Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 13/2012

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 22.10.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantaina 29.10.2012 klo 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

 

 

250 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  257

251 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  257

252 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  258

253 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  259

254 §    VUODEN 2013 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN  260

255 §    KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2013  261

256 §    TEEMA-ASIAT / ELINKEINOTOIMI 263

257 §    LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013 ALKAEN  264

258 §    PERUSTOIMEENTULOTUKEEN MAKSETUN VALTIONOSUUSENNAKON TARKISTAMINEN  265

259 §    NOPEUSRAJOITUKSEN MUUTTAMINEN KANKAANPÄÄ-IKAALINEN SEUTUTIELLÄ (TIENRO 261) 266

260 §    POSAN KUNTALASKUTUSPERUSTEET JA SUORITTEET 1-8/2012  267

261 §    POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN JA YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN  268

262 §    POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY:N OSAKKEIDEN LUNASTAMINEN KIIKOISTEN KUNNALTA  269

263 §    YHTEISTOIMINTAMENETTELY / MAASEUTUHALLINNON JÄRJESTÄMINEN JÄMIJÄRVEN KUNNAN OSALTA  270

264 §    PERINNÖN LUOVUTUSHAKEMUS / MAILA KATAJISTO   272

265 §    LAUSUNTO POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSESTA/ LÄHTEENMÄKI OILI 273

266 §    LAUSUNTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN 1 EHDOTUKSESTA  275

267 §    KOULUVERKKOSELVITYS  276

268 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  279

269 §    LAINOJEN MAKSU TAKAAJANA / JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY  280

270 §    JÄMIN JÄNTEEN JA JÄMIJÄRVEN KUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS 2013 SM-HIIHDOISSA  281

271 §    OSTOTARJOUS / TOMI TASALA  282

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2012                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

29.10.2012 kello 18.30   20.50

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Kati Mansikkamäki

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Jorma Holma                            varajäsen

                                                                                      

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                        valtuuston I varapuheenjohtaja

Ari Uusi-Rasi

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

Marko Rajamäki               klo 18.30-19.06

Jaana Koivisto                  klo 18.30-19.06

ASIAT

 

§§ 250 - 272

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                                                Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                                    Esa Ala-Karvia

                                                                             

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   5.11.2012

Allekirjoitukset

 

 

 

Satu Jokela                              Jorma Holma

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   5.11.2012

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

250 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 

251 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

Satu Jokela ja Jorma Holma.

                                                                                                                                   

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

                     

 

 

 

252 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

-          Satakunta-seminaari, kuntauudistus ja Satakunta

-          Verohallinto, tietoja maksuunpanon mukaisesta tilityksestä

-          Aluehallintovirasto, äitienpäivän kunniamerkkiesitykset 12.11.2012 mennessä

-          D-Fence turvallisuusraportti 15.9.-15.10.2012

-          Timo Kokemäki, vastaus markkinaoikeudelle DN:o 294/12/JH

-          Varsinais-Suomen ELY-keskus, Palojoentien asfaltoidut osuudet

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Tykköö, Kortesluoma

o       Peijari, Kivistönholma

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

253 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                     

Perusturvalautakunta                             26.9.2012

Yhteistyötoimikunta                                19.10.2012

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan työjärjestyksen muutosehdotuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Seuraavaksi käsitellään pykälä 256, jonka jälkeen palataan esityslistan mukaiseen järjestykseen.

                                           

                                            _____

 

 

 

 

 


 

254 §        VUODEN 2013 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

                                                         

                                          Verotusmenettelyssä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä.  Koska 17.11 on lauantai tuloveroprosentti ilmoitetaan viimeistään 19.11.2012.

 

                                          Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella (verotusmenettelylain 91 a § 1 momentti).

 

                                          Kunnan tuloverotuksen talousarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2011 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan

                                          4 380 680 euroa jossa kasvua on edellisvuoteen +5,2 %. Yhteisöveron ennakkotieto on 350 000 euroa; muutosta edelliseen vuoteen +9,7 %.

 

                                          Vuoden 2012 verotulot ovat tähän mennessä toteutumassa lähes budjetoidun mukaisesti.

 

                                          Voimaan tulleiden säännösten (kuntalain muutos 578/2006) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Taloussuunnitelman neljän vuoden tasapainovaatimus sitoo nimenomaan kuntaa, jonka taseeseen ei kerry ylijäämäeriä. Toisin sanoen kunnan, jonka talousarviovuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi tai jonka kuluvan vuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää, on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma.

