Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 25.07.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 25.9.2012 klo 18.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

54 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

55 § KONETÖIDEN OPTIOKAUSI VUODELLE 2013

56 § KAAVA- JA YKSITYISTEIDEN TALVIHOITOTARJOUSTEN KÄSITTELY VUOSILLE 2012-2014

57 § SORATARJOUSTEN KÄSITTELY VUOSILLE 2013-2014

58 § JÄTEVESITAKSAN TARKISTUS

59 § KUNNAN UUSIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN HYVÄKSYMINEN

60 § KUNTALAISALOITE / PALOJOENTIEN ASFALTOIDUT OSUUDET

61 § VÄLITILINPÄÄTÖS / TEKNINEN TOIMI

62 § TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2013

63 § JÄMIN LOMAHOTELLIN MUUTOSPIIRUSTUSTEN HYVÄKSYMINEN

64 § LAUSUNTO VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSELLE LOUNAIS-SUOMEN VIEMÄRÖINTIALUIDEN LAAJENNUSALUEISTA JA NIIDEN PRIORISOINNISTA

65 § TARJOUS JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN TARKKAILUSTA VUODELLE 2013

66 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

67 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                        KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                              

Tekninen lautakunta                                   7/2012

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 25.9.2012 klo 18.00 – 20.25

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorvali Timo                                     puheenjohtaja

Salminen Mikko

Koivuniemi Olavi

Koivumäki Elisa

Mäkelä Pentti

Kotaoja Kristiina                               varajäsen

Virtanen Pentti                                   pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

Kuusikoski Sirpa

Sjöman Miia

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Uusi-Rasi Ari                                     kh:n edustaja

 

 

ASIAT

 

 

§§ 53 - 68                                 sivut 61 - 82

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Timo Sorvali                        Pentti Virtanen                     

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Olavi Koivuniemi                  Kristiina Kotaoja

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___201253 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

 

 

 

54 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Salminen ja Miia Sjöman.

 

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olavi Koivuniemi ja Kristiina Kotaoja.

 

 

 

 

 

55 § KONETEKNISTEN TÖIDEN HINNANTARKISTUS

 

Tekn.ltk 14.8.2012 § 43 Konetekniset työt on kilpailutettu v. 2010 koskien vuosien 2011-2012 töitä.  Hyväksyttyihin tarjouksiin on sisältynyt optiomahdollisuus vuodelle 2013.

 

Kaivinkonetyöt:

-         Kaivuyhtymä Niemi, tuntihinnoiteltavat työt ja ruoppaus

-         Hariko-Kaivin, ojan kaivuu, €/jm  hinnoiteltuna

                                       Traktorityöt:

-         Sauvaniemi Rauli

                                       Teiden höyläys ja lanaus

-         Salminen Mikko

                                       Kuorma-autotyöt:

-         Kone Kivimäki

                                       Tienreunojen niitot ja kaavateiden harjaus

-         Pekka Korvala

                                       Nurmikoiden istutus ja hoito

-         Ikaalisten Kumikorjaamo / Jukka Sjöman

 

Päätösehdotus:                Pyydetään urakoitsijoilta hinnantarkistusesitykset optiokaudelle. Mikäli hinnasta ja optiokauden käyttämisestä ei päästä sopimukseen, pyydetään uudet tarjoukset koneteknisistä töistä vuosille 2013-2014.

 

Päätös:                            Kuntalain 58 §:n mukaan kokous ei ollut päätösvaltainen tämän pykälän osalta. Kokouksessa läsnä olleista viidestä lautakunnan jäsenestä kolme olivat esteellisiä käsittelemään asiaa. Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

 

Tekn.ltk 25.8.2012 § 55

Edellisessä kokouksessa (14.8.2012) puheenjohtaja totesi, että lautakunta ei ollut päätösvaltainen 43 §:n osalta, koska lautakunnan jäsenistä kolme olivat esteellisiä käsittelemään asiaa ja kaksi jäsentä oli poissa. Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen

 

Päätösehdotus:                Pyydetään urakoitsijoilta hinnantarkistusesitykset optiokaudelle. Mikäli hinnasta ja optiokauden käyttämisestä ei päästä sopimukseen, pyydetään uudet tarjoukset koneteknisistä töistä vuosille 2013- 2014.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                       Elisa Koivumäki ja Mikko Salminen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän ajaksi.

