Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 9/2012

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 1.8.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantaina 6.8.2012 klo 18.30

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

 

 

178 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  181

179 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  181

180 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  181

181 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  181

182 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 25.6.2012 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   181

183 §    VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2012  181

184 §    KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2012  181

185 §    SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE  181

186 §    KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON SEURAAVAT KOKOUSAJANKOHDAT  181

187 §    ÄLYTAULUJEN HANKINTA KESKUSKOULULLE  181

188 §    EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN SOTE-PALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVAAN OHJAUSRYHMÄÄN  181

189 §    SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-5 KK 2012  181

190 §    TEEMA-ASIAT / LUONTOTIETOKESKUSHANKE  181

191 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN SIIVOUSTARJOUSTEN UUDELLEEN KÄSITTELY / HANKINTAOIKAISUN TEKEMINEN  181

192 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  181

193 §    METSÄMAAN OSTOTARJOUS  181

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2012                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

6.8.2012 kello 18.30  – 20.11

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Olli Seppälä

Satu Jokela

Kari Jokisalo

Jorma Holma                            varajäsen

Kristiina Kotaoja                      varajäsen                                                                                           

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Kati Mansikkamäki

Ari Uusi-Rasi

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti         valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti               valtuuston I varapuheenjohtaja

Miia Sjöman             valtuuston II varapuheenjohtaja     klo 18.45-20.11

Esa Ala-Karvia         kunnanjohtaja

Ilmari Mattila             Reima Country matkailuyhdistys klo 18.30-18.58

Asko Vainionpää      Reima Country matkailuyhdistys klo 18.30-18.58

Matti Peurala            Reima Country matkailuyhdistys klo 18.30-18.58

ASIAT

 

§§ 178 - 194

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                                                Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                                    Esa Ala-Karvia

                                                                             

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   13.8.2012

Allekirjoitukset

 

 

 

Olli Seppälä                              Kristiina Kotaoja

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   13.8.2012

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

178 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 

179 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kristiina Kotaoja ja Olli Seppälä.

                                                                                                                                   

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme teki seuraavan työjärjestyksen muutosehdotuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Seuraavaksi käsitellään pykälä 190 §, jonka jälkeen palataan esityslistan mukaiseen järjestykseen.

                                            _____

 

 


 

 

180 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

-          Varsinais-Suomen ELY-keskus, poikkeamispäätös Vivi Niemenmaa

-          Karvian kunta, Alkkialan ja Kantin tuulivoimapuistojen osayleiskaavojen vireilletulo, siihen liittyvät osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (MRL 63 §) ja valmisteluvaiheen kuuleminen

-          D-Fence turvallisuusraportti 15.5.2012-15.6.2012

-          D-Fence turvallisuusraportti 15.6.2012-15.7.2012

-          ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2012

-          ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2012

-          Varsinais-Suomen ELY-keskus, valtionavustuksen myöntäminen

-          Suomen Kuntaliitto, kuntien lopulliset maksuosuudet kuntatyönantajille vuonna 2011

-          SataKylät ry, jäsentiedote 3/2012

-          Verohallinto, maksatuserittely kesäkuu 2012

-          Verohallinto, maksatuserittely heinäkuu 2012

-          Verohallinto, tieto verovuoden veroista 2011

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Jämijärvi, Kuoppamäki

o       Jämijärvi, Heinimäki

o       Tykköö, Pohjaspää

o       Tykköö, Lepistö

o       Tykköö, Lepistö II

o       Jämijärvi, Päivike

o       Jämijärvi, Kulmala

o       Jämijärvi, Kulmala

o       Tykköö, Viitaniemi

o       Kauppila, Helkalahti

o       Peijari, Kulma

o       Tykköö, Lahti

o       Tykköö, Moisio

o       Tykköö, Mäki

o       Tykköö, Rajala

o       Tykköö, Rodunneva

o       Peijari, Välimäki

o       Peijari, Saarikeidas

o       Peijari, Upakko

o       Tykköö, Upakko II

o       Tykköö, Tykköö

o       Tykköö, Leppikorpi

o       Tykköö, Leveälahti

o       Jämijärvi, Soini

o       Jämijärvi, Taposneva

o       Vihu, Mäkilehto

o       Vihu, Hakala

o       Jämijärvi, Mikonmaa

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

 

 

181 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta                 8.6.2012

                                            Perusturvalautakunta                                                   11.6.2012

                                            Sataedu, yhtymäkokous                                              19.6.2012

                                            Sataedu, yhtymähallitus                                               19.6.2012

                                            PoSa johtokunta                                                           20.6.2012

                                            Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus

                                            hallituksen kokous                                                        27.6.2012

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

182 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 25.6.2012 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 25.6.2012.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

                                            31 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                                            32 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

                                            33 § Satakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen

                                            34 § Kauppakirjan hyväksyminen / Oiva Viljami Juhalan kuolinpesä

35 § Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-4 kk 2012

36 § Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

                                            37 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2012

                                            38 § Vuoden 2011 tilinpäätös ja toimintakertomus

                                            39 § Arviointikertomus vuodelta 2011

                                          40 §  PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2012

                                          41 § Jämi säätiön lainajärjestelyt        

42 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

                                            43 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 25.6.2012, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

 

 

183 §            VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2012

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan ja kanslistin viranhaltijapäätökset 1.4.-30.6.2012.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

                                


 

184 §            KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2012

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset ajalla 1.4.-30.6.2012.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

185 §            SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.1.-30.6.2012.

