Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                        Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

ti 11.9.2012 klo 18.30

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

 

 

Sivistyslautakunta............................................................................   4/12

42 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

43 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

44 § VÄLIRAPORTTI / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.6.2012

45 § ---

46 § KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVAT JÄMIJÄRVEN KUNNAN OPPILAAT LV 2012- 2013

47 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 30.6.2012

48 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.4.- 30.6.2012

49 § KULJETUSSUUNITELMA LV 2012 - 2013

50 § LUKUVUOSISUUNNITELMAT LV 2012- 2013

51 § KOULULAISTEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MUUTOS

52 § ---

53 § TOIMINTASUUNNITELMA / KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS

54 § UUSISTA PÄIVÄHOITOMAKSUISTA JOHTUVA KATTOHINNAN MUUTOS 1.8.2012 ALKAEN

55 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

56 § MAHDOLLISESTI MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

YRJÖ ALAROTU                           ROLF BJÖRKMAN

Yrjö Alarotu                                     Rolf Björkman

puheenjohtaja                                    rehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                              4/12

 

 

KOKOUSAIKA

 

11.9.2012 klo 18.30 - 20.05

 

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarotu Yrjö, puheenjohtaja

Rantanen Briitta

Pajulahti Tarja

Ojala Jaana

Rudenberg Erkki

Björkman Rolf, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

Iivonen Markku

Virtanen Markku

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Jokela Satu, kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 42- 57

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Yrjö Alarotu                            Rolf Björkman              

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi        .     .2012

Allekirjoitukset

 

 

Briitta Rantanen                    Jaana Ojala                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Jämijärvi       .   .2012

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

rehtori                                     Rolf Björkman

 

 


 

 

 

 

42 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

                                       Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                       -----

 

 

 

 

 

43 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Briitta Rantanen ja Jaana Ojala. Tarkastus päätettiin pitää 13.9.2012.

 

-----

 

44 § VÄLIRAPORTTI / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.6.2012

 

 

 

Kunnanvaltuustolle toimitetaan vuosittain väliraportti, josta ilmenee valtuustolle asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ensimmäisen puolivuotisjakson aikana.

 

Väliraportti on valmisteltu hallintokunnittain. Koulutoimen väliraportti on liitteenä 44.1., päivähoidon väliraportti liitteenä 44.2. ja kirjastotoimen väliraportti liitteenä 44.3.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 44.1., 44.2. ja 44.3. mukaiset väliraportit.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 


 

 

46 § KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVAT JÄMIJÄRVEN KUNNAN OPPILAAT LV 2012- 2013

 

Ilmoittautumisaika musiikkiopiston uudeksi oppilaaksi päättyi 4.5.2012.

Musiikkiopiston oppilaaksi otetaan useammalla tavalla: 1) ilmoittautumisen perusteella soitinvalmennukseen alle kouluikäiset (pariopetus),

2) ilmoittautumisen perusteella alle 10-vuotiaat (pariopetukseen),

3) pääsykokeen kautta yli 10-vuotiaat (varsinaiseksi oppilaaksi eli yksilöopetukseen).

 

Ensimmäinen vuosi on koevuosi. Vuoden aikana oppilaat antavat näyttöä musikaalisuudestaan ja motivaatiostaan jne. useamman kerran.

 

Toisesta vuodesta pari- ja ryhmäopetuksessa olleet oppilaat jatkavat opintojaan yksilöopetuksessa. Jatkosta päättää rehtori opettajien lausunnon ja arvioinnin perusteella.

 

Vanhoista varsinaisista oppilaista jatkaa 12 oppilasta.  Pääsykokeiden perusteella hyväksyttiin kaksi uutta oppilasta. Uudeksi parioppilaaksi ilmoittautui yksi uusi oppilas. Täten Jämijärven kunnalla on käytössä 15 oppilaspaikkaa lukuvuonna 2012 -2013.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää vahvistaa Kankaanpään musiikkiopiston jämijärveläisten opiskelijoiden määräksi 15 lukuvuodeksi 2012 -2013.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

 


 

47 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 30.6.2012

 

 

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalta 1.1. -30.6.2012.

 

                                       Talousarvio on toteutunut seuraavasti:

Sivistyslautakunta 61,8 %, Palokosken koulu  44,7 %, Suurimaan koulu 44,5 %, Tykköön koulu 47,3 %, Jämijärven keskuskoulu  45,0%, Peruskoulujen yhteiset menot 49,7  %,Oppilaskunta 0 %, Kansalaisopisto  37,1  % , Musiikkiopisto 68,8 % , Kirjastotoimi 49,7 % Pääskyn päiväkoti 44,5 %, Yksityisen hoidon kuntalisä 51,9 %, Perhepäivähoito  9,7 %,  Esiopetus 45,8 %, Ryhmäperhepäivähoito 45,8 %, Iltapäivätoiminta 33,1%,  Erityislastentarhanopettaja palvelu 59,8 % ja Lasten kotihoidontuki  32,5 %.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.- 30.6.2012.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 


 

 

48 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.4.- 30.6.2012

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin, päiväkodinjohtajan ja perhepäivähoidonohjaajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.4.- 30.6.2012.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 


 

 

49 § KULJETUSSUUNITELMA LV 2012 - 2013

 

 

Liitteenä 49.1. on lukuvuonna 2012- 2013 käytössä oleva esi- ja perusopetuksen kuljetussuunnitelma.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 49.1. mukaisen esi- ja perusopetuksen kuljetussuunnitelman lukuvuodelle 2012- 2013.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

.