 

 

 

 

                                                                

56 § KAAVA- JA YKSITYISTEIDEN TALVIHOITOTARJOUSTEN KÄSITTELY

 

Tekn. ltk 14.8.2012 § 44   Auraus- ja hiekoitussopimukset umpeutuivat keväällä 2012. Sopimuksiin ei sisältynyt optiomahdollisuutta.

Tekninen toimisto on valmistellut teiden talvihoidosta tarjouspyynnön (liite 44.1) ja aluekartat, jotka ovat esityslistan liitteinä, kaavatiet (liite 44.2) ja yksityistiet (liite 44.3)

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta pyytää tarjoukset talvihoidosta ajalle 1.10.2012 – 31.5.2014. Tarjouspyynnöt julkaistaan Pohjois-Satakunta- ja Kankaanpään Seutu – lehdissä sekä kunnan kuntatiedotteessa ja kunnan internet-sivuilla.

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Tekn.ltk 25.9.2012 § 56

                                            Kaava- ja yksityisteiden talvihoidosta on pyydetty tarjoukset ajanjaksolle 1.10.2012- 30.5.2014. Tarjoukset pyydettiin yksikköhinnoin seuraavista talvihoitoalueista:

1.      Kirkonseudun- ja Perhepuiston kaavatiet auraus €/ h, hiekoitus €/ m³

2.      Alue 1. Yksityistiet Jämijärvi – Ikaalistentien pohjoispuoli auraus €/ jkm, hiekoitus €/ m³.

3.      Alue 2. Yksityistiet Jämijärvi- Ikaalistentien eteläpuoli  auraus €/ jkm, hiekoitus €/ m³.

 

                                            Tarjouspyyntö julkaistiin Pohjois-Satakunta - ja Kankaanpään Seutu –lehdissä to 16.8.2012. Lisäksi tarjouspyyntö julkaistiin Jämijärven kunnan nettisivuilla sekä syyskuun kuntatiedotteessa. Tarjousten viimeinen jättöaika oli 18.9.2012 klo 12 mennessä.

 

Tarjous tuli jättää erikseen jokaisesta osa- alueesta (1- 3). Tarjouksista hyväksytään tarjouspyynnössä mainitut ehdot täyttävät, hinnoiltaan edullisimmat tarjoukset osa- alueittain.

 

Määräaikaan mennessä jätettiin 6 tarjousta. Destia haki tarjouspyyntöasiakirjat, mutta ilmoitti että ei jätä tarjousta.

 

Esityslistan liitteenä ovat tarjousten avaamispöytäkirja (liite 56.1) ja yhdistelmälista (liite 56.2).

 

Päätösehdotus:                     Hyväksytään tarjoukset vuosien 2013 – 2014 kaava- ja yksityisteiden talvihoidosta lukuun ottamatta kaavateiden hiekoituksesta jätettyä tarjousta seuraavasti:

                                           

Yksityistiet auraus:

                                            ALUE 1 :       Samuel Vuohelainen, 483 € / kerta

                                            ALUE 2:        Kaivuyhtymä Niemi, 562 € / kerta

 

                                            Yksityistie hiekoitus:

                                            ALUE 1:        Kaivuyhtymä Niemi, 47 € / m³

                                            ALUE 2:        Kaivuyhtymä Niemi, 47 € / m³

                                           

                                            Kaavatiet auraus ja hiekoitus:

                                            Kirkonseutu: Jouni Mäkelä, 49 € / h (tarjous hiekoituksesta 75 €/m³)

                                            Perhepuisto: Jouni Mäkelä, 49 € / h (tarjous hiekoituksesta 75 €/m³)

 

                                           

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

57 § SORATARJOUSTEN PYYTÄMINEN VUOSILLE 2013-2014

 

Tekn.ltk 14.8.2012 § 45

Nykyisten soratoimitusten kausi päättyy 31.12.2012. Sopimuksiin ei sisältynyt optiomahdollisuutta.

Tekninen toimisto on valmistellut soratoimituksista tarjouspyynnön ja kartat jotka ovat esityslistan liitteenä 45.1.

 

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta pyytää tarjoukset soratoimituksista vuosiksi 2013 ja 2014. Tarjouspyynnöt julkaistaan Pohjois-Satakunta- ja Kankaanpään Seutu – lehdissä sekä kunnan kuntatiedotteessa ja kunnan internet-sivuilla.

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Tekn.ltk 25.9.2012 § 57

                                            Kaavateiden- ja kunnan hoidossa olevien yksityisteiden sorastuksista sekä muihin mahdollisiin kohteisiin tarvittavista sora- aineksista on pyydetty tarjoukset vuosille 2013- 2014. Tarjoukset pyydettiin yksikköhinnoin €/ tonni.

