Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 11/2012

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 12.9.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantaina 17.9.2012 klo 18.30

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

 

 

208 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  212

209 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  212

210 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  213

211 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  214

212 §    SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-7 KK 2012  215

213 §    POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2012  216

214 §    RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN  217

215 §    VIRASTON SULJETTUNA PITÄMINEN ITSENÄISYYSPÄIVÄN JÄLKEISENÄ PERJANTAINA  218

216 §    VIRASTON SULJETTUNA PITÄMINEN JOULUN JÄLKEEN  219

217 §    KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS  220

218 §    TUULENPESÄN ASEMAKAAVA  221

219 §    VÄLIRAPORTTI 30.6.2012  223

220 §    JÄMIN KESKUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS  224

221 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 27.8.2012 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   225

222 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2012  226

223 §    KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TÄYDENTÄMINEN  227

224 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN SIIVOUSTARJOUSTEN UUDELLEEN KÄSITTELY / HANKINTAOIKAISUN TEKEMINEN  229

225 §    LAUSUNTO LAUTAMIESTEN MÄÄRÄSTÄ JÄMIJÄRVEN KUNNAN OSALTA  231

226 §    LAUSUNTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN 1 LUONNOKSESTA JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ VALMISTELUAINEISTOSTA  232

227 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  233

228 §    AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE  234

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2012                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

17.9.2012 kello 18.30  – 20.45

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja

Satu Jokela

Kari Jokisalo

Ari Uusi-Rasi

Olli Seppälä

Kristiina Kotaoja                      varajäsen

                                                                                      

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Matti Leppihalme              puheenjohtaja

Kati Mansikkamäki

Kyösti Lahti                        valtuuston I varapuheenjohtaja

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

Ilmari Mattila                        aluearkkitehti klo 18.30-19.15

ASIAT

 

§§ 208 - 229

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                                                Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu                                      Esa Ala-Karvia

                                                                             

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   24.9.2012

Allekirjoitukset

 

 

 

Kari Jokisalo                            Ari Uusi-Rasi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   24.9.2012

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

208 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

 

 

 

 

209 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

Kari Jokisalo ja Ari Uusi-Rasi.

                                                                                                                                   

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

 

 

 

210 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

-          Kankaanpään kaupunki, ote Viranhaltijan siirto maataloussihteerin virasta maaseutupäällikön virkaan

-          Satakunnan pelastuslaitos, liite 2 Jämijärven palokuntasopimukseen

-          Mavi, koulumaitotuki

-          Varsinais-Suomen ELY, poikkeamispäätös Hannu ja Ulla-Maija Vekka

-          Maankäyttö- ja asuntotoimikunta, lausunto Jämin lomahotellin muutospiirustuksista

-          Valtiovarainministeriö, hallitus voi velvoittaa kunnat pysymään yhteistoiminnassa peruspalvelujen turvaamiseksi

-          Verohallinto, maksatuserittely elokuu 2012

-          Varsinais-Suomen ELY, poikkeamispäätös Oili Lähteenmäki

-          Varsinais-Suomen ELY, Asian siirto/Keijo Leppäluoma

-          Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2012

-          Apteekin ilmoitus/Jaana Katajamäki

-          Kankaanpään kaupunki, ote, edustajien valitseminen kuntien välisiin neuvotteluihin

-          Valtionosuusvertailu

-          Verohallinto, tieto verovuoden veroista 2011

-          Verohallinto, tietoja maksuunpanon mukaisesta tilityksestä / ennakkotieto

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Peijari, Lomasalo

o       Peijari, Peura

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____                               


 

 

 

 

211 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                     

                                            Tekninen lautakunta                               14.8.2012

                                            Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus,

hallituksen kokous                                  15.8.2012

                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          23.8.2012

                                            Valmistelutyöryhmä P-S sote                28.8.2012

                                            PoSan ja Merikarvian sekä Pomarkun

kuntien neuvottelu, muistio                    28.8.2012

                                            Vapaa-aikalautakunta                           30.8.2012

                                            PoSa, johtokunta                                    30.8.2012

                                            Perusturvalautakunta                             30.8.2012

                                            Neuvottelu ja keskustelutilaisuus

tuulivoimatuotantoalueiden liittymis-

mahdollisuuksista ja verkkoratkaisuista

Pohjois-Satakunnassa                          5.9.2012

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan työjärjestyksen muutosehdotuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: seuraavaksi käsitellään pykälät 217, 218 ja 220, jonka jälkeen palataan esityslistan mukaiseen järjestykseen.

