Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                        Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

ti 6.11.2012 klo 18.30

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

Sivistyslautakunta..........................................................................     5/12

58 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

59 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

60 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.7.- 30.9.2012

61 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 30.9.2012

62 § TALOUSARVIO VUODELLE 2013

63 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2013

64 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

65 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

YRJÖ ALAROTU                           NIINA NUKARINEN

Yrjö Alarotu                                    Niina Nukarinen

puheenjohtaja                                vararehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                                 5/12

 

 

KOKOUSAIKA

 

6.11.2012 klo 18.30 – 19.05

 

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarotu Yrjö, puheenjohtaja

Rantanen Briitta

Pajulahti Tarja

Rudenberg Erkki

Virtanen Markku

Nukarinen Niina, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Iivonen Markku

Ojala Jaana

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Jokela Satu, kh:n edustaja

ASIAT

 

§§ 58 - 66

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Yrjö Alarotu                            Niina Nukarinen           

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi      .      .2012

Allekirjoitukset

 

 

Briitta Rantanen                     Markku Virtanen         

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Jämijärvi    .    . 2012

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

vararehtori                             Niina Nukarinen

 


 

 

 

58 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

            Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

              -----

 

 

 

59 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

            Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Britta Rantanen ja Markku Virtanen.

           Tarkastus päätettiin pitää 8.11.2012.

 

            -----

 

 

 

60 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.7.- 30.9.2012

 

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin, päiväkodinjohtajan ja perhepäivähoidonohjaajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.7. -30.9.2012.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. päätökset tiedoksi.

 

-----


 

 

61 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 30.9.2012

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalta 1.1. -30.9.2012.

 

                                       Talousarvio on toteutunut seuraavasti:

Sivistyslautakunta  91,3 %, Palokosken koulu 68,3  %, Suurimaan koulu 67,7 %, Tykköön koulu 71,1 %, Jämijärven keskuskoulu  69,3 %, Peruskoulujen yhteiset menot 68,9 %,Oppilaskunta 0 %, Kansalaisopisto  39,6 % , Musiikkiopisto 128,8 %, kirjastotoimi 77,6 % Pääskyn päiväkoti 71,7 %, Yksityisen hoidon kuntalisä 65,3 %, Perhepäivähoito 38,0 %, Esiopetus 64,7 %, Ryhmäperhepäivähoito 71,8 %, Iltapäivätoiminta 56,6 %,  Erityislastentarhanopettaja  palvelu 99,6 %, Lasten kotihoidontuki  50,5 %.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.- 30.9.2012.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. asian tiedoksi.

 

-----

 

 


 

 

62 § TALOUSARVIO VUODELLE 2013

 

 

 

Kunnanhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2013.

 

Esityslistan liitteenä on talousarvioehdotus vuodelle 2013 kunnan koulutoimen, kansalaisopiston, musiikkikoulutuksen, kirjastotoimen ja lasten päivähoidon osalta. Lähtökohtana pidetään vuoden 2012 ennakoitua toteutumaa ja kiireellisyysjärjestyksen mukaista, tarvehankintaa, koulujen ehdotuksia.  Palokosken,  Suurimaan ja Tykköön koulujen talousarvioihin varattu määrärahat 31.7.2013 saakka. 1.8.2013 lukien kaikki menot ovat Jämijärven keskuskoulun talousarviossa. 

 

Esityslistan liitteenä on yhdistelmä koulujen / opettajien/ koulutyöntekijöiden esittämistä erityshankintatarpeista vuodelle 2013.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksensä vuodelle 2013 liitteineen.

                                  

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2013 yksimielisesti.

 

-----                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                          

 

 63 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2013

 

Sivistyslautakunta laatii vuosittain tavoitteet seuraavaa kalenterivuotta varten talousarvion yhteydessä. Koulutuksen järjestäjän, kunnan, tulee huolehtia siitä, että sillä on käytössä toimiva arviointijärjestelmä. Jämijärven sivistyslautakunta toteuttaa valtuuston koulutustahtoa ja laatii omat tarkemmat tavoitteensa, joita myös arvioi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Laaditut tavoitteet avaintuloksineen ja tulostavoitteineen ovat liitteenä 63.1.  Sivistyslautakunnalla on mahdollisuus kuvata toimialaansa suoritteiden avulla ja kuvaavilla laajemmilla selvityksillä. Talousarvion yhteydessä julkaistavat tiedot ilmaistaan pelkistettyinä numeerisina tai lyhyinä sanallisina selvityksinä. 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 63.1. mukaiset sivistyslautakunnan avaintulokset ja tulostavoitteet.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti liitteen 63.1. mukaiset sivistyslautakunnan tavoitteet.

 

-----

 

 

 

64 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

 

-          Ilmoitus perhepäiväkodin toiminnan aloittamisesta 22.10.2012/ Heidi Sällilä

-          Satakunnan pelastuslaitos / Yleinen palotarkastus pöytäkirja 6.9.2012/ Kirjastokiinteistö.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee em. asiat tiedoksi.

 

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 


 

 

 

 

65 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

MUUTOS SUURIMAAN KOULUN TYÖPÄIVIIN LV 2012 -2013

 

 

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 11.9.2012/ 50 § Suurimaan koulun lukuvuosisuunnitelman lv 2012- 2013, jossa hyväksyttiin koulun työpäiväksi kasvihuonetalkoot syyskuussa.

Koulu osallistui ko. talkoihin lauantaina 1.9.2012. Vastaavasti nyt he pitävät tästä johtuen vapaana 5.12.2012 työpäivän.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy em. työpäivämuutoksen.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----