 

                                            Tarjouspyyntö julkaistiin Pohjois-Satakunta - ja Kankaanpään Seutu –lehdissä to 16.8.2012. Lisäksi tarjouspyyntö on julkaistu Jämijärven kunnan nettisivuilla sekä syyskuun kuntatiedotteessa. Tarjousten viimeinen jättöaika oli 18.9.2012 klo 12 mennessä.

 

Tarjouksista hyväksytään tarjouspyynnössä mainitut ehdot täyttävä, hinnoiltaan edullisimmat tarjoukset.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti 5 urakoitsijaa.

 

Liitteinä tarjousten avaamispöytäkirja (liite 57.1) ja yhdistelmälista (liite 57.2)

 

Päätösehdotus:                     Hyväksytään jätetyistä tarjouksista hinnaltaan edullisimmat tarjoukset seuraavasti vuoden 2013-2014 sorastuksista:

                                            Kaavatiet:

-         Läänin Kuljetus

                                            Yksityistiet:

-         Läänin Kuljetus muut tiet paitsi

-         Pekka Lanne, Jämiäluomantie

-         M Suuriniemi Kuljetus, Pirttijärventie

Muut kohteet:

-         Pekka Lanne, kalliomurskeet

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

58 § JÄTEVESITAKSAN TARKISTAMINEN

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään vuosittain tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

                                       Vesihuoltolain mukaan vesihuollosta tulee periä käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdetun jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Liittymis- ja perusmaksu voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikeaan kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä. Jämijärven kunnan viemärilaitos perii käyttömaksua kiinteistön käyttämän veden perusteella sekä liittymämaksua kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.

                                       Vesihuollosta perittävien maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset.

                                      

                                       Jätevedestä peritään tällä hetkellä käyttömaksua kunnanvaltuuston 7.11.2011 hyväksymän päätöksen mukaisesti 1,73 €/m³ (alv 0 %).

                                      

                                       Jäteveden käyttömaksua esitetään korotettavaksi n. 8 %:a. Uusi jäteveden käyttömaksu on korotuksen jälkeen 1,87 €/m³ (alv 0 %).

                                       Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta umpikaivolietteestä peritään

                                       1,87 €/m³ (alv 0 % ), aiemmin 1,73 €/m³ (alv 0 %).

                                       Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta sakokaivolietteestä peritään

                                       8,94 €/m³ perittävä taksa aiemmin 8,28 €/m³ (alv 0 %).       

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy jätevedestä perittävien käyttömaksujen korotukset maksutaksaluonnoksen mukaisesti ja esittää niitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.1.2013.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

                                                                

59 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN UUSIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN HYVÄKSYMI-

        NEN

 

Tekn.ltk 5.6.2012 § 35 

                                       Jämijärven kunnan jätehuoltomääräysten päivittäminen kokonaisuudessaan on tarpeen. Jätehuoltomääräysten päivittämisen taustalla on uusi jätelaki (646/2011), joka astui voimaan 1.5.2012. Kunnan nykyiset, voimassa olevat jätehuoltomääräykset ovat vuodelta 2003.

 

                                       Esityslistan liitteenä ovat voimassaolevat jätehuoltomääräykset vuodelta 2003 (liite 35.1) sekä luonnosehdotus uusiksi jätehuoltomääräyksiksi (liite 35.2).

 

                                       Tekninen lautakunta asettaa liitteenä olevan ehdotuksen uusiksi jätehuoltomääräyksiksi yleisesti nähtäville ja varaa kiinteistöjen haltijoille sekä muille jätteen tuottajille, joihin jätehuoltomääräysten muuttamisella voi olla vaikutusta, mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta.

 

                                       Jätehuoltomääräysten luonnosehdotuksesta pyydetään lausunnot Varsinais-Suomen ELY- keskukselta, Pohjois- Satakunnan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymältä (Posa), Kankaanpään kaupungin tekniseltä keskukselta sekä Jämijärven kunnan kunnanhallitukselta.

                                      

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy jätehuoltomääräysluonnosehdotuksen, asettaa luonnoksen yleisesti nähtäville ja varaa asianosaisille mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta. Lisäksi jätehuoltomääräysluonnoksesta pyydetään lausunnot Varsinais- Suomen ELY- keskukselta, Posalta, Kankaanpään kaupungin tekniseltä keskukselta sekä Jämijärven kunnan kunnanhallitukselta.