 

                                            _____


 

 

 

 

 

212 §            SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-7 KK 2012

 

Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk 2012 on valmistunut. Liite nro 112.1.

”Tasaisen vauhdin” mukaan toteuman tulisi olla 58,33 %. Sairaanhoidon osalta Jämijärven kunnan toteuma on 57,7 %; laskua kuitenkin edelliseen vuoteen -3,1 %.

Sosiaalipalvelut ovat toteutuneet 33,7 %:sti. Muutos edelliseen vuoteen -27,3 %.

Perusterveydenhuollon päivystyksen toteuma on Jämijärven kunnan osalta 106,6 %, mutta sen merkitys kokonaisuuden kannalta on marginaalinen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1-7 kk 2012 tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

213 §            POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2012

 

                                            Liitteenä on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2012.

Liite nro 213.1.

Toteuma on yhteensä 2 426 037 euroa, joka on 127 954 euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Toteumaprosentti on 58,46 % kun ”tasaisella vauhdilla” sen tulisi olla 58,33 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Tekninen lautakunta         46 §              14.8.2012

 

214 §            RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN

                                      

Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

                                      

                                        Jämijärven kunnan rakennusvalvonnasta perittävät maksutaksat on edellisen kerran hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.12.2009, (voimaantulo 1.2.2010)

                                      

                                        Jämijärvellä rakennusvalvontamaksut ovat kattaneet 2000-luvulla keskimäärin 30 % rakennusvalvonnan menoista.

 

                                        Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnanvaltuuston hyväksymässä taksassa.

 

                                        Suomen Kuntaliitto on vuonna 2012 antanut suosituksen maksuperusteista. Suosituksessa todetaan johdantona seuraavaa:

                                        Kuntien talouden kannalta rakennusvalvonnan toimintamenot suositellaan katettaviksi kokonaan rakentajilta perittävillä maksuilla. Maksujen tarkistamista ja muuttamista joka vuosi suositellaan.

 

                                            Uusi maksutaksaluonnos on esityslistan liitteenä, liite 46.1

                                      

Päätösehdotus:                 Tekninen lautakunta hyväksyy rakennusvalvonnasta perittävien maksujen maksutaksaluonnoksen ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.1.2013.

 

Päätös:                               Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

KH 214 §                           Uusi maksutaksaluonnos on liitteenä nro 214.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

                                      

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

215 §            VIRASTON SULJETTUNA PITÄMINEN ITSENÄISYYSPÄIVÄN JÄLKEISENÄ PERJANTAINA

 

Tänä vuonna itsenäisyyspäivä on torstaina. Useat henkilöt virastosta ovat pitämässä vuosilomaa tai ylityövapaitaan itsenäisyyspäivää seuraavana perjantaina.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 7.12.2012. Tällöin henkilökunta pitää vuosilomaa tai ylityövapaita.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

216 §            VIRASTON SULJETTUNA PITÄMINEN JOULUN JÄLKEEN

 

Henkilökunnan kanssa käydyissä neuvotteluissa on sovittu, että virasto olisi kiinni joulun ja uuden vuoden välisinä välipäivinä 27. -28.12.2012 sekä 31.12.2012.

