sosiaalipalvelut -28,1 % ja päivystys +63%.

 

Jämijärven kunnan osalta näyttää lokakuun lopun tilanteen pohjalta, että sairaanhoitopiirin budjetoidut menot on ylittynyt n. 100 000 eurolla.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1-10 kk 2012 tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 

 


 

300 §            KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / TOMI TASALA

 

Jämijärven kunnan ja Tomi Tasalan välille on laadittu oheisen liitteen mukainen kauppakirja. Liite nro 300.1.

 

Kauppakirjan mukaan kunta myy Tomi Tasalalle 19 200 m2:n suuruisen määräalan Hevoshaka-nimisestä tilasta R:no 2:277 ja 1 800 m2:n suuruisen määräalan Ahonkulma nimisestä tilasta R:no 1:364. Kauppahinta on yhteensä 20 000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Tomi Tasalan välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------ 

 

 

 


 

301 §           JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2012 JA KAAVOITUSOHJELMA 2013 - 2014

 

                                           

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on tiedottaa kuntalaisille vireillä olevista ja tulevista kaavoitushankkeista. Katsaus palvelee 1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää julkisuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kaavoituksen eri vaiheissa.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on yhdessä kunnanjohtajan ja rakennuspäällikön kanssa valmistellut Jämijärven kunnan kaavoituskatsauksen 2012 ja kaavoitusohjelman vuosille 2013 – 2014. Liite nro 301.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1. asettaa kaavoituskatsauksen nähtäville, sekä teknisen toimiston ilmoitustaululle että kirjastoon ja

                                           

                                            2. saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 


 

302 §            VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

VUOSILLE 2013-2015

                                                                                                                                                                             

Vuoden 2012 talousarvio toteutuu muilta osin lähes budjetoidusti, paitsi Posan ja Keskussairaalan kulut tulevat ylittymään.

 

Vuoden 2011 lopullinen tieto verotuksesta osoittaa +5,1 %:n kasvua, joka vastaa valtakunnan keskitasoa. Samanaikaisesti yhteisövero kasvoi +10,1 % (valtakunnan keskiarvo +1,7%).

 

Vuoden 2013 investointien painopiste on edelleen kunnallistekniikassa. Tärkeänä investointina on myös laajakaistan rakentaminen koko kunnan alueelle. Sen rakentamiseen on varauduttu v. 2013-2015.

 

Kunnallisveroprosentti pysyy vuonna 2013 20,50 %. Kiinteistöveroja korotetaan vuoden 2013 valtakunnan keskitasolle. Taloussuunnitelmassa on varauduttu kunnallisveron nostoon vuonna 2014.

 

Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen. Tunnusluvut ilmenevät oheisesta taulukosta.

Tilikauden tulos vuoden 2013 osalta osoittaa alijäämää 235 000 euroa.

Henkilöstömenoissa on huomioitu tiedossa olevat palkantarkistukset. Työllistämisrahat on kohdistettu edellisen vuoden tapaan asianomaisille hallintokunnille.

Henkilöstösuunnitelma on talousarvion liitteenä.

 

Vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 on liitteenä nro 302.1.

Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 10.12.2012 § 18 päättänyt puoltaa talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymistä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2015 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 


 

303 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2012

 

                                            Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2012.

Liite nro 303.1.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edelliseltä vuodelta vastaavana ajankohtana.

Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 83,33 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 


                                            Tekninen lautakunta         88 §              27.11.2012

                                           

304 §            JÄTEHUOLTOTAKSAN HYVÄKSYMINEN

 

Uusi jätelaki (646/2011) tuli voimaan 1.5.2012. Lakiin sisältyy useita siirtymäkausia, mutta kunnallinen jätehuolto jatkuu pääosin ennallaan.

 

Jätelain 23 §:ssä mainitaan, että kunnassa jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan nimeämä jätehuoltoviranomainen.

 

Jämijärven kunnanvaltuuston hyväksymällä hallintosäännön muutoksella (10.4.2012 27 §) kunnan jätehuoltoviranomaistehtävistä huolehtii tekninen lautakunta.