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                      

Tekn.ltk 25.9.2012 § 59

                                       Tekninen toimi on pyytänyt lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Posalta, Kankaanpään kaupungilta ja Jämijärven kunnanhallitukselta.

 

Saapuneet lausunnot:

- Jämijärven kunnanhallituksen lausunto 18.6.2012 (liite 59.1)

- Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto 1.8.2012 (liite 59.2)

- Posan lausunto 23.7.2012 (liite 59.3.)

Kankaanpään kaupungilta ei saatu lausuntoa.

 

                                       Jätehuoltomääräysehdotus on ollut nähtävillä Jämijärven kunnan ilmoitustaululla sekä Jämijärven kunnan verkkosivuilla 14.6.2012 – 13.7.2012. Kuntalaisilla oli mahdollisuus esittää asiaa koskevia mielipiteitä nähtävillä oloaikana. Asiasta ei jätetty yhtään mielipidettä.

                                      

                                       Varsinais-Suomen Ely- Keskus ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä (Posa) esittivät lausunnoissaan joitakin korjauksia ja täsmennyksiä tehtäväksi jätehuoltomääräysehdotukseen.

 

                                       Rakennuspäällikkö on tehnyt lausunnoissa esitetyt korjaukset ja täsmennykset jätehuoltomääräysehdotukseen. Jätehuoltomääräysehdotus liitteenä 59.4

 

                                        Tekninen lautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena kunnan jätehuoltoviranomaisena, jonka yhtenä tehtävänä on jätehuoltomääräysten hyväksyminen (kunnanvaltuuston päätös 10.4.2012 § 27).

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy korjatun ja täsmennetyn jätehuoltomääräysehdotuksen kunnan uusiksi jätehuoltomääräyksiksi. Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.11.2012 alkaen.

                                           

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

60 § KUNTALAISALOITE / PALOJOENTIEN ASFALTOIDUT OSUUDET

 

Jämijärven kunnan tekniselle toimistolle on saapunut seuraavanlainen kuntalaisaloite 9.8.2012:

KUNTALAISALOITE JÄMIJÄRVEN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE

 

Ehdotamme perusparannuksena tieverkkoon Palojoentien (13233) asfaltoiduista tieosuuksista asfaltin poistoa.

 

Sorapintaisena tienhoito olisi helpompaa ja routiminen ajoittain hoidettavissa. Tiellä on runsas liikenne, mm. turverekkaliikennettä Jämiänkeitaalta Tampereen suuntaan. Myös henkilöauto- ja maatalousliikenne on mittavaa.

 

Asfalttipätkät kyseisellä tiellä ovat erittäin huonokuntoisia.

 

Esitämme Jämijärven kunnan olevan aloitteellinen ja vievän asiaa eteenpäin tiehoidosta vastaavalle taholle. Tie on Jämijärvelle, kunnalle tärkeä poikittaisliikenteen kannalta.

 

Suurimaa 9.8.2012

 

Pentti Mäkelä                                           Esko Luostarinen

 

 

                                            Aloitteessa mainittu Palojoen PT kuuluu Varsinais- Suomen ELY- Keskuksen tien kunnossapidon vastuualueeseen. Kyseinen tieosuus on Jämijärven kunnalle erittäin tärkeä poikittaisliikenteen kannalta Valtatie 23:n ja maantie 261 välillä. Tieosuudella liikennemäärät kasvavat vuosittain, varsinkin raskas- ja maatalousliikenne. Tie osuudella on useita erittäin heikkokuntoista asfalttiosuutta (reikiä ym.), jotka vaatisivat pikaista korjausta. Vaihtoehtoinen ja edullisin ratkaisu voisi olla asfaltin poistaminen kokonaan ja korvaaminen sorapinnalla. Sorapintaisena tien kunnossapito helpottuisi huomattavasti.

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta päättää esittää Varsinais-Suomen ELY- keskuksen tienhoidon vastuualueelle, että Palojoentiellä (nro 13233) olevat asfalttiosuudet poistetaan ja osuudet korvataan sorapintaisina.

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                            Pentti Mäkelä poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän ajaksi.

 

 

 

 

 

 

61 § VÄLITILINPÄÄTÖS / TEKNINEN TOIMI

 

 

                                            Esityslistan liitteenä 61.1 on välitilinpäätös teknisen toimen osalta.

 

 

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi.

