Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 9.10.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 30.10.2012 klo 18.00

 

Paikka

 

Raharinteen kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

70 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

71 § KONETÖIDEN OPTIOKAUSI VUODELLE 2013

72 § OPTIOKAUDEN KÄYTTÖ JÄMIJÄRVEN KUNNAN KIINTEISTÖJEN HOIDOSTA

73 § LAUSUNTOPYYNTÖ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA

74 § LAUSUNTOPYYNTÖ TUULENPESÄN ASEMAKAAVASTA

75 § LAUSUNTOPYYNTÖ JÄMIN KESKUSALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOSLUONNOKSESTA

76 § KYSELY YKSITYISTEIDEN TIENHOITOKUNNILLE

77 § ESA KOIVUMÄEN ANOMUS JÄTEHUOLTOMAKSUN POISTAMISEKSI  

78 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

79 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                        KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                              

Tekninen lautakunta                                   7/2012

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 30.10.2012 klo 18.00 – 19.40

 

KOKOUSPAIKKA

 

Raharinteen kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorvali Timo                                 puheenjohtaja

Salminen Mikko

Kuusikoski Sirpa

Koivuniemi Olavi

Sjöman Miia

Mäkelä Pentti

Tunturi Anja                                 varajäsen

Virtanen Pentti                              pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Koivumäki Elisa

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Uusi-Rasi Ari                       kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 69 - 80                                  sivut 83 - 98

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Timo Sorvali                        Pentti Virtanen                     

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Anja Tunturi                        Olavi Koivuniemi

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  7.11.201269 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                      

 

 

 

 

 

 

70 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Koivumäki Elisa ja Koivuniemi Olavi

 

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anja Tunturi ja Olavi Koivuniemi.

 

 

 

 

 

 

 

71 § KONETEKNISTEN TÖIDEN HINNANTARKISTUS

 

Tekn.ltk 14.8.2012 §43 Konetekniset työt on kilpailutettu v. 2010 koskien vuosien 2011- 2012 töitä.  Hyväksyttyihin tarjouksiin on sisältynyt optiomahdollisuus vuodelle 2013.

 

Kaivinkonetyöt:

-         Kaivuyhtymä Niemi, tuntihinnoiteltavat työt ja ruoppaus

-         Hariko- Kaivin, ojan kaivuu, hinnoiteltuna €/jm

                                       Traktorityöt:

-         Sauvaniemi Rauli

                                       Teiden höyläys ja lanaus

-         Salminen Mikko

                                       Kuorma-autotyöt:

-         Kone Kivimäki

                                       Tienreunojen niitot ja kaavateiden harjaus

-         Pekka Korvala

                                       Nurmikoiden istutus ja hoito

-         Ikaalisten Kumikorjaamo / Jukka Sjöman

 

Päätösehdotus:                Pyydetään urakoitsijoilta hinnantarkistusesitykset optiokaudelle. Mikäli hinnasta ja optiokauden käyttämisestä ei päästä sopimukseen, pyydetään uudet tarjoukset koneteknisistä töistä vuosille 2013- 2014.

 

Päätös:                            Kuntalain 58 §:n mukaan kokous ei ollut päätösvaltainen tämän pykälän osalta. Kokouksessa läsnä olleista viidestä lautakunnan jäsenestä kolme olivat esteellisiä käsittelemään asiaa. Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

 

Tekn.ltk 25.8.2012 § 55

Edellisessä kokouksessa (14.8.2012) puheenjohtaja totesi, että lautakunta ei ollut päätösvaltainen 43 §:n osalta, koska lautakunnan jäsenistä kolme olivat esteellisiä käsittelemään asiaa ja kaksi jäsentä oli poissa. Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen

 

Päätösehdotus:                Pyydetään urakoitsijoilta hinnantarkistusesitykset optiokaudelle. Mikäli hinnasta ja optiokauden käyttämisestä ei päästä sopimukseen, pyydetään uudet tarjoukset koneteknisistä töistä vuosille 2013- 2014.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                       Elisa Koivumäki ja Mikko Salminen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän ajaksi.

 

Tekn.ltk 30.10.2012 § 71

                                       Optiokauden käyttämiseksi urakoitsijoilta pyydettiin hinnantarkistusesitykset 12.10.2012 mennessä.