Jätehuoltoviranomaisen toimivaltaan kuuluvat kunnalle jätelaissa säädetyt viranomaispäätökset;

-         jätehuoltomääräysten hyväksyminen

-         jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta päättäminen

-         jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen

-         jätemaksutaksan hyväksyminen

-         jätemaksujen maksuunpano

-         jätemaksujen kohtuullistamispäätökset

 

Pohjois- Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy hoitaa Kankaanpään kaupungin, Honkajoen, Karvian ja Lavian kuntien jätelain 32 §:n mukaisen jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn. Sopimuksen perusteella jätteet toimitetaan Kooninkeitaan kaatopaikalle. Sopijakunnista kaatopaikalle toimitettavista jätteistä perittävät käsittelymaksut määräytyvät Kankaanpään kaupungin teknisen lautakunnan 5.11.2012 hyväksymän jätehuoltotaksan mukaan.

 

Jämijärven kunnan alueella jätteiden keräys järjestetään sopimusperäisesti kiinteistökohtaisena sekä kunnan järjestämänä (aluekeräyspiste ”molok”). Kiinteistökohtaisen jätehuollon piiriin kuuluvat mm. vakituiset asunnot ja vuokrattavat loma-asunnot. Kunnan järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvat yksityiskäytössä olevat loma-asunnot.

 

Jätteenkuljetusyritys laskuttaa kiinteistökohtaisen jätehuollon piiriin kuuluvilta asiakkailtaan jätehuoltomaksut.

 

Aluekeräysjärjestelmän piiriin kuuluvilta asiakkailta Jämijärven kunta laskuttaa jätehuollosta jätehuoltoviranomaisen hyväksymän jätehuoltomaksun.

 

Jämijärven kunnan jätehuoltotaksat on tarkistettu edellisen kerran vuonna 2006 ja ne astuivat voimaan 1.1.2007.

 

Jätetaksaan kohdistuu huomattavia korotuspaineita, sillä kunnan järjestämästä jätteenkuljetuksesta ja käsittelystä (aluekeräysjärjestelmä)perimät maksut eivät kata läheskään niistä aiheutuneita kuluja.

 

Esityslistan liitteenä 88.1 on ehdotus kunnan uudeksi jätehuoltotaksaksi.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta kunnan jätehuoltoviranomaisena hyväksyy ehdotuksen. Uusi jätehuoltotaksa tulee voimaan 1.1.2013

 

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

KH 304 §                           Uusi jätehuoltotaksa on liitteenä nro 304.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee uuden jätehuoltotaksan tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Tekninen lautakunta         86 §              27.11.2012

 

305 §            VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

 

                                          Vesihuoltolain (119/2001) 5 §:n mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti.

 

                                          Kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa laatia ja pitää ajan tasalla vesihuollon kehittämissuunnitelmat lain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun.

 

                                          Kehittämissuunnitelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota vesihuollon järjestämiseen alueilla, joilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettu yleis- tai asemakaava tai joilla yleis- tai asemakaavan laatiminen on vireillä sekä alueilla, joita koskevat ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 §:n nojalla annetut ympäristönsuojelumääräykset.

 

                                          Vesihuollon kehittämissuunnitelma toimii kunnassa suunnittelun apuvälineenä, jossa luodaan katsaus vesihuollon nykytilaan, kehittämistarpeisiin ja tulevaisuudessa toteutettaviin suunnitelmien kehittämistoimenpiteisiin.

 

                                          Jämijärven kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman toteuttaminen ja ajan tasalla pitäminen on kunnan teknisen lautakunnan vastuulla.

 

                                          Kunnan ensimmäinen vesihuollon kehittämissuunnitelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 2004. Vesihuollon kehittämissuunnitelma tulisi päivittää viiden vuoden välein.

                                         

                                          Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen päätettiin aloittaa alkuvuodesta 2010.

 

                                          Kehittämissuunnitelman päivittämistyö päätettiin tilata Oy Björn Backström Ab:lta, nykyisin SKT Suomi Oy. Vesihuollon kehittämissuunnitelma kattaa koko kunnan alueen aikajänteellä 2010- 2020.

 

                                          Vesihuollon kehittämissuunnitelmasta pyydettiin lausunnot Varsinais- Suomen Ely -keskukselta, Ikaalisten, Parkanon ja Kankaanpään kaupungeilta ja Jämijärven kunnan kunnanhallitukselta.

                                          Saatujen lausuntojen pohjalta kehittämissuunnitelmaan on tehty vielä joitakin lisäyksiä ja tarkennuksia vuoden 2012 aikana.

                                         

                                          Vesihuollon kehittämissuunnitelmasta pidettiin esittelytilaisuus Jämi-Areenalla tiistaina 11.5.2010. Suunnitelman esitteli sen laatija, Kati Lundén SKT Suomi Oy:stä.

 

                                          Vesihuollon kehittämissuunnitelma oli nähtävillä 11.5.- 10.6.2010 teknisen toimiston ilmoitustaululla.

