Jämijärven kunta

Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika to 13.11.2003 klo 19.00
Paikka kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat


101 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

102 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

103 TALOUSARVIO VUODELLE 2004

104 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2004

105 ERITYISOPETUKSEN PIENRYHMÄOHJAAJAN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJAN TOIMI


106 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 1-2 TODISTUSKAAVAKKEET JA OPISKELUTAITOJEN ARVIOINTILOMAKKEET

 


JÄMIJÄRVEN KUNTA

Sivistyslautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

9/03

KOKOUSAIKA13.11.2003 klo 19.00 - 21.05
KOKOUSPAIKKA
kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)
Kari Pirttimäki, puheenjohtaja

Helena Lehtiö, varapuheenjohtaja

Leena Koivunen

Marja-Liisa Vainionpää

Anu Sillanpää

Rolf Björkman, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

POISSA OLLEET JÄSENET Timo Kukkasmäki

Ari Uusi-Rasi

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
Ritva Mäkelä, kh:n edustaja
ASIAT 101 - 107

101 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

------

 

102 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA


Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anu Sillanpää ja Helena Lehtiö. Tarkastus päätettiin pitää ti 18.11.2003 klo 15.00 jälkeen.

----

103 TALOUSARVIO VUODELLE 2004

Esityslistan liitteenä on kunnanhallituksen antamat talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2004 sekä talousarvioehdotus vuodelle 2004 koulutoimen ja kirjastotoimen osalta. Lähtökohtana pidetään vuoden 2003 ennakoitua toteutumaa ja kiireellisyysjärjestyksen mukaista, tarvehankintaa, koulujen ehdotuksia.

Liitteenä 103.1. on yhdistelmä opettajien/koulutyöntekijöiden/koulujen esittämistä hankintatarpeista vuodelle 2004.

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2004-2008 on liitteenä 103.2. ja investointisuunnitelma liitteenä 103.3.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2004 liitteineen.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

------

 

104 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2004


Sivistyslautakunta laatii vuosittain tavoitteet seuraavaa kalenterivuotta varten talousarvion yhteydessä. Koulutuksen järjestäjän, kunnan, tulee huolehtia siitä, että sillä on käytössä toimiva arviointijärjestelmä. Jämijärven sivistyslautakunta toteuttaa valtuuston koulutustahtoa ja laatii omat tarkemmat tavoitteensa, joita myös arvioi.

Laaditut tavoitteet avaintuloksineen ja tulostavoitteineen ovat liitteenä 104.1. Sivistyslautakunnalla on mahdollisuus kuvata toimialaansa suoritteiden avulla ja kuvaavilla laajemmilla selvityksillä. Talousarvion yhteydessä julkaistavat tiedot ilmaistaan pelkistettyinä numeerisina tai lyhyinä sanallisina selvityksinä.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 104.1. mukaiset sivistyslautakunnan avaintulokset ja tulostavoitteet.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivistyslautakunta 09.10.2003 93

105 ERITYISOPETUKSEN PIENRYHMÄOHJAAJAN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJAN TOIMI

Sivltk 93 Pienryhmän tuntiopettajan toimi on täytettynä väliaikaisesti ajalle 1.8.2003- 31.12.2003.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa erityisopetuksen pienryhmäohjaajan päätoimisen tuntiopettajan toimen haettavaksi 01.01.2004 lukien toistaiseksi liitteen 93.1. mukaisella ilmoituksella, joka julkaistaan Opettaja-lehdessä 24.10.2003, ilmoitetaan työvoimatoimistolle sekä julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla. Hakuaika päättyy to 06.11.2003. Tuntiopettajan toimi täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Liitteenä 105.1. on yhdistelmä tuntiopettajan tehtäviä määräaikaan mennessä hakeneista.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää pätevien hakijoiden puuttuessa valita erityisopetuksen pienryhmäohjaajan päätoimisen tuntiopettajan toimeen Tiina Sampakosken ajalle 01.01.-31.07.2004.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

106 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 1-2 TODISTUSKAAVAKKEET JA OPISKELUTAITOJEN ARVIOINTILOMAKKEET

Liitteenä 106.1. on alkuopetuksen opettajien opetushallituksen 27.3.2002 perusteiden mukaisesti laatimat perusopetuksen 1-2 luokkien todistuslomakkeet ja liitteenä 106.2. opiskelutaitojen arviointikaavakkeet.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 106.1. mukaiset 1-2 luokkien todistuslomakkeet ja liitteen 106.2. mukaiset opiskelutaitojen arviointikaavakkeet.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----