 

2.      kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 


 

186 §            KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON SEURAAVAT KOKOUSAJANKOHDAT

 

Alkuvuodesta hyväksytyn ohjelman mukaan kunnanhallituksen seuraava kokous 6.8.2012 jälkeen olisi 27.8.2012.

Eräiden asioiden mm. kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemisen vuoksi valtuuston kokous tulee pitää vielä elokuun puolella.

Asioiden valmistelun ja valtuuston aikataulun perusteella kunnanhallituksen kokousta tulee aikaistaa siten, että se pidetään jo 20.8.2012.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että seuraava kunnanhallituksen kokous on 20.8.2012 klo 18.30 ja valtuuston kokous 27.8.2012 klo 19.00.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

187 §            ÄLYTAULUJEN HANKINTA KESKUSKOULULLE

 

Tämä vuoden ATK-investointimäärärahassa on varauduttu keskuskoululle hankittavaan kolmeen älytaulupakettiin. Pakettiin kuuluvat älytaulu, dokumenttikamera, lähietäisyyden dataprojektori, kaiuttimet sekä kannettava tietokone. Tällainen laitekokonaisuus on tämän päivän versio liitutaulusta ja piirtoheittimestä. Se mahdollistaa monenlaisen opetusmateriaalin hyödyntämisen ja tuottamisen.

Tarjoukset pyydettiin ja saatiin kolmelta taholta; Businessforum Oy:ltä, Document House Oy:ltä ja Kampus Data Oy:ltä. Näistä vain Businessforumilta pyydettiin tarjoukset kannettavista tietokoneista, sillä kunnalla on hankintasopimus tietotekniikan hankinnoista heidän kanssaan. Edullisimman tarjouksen kokonaisuudesta teki Businessforum. Yksi paketeista tulee ala-asteen luokkaan ja monenkokoisten käyttäjien vuoksi tämä älytaulu varustetaan sähköisellä korkeudensäädöllä.

Asennukset on sovittu tehtäväksi niin, että laitteet ovat käyttökunnossa ennen koulujen alkamista. Hintaan sisältyy myös laitteiden käytön peruskoulutus paikanpäällä. Yhteenveto tarjouksista on liitteenä. Kolmen älytaulun paketti tulee maksamaan 13451 (alv 0%) euroa asennuksineen.

 

Tarjoukset liitteenä nro 187.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Businessforum Oy:n tarjouksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

188 §            EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN SOTE-PALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVAAN OHJAUSRYHMÄÄN

 

Merikarvian ja Pomarkun valtuustojen käsittelyjen pohjalta on käynnistetty neuvottelut Merikarvian ja Pomarkun liittymisestä PoSaan uusina jäsenkuntina.

Valmistelutyö on tarkoitus organisoida siten, että käytännön valmistelutyötä ohjaa valmistelutyöryhmä (kunnanjohtajat, tilaajajohtaja ja PoSan toimitusjohtaja). Varsinaiset sote-palvelutuotannon työryhmät nimeää PoSa ja työryhmiin nimetään myös tilaajajohtaja sekä kuntien edustajat (siirtyvästä henkilökunnasta).

 

Koko valmistelutyötä koordinoi perustettava ohjausryhmä, johon kukin kunta nimeää 3-5 luottamushenkilöjäsentä sekä asiantuntijajäseninä kunnanjohtajat.

 

Valmistelutyön käynnistyminen ja aikataulu ilmenee tarkemmin kunnanjohtajapalaverin muistiosta 27.6.2012. Liite nro 188.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää nimetä 3 – 5 luottamushenkilöedustajaa sote-palvelujen järjestämistä valmistelevaan ohjausryhmään.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä sote-palvelujen järjestämistä valmistelevaan ohjausryhmään Matti Leppihalmeen, Anneli Kujansuun, Satu Jokelan ja Olli Seppälän. Lisäksi kuntaa edustaa ohjausryhmässä asiantuntijajäsenenä Esa Ala-Karvia.

 

                                            _____


 

 

 

 

 

189 §            SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-5 KK 2012

 

Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-5 kk 2012 on valmistunut. Liite nro 189.1.

”Tasaisen vauhdin” mukaan toteuman tulisi olla 41,66 %. Sairaanhoidon osalta Jämijärven kunnan toteuma on 43,3 %; laskua kuitenkin edelliseen vuoteen -9,5 %.

Sosiaalipalvelut ovat toteutuneet 25,3 %:sti. Muutos edelliseen vuoteen -32,3 %.

