Jämijärven kunta

Maaseutulautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 21.09.2004

KokoustiedotAika Keskiviikko 29.09.2004 klo 13.00
Paikka Törmälän kokoushuone


Käsiteltävät asiat


13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

14 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

15 V. 2005 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2006 JA 2007 TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSET

16 VÄLIRAPORTTI 30.6.2004

 

Puheenjohtaja TIMO SORVALI

Merk Timo Sorvali                       Maaseutusihteeri Tuomo Leikkola

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Maaseutulautakunta 3/2004

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA

Keskiviikko 29.09.2004 klo 13.00 - 13.30
KOKOUSPAIKKA Törmälän kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Timo Sorvali Pj

Jarkko Harri

Heikki Mäkelä

Rauni Palojoki

Ahti Rantasalo

POISSA OLLEET JÄSENET Outi Hoikkala

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tapio Rajalahti Kh:n edustaja

Tuomo Leikkola Maaseutusihteeri

 
ASIAT 13 - 16

13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

______________________________________________________________


14 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA


Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Harri ja Heikki Mäkelä.

______________________________________________________15 V. 2005 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2006 JA 2007 TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSET


Kunnanhallitus on antanut ohjeet v. 2005 talousarvion laatimiseksi (liite). Ohjeen mukaan talousarvio on laadittava siten, ettei toiminnallista kasvua synny. Palkkojen arvioidaan nousevan 3 %. Maaseutuelinkeinopalveluiden kohdalla menoja kasvattavat toimistokulut, koska aiemmin esim. Törmälän kopiokoneen leasing- ja kunnossapitokulut jakaantuivat kolmeen osaan (maaseutu-, lomitus- ja palotoimi). Nyt kaikki nämä tulevat yksin maaseutuelinkeinopalveluille. Taloussuunnitelmavuosille ei esitetä toiminnallisia muutoksia eikä myöskään henkilöstösuunnitelmaan.

Tulostavoitteita ei myöskään tarvinne uusia, koska tukijärjestelmän uudistuksista ei ole voitu järjestää tiedotustilaisuuksia ainakaan tässä vaiheessa vuotta asioiden keskeneräisyyden vuoksi. Kuluva vuosi on myös ollut hukkakauran lisääntymiselle erityisen otollinen, joten työtä sen torjunnassa on odotettavissa entistä enemmän.

Ehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi liitteenä olevat v. 2005 talousarvio- ja vuosien 2006-2007 taloussuunnitelmaesitykset sekä henkilöstösuunnitelman vuosille 2005-2009.

Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti sillä muutoksella, että kyläraha (kohta 6050) korotettiin 6000 euroon sekä talousarvioon että taloussuunnitelmaan.

_____________________________________________________________


16 VÄLIRAPORTTI 30.6.2004


Hallintokuntien on vuosittain raportoitava valtuustolle taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen puolivuosittain. Liitteenä on maaseutuelinkeinopalveluiden väliraportti 30.6. tilanteen mukaisesti.

Ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan väliraportin 30.6.2004.


Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

____________________________________________________________________V. 2005 TULOSTAVOITTEET:

MAASEUTULAUTAKUNTA

Maaseutuelinkeinopalvelut


TOIMINTA-AJATUS.

Maaseutulautakunta huolehtii paikallisen maataloushallinnon tehtävien hoitamisesta, maaseutuelinkeinojen kehittämisestä sekä kylätoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta.


PÄÄMÄÄRÄT:

Monipuolinen maaseutuelinkeinorakenne ja elinvoimaisia maaseutuyrityksiä koko kunnan alueella.


AVAINTULOKSET:

-viljelijöiden toimeentulo turvattu

-uusien maaseutuelinkeinojen syntyminen

-kylien omaehtoinen toiminta vireää

-maaseudulle muuttaminen helpompaa

-hukkakaura-ala kunnassa pienentynyt

TULOSTAVOITTEET:

-hallinnon tehtävät hoidetaan nopeasti ja luotettavasti

-3 humalatarhaa perustettu Jämijärvelle

-myynnissä olevat tontit ja talot kunnan www-sivuilla

-hukkakauratilanne ajan tasallaTUNNUSLUVUT/SUORITTEET:

2004 2005
-tukijärjestelmän uudistuksia esitelty kahdessa viljelijätilaisuudessa -tukijärjestelmän uudistuksia esitelty kahdessa viljelijätilaisuudessa
-20 hukkakauratarkastusta tehty -20 hukkakauratarkastusta tehty


Väliraportti 30.6.2004

MAASEUTULAUTAKUNTA


Maaseutuelinkeinopalvelut


TOIMINTA-AJATUS.Maaseutulautakunta huolehtii paikallisen maataloushallinnon tehtävien hoitamisesta, maaseutuelinkeinojen kehittämisestä sekä kylätoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta.

PÄÄMÄÄRÄT:

Monipuolinen maaseutuelinkeinorakenne ja elinvoimaisia maaseutuyrityksiä koko kunnan alueella.


AVAINTULOKSET:

-viljelijöiden toimeentulo turvattu

-uusien maaseutuelinkeinojen syntyminen

-kylien omaehtoinen toiminta vireää

-maaseudulle muuttaminen helpompaa

-hukkakaura-ala kunnassa pienentynyt

TULOSTAVOITTEET:

 

-hallinnon tehtävät hoidetaan nopeasti ja luotettavasti

-3 humalatarhaa perustettu Jämijärvelle

-myynnissä olevat tontit ja talot kunnan www-sivuilla

-hukkakauratilanne ajan tasalla


TUNNUSLUVUT/SUORITTEET:

2003 2004
-viive tukien maksuluvasta maksatukseen keskimäärin 0 päivää -tukijärjestelmän uudistuksia esitelty kahdessa viljelijätilaisuudessa
-tallennusvirheitä 0 kpl -20 hukkakauratarkastusta tehty


TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.06.2004:

-hallinnon tehtävät on hoidettu ajallaan

-4 jämijärveläistä viljelijää osallistunut humalaprojektiin, taimet tulevat syksyllä tai ensi keväänä 3 tilalle

-kunnassa olevat tontit ja talot ovat osin kunnan www-sivuilla

-hukkakauratarkastuksia ei ole vielä aloitettu

-tukijärjestelmän muutoksista ei ole vielä lopullisia päätöksiäHENKILÖSTÖSUUNNITELMAEHDOTUS VUOSILLE 2005 - 2009HENKILÖSTÖSUUNNITELMAlautakunta virka/toimi TP 2003 TA 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Maaseutu-

lautakunta


Maaseutusihteeri

Kanslisti

Lomasihteeri

11

1

0,3

0,08

1

0,3

1

0,3

1

0,3

1

0,3

1

0,3

YHTEENSÄ 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3