Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 14.11.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 27.11.2012 klo 17.30- 19.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

82 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

83 § KAAVATEIDEN TALVIHIEKOITUSTARJOUSTEN KÄSITTELY

84 § HEVOSHAAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITELMA

85 § VARAVOIMAPISTEIDEN ASENNUSTARJOUSTEN KÄSITTELY

86 § VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

87 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

88 § JÄTEHUOLTOTAKSAN HYVÄKSYMINEN

89 § INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013- 2017

90 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                        KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                              

Tekninen lautakunta                                   8/2012

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 27.11.2012 klo 17.30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorvali Timo                                            puheenjohtaja

Salminen Mikko                                     

Kuusikoski Sirpa

Koivuniemi Olavi

Koivumäki Elisa

Sjöman Miia

Mäkelä Pentti

Virtanen Pentti                                         pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Uusi-Rasi Ari                       kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 81 - 91                                 sivut 99 - 113

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Timo Sorvali                        Pentti Virtanen                     

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Sirpa Kuusikoski                  Pentti Mäkelä

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___.201281 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.                    

                                      

 

 

 

 

 

82 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kuusikoski Sirpa ja Mäkelä Pentti.

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Kuusikoski ja Pentti Mäkelä.            

 

 

 

 

 

83 § KAAVATEIDEN TALVIHIEKOITUS

 

Tekn.ltk 30.10.12 § 79     Tekninen lautakunta pyysi tarjoukset kaavateiden talvihoidosta ajanjaksolle 1.10.2012 – 30.5.2014. Tarjoukset pyydettiin yksikköhinnoin seuraavista kaava-alueiden teistä:

1) Kirkonseudun – ja Perhepuiston kaavatiet auraus (€/ h) ja hiekoitus (€/m³).

Tekninen lautakunta hylkäsi 25.9.2012 (§ 56) pitämässään kokouksessa kaavateiden hiekoituksesta jätetyt tarjoukset. Tarjouspyynnössä oli maininta siitä, että kunta voi hyväksyä tai hylätä jätetyt tarjoukset.

Tekninen lautakunta käsitteli kaavateiden talvihiekoitusasiaa uudelleen 30.10.2012 (§ 79) pitämässään kokouksessa.

                                         

Päätösehdotus:                   Tekninen lautakunta pyytää uudet tarjoukset kaavateiden hiekoituksesta ajanjaksolle 1.10.2012 – 30.5.2014. Tarjouspyynnössä eritellään hiekoitustyöt tehtäväksi joko hiekoitussoralla €/m³ tai kalliomurskeella €/m³.

 

Päätös:                               Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Tekn.ltk 27.11.12 § 83     Tekninen lautakunta pyysi tarjoukset kaavateiden hiekoituksesta ajanjaksolle 1.10.2012 - 30.5.2014 viideltä urakoitsijalta.

                                          Tarjouspyyntö koski Kirkonseudun ja Perhepuiston kaava-alueen teitä. Tarjous tuli jättää seuraavasti;

                                          hiekoitus soralla (€/m³) tai kalliomurskeella (€/m³) ja hinnat tuli ilmoittaa arvonlisäverottomina hintoina.

                                          Tarjoukset tuli toimittaa kunnan tekniseen toimistoon 16.11.2012 klo 12.00 mennessä.

                                          Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti:

                                          - Jouni Mäkelä

 

                                          Tarjousta eivät jättäneet:

                                          - Kaivuyhtymä Niemi

                                          - Arelana Oy / Antti Lauttalammi

                                          - Tmi Kaivinkonetyöt Niiniharju

                                          - Alarotu Kauko

 

Päätösehdotus:                   Hyväksytään Jouni Mäkelän jättämä tarjous kaavateiden hiekoituksesta. Hiekoitusmateriaalina käytetään seulottua hiekkaa, kustannus 50€/m³ (alv 0 %).

 

Päätös                                Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

84 § HEVOSHAAN ALUEEN SUUNNITELMAPÄIVITYKSET

Tekn. ltk 27.3.2012

15 § HEVOSHAAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUTARJOUKSET

 

Tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset Hevoshaanalueen I-vaiheen kunnallisteknisten suunnitelmien päivittämisestä. Alkuperäiset suunnitelmat ovat vuodelta 1992. Suunnittelualue I sisältää 15 omakotitalotonttia ja 3 rivitalotonttia. Tarjousten viimeinen jättöpäivä on 16.03 2012 klo 15.00.

 

Tarjouspyynnöt lähetettiin kolmelle yritykselle/suunnittelijalle:

-         FCG Finish Consulting Group Oy / Jani Sillanpää, Tampere

-         Jokela Tapani, Ikaalinen

-         Ramboll Oy, Pori

 

Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta, Ramboll Oy:ltä ja FCG Finish Consulting Group Oy:ltä.

Tapani Jokela ilmoitti puhelimitse 7.3.2012 ettei tule jättämään tarjousta.

