Jämijärven kunta

Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika ke 25.06.2003 klo 19.00
Paikka kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat


61 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
62 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

63 TOIMINTASUUNNITELMAT/ KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

64 ERITYISOPETUKSEN PIENRYHMÄOHJAAJAN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJAN TOIMI
65 PERUSOPETUKSEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVIÄ LV 2003-2004/
TEKNINEN TYÖ, OPINTO-OHJAUS, SEKÄ MAHDOLLISESTI MYÖS MUITA PERUSOPETUKSEN TUNTEJA 1-9 LK

67 IRTISANOUTUMINEN LUOKANOPETTAJAN VIRASTA N:O 0005/ ILONA SAARINEN

68 LUOKANOPETTAJAN VIRKA N:O 0005

69 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.3.-31.5.2003

70 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVAT JÄMIJÄRVEN KUNNAN OPPILAAT LV 2003-2004

71 PERUSOPETUKSEN 1-2 VUOSILUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

72 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
ILMOITUSASIAT

73 REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 1.8.2003 ALKAEN/ SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO


   


JÄMIJÄRVEN KUNTA

Sivistyslautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

6/03

KOKOUSAIKA

25.06.2003 klo 19.00- 21.30
KOKOUSPAIKKA kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)
Kari Pirttimäki, puheenjohtaja

Marja-Liisa Vainionpää

Anu Sillanpää

Sirpa-Liisa Koivusilta, Helena Lehtiön varajäsen

Lasse Särkimäki, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

POISSA OLLEET JÄSENET Helena Lehtiö

Leena Koivunen

Timo Kukkasmäki

Ari Uusi-Rasi

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Ritva Mäkelä, kh:n edustaja
ASIAT 61- 74

61 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

------

62 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anu Sillanpää ja Sirpa-Liisa Koivusilta. Tarkastus päätettiin pitää to 26.6.2003 klo 12.00 jälkeen.

------

63 TOIMINTASUUNNITELMAT/ KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

- Jämijärven keskuskoulun 3.lk teatteriretki Tampereelle 28.5.2003

- Palokosken ja Tykköön koulujen 1-6 lk opintoretki Vaasaan 27.5.2003

- Suurimaan koulun 1-6 lk opintoretki Vaasaan 27.5.2003

- Jämijärven keskuskoulun, Palokosken, Suurimaan ja Tykköön koulujen 6.luokkalaisten retki Jämille 21.-22.5.2003.

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi em. toimintasuunnitelmat.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivistyslautakunta 15.04.2003 40

Sivistyslautakunta 19.05.2003 50

 

64 ERITYISOPETUKSEN PIENRYHMÄOHJAAJAN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJAN TOIMI

Sivtlk 40 Pienryhmän tuntiopettajan toimi on ollut täytettynä väliaikaisesti lukuvuoden 2002-2003 pätevän hakijan peruttua tehtävien vastaanottamisen.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa erityisopetuksen pienryhmäohjaajan päätoimisen tuntiopettajan toimen haettavaksi 1.8.2003 lukien toistaiseksi liitteen 40.1. mukaisella ilmoituksella, joka ilmoitetaan työvoimatoimistolle ja julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla. Hakuaika päättyy pe 25.04.2003. Tuntiopettajan toimi täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Anu Sillanpää saapui tämän pykälän käsittelyn aikana.

----

Sivltk 50 Liitteenä 50.1. on yhdistelmä tehtävää määräaikaan mennessä hakeneista.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että erityisopetuksen pienryhmäohjaajan päätoimiset tuntiopettajan tehtävät julistetaan uudelleen haettavaksi.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


Sivltk 64 Liitteenä 64.1. on yhdistelmä tehtävää määräaikaan mennessä hakeneista.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa pienryhmäopetuksen päätoimiset tuntiopetus tehtävät uudelleen haettaviksi 1.8.2003 lukien toistaiseksi.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivistyslautakunta 15.04.2003 41

Sivistyslautakunta 19.05.2003 51

65 PERUSOPETUKSEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVIÄ LV 2003-2004/

TEKNINEN TYÖ, OPINTO-OHJAUS, SEKÄ MAHDOLLISESTI MYÖS MUITA PERUSOPETUKSEN TUNTEJA 1-9 LK

Sivltk 41 Lukuvuonna 2004-2005 tapahtuu opettajien tehtävien uudelleen järjestelyjä mm. toisen matematiikan opettajan jäädessä eläkkeelle, on opettajien avoinna olevat tehtävät syytä täyttää väliaikaisesti lukuvuodeksi 2003-2004 liitteen 41.1. mukaisella ilmoituksella.

Hakuilmoitus ilmoitetaan työvoimatoimistolle ja julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla. Hakuaika päättyy pe 25.04.2003.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa edellä mainitut tuntiopetustehtävät haettaviksi liitteen 41.1. mukaisella ilmoituksella.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivltk 51 Liitteenä 51.1. on yhdistelmä määräaikaan mennessä tuntiopetustehtävää hakeneista.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan tehtävät lv 2003 -2004 (tekninen työ, opinto-ohjaus sekä mahdolliset muut perusopetuksen tunnit 1-9 lk) julistetaan uudelleen haettavaksi.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivltk 65 Liitteenä 65.1. on yhdistelmä määräaikaan mennessä hakeneista.

