Jämijärven kunta

Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika ti 15.04.2003 klo 19.00
Paikka kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat
38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

39 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

40 ERITYISOPETUKSEN PIENRYHMÄOHJAAJAN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT

41 PERUSOPETUKSEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVIÄ LV 2003-2004/
TEKNINEN TYÖ, OPINTO-OHJAUS, SEKÄ MAHDOLLISESTI MYÖS MUITA PERUSOPETUKSEN TUNTEJA 1-9 LK

42 PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETUSTEHTÄVIÄ LV 2003-2004/
BIOLOGIA, KUVAAMATAITO, KAUPALLISET AINEET SEKÄ MAHDOLLISESTI MUITA PERUSOPETUKSEN TUNTEJA LUOKILLA 1-9


44 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01.-31.03.2003

45 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

KÄYTETTÄVÄN TUNTIRESURSSIN JAKO JÄMIJÄRVEN KOULUJEN JA PERUSOPETUKSEN KESKEN

46 SAAPUNEET KIRJEETJÄMIJÄRVEN KUNTA

Sivistyslautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

4/03

KOKOUSAIKA

15.04.2003 klo 19.00- 20.05
KOKOUSPAIKKA kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)
Kari Pirttimäki, puheenjohtaja

Leena Koivunen

Marja-Liisa Vainionpää

Anu Sillanpää, 40-47

Ari Uusi-Rasi

Sirpa-Liisa Koivusilta, Helena Lehtiön varajäsen

Lasse Särkimäki, esittelijä ja pöytäkirjan pitäjä

POISSA OLLEET JÄSENET
Helena Lehtiö

Timo Kukkasmäki

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Ritva Mäkelä, kh:n edustaja

ASIAT 38-47

38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

----

39 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Koivunen ja Sirpa-Liisa Koivusilta. Tarkastus päätettiin pitää ti 22.04.2003 klo 12.00.

-----

 

40 ERITYISOPETUKSEN PIENRYHMÄOHJAAJAN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT

 

Pienryhmän tuntiopettajan toimi on ollut täytettynä väliaikaisesti lukuvuoden 2002-2003 pätevän hakijan peruttua tehtävien vastaanottamisen.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa erityisopetuksen pienryhmäohjaajan päätoimisen tuntiopettajan toimen haettavaksi 1.8.2003 lukien toistaiseksi liitteen 40.1. mukaisella ilmoituksella, joka ilmoitetaan työvoimatoimistolle ja julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla. Hakuaika päättyy pe 25.04.2003. Tuntiopettajan toimi täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Anu Sillanpää saapui tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

41 PERUSOPETUKSEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVIÄ LV 2003-2004/

TEKNINEN TYÖ, OPINTO-OHJAUS, SEKÄ MAHDOLLISESTI MYÖS MUITA PERUSOPETUKSEN TUNTEJA 1-9 LK

Lukuvuonna 2004-2005 tapahtuu opettajien tehtävien uudelleen järjestelyjä mm. toisen matematiikan opettajan jäädessä eläkkeelle, on opettajien avoinna olevat tehtävät syytä täyttää väliaikaisesti lukuvuodeksi 2003-2004 liitteen 41.1. mukaisella ilmoituksella.


Hakuilmoitus ilmoitetaan työvoimatoimistolle ja julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla. Hakuaika päättyy pe 25.04.2003.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa edellä mainitut tuntiopetustehtävät haettaviksi liitteen 41.1. mukaisella ilmoituksella.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

42 PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETUSTEHTÄVIÄ LV 2003-2004/

BIOLOGIA, KUVAAMATAITO, KAUPALLISET AINEET SEKÄ MAHDOLLISESTI MUITA PERUSOPETUKSEN TUNTEJA LUOKILLA 1-9

Lukuvuonna 2004-2005 tapahtuu opettajien tehtävien uudelleen järjestelyjä mm. toisen matematiikan opettajan jäädessä eläkkeelle, on opettajien avoinna olevat tehtävät syytä täyttää väliaikaisesti lukuvuodeksi 2003-2004 liitteen 42.1. mukaisella ilmoituksella.

Hakuilmoitus ilmoitetaan työvoimatoimistolle ja julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla. Hakuaika päättyy pe 25.04.2003.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa edellä mainitut tuntiopetustehtävät haettaviksi liitteen 42.1. mukaisella ilmoituksella.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.


----

44 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01.-31.03.2003

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon talousarvion toteutumisen ajalta 01.01.-31.03.2003.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

Sivistyslautakunta 27.03.2003 36

45 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

KÄYTETTÄVÄN TUNTIRESURSSIN JAKO JÄMIJÄRVEN KOULUJEN JA PERUSOPETUKSEN KESKEN

 

Koulukohtainen käytettävissä oleva tuntimäärä määräytyy sen mukaan, mikä on opetuksen järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaista ja täyttää Vnp:n peruskoulun tuntijaosta 23.9.1994/834.

POA3 :n (Perusopetusasetus nro 852/1998) mukaan : Perusopetusta annetaan ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla oppilaalle keskimäärin vähintään 19, kolmannella ja neljännellä vuosiluokalla keskimäärin vähintään 23, viidennellä ja kuudennella vuosiluokalla keskimäärin vähintään 24 ja sen jälkeisillä luokilla keskimäärin vähintään 30 oppituntia työviikossa

POL 16 :n (Perusopetuslaki nro 628/1998) mukaan: Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta.