Perusterveydenhuollon päivystyksen toteuma on Jämijärven kunnan osalta 75,3 %, mutta sen merkitys kokonaisuuden kannalta on marginaalinen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1-5 kk 2012 tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

190 §            TEEMA-ASIAT / LUONTOTIETOKESKUSHANKE

 

Arkkitehti Ilmari Mattila, Asko Vainionpää ja Matti Peurala Reima Country matkailuyhdistyksestä tulevat kunnanhallituksen kokoukseen kertomaan luontotietokeskushankkeesta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee hankkeesta saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asiaan otetaan lopullinen kanta kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa.

 

                                            Ilmari Mattila, Asko Vainionpää ja Matti Peurala olivat kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo 18.30 – 18.58.

 

                                            Valtuuston II varapuheenjohtaja Miia Sjöman saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.45.

 

                                            _____

                     

 

 

 

 

191 §            JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN SIIVOUSTARJOUSTEN UUDELLEEN KÄSITTELY / HANKINTAOIKAISUN TEKEMINEN

 

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 18.6.2012 § 176 kunnan toimitilojen siivoustarjoukset ja päätti hyväksyä Siivouspalvelu Seirvan tarjouksen. Liite nro 191.1.

Myöhemmin käsittelyn jälkeen 27.6.2012 ilmeni, että asian valmistelussa oli tapahtunut virhe. 

Asiasta ilmoitettiin välittömästi 27.6.2012 aamulla puhelimitse molemmille tarjousten tekijöille ja saman päivän aikana lähti vielä kirjallinen tieto asian uudelleen käsittelystä. Liite nro 191.2.

 

Hankintalain 80 pykälän mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu). Edellytyksenä oikaisun käytölle on se, että hankintayksikön päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tilanteita, jossa hankintayksikkö havaitsee tarjousten vertailussa pisteytysvirheen tai vertailuperusteita on muutoin sovellettu virheellisesti. Hankintaoikaisulla voidaan puuttua myös hankintamenettelyn mahdollisiin esteellisyysvirheisiin. Hankintaoikaisun lopputuloksena voi olla uuden hankintapäätöksen sijasta myös hankintamenettelyn keskeyttämispäätös, joka rinnastuu muutoksenhakukeinojen osalta muihin hankintapäätöksiin.

 

Toisin kuin hallintolaissa päätöksen tai ratkaisun korjaaminen hankintaoikaisuna ei edellytä sen osapuolen tai niiden osapuolten suostumusta, joiden asemaan päätöksen korjaaminen vaikuttaa epäedullisesti. Päätöstä tai ratkaisua ei kuitenkaan voida korjata hankintaoikaisuna, jos hankintasopimus on tehty.

 

Hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 60 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty.

 

Jämijärven kunnan toimitilojen siivoustarjousten perusteella ei ole tehty hankintasopimusta.

 

Jämijärven kunnan toimitilojen siivoustarjouspyyntö on liitteenä nro 191.3 ja tarjousten avauspöytäkirja liitteenä nro 191.4.

 

Tarjouspyynnön mukaan ylläpitosiivouksista ei laskuteta kiinteistöjen kiinnioloajoilta eli tarjouslomakkeessa olevat hinnat tulee olla ne hinnat, joilla kuntaa laskutetaan muilta kuin kiinnioloajoilta.

 

Tarjousten käsittelyn jälkeen havaittiin, että Siivouspalvelu Seirvan osalta oli valmistelussa jäänyt huomiotta heidän selvityksensä ylläpitosiivousten kuukausihinnoista ja kiinteistöjen kiinnioloajoista. Liite nro 191.5.

 

Tämä selitys tekee Siivouspalvelu Seirvan tarjouksen tarjouspyynnön vastaiseksi eli heidän tarjouksensa on hylättävä. Siivoustarjouksista tulee hyväksyä näin ollen ainoa hyväksyttävä tarjouspyynnön mukainen tarjous eli Puhtauspalvelut Kilita Oy:n tarjous.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.)   hankintalain 80 pykälän mukaan käyttää hankintaoikaisua ja kumota 18.6.2012 § 176 tekemänsä päätöksen

2.)   hylätä Siivouspalvelu Seirvan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena edellä tekstissä mainituin perustein ja

3.)   hyväksyä Puhtauspalvelut Kilita Oy:n tarjouksen

 

Päätös:                              Kunnanhallituksen esityslistan lähettämisen jälkeen on kunnanhallitukselle toimitettu oheisen liitteen mukainen kirjelmä.

Liite nro 191.6.

 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 


 

192 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA

 

Käytiin läpi ne eri tilaisuudet joihin kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajat ovat osallistuneet (mm. eri liikuntatapahtumat, Jämi Fly In ja Sata Häme Soi)

 

_____

 

 

 

 


 

193 §            METSÄMAAN OSTOTARJOUS

 

Tapio Huhtasalo on tehnyt ostotarjouksen 9,4 ha:n määräalasta Heponiemi tilasta RN:o 1:368.

 

Tarjoussumma on 6 740 euroa, joka perustuu metsänhoitoyhdistyksen tekemään arvioon. Ostotarjous ja metsänhoitoyhdistyksen arvio on liitteenä nro 193.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta saadun tarjouksen pohjalta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, ettei määräalaa myydä tässä vaiheessa.

 

                                            _____