Rehtori on haastatellut hakijoista Markku Ojasta.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan tehtäviin (tekninen työ ja opinto-ohjaus) lukuvuodeksi 2003-2004 Markku Ojasen 6 kuukauden koeajalla.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

67 IRTISANOUTUMINEN LUOKANOPETTAJAN VIRASTA N:O 0005/ ILONA SAARINEN

Ilona Saarinen anoo 12.6.2003 saapuneella kirjeellään eroa luokanopettajan virasta n:o 0005 1.8.2003 alkaen. Viran sijoituspaikka on Jämijärven keskuskoulu.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää myöntää Ilona Saariselle eron luokanopettajan virasta n:o 0005 1.8.2003 lukien.


Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

68 LUOKANOPETTAJAN VIRKA N:O 0005

Ilona Saarinen on ollut virkavapaalla lukuvuoden 2002-2003, nyt hän on anonut eroa luokanopettajan virasta n:o 0005 1.8.2003 alkaen. Viran sijoituspaikka on Jämijärven keskuskoulu.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa haettavaksi vakinaista täyttämistä varten luokanopettajan viran n:o 0005 liitteen 68.1. mukaisella virkailmoituksella, joka julkaistaan Opettaja- lehdessä 27.6.2003, kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan työvoimatoimistolle välittömästi. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Hakuaika päättyy pe 11.7.2003.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

 

69 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.3.-31.5.2003

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta 1.3.-31.5.2003.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

 

70 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVAT JÄMIJÄRVEN KUNNAN OPPILAAT LV 2003-2004


Jämijärven kunnasta musiikkiopiston oppilaina on lukuvuonna 2002-2003 opiskellut 16 oppilasta.

Vanhoista oppilaista kaksi on ilmoittanut päättävänsä opinnot.

Sisäänpääsykokeissa Jämijärven kunnasta hyväksyttiin oppilaiksi 2 uutta oppilasta.

 Kankaanpään musiikkiopisto pyytää Jämijärven kunnan vahvistusta Jämijärven kunnan oppilasmäärälle.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää vahvistaa Kankaanpään musiikkiopiston jämijärveläisten opiskelijoiden määräksi 16 lukuvuodeksi 2003-2004.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

71 PERUSOPETUKSEN 1-2 VUOSILUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET


Opetushallitus on päättänyt 19.12.2002 perusopetuksen opetuskokeiluissa 2003-2004 noudatettavista opetussuunnitelman perusteista ( 5/420/2002) sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista vuosiluokille 1-2 (63/011/2002).

Opetushallitus on vahvistanut Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2002 vuosiluokille 1-2 noudatettaviksi 19.12.2002 lukien toistaiseksi.

Opetuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä opetusta varten opetussuunnitelma noudattaen mitä näissä opetussuunnitelman perusteissa on määrätty. Opetussuunnitelman tulee täsmentää ja täydentää perusteissa esitettyjä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Näiden perusteiden mukainen opetussuunnitelma on otettava käyttöön 1.8.2003.

Kunnan alkuopettajat ovat valmistelleet perusopetuksen vuosiluokkien 1-2 opetussuunnitelmaluonnoksen tuntijakoehdotuksineen, liite 71.1.

Opetustuntien määrän päättää sivistyslautakunta vuosittain vahvistaessaan koulujen nk. tuntikehykset.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 71.1. mukaisen Jämijärven kunnan perusopetuksen vuosiluokkien 1-2 kuntakohtaiset opetussuunnitelmaperusteet 1.8.2003 lukien toistaiseksi.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

72 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

ILMOITUSASIAT

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi saatetuksi

-rehtori on päättänyt palkata päätoimiseksi perusopetuksen tuntiopettajaksi (vuorotteluvapaan sijaisuus 11.8.2003 - 30.5.2004) FM Raisa Pohjanpiirin

-Saija Holma on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen ja rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukaisen rikosrekisteriotteen päätoimisen tuntiopettajan tointa varten

-kunnanhallituksen 3.6.2003 pöytäkirjan ote; rehtori Lasse Särkimäen irtisanoutuminen rehtorin (tehtäviin kuuluvat sivistystoimenjohtajan tehtävät) virasta 1.8.2003 lukien.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.


-----

73 REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 1.8.2003 ALKAEN/ SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Rehtori Lasse Särkimäen irtisanouduttua virastaan 1.8.2003 alkaen, on viran hoidon jatkosta tehtävä päätös.

Kunnanjohtaja on pyytänyt sivistyslautakunnalle lausuntoa rehtorin viran hoitamisesta. Rehtorin virkaa hoidettaneen sivistystoimen johtosäännön mukaisesti vararehtorin toimesta, kunnes virka on pysyvällä tavalla täytetty. Viran täyttämisprosessi kestänee lokakuulle asti.


Koulutyön sujumisen kannalta on todettava, että opettajat on päätoimisesti valittu sekä työjärjestykset ja oppilaiden koulukuljetukset valmistuneet.

Ehdotus: Sivistyslautakunta keskustelee rehtorin viran täyttämisen eri vaihtoehdoista ja esittää siitä lausuntonsa kunnanhallitukselle.

Päätös: Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle, että pitäydytään nykyisessä käytännössä: rehtorin virka, johon kuuluvat sivistystoimenjohtajan tehtävät.

Perusteluina sivistyslautakunta toteaa, että sivistystoimenjohtajan tehtävät vaativat koulu- ja talouspuolen ammattitaitoa ja siksi tarvitaan henkilö, jolla on riittävä tietotaito hallinnollisista ja opetustoimen tehtävistä. Sivistyslautakunta toivoo, että Jämijärven keskuskoulun rehtorin virka, johon kuuluvat sivistystoimenjohtajan tehtävät, julistetaan haettavaksi pikaisesti.

-----