JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

Pidetään Reima Country Centerin alakerran kokoustilassa maanantaina 25.6.2012 alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

                      31 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                      32 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

                      33 § Satakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen

                      34 § Kauppakirjan hyväksyminen / Oiva Viljami Juhalan kuolinpesä

                      35 § Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-4 kk 2012

                      36 § Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

                      37 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2012

                      38 § Vuoden 2011 tilinpäätös ja toimintakertomus

                      39 § Arviointikertomus vuodelta 2011

                     40 §  PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2012

41 § Jämi säätiön lainajärjestelyt        

                      42 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

                      43 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 29.6.2012 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 19.6.2012

                     

                                                                                                  

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 4/2012

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 19.6.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 25.6.2012 kello 19.00

 

Paikka

 

Reima Country Centerin alakerran kokoustila

Käsiteltävät asiat

31 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  3

32 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  3

33 §   SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN  3

34 §   KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / OIVA VILJAMI JUHALAN          KUOLINPESÄ  3

35 §   SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN          RAPORTTI 1-4 KK 2012  3

36 §   SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN          MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN  3

37 §   TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2012  3

38 §   VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS  3

39 §   ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011  3

40 §   POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2012  3

41 §   JÄMI SÄÄTIÖN LAINAJÄRJESTELYT  3

42 §  ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT  3

43 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  3

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

25.6.2012 kello 19.40 – 20.06

 

KOKOUSPAIKKA

Reima Country Centerin alakerran kokoustila

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Rajalahti Tapio              puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Jokela Satu                  

Jokisalo Kari

Koskensalo Matti

Kujansuu Anneli

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena               

Leppihalme Matti

Mansikkamäki Kati

Mäntylä Tapio

Pitkänen Anneli

Rudenberg Erkki          

Salminen Mikko

Seppälä Olli                 

Sjöman Miia                                  

Sorvali Timo

Uusi-Rasi Ari

Huhtaniemi Jarmo            varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Mäkelä Pentti

Rajamäki Rainer

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 31 - 44

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Tapio Rajalahti                   Esa Ala-Karvia               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   29.6.2012

Allekirjoitukset

 

Anne Lax                            Erkki Rudenberg

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   29.6.2012

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

Ennen valtuuston varsinaisen kokouksen alkua pidettiin kahvitilaisuus, jossa onniteltiin kunnanhallituksen varapuheenjohtajaa Anneli Kujansuuta 50-vuotispäivän johdosta sekä Tykköön kyläyhdistystä vuoden maakuntakylän arvon saavuttamisesta.

Onnitteluosion lopuksi luovutettiin kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalmeelle Suoman Tasavallan Presidentin avoin kirje, jolla presidentti oli myöntänyt Matti Leppihalmeelle kunnallisneuvoksen arvon. Tilaisuus kesti klo 19.00-19.40.

 

 

31 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 19.6.2012 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta –lehdessä 21.6.2012 ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 21.6.2012. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 19.6.2012.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 

 

32 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                               Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anne Lax ja Erkki Rudenberg.

 

                                            _____

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   128 §            7.5.2012

 

33 §              SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

Maakuntahallitus on kokouksessaan 23.4.2012 päättänyt esittää Satakuntaliiton jäsenkunnille, että kuntayhtymän perussopimusta muutettaisiin liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti. Liite nro 128.1.

 

Kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen tapahtuu jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä. Kuntalain 79.1 §:n mukaan perussopimuksen muuttaminen edellyttää, että vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista muutosta kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakuntaliiton perussopimuksen muuttamisen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 33 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   133 §            7.5.2012

 

34 §              KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / OIVA VILJAMI JUHALAN KUOLINPESÄ

 

Käytyjen tarjousneuvottelujen pohjalta on laadittu oheisen liitteen nro 133.1 mukainen kauppakirjaluonnos, jolla Jämijärven kunta ostaa Oiva Viljami Juhalan kuolinpesältä n. 1,5 ha:n määräalan Luoju-nimisestä tilasta RN:o 2:121 Jämijärven kunnan Peijarin kylästä.

Kauppahinta on 19.000 euroa.

Kaupan kohde sijaitsee alueella, jonne on suunnitteilla ns. Tuulenpesän asemakaava. Kaupan kohde ostetaan tonttimaaksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Oiva Viljami Juhalan kuolinpesän välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 34 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   147 §            28.5.2012

 

35 §              SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-4 KK 2012

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti ajalta 1.1.-30.4.2012 on valmistunut. Liite nro 147.1.