 

Talousarvioluonnoksessa on kunnallisveron kasvuksi vuodelle 2013 arvioitu 2 %:a.

Talousarvioluonnos on laadittu 20,50 %:n tuloveroprosentilla.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2013 tuloveroprosentiksi 20,50 %.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----  

 

 

 

 

 


 

255 §           KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2013

 

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin sadasosan tarkkuudella.

 

Vuoden 2013 kiinteistöveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 19.11.2012 mennessä.

 

Vuoden 2013 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat:

 

-          yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35

-          vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32-0,75

-          muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60-1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti

-          rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00

 

KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä yleinen veroprosentti + 1,00, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia

 

-          Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00

-          voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85.

 

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2012 seuraavasti:

                                         

-          yleinen kiinteistövero 0,70 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,35 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,85 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

                                         

Valtuuston 27.8.2012 hyväksymässä talouden sopeuttamisohjelmassa lähdettiin siitä, että kiinteistöverot nostetaan valtakunnan keskitasolle. Tällä lisätään kunnan tulorahoitusta 42 000 eurolla vuodessa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2013 seuraavasti:

 

-          yleinen kiinteistövero 0,85 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,40 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,90 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ----- 

 

 


 

256 §            TEEMA-ASIAT / ELINKEINOTOIMI

 

Toimitusjohtaja Marko Rajamäki ja yritysneuvoja Jaana Koivisto Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksesta tulevat kertomaan kunnanhallitukselle elinkeinotoimen ja elinkeinoyhtiön ajankohtaisista asioista.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Keskustelun jälkeen selvitykset merkittiin tiedoksi.

 

                                            _____


 

 

 

 

 

 

257 §            LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013 ALKAEN

 

Vaalikauden vaihtuessa on tehty päätökset kunnan luottamushenkilöorganisaatiosta. Mahdolliset muutokset vaikuttavat myös kunnan hallintosääntöön. Kunnan luottamushenkilöorganisaatioon kuuluvat tällä hetkellä seuraavat toimielimet; jäsenmäärät suluissa:

 

-          Kunnanvaltuusto (21)

-          Kunnanhallitus (7)

-          Tarkastuslautakunta (4)

-          Keskusvaalilautakunta (5)

-          Maaseutulautakunta (6)

-          Sivistyslautakunta (7)

-          Vapaa-aikalautakunta (6)

-          Tekninen lautakunta (7)

 

 

Maaseutuhallinnon osalta vuoden 2013 alusta käynnistyy yhteistoiminta-alue, jonka isäntäkuntana on Kankaanpää. Jämijärven kunnassa ei tällöin enää tarvita maaseutulautakuntaa. Yhdistetyssä maaseutuhallinnossa tulee olemaan ylikunnallinen luottamushenkilöelin. Maaseutulautakunnalta jää muutamia avustusasioita, jotka siirretään kunnanhallituksen tehtäviksi esim. kylärahat, lomitustuet jne.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan luottamushenkilöorganisaatioiksi v. 2013 alusta seuraavat toimielimet; jäsenmäärät suluissa:

 

 

-          Kunnanvaltuusto (21)

-          Kunnanhallitus (7)

-          Tarkastuslautakunta (4)

-          Keskusvaalilautakunta (5)

-          Sivistyslautakunta (7)

-          Vapaa-aikalautakunta (6)

-          Tekninen lautakunta (7)

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

 

 

 

 

258 §            PERUSTOIMEENTULOTUKEEN MAKSETUN VALTIONOSUUSENNAKON TARKISTAMINEN

 

 

Aluehallintovirasto on päätöksellään 28.9.2012 päättänyt tarkistaa loppuvuoden perustoimeentulotuen maksettavia valtionosuusennakkoja.

 

Aluehallintovirasto on vahvistanut toteutuneiden kustannusten ja loppuvuoden arvioiden perusteella vuoden 2012 perustoimeentulotuen ennakkojen kokonaismääräksi 17 995 euroa.

 

Tarkistuksen jälkeen loppuvuoden ennakkoja maksetaan yhteensä 6 898 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Aluehallintoviraston päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

259 §            NOPEUSRAJOITUKSEN MUUTTAMINEN KANKAANPÄÄ-IKAALINEN SEUTUTIELLÄ (TIENRO 261)

 

Kuntalaisaloitteiden pohjalta Jämijärven kunta on anonut tiehallinnolta nopeusrajoitusten alentamista seututielle nro 261 välille Jämin risteys – Eljaalantie - Niemeläntie.