                                       Hinnantarkistusesityksen antoivat seuraavat urakoitsijat:

                                       URAKOITSIJA                       HINTA ENNEN                  TARKISTETTU

                                       Kaivuyhtymä Niemi                 

                                       -   tuntihintaiset kaivutyöt           38 € / h                                42 € / h  (+10,5%)

                                       -   ruoppaus                              45 € / h                                51 € / h (+13,33%)

 

                                       Destia Oy                                                                                                 

                                       -   suolaus

                                            - kalsiumkloridi                    335 € / t                               350 € / t (+4,5%)

                                            - magnesiumkloridi               350 € / t                               365 € / t (+4,3%)

                                            - 32 % kalsiumkloridiliuos    190 € / m³                            198 € / m³ (+4,2%)

                                      

                                       Salminen Mikko

                                       -   lanaus                                  28 € / h                                29 € / h (+3,6%)

                                                    -   höyläys                                45 € / h                                46 € / h (+2,22%)

 

                                                    Löytöluoma Esko

                                       -   auraviitat                              1.463,42 €                           1.615 €  (+10,36%)

 

                                       Hariko-Kaivin

                                       - ojankaivu                               0,69 € / jm                           0,75 € / jm (+8,7%)

 

                                       Sauvaniemi Rauli

                                       -   traktorityöt                           35 € / h                                45 € / h (+28,57%)

                                       Korvala Pekka

                                       -  kaavateiden harjaus              38,50 € / h                           39,50 € / h (+2,6%)

                                       -   tienvarsien niitto                    42 € / h                                42 € / h (+0%)

                                                    -   jyrsintyö                               100 € / h                              100 € / h (+0%)

 

                                       Ikaalisten Kumikorjaamo / Tmi Jukka Sjöman

                                       -   leikkuukone                         25 € / h                                29 € / h (+16%)

                                                    -   trimmeri                               23 € / h                                26,50 € / h (+15,22%)

                                                    -   henkilötyö                            20 € / h                                23,60 € / h (+18 %)

                                                    -   traktori niitto                                                                    46 € / h

                                      

Tilastokeskuksen mukaan maanrakennusalan konekustannukset nousivat 4,8 % vuoden 2011 elokuusta vuoden 2012 elokuuhun. Perinteisten maanrakennuskoneiden kustannukset nousivat 4,6 prosenttia ja hoito- ja kunnossapitokoneiden 5,1 prosenttia. Kustannuksia nostivat työvoimakustannusten ja polttoaineiden kallistuminen vuoden aikana. Kustannusten nousua hillitsi korkokustannusten aleneminen. Kustannusten nousuun vaikuttavia tekijöitä olivat mm. palkkakustannukset, koneiden huolto ja korjaus, vakuutukset polttoaineet rahoituskulut ja hallinto.

 

Päätösehdotus                 Tekninen lautakunta hyväksyy optiokaudelle 2013 seuraavien urakoitsijoiden tarjoukset;

 

                                       Destia Oy: teiden suolaus (kustannusvaikutus + 4,2- +4,5 %)

                                      

                                       Salminen Mikko: teiden lanaus ja höyläys (kustannusvaikutus + 2,22- +3, 6 %)

 

                                       Korvala Pekka: kaavateiden harjaus, tienvarsien niitto (kustannusvaikutus 0- + 2,6 %)

 

                                       Uudet tarjoukset vuosille 2013- 2014 pyydetään seuraavista töistä;

 

                                       - Kaivinkonetöistä (kustannusvaikutus + 8,7- 13,33 %)

                                       - Nurmikoiden istutus- ja hoitotöistä (kustannusvaikutus + 15,22- 18,0 %)

                                       - Auraviitat (kustannusvaikutus (+ 10,36 %)

                                       - Traktorityöt (kustannusvaikutus + 28,57 %)

 

                                      

 

Asian käsittely:                 Miia Sjöman ja Mikko Salminen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

                                      

                                       Koneteknisten töiden hinnantarkistusesityksistä optiokaudelle käydyn keskustelun aikana Pentti Mäkelä teki esittelijän ehdotuksesta poikkeavan esityksen, että myös kaivinkonetöistä annetut hinnankorotusesitykset hyväksyttäisiin optiokaudelle 2013. Mäkelän tekemää esitystä kannattivat kaikki tämän pykälän käsittelyyn osallistuneet lautakunnan jäsenet.

Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösesitystään.

 

Esittelijän muutettu päätösehdotus:

                                       Tekninen lautakunta päättää hyväksyä optiokaudelle 2013 seuraavien urakoitsijoiden tarjoukset;

                                       - Destia Oy:            teiden suolaus (kustannusvaikutus +4,2% - +4,5%)

                                       - Salminen Mikko: teiden lanaus ja höyläys (kustannusvaikutus +2,2% -+3,6%)    

                                       - Korvala Pekka:    kaavateiden harjaus, tienvarsien niitto (kustannusvaikutus +0% - 2,6%)

                                       - Kaivuyhtymä Niemi: tuntihintaiset kaivutyöt (kustannusvaikutus +10,5%)

                                                    ja ruoppaustyöt (kustannusvaikutus +13,33%)

            - Hariko- Kaivin:     ojankaivu (kustannusvaikutus +8,7%)

 

            Uudet tarjoukset vuosille 2012 – 2014 pyydetään seuraavista töistä:

nurmikoiden istutus- ja hoitotöistä sekä auraviitoista. Traktoritöistä ei pyydetä tarjousta.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin esittelijän muutettu päätösehdotus.

 

 

 

 

 

72 § OPTIOKAUDEN KÄYTTÖ JÄMIJÄRVEN KUNNAN KIINTEISTÖJEN HOIDOSTA

 

Jämijärven kunta on kilpailuttanut kunnan kiinteistöjen hoidon vuonna 2009. Sopimus on tehty Kiinteistöhuolto Mannisen kanssa ajalle 1.6.2010 – 31.5.2013 eli kolmeksi vuodeksi ja sopimukseen on sisältynyt optiokauden mahdollisuus ajalle 1.6.2013- 31.5.2014, mikäli tilaaja ja tuottaja pääsevät sopimukseen mahdollisesta hinnantarkastuksesta. Optiovuoden käytöstä sovitaan kolmannen kalenterivuoden (2012) kesäkuussa.

Optiokauden käytöstä tulee allekirjoittaa sopimus kolme (3) kuukautta ennen edellisen sopimuskauden päättymistä.

Rakennuspäällikkö ja Jari Manninen (Kiinteistöhuolto Manninen) neuvottelivat 9.10.2012 hinnantarkistuksesta. Neuvottelussa Manninen esitti 5 prosentin hinnankorotusta nykyiseen kiinteistöjen hoitosopimukseen. Nykyinen kiinteistöjen hoitosopimuksen kuukausihinta on 5760 € (alv 0 %). Hinnantarkistuksen jälkeen kuukausihinta tulisi olemaan 6048 € (alv 0 %), eli korotus olisi 288 €/kk.

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta hyväksyy Kiinteistöhuolto Mannisen 5 prosentin korotusesityksen kiinteistöjen hoitosopimukseen optiovuodeksi ajalle 1.6.2013- 31.5.2014.

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

73 § LAUSUNTOPYYNTÖ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA

Jämijärven kunnanhallitus pyytää tekniseltä lautakunnalta lausuntoa Jämijärven Kirkonseudun asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavaluonnoksesta. Muutokset koskevat Kirkonseudun kaavakortteleita 5,7,10,11 ja 15.

 

Lausunto tulee toimittaa kunnanhallitukselle 1.11.2012 mennessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esityslistan liitteenä 73.1 ja asemakaavamuutosluonnos liitteenä 73.2.

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta on tutustunut Kirkonseudun asemakaavamuutosluonnokseen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Lausuntonaan kunnanhallitukselle teknisellä lautakunnalla ei ole asiasta huomautettavaa.

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

74 § LAUSUNTOPYYNTÖ TUULENPESÄN ASEMAKAAVASTA

Jämijärven kunnanhallitus pyytää tekniseltä lautakunnalta lausuntoa Tuulenpesän asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavaluonnoksesta.