 

50 § LUKUVUOSISUUNNITELMAT LV 2012- 2013

 

 

Perusopetusasetus 9 §/1998: Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

 

Jämijärven keskuskoulu, Palokosken koulu, Suurimaan koulu ja Tykköön koulu ovat valmistelleet lukuvuosisuunnitelmansa lukuvuodelle 2012- 2013.

 

Lukuvuosisuunnitelmat esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä ja saattaa tiedoksi koulujen lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodelle 2012- 2013.


Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 


 

 

51 § KOULULAISTEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MUUTOS

 

 

Jämijärven kunnan aamu- ja iltapäivätoiminta on tähän asti järjestetty Pääskyn päiväkodilla. Koululaiset ovat tulleet aamulla päiväkodille ja takaisin koulun jälkeen. Koululaisia on yleensä ollut 4-5 vähentyen keväällä. Viime toukokuulla oli kaksi koululaista. Koululaiset ovat saaneet päiväkodilla aamu-/välipalan. Läksyistä on huolehdittu iltapäivän aikana.

 

Iltapäivätoiminnasta on vastannut yksi nimetty hoitaja yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Palkkaus on ollut 38 % avustaja/siistijän palkasta. Tällä hetkellä avustaja/siistijä tarvitaan ryhmäkohtaiseksi avustajaksi 3-5 vuotiaiden kanssa. Heitä on tällä hetkellä 15. Tarve sijoittaa lapsia lisää päiväkotiin kasvaa syksyn mittaan päivähoitopaikkojen vähyyden vuoksi

 

Tänä syksynä koululaisia on aamu- ja iltapäivätoiminnassa 9, joista yksi on vain aamuisin. Koululaisia lähtee päiväkodilta kolmeen eri kouluun. Lähtöaika vaihtelee aamuittain. Päivähoitotilanteen vuoksi iltapäivät muodostuvat hankaliksi. Lapsia on paljon ja hoitopäivät ovat pitkät. Päiväkotiin pitäisi pystyä ottamaan päivähoidon tarpeessa olevia lapsia, mutta nyt siihen ei ole mahdollisuutta, kun iltapäivätoiminnassa on monta lasta. Päiväkodin henkilömitoitus on 7 lasta /hoitaja. Iltapäivien osalta tätä on tällä hetkellä suuria vaikeuksia järjestää. Päiväkodin tilojen osalta on myös ahtautta.  Tilat on mitoitettu 21 lapselle.

 

Tilanteen korjaamiseksi päiväkodin johtaja on keskustellut seurakunnan lapsityöntekijän kanssa iltapäivätoiminnan ohjaamisesta. Seurakunnan kanssa yhteistyö tilojen lainaamisen osalta on kesken.

 

 

 

 

 

 

Perusopetuslaki 14§ antaa suosituksen aamu- ja iltapäivätoiminnasta:

48 b § (19.12.2003/1136)
Järjestäminen ja laajuus

Kunta voi järjestää ja hankkia tämän lain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa. Jos kunta järjestää tai hankkii tämän lain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta 17 §:n 1 momentissa tarkoitetuille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. (24.6.2010/642)

Aamu- ja iltapäivätoimintaan tulee hakea kunnan edellyttämällä tavalla. Kunnan tulee etukäteen ilmoittaa aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista, toiminnan alkamis- ja päättymisajankohdasta sekä siitä, miten sen järjestämään tai hankkimaan aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan. Otettaessa lapsia aamu- ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa taikka hankkia palvelut muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunta voi myös hankkia palvelut antamalla tähän tarkoitukseen avustusta palvelujen tuottajalle. Toimintaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon eri kieliryhmien tarpeet. Kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon, että niillä toimintaan osallistuvilla lapsilla, joilla on 32 §:n mukainen oikeus koulumatkaetuun, on mahdollisuus käyttää tätä etuutta.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tulee tarjota joko 570 tuntia tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle. Toimintaan osallistuminen on lapselle vapaaehtoista. Toimintaa voidaan järjestää koulun työvuoden aikana arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7.00–17.00 välisenä aikana. Toimintaa suunniteltaessa tulee olla yhteistyössä kotien ja toiminnan järjestäjien kanssa. Kunnan tulee hyväksyä tässä laissa tarkoitettua aamu- ja iltapäivätoimintaa varten toimintasuunnitelma. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä toimintasuunnitelman sisällöstä. (8.12.2006/1081)

 

Ehdotus: Aamupäivän osalta koululaisten toiminta jatkuu päiväkodilla. Jämijärven kunta palkkaa seurakunnan lapsityöntekijän iltapäivätoiminnan ohjaajaksi 20h/ viikko. Työntekijän kanssa on sovittu, että työsuhde päättyy, kun lapsia iltapäivätoimintaan osallistuu säännöllisesti 3 tai vähemmän tai viimeistään 31.5.2013. Tässä tapauksessa koululaiset siirtyvät takaisin päiväkodille myös iltapäiviksi.

