Jämijärven kunta

Maaseutulautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 24.04.2003

KokoustiedotAika Tiistai 29.04.2003 klo 13.00
Paikka Törmälän kokoushuone


Käsiteltävät asiat

11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

12 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

13 KYLÄRAHA

Puheenjohtaja Timo Sorvali

Merk Timo Sorvali                                 Tuomo LeikkolaJÄMIJÄRVEN KUNTA

Maaseutulautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA

Tiistai 29.04.2003 klo 13.00 - 14.00
KOKOUSPAIKKA Törmälän kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)
Sirpa Alkkiomäki Pj

Jarkko Harri

Rauni Palojoki

 
POISSA OLLEET JÄSENET Outi Hoikkala

Heikki Mäkelä

Timo Sorvali

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tapio Rajalahti            Kh:n edustaja

Tuomo Leikkola           Maaseutusihteeri

 
ASIAT 11 - 13


11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

____________________________________________________________


12 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA


Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Harri ja Rauni Palojoki.

____________________________________________________________ 13 KYLÄRAHA


Maaseutulautakunta 17.03.2003 9:

Vuodelle 2003 on varattu kylärahaa 4550 euroa. Raha on tarkoitettu kylien toiminnasta vastaaville tahoille keskustaajaman ulkopuolella. Lautakunnan tehtävänä on päättää pelisäännöistä.

Ehdotus: Lautakunta päättää, että kyläraha ilmoitetaan julkisesti haettavaksi viimevuotisen käytännön mukaisesti. Rahaa voi saada sekä toimintaan että investointeihin. Kylärahaan oikeutettuja voivat olla kylätoimikunnat, maamiesseurat, pienviljelijäyhdistykset yms. kylän yhteisestä toiminnasta vastaavat järjestöt, eivät kuitenkaan esim. urheiluseurat. Jotta kylärahaa voi saada, on järjestön osoitettava kohteeseen myös omaa rahaa ja/tai työtä. Viimevuotisen rahan käytöstä tulee antaa selvitys, ennen kuin uutta kylärahaa maksetaan. Lautakunta päättää hakemusten perusteella rahan jaosta.


Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

______________________________________________________________


13 

Ilmoitus kylärahasta on julkaistu Kankaanpään Seudussa, Pohjois-Satakunnassa, kuntatiedotteessa ja kunnan www-sivuilla. Määräaikaan (11.4.) mennessä jättivät hakemuksensa Suurimaan maa- ja kotitalousseura, Tykköön koulupiirin kyläyhdistys, Vihun kyläyhdistys ja Palokosken kyläyhdistys. Hakemukset ovat esityslistan liitteinä. Viime vuonna kylärahaa hakeneista ei Peijarinkylän pienviljelijäyhdistys tällä kertaa jättänyt hakemusta. Kaikki hakijat ovat selvittäneet v. 2002 toimintaansa ja kuluvan vuoden kylärahan käyttökohteita.

Ehdotus: Lautakunta päättää jakaa v. 2003 kylärahan tasan hakijoiden kesken eli kukin hakija saa 1137,50 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________________________________________________________

 

Takaisin edelliselle sivulle