 

Varsinais-Suomen Ely-keskus on käsitellyt anomuksen ja 27.9.2012 tehnyt päätöksen, jolla kunnan anomus on tullut hyväksytyksi.

 

Uudet nopeusrajoitukset ilmenevät kartasta, liite nro 259.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Varsinais-Suomen Ely-keskuksen päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 


 

260 §            POSAN KUNTALASKUTUSPERUSTEET JA SUORITTEET 1-8/2012

 

Kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa sovittiin, että keskustelua PoSan kuntalaskutusperusteista ja suoritteista 1-8 /2012 jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Liitteet nro 260.1 ja 260.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee PoSan kuntalaskutusperusteista ja suoritteista 1-8/2012.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että PoSasta pyydetään asiantuntija kunnanhallituksen kokoukseen esittelemään kuntalaskutusperusteita ja hallinnon kulujen vyörytyksen periaatteita.

 

                                            -----

 

 

                     

 


 

261 §            POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN JA YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Keväällä 2012 Merikarvian ja Pomarkun kunnat ilmoittivat kiinnostuksesta neuvotella mahdollisesta mukaantulosta PoSaan.

PoSan nykyisten omistajakuntien ja Merikarvian sekä Pomarkun kuntien edustajien kesken pidettiin ensimmäinen neuvottelu 28.8.2012. Merikarvia on myöhemmin päättänyt jatkaa Porin yhteistoiminta-alueessa. PoSan kuntien ja Pomarkun kanssa neuvottelut päätettiin 20.9.2012 ja neuvotteluissa sovittiin Pomarkun mukaantulon aiheuttamista muutoksista nykyiseen perussopimukseen ja yhteistoimintasopimukseen.

 

Pomarkun kunnanhallitus päätti 24.9.2012 osaltaan hyväksyä em. sopimukset ja esittää niitä edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Uusi perussopimus ja uusi yhteistoimintasopimus ovat liitteenä nro 261.1 ja nro 261.2.

Lisäykset ja muutokset on alleviivattu.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy uudet sopimukset liitteiden mukaisesti ja esittää ne edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 

 

 


 

262 §            POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY:N OSAKKEIDEN LUNASTAMINEN KIIKOISTEN KUNNALTA

 

Kiikoisten kunta on päättänyt kuntaliitoksen seurauksena irtaantua PSKK Oy:stä.

 

PSKK Oy:n osakassopimuksessa on Kiikoisten osalta seuraava erillisteksti:

 

”Kiikoisten kunnan mahdollisesti siirtyessä Satakunnasta Pirkanmaahan voi kunta saman aikaisesti irrottautua yhtiön toiminnasta. Kunnan osakkeet lunastetaan tällöin muiden kuntien toimesta.”

 

Kiikoisilla on 42 kpl PSKK Oy:n osakkeista merkintäarvoltaan

4 200 €.

 

Honkajoen ja Lavian erottua yhtiöstä lunastus jakaantuu seuraavasti:

 

- Jämijärvi                          6 kpl

- Kankaanpää                   26 kpl

- Karvia                              6 kpl

- Siikainen                         4 kpl

 

 

Ehdotus:                            Jämijärven kunta lunastaa Kiikoisten kunnalta 6 kpl Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n osakkeita á 100 €.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 


                                            Yhteistyötoimikunta          13 §              19.10.2012

 

263 §            YHTEISTOIMINTAMENETTELY / MAASEUTUHALLINNON JÄRJESTÄMINEN JÄMIJÄRVEN KUNNAN OSALTA

 

 

Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) velvoittaa kunnan muodostamaan maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi toiminnallisen kokonaisuuden, jonka alueella toimii vähintään 800 tukea hakevaa maatilaa. Yksikössä maaseutuhallinnon tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi henkilöä, joista yksi johtaa yksikköä.

 

Honkajoki, Jämijärvi, Kihniö, Kankaanpää, Parkano ja Pomarkku ovat tehneet yhteistoimintasopimuksen maaseutuhallinnon tehtävien hoidosta lain edellyttämällä tavalla. Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt sopimuksen 26.4.2011 ja se tulee voimaan 1.1.2013. Yhteistoiminta-alueen hallinnoivana kuntana toimii Kankaanpään kaupunki.