 

Iltapäivätoiminta tapahtuisi Nuorisovintillä. Tilan lainasta on keskusteltu vapaa-aikasihteerin kanssa. Tilojen siivous on järjestetty nykyisin kaksi kertaa viikossa ja se on edelleen riittävä. Ohjaaja huolehtii tilat käytön jälkeen riittävään kuntoon.

Seurakunnan tilojen lainaamiseen palataan, mikäli on aihetta. 

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

 


 

 

53 § TOIMINTASUUNNITELMA / KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS

 

 

 

                          

- Jämijärven keskuskoulun 6.luokan leirikoulu Piispalassa 20.-24.8.2012, liite 53.1.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy ja saattaa tiedoksi liitteenä olevan toimintasuunnitelman.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

----


 

 

54 § UUSISTA PÄIVÄHOITOMAKSUISTA JOHTUVA KATTOHINNAN MUUTOS 1.8.2012 ALKAEN

 

 

 

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita lapsen päivähoidon järjestämiseksi yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen hoitajana on kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja.

 

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20.12.1996/1128, määrittelee perusteet, joiden perusteella muodostuu päivähoitomaksu.

Kun lapsen hoitajana on kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja, määrittelee kunta kattohinnan, josta lapsesta hoitajalle maksettava päivähoitomaksu muodostuu.

Kattohinta koostuu kolmesta osiosta:

- Perheen maksamasta päivähoitomaksusta

- Kelan maksamasta yksityisen hoidon tuesta, joka koostuu yksityisen hoidontuen hoitorahasta ja perheen tulojen perusteella mahdollisesti maksettavasta hoitolisästä

- Kuntalisästä 

Lisäksi kunta maksaa tietyissä tapauksissa osan hoitomaksusta hoitomaksun tukena. Tämän tuen avulla saadaan vanhempien maksaman päivähoitomaksun osuus pidettyä kunnallisten päivähoitomaksujen suuruisena.

 

 

Päivähoidon asiakasmaksut nousevat 1.8.2012 alkaen. Heinäkuun loppuun 2012 asti maksu ensimmäisestä lapsesta on ollut enintään 254 €/kk lasta kohti. Perheen toisesta lapsesta maksu on ollut enintään 229 €/kk lasta kohti. Sivistyslautakunnan päätöksen mukaan 1.8.2012 lähtien maksu on enintään 264 €/kk lasta kohti. Perheen toisen lapsen maksu on korkeintaan 238 €/kk.

 

 

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan nuorin päivähoitopal­veluja käyttävä lapsi. Kunnan järjestämään esiopetukseen osallistuvan lapsen korkein hoitomaksu on ollut 152,40 €/kk. 1.8.2012 lähtien se on korkeintaan 158,40 €7kk. Asiakasmaksujen korotuksen vuoksi tulee yksityisten perhepäivähoitajien perimiä kattohintoja nostaa asiakasmaksujen korotuksen verran. Kuntalisän osuus pysyy ennallaan.

 

Päivähoitomaksuista vastaava perhepäivähoidonohjaaja Marjo Leikkola on laatinut liitteenä 54.1. olevan taulukon uusista päivähoitomaksuista johtuvat kattohinnan muutokset.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy 1) yksityisen hoidon tuen kattohintaa korotetaan päivähoitomaksun korotuksen verran liitteenä 54.1. olevan taulukon mukaisesti 1.8.2012 alkaen. Kuntalisän osuus pysyy entisellään.

2 saattaa tiedoksi yksityisen päivähoidon esitteen, liite 54.2.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

 

 


 

55 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                    - Pääskyn pulinoita 2011-2012

- Vammaisopetusta koskevan sopimuksen irtisanominen / Porin kaupunki/ koulutoimi 9.5.2012

- Irtisanoutuminen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virasta 1.8.2012 lukien 18.6.2012/ Auli Erkkilä

- Irtisanoutuminen luonnontieteellisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan  tehtävästä 1.8.2012 lukien 27.6.2012 /Katariina Jokela

 - Palotarkastus pöytäkirja 21.8.2012/ Jämijärven keskuskoulu /  Satakunnan

                    pelastuslaitos

- Todistukset  koulukuljetuksen käytössä olevien taksien alkolukkojen käsiosien kalibroinnista / Timo Ranta.

- Palotarkastus pöytäkirja 29.8.2012/ Tykköön koulu/  Satakunnan

                    pelastuslaitos.

- Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien laatiminen 23.8.2012/ Opetushallitus.

 

                 Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa tiedoksi em. saapuneet asiakirjat.   

 

                 Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. saapuneet asiakirjat tiedoksi.

 

                 -----


 

 

56 § MAHDOLLISESTI MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

                                       - Keskusteltiin Jämijärven kunnan päivähoitotilanteesta.