Henkilökunta pitäisi ko. päivinä vuosilomiaan ja ylityövapaitaan.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 27.-28.12.2012 sekä 31.12.2012. Henkilökunta pitää tällöin vuosilomiaan ja ylityövapaitaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          16 §              23.8.2012

 

217 §            KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

                                       Kirkonseudun asemakaavaan on esitetty muutoksia kortteleissa 11 ja 7 Muutosesitykset ovat lähtöisin tonttien omistajien taholta. Edellä mainittujen korttelien lisäksi on tullut esille myös muita asemakaavan muutostarpeita kortteleihin 5, 9, 10 ja 15.

 

Päätösehdotus:                Esitetään kunnanhallitukselle, että kirkonseudun asemakaavaan esitetyt muutokset toteutetaan samanaikaisesti Tuulenpesän asemakaavan laatimisen yhteydessä, omana, erillisenä kokonaisuutena.

 

                                       Lisäksi kunnanhallitukselle esitetään että;

1.      Kunnanhallitus kuuluttaa kaavamuutoksen vireille tulosta.

2.      Kunnanhallitus asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavamuutosluonnoksen nähtäville

3.      Kunnanhallitus järjestää MRL 66 §:n ja MRA 26 §:n mukaisen viranomaisneuvottelun sekä pyytää asemakaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot.

 

 

Päätös:                             Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                          -----

 

KH 217 §                            Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä

                                            nro 217.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

Aluearkkitehti Ilmari Mattila oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

 

                                           _____

 

 

 

 


                                          Maankäyttö- ja asuntotoimikunta           3 §                2.2.2012     

                                          Maankäyttö- ja asuntotoimikunta           17 §              23.8.2012

 

218 §            TUULENPESÄN ASEMAKAAVA

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 2.2.2012 § 3

 

·       Aluearkkitehti Ilmari Mattila on laatinut Tuulenpesän alueelle asemakaavaluonnoksen (liite 3.1) ja maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän (MRL 63§) osallistumis- ja arviointisuunnitelman (liite 3.2).

 

·       Tmi Pohjanmaan Luontotieto on tehnyt Tuulenpesän alueen luontokartoituksen (liite 3.3).

 

·       Tapani Peijari on tehnyt Tuulenpesän asemakaavateille nro 1. ja nro 2 nimiehdotukset (liite 3.4).

 

·       Tuulenpesän asemakaavaluonnos sisältää myös yksityisten maanomistajien maa-alueita. Maanomistajien kanssa on neuvoteltava kaavaan osallistumisesta (liite 3.5).

 

Päätösehdotus:               1. Tutustutaan aluearkkitehti Ilmari Mattilan laatimaan asemakaavaluonnokseen ja tehdään mahdolliset muutosesitykset kaavaluonnokseen. Aluearkkitehti tekee kaavaluonnokseen esitetyt muutokset ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista.

 

  2. Hyväksytään Tmi Pohjanmaan Luontotiedon laatima luontokartoitus

 

  3. Tehdään kunnanhallitukselle esitys Tuulenpesän asemakaavateiden nimistä Tapani Peijarin ehdotuksen pohjalta.

 

4. Kuulutetaan kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) yksityisten maanomistajien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen.

 

5. Esitetään kunnanhallitukselle, että kunnan ja yksityisten maanomistajien välille laaditaan kaavoitussopimus kaavoitettavasta alueesta.

 

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus seuraavin lisäyksin:

-         Korttelia 102 väljennetään rakennuspaikkojen osalta.

-         Lisätään kaavaluonnokseen kevyenliikenteenväylä Juhalan alueelle.

-         Varataan katualueen leveydeksi vähintään 12 m.

-         Esitetään kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi tiennimiehdotukset;       tie nro 1. Tuulialantie ja tie nro 2. Kaurapellontie

 

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 23.08.2012 § 17

 

·        Ilmari Mattila on tehnyt kaavaluonnokseen esitetyt muutokset.

