Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 10/2012

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 15.8.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantaina 20.8.2012 klo 18.30

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

 

 

195 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  199

196 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  199

197 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  199

198 §    RATIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA  199

199 §    HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2012  199

200 §    POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2012 JA TALOUSENNUSTE VUODEN 2012 LOPPUUN  199

201 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2012  199

202 §    VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2013-2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA-AIKATAULU  199

203 §    TOIMENPIDEOHJELMA TALOUDEN SOPEUTTAMISEKSI 2013-2015  199

204 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  199

205 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  199

206 §    AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE  199

207 §    YKSIÖN MYYMINEN KIINTEISTÖ OY JÄMINKEITAASTA  199

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2012                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

20.8.2012 kello 18.30  – 20.20

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Kari Jokisalo

Kati Mansikkamäki

Jorma Holma                            varajäsen

Anu Sillanpää                           varajäsen                                                                                           

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Ari Uusi-Rasi

Olli Seppälä

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                        valtuuston I varapuheenjohtaja

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja            

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 195 - 207

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                                                Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                                    Esa Ala-Karvia

                                                                             

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   27.8.2012

Allekirjoitukset

 

 

 

Jorma Holma                            Satu Jokela

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   27.8.2012

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

195 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 

196 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

Jorma Holma ja Satu Jokela.

                                                                                                                                   

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

 

197 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

-          Liite tavaramerkki-hakemukseen

-          Keva, tarkastuskertomus

-          Kuntalaisaloite Jämijärven tekniselle lautakunnalle

-          Häädön täytäntöönpano

-          D-Fence turvallisuusraportti 15.7.-15.8.2012

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Peijari, Päivärinne

o       Peijari, Päivärinne 1

o       Vihu, Päivärinne

o       Vihu, Sulkavanlahti

o       Jämijärvi, Arvoranta

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                           


 

 

 

198 §            RATIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

 

Jämijärven kunta osallistuu yhdessä Kankaanpään, Siikaisten ja Karvian kuntien kanssa Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitushankkeeseen.

 

Hankkeen projektipäälliköksi on valittu Samir Abboud, joka yhdessä kaupunginarkkitehti / aluearkkitehtivastaava Ilmari Mattilan kanssa vastaa hankeen eteenpäinviemisestä. Hankkeen tiimoilta on Jämijärvellä järjestetty yleisötilaisuus 12.4.2012.

 

Jämijärven kunnan alueelta on löytynyt yksi alue, joka soveltuu sekä tuulioloiltaan että ilmailumääräysten ja ympäristövaikutusten osalta tuulivoimapuistoalueeksi. Asia ilmenee tarkemmin liitteenä nro 198.1 olevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää kuuluttaa osayleiskaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta. Asiasta tiedotetaan erikseen viranomaisille ja maanomistajille                                                        

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   149 §            28.5.2012

 

199 §            HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2012

 

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 § mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.

 

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

 

Hakemus on jätettävä 31.8.2012 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna 2012 900 000 euroa.

                                            Varsinainen hakemus ja tasapainotussuunnitelma tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn viimeistään elokuussa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 199 §                           Hakemus ja talouden tasapainotussuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 199.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy harkinnanvaraisen valtionosuuden korotushakemuksen ja siihen liittyvän talouden tasapainotussuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 

 


 

200 §            POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2012 JA TALOUSENNUSTE VUODEN 2012 LOPPUUN

 

Liitteenä on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2012 ja talousennuste vuoden 2012 loppuun. Liite nro 200.1.

 

Vertailun mukaan Jämijärven kunnan osalta alkuvuoden toteuma on n. 80 000 euroa suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Laaditun ennusteen mukaan palvelusopimus tulisi näin ylittymään v. 2012 n. 93 000 eurolla.

 

Koko PoSan osalta palvelusopimuksen ylitystarve on n. 3,4 miljoonaa euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen ja laaditun talousennusteen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 

 


 

201 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2012

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2012. Liite nro 201.1. Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 


 

202 §            VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2013-2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA-AIKATAULU

 

 

Suomen Kuntaliiton tarkemmat talousarvion laadintaohjeet ja –perusteet toimitetaan kuntiin syyskuussa.