 

”Tasaisen vauhdin” mukaan toteumaprosentin tulisi olla 33,3 %. Sairaanhoidon osalta Jämijärven kunnan toteuma on 33,1 %; vähennys edelliseen vuoteen 8 %. Sosiaalipalveluiden toteuma on 20,1 % ja päivystyspalveluiden osalta 61,4 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1-4 kk/2012 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 35 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


Kunnanhallitus                   94 §              2.4.2012

                                            Kunnanhallitus                   152 §            28.5.2012

                     

36 §              SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutosta on valmisteltu yhdessä jäsenkuntien edustajien kanssa. Työryhmä sai työnsä päätökseen 28.2.2012 pitämässään palaverissa.

Muistio on liitteenä nro 94.1.

 

Oleellisimmat muutokset ovat yhtymähallituksen jäsenmäärän vähentäminen 11:sta (ennen 16) sekä liikelaitoksen (aikuiskoulutuskeskus) purkaminen.

 

Perussopimukseen tehtävät muutokset ja uusi perussopimus on liitteenä nro 94.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle asian jatkovalmistelua varten.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

KH 152 §

Uudessa perussopimuksessa jäsenkuntien päätösvallan perusteita ei enää yksityiskohtaisesti määritellä, vaan äänivallan perusteet jäsenkunnittain todetaan sopimustekstissä.

 

Uudessa perussopimuksessa yhtymähallituksen jäsenmäärä vähenee 16:sta 11:een ja aiemmat määräykset yhtymähallituksen alueellisesta paikkajaosta ja yhtymähallituksen puheenjohtajan kotikunnasta poistuvat.

 

Perussopimuksen muutos sisältää myös ehdotuksen kuntayhtymän alaisen liikelaitoksen purkamisesta.

 

Valtiovarainministeriön asettaman Kunnat ja kilpailuneutraliteetti -työryhmän esityksessä 8.6.2010 ehdotetaan kuntalakia muutettavaksi siten, että kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulisi pääsääntöisesti antaa tehtävä yhtiön, muun yhteisön tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Laissa rajattaisiin eräitä tehtäviä, joita ei katsottaisi hoidettavan kilpailutilanteessa markkinoilla. Tärkeimmät rajaukset koskisivat kunnan lakisääteisiä tehtäviä, yhteistoimintaa sekä monopoliasemassa hoidettuja tehtäviä. Kunnan lisäksi säännöksiä sovellettaisiin myös kuntayhtymiin.

 

 

Vaikka yhtiöittämisvelvoitetta koskeva lainsäädäntö on vasta valmisteilla, on todennäköistä että se tulee koskemaan Satakunnan aikuiskoulutuskeskus-liikelaitoksen harjoittamaa koulutustoimintaa. Koulutuspalveluiden tilaajat tulevat todennäköisesti jo ennen lainsäädännön muutoksia huomioimaan kilpailuneutraliteetin vaatimukset hankintatoiminnassaan. Näin ollen on perusteltua, ettei liikelaitosta pureta perussopimuksen muutoksen yhteydessä vaan sitä koskevat sopimusehdot sisällytetään myös uuteen perussopimukseen.

 

Perussopimukseen esitetyt muutokset ja uusi perussopimus on liitteenä nro 152.1.

 

Ehdotus:                          Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen lukuun ottamatta aikuiskoulutuskeskus-liikelaitosta koskevia säännösmuutoksia. Liikelaitosta koskevat sopimusehdot (nykyinen perussopimus § 3 ja § 17) esitetään sisällytettäviksi uuteen perussopimukseen.

 

Liikelaitoksen purkamisasiaa käsitellään sen jälkeen, kun yhtiöittämisvelvoitetta koskeva lainsäädäntötyö on edennyt ja yhtiöittämisvelvoitteen sisältö, laajuus ja aikataulu ovat selvillä. Vallitsevassa epäselvässä tilanteessa ei ole tarkoituksenmukaista lähteä merkittävään organisaatiomuutokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 36 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   154 §            28.5.2012

 

37 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2012

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2012. Liite nro 154.1. Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 37 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   98 §              2.4.2012

                                            Tarkastuslautakunta         8 §                16.5.2012

 

38 §             VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

 

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus, talousarvion toteutumisvertailu sekä tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma liitetietoineen.

 

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös liitteineen.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

 

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 98.1.

 

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2011 oli negatiivinen 147 348,29 euroa. Tilikauden alijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin 479 448,29 euroa. Lainat lisääntyivät vuoden aikana

1631,86 euroon/asukas (v. 2010 1 358,75 €/asukas).