                                         

                                          Kehittämissuunnitelma on esityslistan liitteenä 86.1.

 

Päätösehdotus:               Jämijärven kunnan tekninen lautakunta hyväksyy vesihuollon kehittämissuunnitelman ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle suunnitelman hyväksymistä.

 

Päätös:                             Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                          -----

 

KH 305 §

 

                                          Kehittämissuunnitelma on liitteenä nro 305.1. Karttaliitteet on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy vesihuollon kehittämissuunnitelman ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 


                                          Tekninen lautakunta           15 §              27.3.2012

                                          Tekninen lautakunta           84 §              27.11.2012

 

306 §            HEVOSHAAN ALUEEN SUUNNITELMAPÄIVITYKSET

 

Tekn. ltk 27.3.2012

15 § HEVOSHAAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUTARJOUKSET

 

Tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset Hevoshaanalueen I-vaiheen kunnallisteknisten suunnitelmien päivittämisestä. Alkuperäiset suunnitelmat ovat vuodelta 1992. Suunnittelualue I sisältää 15 omakotitalotonttia ja 3 rivitalotonttia. Tarjousten viimeinen jättöpäivä on 16.03 2012 klo 15.00.

 

Tarjouspyynnöt lähetettiin kolmelle yritykselle/suunnittelijalle:

 

- FCG Finish Consulting Group Oy / Jani Sillanpää, Tampere

- Jokela Tapani, Ikaalinen

- Ramboll Oy, Pori

 

Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta, Ramboll Oy:ltä ja FCG Finish Consulting Group Oy:ltä.

Tapani Jokela ilmoitti puhelimitse 7.3.2012 ettei tule jättämään tarjousta.

 

                                            Halvimman tarjouksen jätti Ramboll Oy, 16.900 € (alv 0%)

                                            Liitteenä 15.1. tarjousten avaamispöytäkirja.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että se hyväksyy Ramboll Oy:n jättämän, edullisimman tarjouksen.

 

Päätös:                              Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

KH 2.4.2012 § 101

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esitykset. Suunnittelun kustannukset katetaan Hevoshaan kaavamuutokseen varatuista, säästyvistä varoista. Asia saatetaan tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                     

 

Tekn. ltk 27.11.2012 § 84

Ramboll Oy on päivittänyt Hevoshaan I- vaiheen kunnallistekniset suunnitelmat sovitussa määräajassa. Tarjouspyynnössä suunnitelmien valmistumisajankohdaksi määriteltiin 29.6.2012.

 

Kunnallistekniset suunnitelmat ovat nähtävillä lautakunnan kokouspäivänä kunnanviraston kokoushuoneessa puoli tuntia ennen kokouksen alkua.

 

Jämijärven kunnan hallintosäännön 42 §:n, kohdan 1.2 mukaan tekninen lautakunta voi päättää toimialallaan suunnittelijoiden valinnasta ja suunnitelmien hyväksymisestä siltä osin, kun aiheutuvat kustannukset eivät ylitä 15 000 euroa. Suunnitelmien hyväksymisestä tekee päätöksen kunnanhallitus.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Hevoshaan I- vaiheen kunnallisteknisten suunnitelmien hyväksymistä.

 

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

KH 306 §                           Ramboll Oy:n päivittämät Hevoshaan I-vaiheen kunnallistekniset suunnitelmat on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

307 §            VUODEN 2013 ENSIMMÄISISTÄ KOKOUSAJANKOHDISTA PÄÄTTÄMINEN

 

Kunnanhallituksen tulee päättää uuden valtuustokauden ensimmäisen kunnanhallituksen ja valtuuston kokousajankohdasta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää kunnanhallituksen ja valtuuston vuoden 2013 ensimmäisistä kokousajankohdista.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kunnanhallituksen ensimmäinen kokous pidetään 21.1.2013 klo 14.00 ja valtuuston ensimmäinen kokous 28.1.2013 klo 19.00.

                                           

                                            ____

 

 

 


 

308 §            POHJOIS-SATAKUNNAN TUULIVOIMAPUISTOJEN KAAVOITUKSEN JATKOHANKE

 

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoituksen jatkohankkeen hankehakemus on valmistunut.

 

Jatkohanke koskee Honkajoen ja Jämijärven kuntia. Hanketta hallinnoi Honkajoen kunta. Jämijärven kunnan alueelle sijoittuva kokonaisuus täydentää nyt kaavoituksen allaolevaa Ratiperän tuulivoimapuistoaluetta (11 voimalaa). Hankehakemus, avustushakemus ja karttasuunnittelu alueesta on liitteenä nro 308.1.