 

 

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

 

62 § TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2013

 

                                            Pöytäkirjan liitteenä:

-         talousarvioehdotus vuodelle 2013 (liite 62.1)

 

Päätösehdotus:                Tehdään ehdotus teknisen toimen talousarvioksi käyttötalouden osalta vuodelle 2013.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

63 § JÄMIN LOMAHOTELLIN MUUTOSPIIRUSTUSTEN HYVÄKSYMINEN

 

Lomahotelli Jämi / Sirpa Soini hakee muutosta Jämin Lomahotellirakennuksen laajennussuunnitelmiin. Alkuperäinen rakennuslupa, lupa numero 2009- 0037 on myönnetty 16.12.2009. Lupahakemuksessa esitetyt muutokset koskevat tila- ja rakenneratkaisuja, oleellisia julkisivumuutoksia sekä rakennuksen kerrosalamuutosta.

Muutossuunnitelmista pyydettiin uudet lausunnot niiltä, joilta pyydettiin lausunto alkuperäisen rakennusluvan käsittelyn yhteydessä.

 

Lausunnon antaja ja lausunnon pääasiallinen sisältö:

 

Metsähallitus / Laatumaa

 

- ei huomautettavaa muuttuneisiin rakennussuunnitelmiin.

 

Länsi-Suomen sotilasläänin esikunta / Huoltorykmentti ja Tykistöprikaati

 

- Muuttunut laajennushankkeen julkisivu ei ole maisemallisesti paras mahdollinen, kun otetaan huomioon  nykyinen päärakennus ja muu alueen rakennuskanta. Harjumaisemaan, alueen kokonaisuuteen sopisi paremmin alkuperäisen, vuoden 2009 kaltainen julkisivu.

- Erityisen tärkeää on turvata asemapiirustuksessa esitetty huoltoajomahdollisuus riittävän leveänä Jämi- Areenan ja laajennuksen välistä ylös harjulle.

- Ennen rakennustöihin ryhtymistä rakentajan tulee tilata kaapelinäyttö puolustusvoimien Palvelukeskuksesta.

 

Jämi-Säätiö

- ei lausuntoa

 

Satakunnan Museo

 

- Suurimmiksi ongelmiksi nähdään olemassa olevaan lomahotelliin nähden mittavan tilaohjelman (laajennus on pohjapinta-alaltaan lähes vanhan lomahotellin kokoinen), uudisosan korkeuden (täydet kaksi kerrosta) ja sijoituksen. Uudisosa peittäisi idän puolelta vanhan osan lähes kokonaan.

- Lomahotellin läheisyyteen on rakennettu 2000-luvun alussa siitä mittakaavallisesti poikkeava Jämi-areena, mutta rakennus on kuitenkin suunniteltu muodostamaan pihapiiriä hotellin kanssa. Suunniteltua pienempi laajennus olisi ollut mahdollista sijoittaa olevan rakennuksen ja Jämi-Areenan väliin ilman, että vanha osa olisi kokonaan peittynyt.

 

- Tontin maastonmuodoista johtuen on vaikea nimetä suunnitellun kokoiselle laajennukselle paremmin soveltuvaa paikkaa. Luontevimmalta kuitenkin tuntuisi nykyisen massan jatkaminen niin, että uudisosa sijoittuisi hieman lomittain vanhan osan kanssa – mikäli maaston muodot sen mahdollistaisivat.

 

- Laajennuksen muotokielen ja arkkitehtuurin osalta pidetään myös tasakattoista tai vaihtoehtoisesti loivalla pulpettikatolla varustettua rakennusta mahdollisena. Tällä muotokielellä suunnittelija on pyrkinyt viemään ajatukset lomahotellin alkuperäiseen, funkishenkiseen arkkitehtuuriin. Viittaus ei kuitenkaan kaikilta osiltaan toimi. Varsinkin lähes umpinainen itäseinä hyvin pienine ikkunoineen poikkeaa tarpeettoman paljon vanhan osan maanläheisestä hengestä – etenkin rakennuksen sisääntulopihaan rajautuvalta osalta.

 

- Suunnitelmaan sisältyy myös voimakkaan punainen korosteväri uudisosan julkisivuissa. Siitä suunnittelija oli kuitenkin valmis luopumaan. Erittäin merkittäväksi muodostuu myös käytettävien julkisivumateriaalien laatu. Valmiiksi pinnoitettua peltiä toivottavampi vaihtoehto on galvanoitu tai myöhemmin maalattava pelti. Myös erilaisten saumausmassojen näkyvää käyttöä julkisivuissa tulee välttää, kuten myös orgaanisia, ruiskutettavia julkisivukäsittelyjä.