 

Maksuvalmius oli vuoden aikana tiukka ja tämän vuoksi

lyhytaikaista lainaa otettiin 150 000 euroa.                                                                               

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2011. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 479 448,29 euroa alijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

Tarkastusltk 8 §                KunL 75 §:n mukaan tilintarkastaja antaa kunnanvaltuustolle tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille myöntää vastuuvapaus

 

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2011 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2011.

 

Päätös:                              Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2011 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2011.

 

                                            -----

 

KV 38 §                             Vuoden 2011 tilinpäätös ja toimintakertomus on liitteenä nro 98.1.                                                                                                         Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 38.1.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 


Tarkastuslautakunta         9 §                16.5.2012

 

39 §                ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011

 

                       

Tarkastusltk 9 §                Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 71 §:n mukaan arvioida, ovatko kunnanvaltuuston vuoden 2011 talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

 

Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 2011 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuodelta 2011.

 

                                            Luonnos arviointikertomukseksi esitellään kokouksessa.

 

Päätös:                              Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2011 arviointikertomuksen ja lähettää sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

 

                                                                                

                                            ------

 

KV 39 §                             Vuoden 2011 arviointikertomus liitteenä nro 39.1.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   162 §            18.6.2012   

 

40 §              POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2012

 

PoSan talouden toteutumien ajalla 1.1.-30.4.2012 esityslistan liitteenä nro 162.1. Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 33,33 %. Jämijärven kunnan kokonaistoteuma on 31,16 % palvelusopimukseen nähden ja 31,51 % kunnan talousarvioon verrattuna. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on 30 841 euroa, eli 2,41 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen 1.1.-30.4.2012  tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----               

KV 40 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   174 §            18.6.2012

                     

41 §              JÄMI SÄÄTIÖN LAINAJÄRJESTELYT

 

Jämijärven kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2012 on yhtenä tavoitteena Jämi Areenan toiminnan ratkaiseminen pitkällä tähtäyksellä sekä kunnan roolin selkeyttäminen Jämin toiminnoissa.

                     

Jämi säätiö on käynnistänyt toimenpiteet valtuuston tavoitteiden mukaisesti. Tarjousten pohjalta on tehty päätökset lentokonehallin, teknisen rakennuksen ja pellettilämpölaitoksen myymisestä. Jämi Areenan osalta tarjouskilpailu ei johtanut vielä lopulliseen ratkaisuun. Myyntivaihtoehdon rinnalla selvitetään myös muita järjestelyvaihtoehtoja.

 

Jämi Areenan rakentamiseen on aikanaan otettu lainaa 690 000 euroa, johon valtuusto on myöntänyt aikanaan samansuuruisen omavelkaisen takauksen. Vastavakuutena kunnalla on kiinnitykset etuoikeudella Jämi Areenaan ja sen vuokraoikeuteen (valtuusto 7.6.2005 § 48).

 

Säätiön talouden helpottamiseksi on uudelleen järjestelyjen ajaksi neuvoteltu ja saatu Länsi-Suomen Osuuspankilta lainatarjous, joka korvaa em. vanhan lainan. Lainapääomaa on jäljellä vielä 612 000 euroa. Lainaehdot on seuraavat:

 

Lainan määrä:                   612 000 euroa

Laina-aika:                        n. 1 vuosi nostosta, arvioitu nostopäivä 10.8.2012, lainan eräpäivä 31.8.2013

Lyhennystapa:                   Laina erääntyy kerralla 31.8.2013

Korko:                                12 kk:n euribor + 1,45 %

Koron maksutapa:            Korko maksetaan lainan eräpäivänä 31.8.2013 tai lainan poismaksun yhteydessä mikäli pääoma maksetaan ennen eräpäivää

Ennenaikainen

poismaksu:                        Laina voidaan maksaa pois ennen eräpäivää ilman eri erilliskustannusta

Toimitusmaksu:                1 500 euroa

Vakuus:                              Jämijärven kunnan omavelkainen takaus

Erityisehdot:                      Nosto edellyttää kunnan takauksen lainvoimaisuutta.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää 612 000 euron suuruisen omavelkaisen takauksen Jämi säätiölle em. Länsi-Suomen Osuuspankin lainatarjouksen vakuudeksi. Kyseessä olevalla lainalla ja takauksella korvataan valtuuston 7.6.2005 § 48 tekemän päätöksen mukainen lainajärjestely. Vastavakuutena kunnalla on kiinnitykset etuoikeudella Jämi Areenaan ja sen vuokraoikeuteen.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 41 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                                                                       

42 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                                            Ei ollut.

                                            _____

 

 

 

 

43 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

1.      Valtuuston jäsenille jaettiin kunnan talouden toteutuminen ajalle 1.1.-31.5.2012. Valtuusto merkitsi toteutuman tiedokseen.

 

_____