 

Sopimuksen mukaan palvelujen luovuttajan henkilöstö siirtyy työsopimuslain ja kunnallisen viranhaltijalain liikkeenluovutusta koskevan lainsäädännön mukaisesti 1.1.2013 Kankaanpään kaupungin palvelukseen vanhoina työntekijöinä siltä osin, kuin on kyse maaseutuelinkeinoviranomaistehtäviä päätoimisesti hoitaneista henkilöistä. Sopimuksen mukaan Jämijärven kunnan osalta siirtyy yksi henkilö, maaseutusihteeri Tuomo Leikkola. Puitelain (169/2007) 13§:n mukainen viiden vuoden irtisanomissuoja koskee siirtyvää henkilöstöä.

 

Asiasta on käyty YT-neuvottelut maaseutusihteeri Tuomo Leikkolan kanssa 27.9.2012. Liite nro 13.1.

Tuomo Leikkola on antanut suostumuksensa siirtymiseensä Kankaanpään kaupungin palvelukseen 1.1.2013 alkaen. Liite nro 13.2.

 

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta antaa lausuntonsa asiasta.

 

Päätös:                              Yhteistyötoimikunta merkitsi asian tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

 

                                            -----

 

KH 263 §                           Asiasta on käyty YT-neuvottelut maaseutusihteeri Tuomo Leikkolan kanssa 27.9.2012. Liite nro 263.1. Tuomo Leikkola on antanut suostumuksensa siirtymiseensä Kankaanpään kaupungin palvelukseen 1.1.2013 alkaen. Liite nro 263.2.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee asian hyväksyen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   292 §            31.10.2011

 

264 §           PERINNÖN LUOVUTUSHAKEMUS / MAILA KATAJISTO

 

Maila Katajisto on kuollut 5.4.2011. Häneltä ei ole jäänyt perimyspolvessa olevia perillisiä, joten perintökaaren 5 luvun 1 §:n nojalla menee perintö valtiolle.

Valtiokonttori on tiedustellut, tuleeko kunta esittämään perintökaaren 5 luvun 2 §:ään perustuvan perinnönluovutushakemuksen.

 

Kuolinpesään kuuluu Jämijärven kunnan Vihun kylässä sijaitseva Korkeamäki-niminen tila Rno 1:47, pinta-alaltaan 0,2040 ha sekä sillä oleva purkukuntoinen rakennus.

Kuolinpesän omaisuus muodostuu pankkitileillä olevista rahavaroista.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää esittää perintökaaren 5 luvun 2 §:ään perustuen perinnönluovutushakemuksen Maila Katajiston perintöön.          

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Saadun omaisuuden Jämijärven kunta käyttäisi

 

1.)   nuorten ja lasten virike- ja virkistystoimintaan

2.)   kylien kehittämiseen ja

3.)   muuhun kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen.

 

                                            -----

 

KH 264 §                           Valtiokonttorin perinnönluovutushakemukseen liittyvä päätös on liitteenä nro 264.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                      Kunnanhallitus                   27 §              23.1.2012

 

265 §            LAUSUNTO POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSESTA/ LÄHTEENMÄKI OILI

 

 

Hakija/hakijat:                   Lähteenmäki Oili Marketta

 

Rakennuspaikan

omistaja:                            Hakija

 

Rakennuspaikka:              Kauppilan kylässä sijaitseva Salo-niminen tila, RN:o 1:124. Rakennuspaikan pinta-ala on noin 6000 m². Rakennuspaikalle on rakennettu saunamökki vuonna 1973, kerrosalaltaan 18 m²

 

Rakennustoimenpide:      Kerrosalaltaan 80 m²:n loma-asunnon rakentaminen.

 

 

Kaavoitustilanne:              Satakunnan maakuntakaava, vahvistettu 30.11.2011

                                            Oikeusvaikutukseton rantayleiskaava, kunnanvaltuusto hyv. 28.3.1985. Tämä kaava on ohjannut rakentamista ranta- alueella, sillä mitoitus on laadittu mitoitusnormien mukaisesti sekä toiminut poikkeamislupakäytännön pohjana.