 

Yleisessä toimistossa on valmisteltu seuraava talousarvion laadinta-aikataulu:

 

-          tulopohjan arviointi ja investointien priorisointi taloustyöryhmässä 5.10. mennessä

 

-          hallintokuntien esitykset 5.10. mennessä

 

-          veroprosentit kunnanhallitus 29.10.

 

-          veroprosentit valtuusto 5.11.

 

-          hallintokuntien esitysten tasapainotus 9.11. mennessä

 

-          tekstit, taulukot, grafiikka, liitteet 23.11. mennessä

 

-          talousarvion käsittely kunnanhallitus 10.12.

 

-          talousarvion käsittely valtuusto 17.12.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä talousarvion laadinta-aikataulun tiedokseen

2.      pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaksi 5.10. mennessä

3.      että tarkemmat laadintaohjeet lähetetään hallintokunnille kun Suomen Kuntaliiton ohjeistus on saatu.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

203 §            TOIMENPIDEOHJELMA TALOUDEN SOPEUTTAMISEKSI 2013-2015

 

Jämijärven kunnan v. 2011 tilinpäätöksessä on kumulatiivista alijäämää yhteensä 478 629,90 euroa.

 

Kuntalain 65 §:n 3 mom. mukaan kunnan taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei enää arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).

 

Toimenpideohjelman laatimista puoltaa myös valtionosuuksien ennakkolaskelmat vuodelle 2013, jotka alentaisivat Jämijärven kunnan valtionosuuksia yhteensä yli 300 000 eurolla.

 

Toimenpideohjelma talouden sopeuttamiseksi v. 2013-2015 on valmisteltu kunnan johtoryhmän toimesta. Ohjelmaa on muokattu edelleen kunnanhallituksen 21.5.2012 ja valtuuston 4.6.2012 iltakouluissa. Ohjelmaluonnos on liitteenä nro 203.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan toimenpideohjelman talouden sopeuttamiseksi vuosina 2013-2015 oheisen liitteen mukaisesti. Toimenpideohjelma ohjaa vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2015 valmistelua.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


 

 

 

204 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

Valmistelutyöryhmä P-S sote                14.8.2012

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

205 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA

 

1.                  Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia veivät kunnan tervehdyksen Jämijärven Eläkeliiton

40-vuotisjuhliin 8.8.2012

 

2.                  Merkittiin tiedoksi kunnanhallituksen varapuheenjohtajan Anneli Kujansuun 50-vuotisjuhlat Jämillä 18.8.2012

 

 

 

 

 


 

206 §            AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE

 

Jämin hiihtotunnelin sähkölaskuja on jäänyt rästiin kevään ja alkukesän aikana. Leppäkosken Sähkö Oy:n kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta Jämin hiihtotunnelille on maksettu avustusta 14 000 euroa heinäkuun 11. päivänä, jolla tunneliyhtiö on lyhentänyt ko. rästejä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy suoritetun 14 000 euron avustuksen maksun Jämin Hiihtotunneli Oy:n sähkölaskurästien lyhentämiseksi. Määrärahan lisäystarve huomioidaan talousarviomuutosten yhteydessä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

 

 

207 §            YKSIÖN MYYMINEN KIINTEISTÖ OY JÄMINKEITAASTA

 

Jämijärven kunnalla on yksittäinen asunto Kiinteistö Oy Jäminkeitaassa, os. Jämijärventie 28 F 7. Asunto on kooltaan 1h+k+s, 31,5 m2. Asunto on ollut vuokralla ja vapautuu 27.8.2012. Kunnanhallituksessa on aiemmin ollut keskustelua asunnon myymisestä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää asunnon myymisestä.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asunto pannaan myyntiin ja myynti annetaan kiinteistövälittäjän tehtäväksi.

 

                                            _____