                                           

                                            Lausunto tulee toimittaa kunnanhallitukselle 8.11.2012 mennessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esityslistan liitteenä 74.1, asemakaavaluonnos liitteenä 74.2 ja luontokartoitus liitteenä 74.3

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta on tutustunut Tuulenpesän alueen asemakaavaluonnokseen, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä luontokartoitusraporttiin. Lausuntonaan kunnanhallitukselle teknisellä lautakunnalla ei ole asiasta huomautettavaa.

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

75 § LAUSUNTOPYYNTÖ JÄMIN KESKUSALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOSLUONNOKSESTA

 

Jämijärven kunnanhallitus pyytää tekniseltä lautakunnalta lausuntoa Jämin keskusalueen asemakaavamuutosluonnoksesta. Kaavamuutos koskee voimassa olevan asemakaavan korttelia 301. Asemakaavamuutoksella muodostuvat korttelit 301- 305 katu- ja liikennealueineen.

                                           

                                            Lausunto tulee toimittaa kunnanhallitukselle 5.12.2012 mennessä.

Kaavaselostus on esityslistan liitteenä 75.1 ja asemakaavaluonnos liitteenä 75.2.

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta on tutustunut Jämin keskusalueen asemakaavamuutosluonnokseen. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kortteleiden 303 (Jämin Loma- hotelli) ja 304 (Jämi Areena) väliin tulee kaavaehdotusvaiheessa esittää riittävän leveä huoltoajoyhteys puolustusvoimien käyttötarkoitusta varten.

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

76 § KYSELY YKSITYISTEIDEN TIENHOITOKUNNILLE   

Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston iltakouluissa on tehty päätös käynnistää kunnan talouden sopeuttamisohjelma vuosille 2013- 2015. Talouden sopeuttamisohjelman tavoitteena on saada kunnan talous tasapainoon. Tasapainon saavuttamiseksi menoja on leikattava kaikilta eri hallintokunnilta. Yksityisteiden hoitokuluihin on vuoden 2012 talousarvioon varattu 100 000 euron määräraha. Talouden sopeuttamisohjelmassa yksityisteiden vuotuisista hoitokuluista tulisi leikata 20 000 euroa. Vuonna 2011 yksityisteiden hoitokulut olivat yhteensä 95 361,81 € (liite 76.1) Sopeuttamisohjelman takia tekninen toimisto lähetti yksityisteiden tienhoitokunnille kyselyn, jossa tiekuntien tuli mainita ne kohdat joista ovat valmiita kuluja vähentämään.

Kyselyjä lähetettiin 33 kpl, vastauksia saatiin 18 kpl. (vastausprosentti 54,5)

Taulukossa prosenttiosuudet joista vastausten mukaan tiekunnat ovat valmiita vähentämään kustannuksia.

 

auraus

hiekoitus

lanaus / höyläys

sorastus

suolaus

22 %

67 %

44 %

22 %

78%

 

 

 

 

 

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

77 § ANOMUS JÄTEHUOLTOMAKSUN POISTAMISEKSI

Esa Koivumäki on jättänyt kirjallisen muistutuksen kiinteistön jätehuoltomaksun maksuunpanosta vuodelta 2012, koskien kiinteistöä 181-403-0004-0166, Koivulahti, lasku nro 4004793, 55,73 € (sis alv 23%).

Lasku on lähetetty 14.8.2012 ja muistutus jätetty 24.9.2012.

 

Palautan oheisen laskun aiheettomana. Olen vuosia sitten ilmoittanut seuraavat asiat kantani tueksi:

-         biojätteet lämpökompostoriin

-         pullot palautukseen

-         tölkit palautukseen

-         vähäiset muovi- ja paperijätteet poltetaan saunan pesässä

Kuten edelläolevasta selviää, en ole grammallakaan rasittanut runsaan 20 vuoden ajalla Jämijärven jätehuoltoa.

 

Jämijärvellä 24.9.2012

Esa Koivumäki

 

Liitteenä ympäristöministeriön kannanotto.

 

Tekn.ltk 30.10.2012            Jätelain 78 §:n 1 momentin mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset.