 

Jämijärven kunnan maksuosuus on 7 150 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää osallistua Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoituksen jatkohankkeeseen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

309 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA

 

1.      Anneli Kujansuu oli käynyt Kokemäen vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokouksessa ja Honkajoen lomituspalvelujen yhteistyöpalaverissa.

2.      Matti Leppihalme ja Anneli Kujansuu olivat käyneet Parkanon kaupungin itsenäisyyspäiväjuhlilla.

 

Selonteot merkittiin tiedoksi.

 

_____

 

 

 

 


                                            Yhteistyötoimikunta          20 §              10.12.2012

 

310 §            REHTORIN SAIRAUSLOMAN AIKAISET TYÖ- JA PALKKAJÄRJESTELYT

 

Rehtori Rolf Björkmanin sairausloma on alkanut 1.10.2012 ja kestää ainakin 31.12.2012 saakka.  Hänen tehtäviään hoitavat puoliksi vararehtori Niina Nukarinen ja kanslisti Ritva Mäkinen. Kiireisestä ajasta johtuen rehtorin tehtävät ovat kuormittaneet sijaisia tavallista enemmän ja heille sairausloman pitkäkestoisuudesta johtuen tulee suorittaa lisäkorvaus tehtävien hoidosta.

 

Asiaa on selvitetty Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta ja Niina Nukarisen osalta tulee soveltaa OVTES:n pykälää 20 ja Ritva Mäkisen osalta KVTES:n pykälää 9 kohtaa 3.2. Liite nro 20.1.

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että rehtorin sairausloman ajalta 1.10.-31.12.2012 suoritetaan hänen sijaisilleen lisäkorvausta seuraavasti:

 

-          vararehtori Niina Nukariselle 1 lisätunti/päivä á 21,39 €/h

-          kanslisti Ritva Mäkiselle 400 €/kk.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 15.30 ja saapui klo 15.40.             

 

-----               

 

KH 310 §                          

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

311 §            JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA REIMA COUNTRY MATKAILUYHDISTYS RY:N VÄLILLÄ 20.12.2005 ALLEKIRJOITETUN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on 7.6.2005 § 49 hyväksynyt Reima Country toimintakeskukselle kuntarahoitusosuutta 148 263 euroa. Samalla hyväksyttiin kunnan ja Reima Country matkailuyhdistyksen välinen yhteistyösopimus. Liite nro 311.1.

 

Yhteistyösopimuksen pohjalta on käyty neuvotteluja lunastuskohdan toteuttamisesta, mutta ne eivät ainakaan vielä ole johtaneet tulokseen.

 

Tämän vuoksi ja koska määräaika käy vähiin on Reima Country matkailuyhdistykselle toimitettu liitteen nro 311.2 mukainen vaade.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee suoritetun toimenpiteen hyväksyen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

 

312 §            LUONTOTIETOKESKUSHANKE

 

Kunnanhallitus teki 2.4.2012 § 100 seuraavan sisältöisen päätöksen Jämin luontotietokeskushankkeen osalta:

 

”Luontotietokeskuksen osalta kunnanhallitus päätti, ettei hankkeeseen osallistuta, koska talousarviossa ei ole varattu ko hankkeeseen rahaa ja kunnan taloudellinen tilanne ei anna myöten lisärahoituksen esittämiseksi.

 

                                            Keskustelun aikana kunnanhallituksen jäsen Kari Jokisalo esitti, ettei luontotietokeskushankkeesta tehtäisi päätöstä tässä kokouksessa, vaan asiasta pyydettäisiin lisätietoja. Kari Jokisalon esitys kannattamattomana raukesi.

 

                                            Kari Jokisalo jätti suullisesti eriävän mielipiteen kirjattavaksi pöytäkirjaan.”

 

                                            Kunnanhallitus päätyi kuitenkin keskustelemaan hankkeesta saadun lisäinformaation pohjalta (kunnanhallitus 6.8.2012 § 190).

                                            Asian lopullinen käsittely siirtyi vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2015 valmistelun yhteyteen.

 

                                            Valtuuston budjetti-iltakoulun yhteydessä 29.11.2012 päädyttiin siihen, että luontotietokeskushanke poistettiin talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta. Näin hanke ei sisälly kunnanhallituksen tekemään talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus saattaa asian tiedoksi Reima County ry:lle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____