                                           

Kuuleminen:                      Hakemuksen johdosta on kuultu naapurikiinteistöjen RN:o 1:170, RN:o 1:171, RN:o 1:210 (sama omistaja), RN:o 1:123 ja RN:o 1:151 omistajia. Naapurikiinteistöjen omistajilla ei ole huomauttamista poikkeamislupahakemuksen johdosta. 

 

Tekninen huolto:                Tontille on olemassa kiinteä tieyhteys ja oma talousvesikaivo. Jätevesien käsittely toteutetaan voimassa olevien asetusten ja määräysten mukaisesti. Kiinteistö on liittynyt jätehuollon osalta kunnallisen aluekeräysjärjestelmän piiriin.                

                                           

Asian valmistelu:               Poikkeamispäätöstä haetaan MRL 72 §:n säännöksestä (suunnittelutarve ranta-alueella). Maankäyttö- ja rakennuslain 171 § rakentamisessa ranta-alueella, jolla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on poikkeamispäätösvalta Varsinais-Suomen ELY- keskuksella.

                                            Hankkeen ei voida katsoa tuottavan haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle (MRL 172 §).

                     

 

Päätösehdotus:                Kunnanhallitus antaa hakemuksesta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle yllä selostetuin perustein puoltavan lausunnon.             

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

KH 265 §                           Kunnanhallitus käsitteli Oili Lähteenmäen poikkeamislupahakemuksen kokouksessaan 23.1.2012 (27 §).

Kunnanhallitus antoi poikkeamislupahakemuksesta puoltavan lausunnon Varsinais-Suomen ELY- keskukselle.

 

                                            Varsinais- Suomen ELY- keskus hylkäsi Oili Lähteenmäen poikkeamislupahakemuksen 23.8.2012 tekemällään päätöksellä, päätös nro 48 AK, Dnro VARELY/77/07.01/2012.

 

                                            Oili Lähteenmäki valitti Varsinais- Suomen ELY- keskuksen kielteisestä päätöksestä Turun hallinto- oikeuteen. Valituksessaan Lähteenmäki vaati ELY- keskuksen päätöksen kumoamista.

 

                                            Hallinto- oikeus pyysi molemmilta eri osapuolilta ennen asian lopullista käsittelyä lausunnot.

                                           

                                            Lausunnossaan ELY- keskus toteaa, että asiassa ilmenneen uuden tiedon mukaan rakennuspaikalla on loma- asunnoksi tulkittavissa oleva 27 m²:n suuruinen saunarakennus. Lisäksi ELY- keskus toteaa, että kyse on korvaavasta rakentamisesta ja asia tulee palauttaa kuntaan ratkaistavaksi.

 

                                            Turun hallinto- oikeus kumosi 18.10.2012 (päätösnro 12/0309/1, Dnro 01292/12/4111) valituksenalaisen päätöksen ja siirsi asian kunnan poikkeamislupaviranomaisen käsiteltäväksi.

 

                                            Rakennuspäällikkö suoritti Lähteenmäen omistamalla kiinteistöllä loma- asunnon tarkistusmittauksen ja totesi rakennuksen kerrosalaksi 27 k- m²:ä.

                                           

                                            Oili Lähteenmäki uudistaa poikkeamislupahakemuksensa sillä muutoksella, että hakemukseen merkitään olemassa olevan loma-asunnon kerrosalaksi 27m²:ä.

 

Ehdotus:                            Poikkeamislupa- asioissa toimivaltamuutos (MRL 171 §) tuli voimaan 1.4.2011.

                                            Aiemmin ELY- keskuksissa ratkaistavista asioista siirtyivät kuntiin ne, joissa on kyse olemassa olevan asuinrakennuksen korvaamisesta tai laajentamisesta. Asuinrakennuksella tarkoitetaan myös lomarakennusta.

 

Kunnanhallitus myöntää Oili Lähteenmäelle poikkeamisluvan kerrosalaltaan 80m²: n suuruiselle loma- asunnolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

266 §            LAUSUNTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN 1 EHDOTUKSESTA

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ehdotus ja siihen liittyvät asiakirjat on asetettu maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja –asetuksen 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 1.10-30.10.2012 väliseksi ajaksi.

Vaihemaakuntakaavan alueeseen kuuluvat kaikki Satakunnan kunnat. Kaavaehdotuksessa osoitetaan tuulivoimatuotannon hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet.

 

Kaava-aineistosta on pyydetty kuntien lausunnot 30.10.2012 mennessä.