 

Jätelain 80 §:n 1 momentin mukaan kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätehuollon kunta järjestää. Kiinteistön haltijan on liityttävä alueella järjestettyyn jätteen kuljetukseen. Yksityiskäytössä olevat loma-asunnot kuuluvat aluekeräysjärjestelmän piiriin.

 

Jätelain 81 §:n 1 momentin mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti. Jos jätetaksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman suurena tai pienenä ottaen huomioon jätteen määrä, kunnan järjestämän jätehuollon palvelutaso ja jätteen tuottajan tai kiinteistön haltijan 41 §:n 2 tai 3 momentin mukaisesti järjestämä jätteen käsittely tai kuljetus, maksu voidaan maksuvelvollisen hakemuksesta tai viranomaisen aloitteesta määrätä jätetaksasta poiketen, maksuperusteiden on oltava tasapuolisia ja kohtuullisia.

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta hylkää Esa Koivumäen esittämän oikaisuvaatimuksen ja jätehuollon maksuunpano vuodelta 2012 pidetään voimassa. Kiinteistö ei saa vapautusta vuoden 2012 jätehuoltomaksusta.

 

                                            Perustelu:

Oikaisuvaatimusta ei ole tehty muutoksen hakuaikana.

Esa Koivumäen omistama Koivulahti- niminen loma-asunto (181-403-0004-0166) kuuluu kunnan järjestämän aluekeräysjärjestelmän piiriin, josta peritään kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mukainen jätehuoltomaksu.

 

Jätelain (646/2011) 82 §:n 2 momentin mukaan maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta muistutus kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomaisen on tehtävä muistutuksen johdosta päätös ja lähetettävä muuttuneesta maksusta maksuvelvolliselle uusi jätelasku.

 

Jätelain 83 §:n 2 momentin mukaan jätehuoltomaksu on maksettava viimeistään jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta. Jos jätemaksua ei makseta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään viivästyskorosta.

 

Päätös:                                 Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

78 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

                                           

                                          Jämijärven kunnanhallitus:

-          ote 215 § Viraston suljettuna pitäminen itsenäisyyspäivään jälkeisenä perjantaina

-          ote 216 § Viraston suljettuna pitäminen joulun jälkeen

-          ote 217 § Kirkonseudun asemakaavan muutos

-          ote 218 § Tuulenpesän asemakaava

-          ote 220 § Jämin keskusalueen asemakaavan muutos

-          ote 224 § Jämijärven kunnan toimitilojen siivoustarjousten uudelleen käsittely / hankintaoikaisun tekeminen

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

-          Paikallinen nopeusrajoitus (Kankaanpää-Ikaalinen seututie)

-          Palojoentien asfaltoidut osuudet, Jämijärvi

 

Polygon

-          Törmälän hajuongelman selvitys rakenteellisilla tutkimuksilla, tutkimusselostus 28.9.2012

   

Päätösehdotus:                   Merkitään tiedoksi

 

 

Päätös:                               Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

79 § KAAVATEIDEN TALVIHIEKOITUS

 

Tekninen lautakunta pyysi tarjoukset kaavateiden talvihoidosta ajanjaksolle 1.10.2012 – 30.5.2014. Tarjoukset pyydettiin yksikköhinnoin seuraavista kaava-alueiden teistä:

1) Kirkonseudun – ja Perhepuiston kaavatiet auraus (€/ h) ja hiekoitus (€/m³).

Tekninen lautakunta hylkäsi 29.5.2012 (§ 56) pitämässään kokouksessa kaavateiden hiekoituksesta jätetyt tarjoukset. Tarjouspyynnössä oli maininta siitä, että kunta voi hyväksyä tai hylätä jätetyt tarjoukset.

 

Tekninen lautakunta käsitteli kaavateiden talvihiekoitusasiaa 30.10.2012 (§ 79) pitämässään kokouksessa.

 

Päätösehdotus:                   Tekninen lautakunta pyytää uudet tarjoukset kaavateiden hiekoituksesta ajanjaksolle 1.10.2012 – 30.5.2014. Tarjouspyynnössä eritellään hiekoitustyöt tehtäväksi joko hiekoitussoralla €/m³ tai kalliomurskeella €/m³.

 

Päätös:                               Päätösehdotus hyväksyttiin.