POA 4:n mukaan : Esiopetuksessa ja perusopetuksen kahdelle ensimmäisellä vuosiluokalla oppilaan työpäivään saa kuulua enintään 5 oppituntia ja muina vuosina sekä lisäopetuksessa enintään 7 oppituntia.

-----

POL 37 :n mukaan jokaisella koululla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä. Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. Asianomainen ministeriö voi erityisestä syystä myöntää niistä erivapauden.

Sivistyslautakunta hyväksymät koulujen tuntiresurssit lukuvuonna 2002-2003:

1. Kyläkoulut : Palokoski 56 vkt, Suurimaa 54 vkt, Tykköö 55 vkt, Kirkonkylän ala-aste 152 vkt ja Jämijärven yläaste 192 vkt.

2. Lisäksi Kirkonkylän kouluun saksan kielen vapaaehtoista opiskelua varten enintään 4 vkt.

3. Tukiopetustunnit: Kukin koulu voi käyttää tukiopetukseen syyslukukauden 2002 aikana seuraavasti: Kirkonkylän ala-aste 8 vkt, Palokosken ala-aste 3 vkt, Suurimaan ala-aste 3 vkt, Tykköön ala-aste 3 vkt ja Jämijärven yläaste 10 vkt.

4. Kouluille kerhotuntikiintiö kyläkoulut kukin 2 vkt, Kirkonkylän aa 4 vkt ja yläaste 4 vkt..

5. Opettajien harkinnanvaraiset tunnit pidetään ennallaan ja maksetaan opetusalan VES:n mukaan.

6. Erityisopetuksen tunnit: a) Osa-aikaiseen erityisopetukseen käytettävissä 25 vkt. Tunnit jaetaan kouluille kunkin koulun tarpeiden mukaisesti kuitenkin siten, että kyläkoulut saavat kukin vähintään 3 vkt ja enintään 5 vkt ja Kirkonkylän ala-aste 10 -16 vkt

b) pienryhmäopetus 22 vkt, lisäystä 2 vkt edelliseen lukuvuoteen. Tarvittaessa pienryhmänopettaja voi antaa täydentävää tukiopetusta.

Yläasteen oppilasmäärässä on huomattava kasvu. Kyläkoulujen oppilasmäärät pysyttelevät suurin piirtein entisellä tasolla, muutaman oppilaan muutos suuntaan tai toiseen. Kirkonkylän ala-asteen oppilasmäärä on laskussa.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen tuntiresurssit lukuvuonna 2003-2004:

1. Opetustunnit: Kyläkoulut Palokoski 56 vkt, Suurimaa 54 vkt, Tykköö 55 vkt, Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 1-6 152 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 7-9 192 vkt.

2. Jämijärven keskuskoulun 1-6 lk ja kunnan koulujen saksan kielen vapaehtoista opiskelua varten enintään 6 vkt.

3. Tukiopetustunnit: Kukin koulu voi käyttää tukiopetukseen syyslukukauden 2003 aikana seuraavasti; Jämijärven keskuskoulu, lk 1-6 8 vkt, Palokosken koulu 3 vkt, Suurimaan koulu 3 vkt, Tykköön koulu 3 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, lk 7-9 10 vkt.

4. Kouluille kerhotuntikiintiö: kyläkoulut kukin 2 vkt, Jämijärven keskuskoulu, 1-6 lk 4 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, 7-9 lk 4 vkt.

5. Opettajien harkinnanvaraiset tunnit pidetään ennallaan ja maksetaan opetusalan VES:n mukaan.

6. Erityisopetuksen tunnit: a) Osa-aikaiseen erityisopetukseen käytettävissä 25 vkt. Tunnit jaetaan kouluille kunkin koulun tarpeiden mukaisesti kuitenkin siten, että kyläkoulut saavat kukin vähintään 3 vkt ja enintään 5 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 1-6 10 -16 vkt

b) pienryhmäopetus 22 vkt.

Tarvittaessa pienryhmänopettaja voi antaa täydentävää tukiopetusta. Pienryhmäopetus on osoittautunut hyvin tarpeelliseksi ja tehokkaaksi opetusmuodoksi. Pienryhmäopetukseen voivat osallistua kaikki ne oppilaat, joilla on esim. keskittymisvaikeuksia omassa luokassaan tms. ja kuitenkin kuuluvat normaaliin yleisopetukseen eivätkä ole erityiskouluun sijoitettavia. Tämä raja-alue normaalin yleisopetuksen ja erityiskoulun antaman erityisopetuksen välillä voidaan siten kattaa varsin pienin kustannuksin.

Kerhotuntien pitäminen kouluilla antaa oppilaille harrastusmahdollisuuksia lisää. Kuitenkaan ei kaikkia tunteja voida pitää, mikäli vanhemmat eivät kuljeta lapsiaan itse.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Tulevana lukuvuonna 2003-2004 Suurimaan koulun oppilasmäärä on kasvussa ja siksi koulun käytettävissä oleva resurssi tulee nostaa 56 viikkotuntiin.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää korottaa Suurimaan koulun opetustuntien määrää lukuvuodeksi 2003-2004 56 viikkotuntiin.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

46 SAAPUNEET KIRJEET

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi Jämijärven keskuskoulun 1-6 luokkien opettajien (Heikki Ränsi, Rami Heikkilä, Niina Nukarinen, Pia Anttila ja Maarit Rantanen) ja erityisopettaja Anne Alakosken allekirjoittaman kirjeen: Pienryhmä Jämijärven keskuskoulun 1-6 luokkien oppilaille.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----