 

Päätösehdotus:                Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että se kuuluttaa kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävilläolosta sekä järjestää MRL 66 §:n ja MRA 26 §:n mukaisen viranomaisneuvottelun. Lisäksi ehdotetaan, että kunnanhallitus asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

KH 218 §                           Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä

                                            nro 218.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esityksen. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että yksityisen maanomistajan kanssa tulee neuvotella maankäyttö- ja kaavoitussopimus ennen kaavaehdotusvaihetta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

 

_____

 

 

 

 

 

219 §            VÄLIRAPORTTI 30.6.2012

 

Hallintokunnat ovat laatineet selvitykset vuoden 2012 taloustavoitteiden toteutumisesta 30.6.2011.

Vuoden 2012 taloustavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintoja ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

 

Väliraportti on liitteenä nro 219.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.6.2012  tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

                                           

 

 

                                  

 


                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          14 §              23.8.2012

 

220 §            JÄMIN KESKUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

Jämin keskusalueen asemakaavan muutostyö käynnistyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella, joka oli nähtävillä 20.8.- 18.9.2009 välisenä aikana. Asemakaavamuutoksen laatii Suunnittelutalo S. Anttila Oy, yhteyshenkilönään arkkitehti Esko Räntilä. Suunnittelutalo S Anttila on laatinut asemakaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi.

 

 

Päätösehdotus:                 Esitetään kunnanhallitukselle, että se asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville kunnanilmoitustaululle 30 vuorokauden ajaksi sekä varaa kaikille kaavaan osallisille mahdollisuuden esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Lisäksi esitetään, että kunnanhallitus pyytää tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

 

Päätös:                               Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia esitteli asemakaavaluonnoksen.

                                            Hyväksyttiin asemakaavaluonnos.

                                      

                                            Ilmari Mattila poistui esteellisenä tämän pykälän ajaksi kokouksesta.

 

                                            -----

 

KH 220 §                            Jämin keskusaleen asemakaavamuutos ilmenee esityslistan liitteestä nro 220.1.

 

Ehdotus:                             Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

221 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 27.8.2012 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 27.8.2012.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

                                            45 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

                                            46 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

                                            47 § Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle                                                 

                                            48 § Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2012                             

                                            49 § PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2012 ja talousennuste vuoden 2012 loppuun      

                                            50 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2012  

                                            51 § Toimenpideohjelma talouden sopeuttamiseksi 2013-2015                                                   

                                            52 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat       

                                            53 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat              

                     

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 27.8.2012, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 


 

222 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2012

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2012. Liite nro 222.1. Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

223 §            KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TÄYDENTÄMINEN

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä varajäsenet on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä.

 

Vaalilain 14 §:n 1 momentin mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen.

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on valinnut keskusvaalilautakuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

 

jäsen                                                       

Ritva Mäkelä puheenjohtaja

Raimo Sällilä varapuheenjohtaja

Tuija Rudenberg

Airi Rajala

Tauno Uurasjärvi 

 

varajäsen (siinä järjestyksessä, jossa heidät kutsutaan kokouksiin)

1. Aki Rantanen

2. Jorma Lahdensivu

3. Tuulikki Silmunmaa

4. Pirkko Laitajärvi

5. Merja Kannosto

 

Vaalilain 13 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi tai toimii vaaliasiamiehenä tai hänen varamiehenään, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.

 

Hallintolain 28 §:n esteellisyysperusteita noudatetaan myös keskusvaalilautakuntaan. Henkilö, jonka lähisukulainen on ehdokkaana kunnallisvaaleissa, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn.

 

Keskusvaalilautakunta on jo kokoontunut ja seuraava kokous on 24.9.2012. Koska on ollut vaikeuksia saada kokouksia päätösvaltaiseksi, lautakunnan jäseniä ja varajäseniä on pyydetty ilmoittamaan esteestä/esteellisyydestä osallistumaan keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kunnallisvaaleissa.  Ilmoitukset on pyydetty toimittamaan ennen kunnanhallituksen kokousta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee tarpeellisen määrän väliaikaisia varajäseniä keskusvaalilautakuntaan.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita keskusvaalilautakuntaan seuraavat väliaikaiset varajäsenet:

 

                                            Raimo Ritakorpi

                                            Riikka Koivumäki

                                            Ritva Mäkinen

                                            Elisa Viikeri

                                            Esa Ala-Karvia

 

                                            _____

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   191 §            6.8.2012

 

224 §            JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN SIIVOUSTARJOUSTEN UUDELLEEN KÄSITTELY / HANKINTAOIKAISUN TEKEMINEN

 

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 18.6.2012 § 176 kunnan toimitilojen siivoustarjoukset ja päätti hyväksyä Siivouspalvelu Seirvan tarjouksen. Liite nro 191.1.

