JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 27.8.2012 alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

                              45 §      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                 

                              46 §      Pöytäkirjan tarkastajien valinta            

                              47 §      Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle      

                              48 §      Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2012       

                              49 §      PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2012 ja talousennuste vuoden 2012 loppuun                

                              50 §      Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2012           

                              51 §      Toimenpideohjelma talouden sopeuttamiseksi 2013-2015        

                              52 §      Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat                

                              53 §      Muut mahdollisesti esille tulevat asiat 

                     

 

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 31.8.2012 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 21.8.2012

                     

                                                                                                  

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 5/2012

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 21.8.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 27.8.2012 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

45 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  3

46 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  3

47 §   SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS          VALTUUSTOLLE  3

48 §   HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN          HAKEMINEN VUONNA 2012  3

49 §   POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2012 JA          TALOUSENNUSTE VUODEN 2012 LOPPUUN  3

50 §   TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2012  3

51 §   TOIMENPIDEOHJELMA TALOUDEN SOPEUTTAMISEKSI 2013-2015  3

52 §  ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT  3

53 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  3

 

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

27.6.2012 kello 19.00-19.35

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Rajalahti Tapio              puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Jokela Satu                  

Jokisalo Kari

Koskensalo Matti

Kujansuu Anneli

Lehtiö Helena               

Leppihalme Matti

Mansikkamäki Kati

Mäkelä Pentti

Mäntylä Tapio

Pitkänen Anneli

Rajamäki Rainer

Rudenberg Erkki          

Salminen Mikko

Seppälä Olli                 

Sjöman Miia                                  

Sorvali Timo

Uusi-Rasi Ari

Kotaoja Kristiina               varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Lahti Kyösti

Lax Anne

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 45-54

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Tapio Rajalahti                   Esa Ala-Karvia               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   31.8.2012

Allekirjoitukset

 

Tapio Mäntylä                    Kari Jokisalo

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   31.8.2012

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

45 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 21.8.2012 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta –lehdessä 23.8.2012 ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 23.8.2012. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 21.8.2012.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 

46 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                               Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Tapio Mäntylä ja Kari Jokisalo.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   185 §            6.8.2012

                     

47 §              SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.1.-30.6.2012.

 

2.      kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 47 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   149 §            28.5.2012                         

Kunnanhallitus                   199 §            21.8.2012

 

48 §              HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2012

 

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 § mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.

 

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

 

Hakemus on jätettävä 31.8.2012 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna 2012 900 000 euroa.

                                            Varsinainen hakemus ja tasapainotussuunnitelma tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn viimeistään elokuussa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 199 §                           Hakemus ja talouden tasapainotussuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 199.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy harkinnanvaraisen valtionosuuden korotushakemuksen ja siihen liittyvän talouden tasapainotussuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV  48 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus                   200 §            21.8.2012

 

49 §              POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2012 JA TALOUSENNUSTE VUODEN 2012 LOPPUUN

 

Liitteenä on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2012 ja talousennuste vuoden 2012 loppuun. Liite nro 200.1.

 

Vertailun mukaan Jämijärven kunnan osalta alkuvuoden toteuma on n. 80 000 euroa suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Laaditun ennusteen mukaan palvelusopimus tulisi näin ylittymään v. 2012 n. 93 000 eurolla.

 

Koko PoSan osalta palvelusopimuksen ylitystarve on n. 3,4 miljoonaa euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen ja laaditun talousennusteen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 49 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   201 §            21.8.2012

 

50 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2012

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2012. Liite nro 201.1. Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 50 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   203 §            21.8.2012

 

51 §              TOIMENPIDEOHJELMA TALOUDEN SOPEUTTAMISEKSI 2013-2015

 

Jämijärven kunnan v. 2011 tilinpäätöksessä on kumulatiivista alijäämää yhteensä 478 629,90 euroa.

 

Kuntalain 65 §:n 3 mom. mukaan kunnan taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei enää arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).

 

Toimenpideohjelman laatimista puoltaa myös valtionosuuksien ennakkolaskelmat vuodelle 2013, jotka alentaisivat Jämijärven kunnan valtionosuuksia yhteensä yli 300 000 eurolla.

 

Toimenpideohjelma talouden sopeuttamiseksi v. 2013-2015 on valmisteltu kunnan johtoryhmän toimesta. Ohjelmaa on muokattu edelleen kunnanhallituksen 21.5.2012 ja valtuuston 4.6.2012 iltakouluissa. Ohjelmaluonnos on liitteenä nro 203.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan toimenpideohjelman talouden sopeuttamiseksi vuosina 2013-2015 oheisen liitteen mukaisesti. Toimenpideohjelma ohjaa vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2015 valmistelua.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 51 §

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun valtuutettu Pentti Mäkelä käytti puheenvuoron, jossa hän totesi, että talouden tasapainottamissuunnitelma rankaisee kuntalaisia kovalla kädellä. Hän asetti puheenvuorossaan mm. vastakkain kuntalaiset ja Jämin yrittäjät. Asiasta käytettyjen puheenvuorojen jälkeen

puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että valtuusto oli hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen.

Valtuutettu Pentti Mäkelä ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen päätöksestä. Liite nro 51.1.

_____
                     

 

 

                                                                 

52 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                                            Ei ollut.

                                            _____

 

 

 

53 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

                                            Ei ollut.

                       _____