 

Luonnos kunnan lausunnoksi valmistuu kokoukseen mennessä. Kaava-aineisto on nähtävillä kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus antaa asiasta lausuntonsa.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti antaa asiasta oheisen liitteen nro 266.1 mukaisen lausunnon.

 

                                            _____

 

 

 

 

 


Sivistyslautakunta             39 §              22.5.2012   

                                            Yhteistyötoimikunta          14 §              19.10.2012

 

267 §            KOULUVERKKOSELVITYS

 

Jämijärven kunnanvaltuusto antoi vuoden 2012 talousarvioluonnoksen lähetekeskustelussa 28.11.2012 / 68  § sivistyslautakunnalle tehtäväksi valmistella oppilasennusteeseen liittyen esitys kunnan uudeksi kouluverkkorakenteeksi.

 

Rehtori on sivistyslautakunnassa käytyjen keskustelujen perusteella laatinut selvityksen, joka sisältää ennusteen oppilasmääristä ja arviolaskelmat saavutettavista säästöistä ja mallin kouluverkkoratkaisusta, liite 39.1.

 

Selvitys pääpiirteittäin: 

Oppilasmäärät ovat laskeneet huomattavasti.  Kaikki oppilaat mahtuvat syyslukukauden alkaessa 2013 Jämijärven keskuskouluun.

 

Tämän vuoksi on perusteltua, että Palokosken, Suurimaan ja Tykköön koulut lakkautetaan, ja kunnan ainoaksi peruskouluksi jää Jämijärven keskuskoulu.

 

Koska esikoululaisille ei löydy Jämijärven keskuskoulusta, eikä sen läheisyydestä sopivaa opetustilaa, on paras ratkaisu järjestää koko Jämijärven kunnan esi-, ykkös- ja  kakkosluokkalaisten opetus Jämijärven keskuskoulun toisena toimipisteenä toimivassa Tykköön varhaiskasvatuskeskuksessa.  Opetusta jatketaan ko. tavalla siihen saakka, kunnes kaikki oppilaat sopivat keskuskoululle.  Jämijärven keskuskoululla toimisi luokat 3-9.

 

Tykköön koulurakennus soveltuu kyläkouluista parhaiten tarkoitukseen, keskeisen sijaintinsa, sopivien tilojensa (mm. liikuntasali) ja jo aloitetun varhaiskasvatustoiminnan vuoksi. 

 

Huomioitavaa on, että kyseessä oleva kouluverkkoratkaisu saattaa olla siirtymävaihe, mikäli oppilasmäärät edelleen vähenevät, tai Jämijärven keskuskoululla toteutettaisiin tilojen muutoksia ja/tai laajennushankkeita, joilla voidaan paremmin huomioida kuntalaisten palvelutarpeet.

 

Tällä tavalla toteutettuna arvioitu säästö olisi noin 260 000,-/v.

 

Huomioitavaa on, että koko henkilöstön osalta tulee laatia suunnitelma, jossa huomioidaan työvoiman tarve, sekä mahdollisuudet työllistää henkilöstöä muun muassa jatkokoulutusta, luonnollista poistumaa hyödyntäen.  Suunnitelmassa tulee myös selvittää tarve mahdollisiin irtisanomisiin.

 

Yhteistoimintaneuvottelut tulisi käydä rehtorin suorittamien henkilökuulemisten/keskustelujen jälkeen, jotka alkavat syyslukukauden alettua vuonna 2012 alettua.

Kuntalaisille tulee järjestää tiedotusta vireillä olevasta kouluverkkoasiasta ja kuulemistilaisuus.  (Kuntalaki  29§ , Hallintolaki  41 §)

Ehdotus:                           Sivistyslautakunta esittää, että kunnanhallitus hyväksyisi                                                         kouluverkkoselvityksen mukaisesti ratkaisun, jossa

- Palokosken,  Suurimaan ja Tykköön koulut lakkautetaan 31.7.2013 lukien.

- Jämijärven keskuskoulu,  toimii  kunnan ainoana peruskouluna, mutta opetus toteutetaan  ainakin aluksi kahdessa toimipisteessä:  Jämijärven keskuskoululla ja Tykköön varhaiskasvatuskeskuksessa, jossa käyvät kaikki kunnan  ykkös- ja kakkosluokkalaiset sekä pääosa kunnan esikoululaisista.