 

Posa

 

- Terveysvalvonnan johtajan 28.7.2009 antamat korjausehdotukset ovat huomioitu muutossuunnitelmissa

    

- Henkilökunnan sosiaalitilojen olisi suositeltavaa sijaita valmistustilojen yhteydessä.

 

     - Rakennuslupaa puolletaan.

 

     Maankäyttö- ja asuntotoimikunta

 

- Rakennuksen väritys tulisi sopeuttaa alueella olemassa olevaan , vanhaan rakennuskantaan

 

Muutossuunnitelmat ja lausunnot kokonaisuudessaan ovat nähtävillä kokouksessa.

 

 

Päätösehdotus:                     Hyväksytään muutossuunnitelmat. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomioon lausunnoissa mainitut seikat.

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

64 § TIEDOKSI SAATETTAVAT

 

                                            Jämijärven kunnanhallitus:

-         ote 186 § Kunnanhallituksen ja valtuuston seuraavat kokousajankohdat

-         ote 191 § Jämijärven kunnan toimitilojen siivoustarjousten uudelleen käsittely / Hankintaoikaisun tekeminen

-         ote 193 § Metsämaan ostotarjous

-         ote 198 § Ratiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava

-         ote 202 § Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelman laadinta aikataulu

 

Jämijärven kunnanvaltuusto:

-         ote 51 § Toimenpideohjelma talouden sopeuttamiseksi 2013-2015

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:

-         Kertaraportti 7.9.2012

 

 

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi.

 

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

 

 

65 § LAUSUNTO LOUNAIS- SUOMEN VIEMÄRÖINTIALUEIDEN LAAJENNUSALUEISTA JA NIIDEN PRIORISOINNISTA

 

Varsinais- Suomen ELY-keskus pyytää lausuntoa Lounais- Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueista ja niiden priorisoinnista tehdystä selvityksestä. Lausunnot on pyydetty kuntien ympäristönsuojelu- ja terveysvalvontaviranomaiselta, tekniseltä toimelta sekä vesihuoltolaitoksilta viimeistään 28.9.2012 mennessä.

 

Selvityksen on laatinut AIRIX Ympäristö Oy Varsinais- Suomen ELY- keskuksen sekä työtä ohjanneen työryhmän ohjauksessa. Selvityksessä päivitettiin vuonna 2006 laadittu potentiaaliset viemäröintialueet selvitys.

 

Päivitetyssä selvityksessä on selvitetty mahdolliset viemäröinnin uudet laajentumisalueet sekä priorisoitiin viemäröintialueet, joiden toteuttamista pidetään tärkeänä. Selvityksessä tarkastellaan erityisesti alueita, jotka lainsäädännön mukaan pitää viemäröidä (taajama- alueet).

 

Selvityksessä arvioidaan alueita, joissa kunnallinen viemäröinti olisi kiinteistökohtaisiin järjestelmiin verrattuna kustannuksiltaan kannattavampi vaihtoehto. Selvityksessä ei oteta kantaa viemäröinnin toteuttajatahoon. Toteuttajana voi olla esimerkiksi osuuskunta kunnallisen vesihuoltolaitoksen sijaan.

 

Jämijärven kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma on valmistumassa lokakuussa 2012, jossa selvitetään periaatteet, joilla kunta kehittää vesihuoltoa. AIRIX Ympäristö Oy:n laatimaa selvitystä voidaan hyödyntää yhdessä kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman kanssa mm. kaavoituksessa sekä avustusten kohdentamisessa. Selvityksestä on hyötyä myös mahdollisten osuuskuntien perustamiselle.

 

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön laatiman lausunnon Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajennusalueista ja niiden priorisoinnista.

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

66 § TARJOUS JÄTEVEDEN PUHDISTAMON PURKUVESISTÖN TARKKAILUSTA VUODELLE 2013

 

                                      

                                       Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys on tehnyt kunnalle tarjouksen jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön tarkkailusta v. 2013

 

                                       Jätevedenpuhdistamon tarkkailu                      2.560 €

                                       Purkuvesistön tarkkailu                                   3.900 €

                                                                 YHTEENSÄ:                     6.460 € + alv 24%

 

                                       (Esityslistan liitteenä 66.1 tarjous, saapunut 19.9.2012)

 

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään tarjous.

 

 

 

Päätös:                            Hyväksytään päätösehdotus.

 

 

 

 

 

67 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

 

 

 

68 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

                                            Puheenjohtaja päätti kokoksen klo 20.25.