Myöhemmin käsittelyn jälkeen 27.6.2012 ilmeni, että asian valmistelussa oli tapahtunut virhe. 

Asiasta ilmoitettiin välittömästi 27.6.2012 aamulla puhelimitse molemmille tarjousten tekijöille ja saman päivän aikana lähti vielä kirjallinen tieto asian uudelleen käsittelystä. Liite nro 191.2.

 

Hankintalain 80 pykälän mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu). Edellytyksenä oikaisun käytölle on se, että hankintayksikön päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tilanteita, jossa hankintayksikkö havaitsee tarjousten vertailussa pisteytysvirheen tai vertailuperusteita on muutoin sovellettu virheellisesti. Hankintaoikaisulla voidaan puuttua myös hankintamenettelyn mahdollisiin esteellisyysvirheisiin. Hankintaoikaisun lopputuloksena voi olla uuden hankintapäätöksen sijasta myös hankintamenettelyn keskeyttämispäätös, joka rinnastuu muutoksenhakukeinojen osalta muihin hankintapäätöksiin.

 

Toisin kuin hallintolaissa päätöksen tai ratkaisun korjaaminen hankintaoikaisuna ei edellytä sen osapuolen tai niiden osapuolten suostumusta, joiden asemaan päätöksen korjaaminen vaikuttaa epäedullisesti. Päätöstä tai ratkaisua ei kuitenkaan voida korjata hankintaoikaisuna, jos hankintasopimus on tehty.

 

Hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 60 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty.

 

Jämijärven kunnan toimitilojen siivoustarjousten perusteella ei ole tehty hankintasopimusta.

 

Jämijärven kunnan toimitilojen siivoustarjouspyyntö on liitteenä nro 191.3 ja tarjousten avauspöytäkirja liitteenä nro 191.4.

 

Tarjouspyynnön mukaan ylläpitosiivouksista ei laskuteta kiinteistöjen kiinnioloajoilta eli tarjouslomakkeessa olevat hinnat tulee olla ne hinnat, joilla kuntaa laskutetaan muilta kuin kiinnioloajoilta.

 

Tarjousten käsittelyn jälkeen havaittiin, että Siivouspalvelu Seirvan osalta oli valmistelussa jäänyt huomiotta heidän selvityksensä ylläpitosiivousten kuukausihinnoista ja kiinteistöjen kiinnioloajoista. Liite nro 191.5.

 

Tämä selitys tekee Siivouspalvelu Seirvan tarjouksen tarjouspyynnön vastaiseksi eli heidän tarjouksensa on hylättävä. Siivoustarjouksista tulee hyväksyä näin ollen ainoa hyväksyttävä tarjouspyynnön mukainen tarjous eli Puhtauspalvelut Kilita Oy:n tarjous.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.)   hankintalain 80 pykälän mukaan käyttää hankintaoikaisua ja kumota 18.6.2012 § 176 tekemänsä päätöksen

2.)   hylätä Siivouspalvelu Seirvan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena edellä tekstissä mainituin perustein ja

3.)   hyväksyä Puhtauspalvelut Kilita Oy:n tarjouksen

 

Päätös:                              Kunnanhallituksen esityslistan lähettämisen jälkeen on kunnanhallitukselle toimitettu oheisen liitteen mukainen kirjelmä.

Liite nro 191.6.