 

Hyväksyessään sivistyslautakunnan kouluverkkoratkaisuesityksen, kunnanhallitus valtuuttaa sivistystoimen jatkamaan sen pohjalta henkilöstösuunnitelman tekemistä yhteistoimintaneuvottelun pohjaksi.

 

Päätös:                             Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

Yhteistyötmk

14 §                                    Kouluverkkoselvityksestä on suoritettu kuntalaiskuuleminen siten, että siitä on ilmoitettu 6.9.2012 Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu lehdissä. Asiasta on informoitu myös kuntatiedotteessa 8/2012, joka on jaettu talouksiin 7.-11.9.2012.

Lisäksi asia on ollut kunnan nettisivuilla kommentointi/kuulemislomakkeineen 5.9.-14.9.2012.

Kuulemisaika päättyi 14.9.2012 ja siitä saatu palaute on liitteenä nro 14.1.

 

Palokosken ja Suurimaan koululla on järjestetty erilliset vanhempainillat kouluverkkoselvityksestä.

 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 27.8. § 51 toimenpideohjelman talouden sopeuttamiseksi v. 2013-2015, johon sisältyy kouluverkkoselvityksen mukainen ratkaisu.

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta antaa lausuntonsa kouluverkkoselvityksestä.

 

Päätös:                              Käydyn laajan keskustelun jälkeen yhteistyötoimikunta totesi yksimielisesti lausuntonaan, että asian valmistelua tulee jatkaa siten, että mahdollisimman vähillä irtisanomisilla selvitään ja henkilöstöä kohtaan noudatetaan mahdollisimman suurta joustoa.

 

                                            -----

 

KH 267 §                           Kuulemisaikana saatu palaute on liitteenä nro 267.1. Kunnanhallitus on käsitellyt palautteen 8.10.2012 § 247 liite nro 267.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kouluverkkoselvityksen mukaisen ratkaisun, jossa Palokosken, Suurimaan ja Tykköön koulut lakkautetaan 31.7.2013 lukien. Jämijärven keskuskoulu toimii kunnan ainoana peruskouluna, mutta opetus toteutetaan ainakin aluksi kahdessa toimipisteessä: Jämijärven keskuskoululla ja Tykköön varhaiskasvatuskeskuksessa, jossa käyvät kaikki kunnan ykkös- ja kakkosluokkalaiset sekä pääosa kunnan esikoululaisista.

                     

Asian jatkovalmistelussa huomioidaan yhteistyötoimikunnan lausunto.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ----- 


                     

 

 

 

                     

268 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA

                     
Todettiin, ettei edellisen kokouksen jälkeen ollut tiedotettavaa otsikkoasiassa.

 

                      _____


 

 

 

 

 

269 §            LAINOJEN MAKSU TAKAAJANA / JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY

 

Jämijärven kunta on taannut Finnvera Oyj:ltä saadun lainan Jämin Hiihtotunneli Oy:lle. Ko. lainasta on erääntynyt liitteen nro 269.1 mukaiset erät, joita Hiihtotunneli ei ole pystynyt maksamaan ja kunta joutuu maksamaan ne Hiihtotunnelin puolesta, yhteensä 10 903,12 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kunta suorittaa Finnvera Oyj:lle 10 903,12 euroa Hiihtotunnelin lainantakaajana.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

 

270 §            JÄMIN JÄNTEEN JA JÄMIJÄRVEN KUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS 2013 SM-HIIHDOISSA

 

Jämin SM-hiihtojen 2013 kilpailujen johtajan ja kunnanjohtajan välisten neuvottelujen pohjalta on Jämin Jänne tehnyt tarjouksen yhteistyösopimukseksi. Liite nro 270.1.

 

Yhteistyöpaketin hinta on 8 000 euroa, joka maksetaan kahdessa osassa; puolet v. 2012 puolella ja toinen puoli v. 2013 tammikuussa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämin Jänteen tarjouksen Jämin SM-hiihtojen 2013 yhteistyösopimukseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

 

 

271 §            OSTOTARJOUS / TOMI TASALA

 

Tomi Tasala on tehnyt oheisen liitteen nro 271.1 mukaisen ostotarjouksen 2,13 ha:n määräalasta Loukkusuo-nimisestä tilasta.

Käytyjen neuvottelujen pohjalta on alue tarkentunut karttaliitteen nro 271.2 mukaiseksi alueeksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Tomi Tasalan tekemän tarjouksen kauppakirjan laadinnan pohjaksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____