 

                                       Halvimman tarjouksen jätti Ramboll Oy, 16.900 € (alv 0%)

                                       Liitteenä 15.1. tarjousten avaamispöytäkirja.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että se hyväksyy Ramboll

                                       Oy:n jättämän, edullisimman tarjouksen.

 

Päätös:                            Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

KH 2.4.2012 § 101

 

Ehdotus:                          Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esitykset. Suunnittelun kustannukset katetaan Hevoshaan kaavamuutokseen varatuista, säästyvistä varoista. Asia saatetaan tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                            Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Tekn. ltk 27.11.2012 § 84

                                            Ramboll Oy on päivittänyt Hevoshaan I- vaiheen kunnallistekniset suunnitelmat sovitussa määräajassa. Tarjouspyynnössä suunnitelmien valmistumisajankohdaksi määriteltiin 29.6.2012.

 

                                            Kunnallistekniset suunnitelmat ovat nähtävillä lautakunnan kokouspäivänä kunnanviraston kokoushuoneessa puoli tuntia ennen kokouksen alkua.

 

                                            Jämijärven kunnan hallintosäännön 42 §:n, kohdan 1.2 mukaan tekninen lautakunta voi päättää toimialallaan suunnittelijoiden valinnasta ja suunnitelmien hyväksymisestä siltä osin, kun aiheutuvat kustannukset eivät ylitä 15 000 euroa. Suunnitelmien hyväksymisestä tekee päätöksen kunnanhallitus.

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Hevoshaan I- vaiheen kunnallisteknisten suunnitelmien hyväksymistä.

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

85 § VARAVOIMAPISTEIDEN ASENNUSTARJOUSTEN KÄSITTELY

                                          Lounais – Suomen aluehallintovirasto (AVI) järjesti yhteistyössä Pelastusopiston kanssa Satakunnan kunnille ja kuntayhtymille valmiusharjoituksen 10.- 11. 2012 .

                                          Harjoituksen tarkoituksena oli testata harjoitukseen osallistuvien kuntien omaa valmiutta ja tunnistaa mahdollisia kehittämiskohteita vastuullaan olevien valmiuksien tason

                                          parantamiseksi.

                                          Valmiusharjoituksen yhteydessä tehtiin hankintasuunnitelma varavoimaliityntäpisteiden ja aggregaattien hankinnoista seuraaviin kohteisiin:

                                          - kunnanvirasto

                                          - jäteveden puhdistamo

                                          - keskuskoulu

                                          - jäteveden pumppaamot 9 kpl

Hankinnat tulisi huomioida investointisuunnitelmassa vuosille 2013- 2017, kiireellisimmät jo vuonna 2013.

Kiireellisiksi toimenpiteiksi voidaan katsoa varavoimaliittymäpisteiden asentaminen yllämainittuihin kohteisiin ja toteutus tulisi suorittaa keväällä 2013.

Varavoimaliittymäpisteiden asentamisesta ko. kohteisiin pyydettiin tarjous kahdelta paikalliselta sähköalan yrittäjältä 16.11.2012 klo 12.00 mennessä.

Määräaikaan mennessä kumpikin yrittäjä jätti tarjouksensa. Tarjouksen valintaperusteena oli tarjouspyynnön mukaisista tarjouksista hinnaltaan edullisin tarjous.

  Edullisimman tarjouksen jätti Sähköliike Sillanmäki Oy.

 

Päätösehdotus:                   Hyväksytään Sähköliike Sillanmäki Oy: n jättämä tarjous.

 

Päätös:                               Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                           

 

 

86 § VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

 

                                          Vesihuoltolain (119/2001) 5 §:n mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti.

 

                                          Kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa laatia ja pitää ajan tasalla vesihuollon kehittämissuunnitelmat lain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun.

 

                                          Kehittämissuunnitelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota vesihuollon järjestämiseen alueilla, joilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettu yleis- tai asemakaava tai joilla yleis- tai asemakaavan laatiminen on vireillä sekä alueilla, joita koskevat ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 §:n nojalla annetut ympäristönsuojelumääräykset.

 

                                          Vesihuollon kehittämissuunnitelma toimii kunnassa suunnittelun apuvälineenä, jossa luodaan katsaus vesihuollon nykytilaan, kehittämistarpeisiin ja tulevaisuudessa toteutettaviin suunnitelmien kehittämistoimenpiteisiin.

 

                                          Jämijärven kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman toteuttaminen ja ajan tasalla pitäminen on kunnan teknisen lautakunnan vastuulla.

 

                                          Kunnan ensimmäinen vesihuollon kehittämissuunnitelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 2004. Vesihuollon kehittämissuunnitelma tulisi päivittää viiden vuoden välein.

                                         

                                          Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen päätettiin aloittaa alkuvuodesta 2010.

 

                                          Kehittämissuunnitelman päivittämistyö päätettiin tilata Oy Björn Backström Ab:lta, nykyisin SKT Suomi Oy. Vesihuollon kehittämissuunnitelma kattaa koko kunnan alueen aikajänteellä 2010- 2020.