 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

KH 224 §                           Siivouspalvelu Seirva on jättänyt kunnanhallituksen päätöksestä liitteen nro 224.1 mukaisen valituksen markkinaoikeuteen.

                                            Markkinaoikeus on antanut Jämijärven kunnalle tilaisuuden vastineen antamiseen. Vastineen antamiseen on pyydetty lisäaikaa ja sitä on saatu 28.9.2012 saakka.

                                           

                                            Asia on annettu kunnan osalta asianajaja Timo Kokemäen hoidettavaksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 


 

225 §            LAUSUNTO LAUTAMIESTEN MÄÄRÄSTÄ JÄMIJÄRVEN KUNNAN OSALTA

 

Satakunnan Käräjäoikeus on pyytänyt kuntien lausuntoa lokakuun 2012 kuntavaalien jälkeen valittavien lautamiesten lukumäärästä.

 

Jämijärven kunnalta on ollut 2 lautamiestä, joista toinen on osallistunut istuntoihin v. 2010 - 2012 yhteensä 8 kertaa ja toinen 9 kertaa.

 

                                            Lausunto on pyydetty 5.10.2012 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että se pitää nykyistä lautamiesten määrää sopivana Jämijärven kunnan osalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   166 §            18.6.2012

 

226 §            LAUSUNTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN 1 LUONNOKSESTA JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ VALMISTELUAINEISTOSTA

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 luonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto on asetettu maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n  ja –asetuksen 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 28.5.-29.6.2012 väliseksi ajaksi. Vaihemaakuntakaavan alueeseen kuuluvat kaikki Satakunnan kunnat. Kaavassa osoitetaan tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvat alueet.

 

Kunnilta on pyydetty lausunnot luonnoksesta 3.8.2012 mennessä. Asiasta on valmisteltu liitteen nro 166.1. mukainen yhteislausunto Pohjois-Satakunnan kuntien osalta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää antaa Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 luonnoksesta oheisen liitteen mukaisen lausunnon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

KH 226 §                           Satakuntaliiton maakuntahallitus on käsitellyt annetut lausunnot kokouksessaan 27.8.2012 § 103 ja päättänyt antaa oheisen liitteen nro 226.1. mukaiset vastineet Jämijärven kunnan osalta.

 

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee annetut vastineet tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

                     

 227 §           SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA

 

-         Mertiörannan vihkijäiset 26.8. osallistui: Tapio Rajalahti

-         Tutustuminen Helluntaikansan / Mertiörannan uuteen toimintaan 5.9. osallistui: Matti Leppihalme, Anneli Kujansuu, Tapio Rajalahti ja Esa Ala-Karvia

-         Elinkeinoyhtiön kokous 4.9. osallistui: Tapio Rajalahti ja Esa Ala-Karvia

-         Kankaanpään Seudun päätoimittajan vaihtotilaisuus 6.9. osallistui: Tapio Rajalahti, Matti Leppihalme, Anneli Kujansuu ja Esa Ala-Karvia


 

 

 

 

 

 

228 §            AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE

 

Jämin hiihtotunnelilla on alkukesän aikana jäänyt rästiin sähkölaskuja. Jämin Hiihtotunneli Oy:n hallitus on pitänyt kokouksensa 29.8.2012 ja on päättänyt anoa kunnanhallitukselta avustusta 20 000 euroa sähkölaskujen maksamiseen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää 20 000 euron avustuksen Jämin Hiihtotunneli Oy:lle sähkölaskurästien lyhentämiseksi. Määrärahan lisäystarve huomioidaan talousarviomuutosten yhteydessä.

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä esitti, ettei avustusta myönnettäisi. Kunnanhallituksen jäsenet Kari Jokisalo ja Ari Uusi-Rasi olivat esittelijän ehdotuksen kannalla.

 

Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi hän totesi, että Olli Seppälän vastaehdotus oli kannattamattomana rauennut, joten kunnanhallituksen päätökseksi tuli esittelijän ehdotus.

 

Kristiina Kotaoja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            ____