 

                                          Vesihuollon kehittämissuunnitelmasta pyydettiin lausunnot Varsinais- Suomen Ely -keskukselta, Ikaalisten, Parkanon ja Kankaanpään kaupungeilta ja Jämijärven kunnan kunnanhallitukselta.

                                          Saatujen lausuntojen pohjalta kehittämissuunnitelmaan on tehty vielä joitakin lisäyksiä ja tarkennuksia vuoden 2012 aikana.

                                         

                                          Vesihuollon kehittämissuunnitelmasta pidettiin esittelytilaisuus Jämi-Areenalla tiistaina 11.5.2010. Suunnitelman esitteli sen laatija, Kati Lundén SKT Suomi Oy:stä.

 

                                          Vesihuollon kehittämissuunnitelma oli nähtävillä 11.5.- 10.6.2010 teknisen toimiston ilmoitustaululla.

                                         

                                          Kehittämissuunnitelma on esityslistan liitteenä 86.1.

 

Päätösehdotus:                   Jämijärven kunnan tekninen lautakunta hyväksyy vesihuollon kehittämissuunnitelman ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle suunnitelman hyväksymistä.

 

Päätös:                               Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

87 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                          Jämijärven kunnanhallitus

  - ote 265 § Lausunto poikkeamislupahakemuksesta / Lähteenmäki Oili

 

  Jämijärven kunnanvaltuusto

  - ote 57 § Rakennusvalvontataksan tarkistaminen

  - ote 59 § Jätevesitaksan tarkastaminen

  - ote 60 § Jämin osayleiskaavan hyväksyminen

  - ote 63 § Luottamushenkilöorganisaatio 2012 alkaen

 

 

Päätösehdotus:                   Merkitään tiedoksi

 

Päätös:                               Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

88 § JÄTEHUOLTOTAKSAN HYVÄKSYMINEN

 

Uusi jätelaki (646/2011) tuli voimaan 1.5.2012. Lakiin sisältyy useita siirtymäkausia, mutta kunnallinen jätehuolto jatkuu pääosin ennallaan.

 

Jätelain 23 §:ssä mainitaan, että kunnassa jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan nimeämä jätehuoltoviranomainen.

 

Jämijärven kunnanvaltuuston hyväksymällä hallintosäännön muutoksella (10.4.2012 27 §) kunnan jätehuoltoviranomaistehtävistä huolehtii tekninen lautakunta.

Jätehuoltoviranomaisen toimivaltaan kuuluvat kunnalle jätelaissa säädetyt viranomaispäätökset;

-         jätehuoltomääräysten hyväksyminen

-         jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta päättäminen

-         jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen

-         jätemaksutaksan hyväksyminen

-         jätemaksujen maksuunpano

-         jätemaksujen kohtuullistamispäätökset

 

Pohjois- Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy hoitaa Kankaanpään kaupungin, Honkajoen, Karvian ja Lavian kuntien jätelain 32 §:n mukaisen jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn. Sopimuksen perusteella jätteet toimitetaan Kooninkeitaan kaatopaikalle. Sopijakunnista kaatopaikalle toimitettavista jätteistä perittävät käsittelymaksut määräytyvät Kankaanpään kaupungin teknisen lautakunnan 5.11.2012 hyväksymän jätehuoltotaksan mukaan.

 

Jämijärven kunnan alueella jätteiden keräys järjestetään sopimusperäisesti kiinteistökohtaisena sekä kunnan järjestämänä (aluekeräyspiste ”molok”). Kiinteistökohtaisen jätehuollon piiriin kuuluvat mm. vakituiset asunnot ja vuokrattavat loma-asunnot. Kunnan järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvat yksityiskäytössä olevat loma-asunnot.

 

Jätteenkuljetusyritys laskuttaa kiinteistökohtaisen jätehuollon piiriin kuuluvilta asiakkailtaan jätehuoltomaksut.

 

Aluekeräysjärjestelmän piiriin kuuluvilta asiakkailta Jämijärven kunta laskuttaa jätehuollosta jätehuoltoviranomaisen hyväksymän jätehuoltomaksun.

 

Jämijärven kunnan jätehuoltotaksat on tarkistettu edellisen kerran vuonna 2006 ja ne astuivat voimaan 1.1.2007.

 

Jätetaksaan kohdistuu huomattavia korotuspaineita, sillä kunnan järjestämästä jätteenkuljetuksesta ja käsittelystä (aluekeräysjärjestelmä)perimät maksut eivät kata läheskään niistä aiheutuneita kuluja.

 

Esityslistan liitteenä 88.1 on ehdotus kunnan uudeksi jätehuoltotaksaksi.

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta kunnan jätehuoltoviranomaisena hyväksyy ehdotuksen. Uusi jätehuoltotaksa tulee voimaan 1.1.2013

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

 

 

89 § INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013- 2017

 

 

                                            Investointisuunnitelma on esityslistan liitteenä, liite 89.1.

 

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta hyväksyy investointisuunnitelman vuosille 2013- 2017.

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

90 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT