Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 6/2012

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 2.5.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantaina 7.5.2012 klo 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

 

122 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  125

123 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  125

124 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  126

125 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  127

126 §    SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK 2012  128

127 §    POSAN KUNTIEN KUNNANHALLITUSTEN YHTEISKOKOUS  129

128 §    SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN  130

129 §    LAUSUNTO ESITYKSESTÄ LAKKAUTTAA KANKAANPÄÄN KÄRÄJÄOIKEUDEN ISTUNTOPAIKKA  131

130 §    POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2012  132

131 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2012  133

132 §    VALTION AVUSTUS KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN  134

133 §    KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / OIVA VILJAMI JUHALAN KUOLINPESÄ  135

134 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  136

135 §    ALOITUSLUPA-ANOMUS / ESA KUJALA  137

136 §    ALOITUSLUPA-ANOMUS / MATTI SIRKIÄ  138

137 §    KESÄTYÖTUET NUORTEN TYÖLLISTÄMISEKSI 139

138 §    AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE  140

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

16.4.2012 kello 19.00 – 20.25

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Kati Mansikkamäki

Ari Uusi-Rasi

Olli Seppälä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Satu Jokela                             

Kari Jokisalo

Kyösti Lahti                       valtuuston I varapuheenjohtaja

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 122 - 139

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                                                Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme Anneli Kujansuu       Esa Ala-Karvia

                                 § 137 osalta                       

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   14.5.2012

Allekirjoitukset

 

 

Ari Uusi-Rasi                            Kati Mansikkamäki

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   14.5.2012

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

122 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 

123 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ari Uusi-Rasi ja Kati Mansikkamäki

                                                                                                                                   

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

124 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012

-          Satakunnan syöpäyhdistys, vuosikertomus 2011, toimintasuunnitelma 2012

-          Prizztech Oy: yritysten menestymisen edellytykset Satakunnassa

-          Pohjola, vakuutusmaksuerittely

-          Karvian kunta, ote Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kumppanuussopimus 2013-2015

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Vihu, Haaro

o       Vihu, Jokiluoma

o       Vihu, Tuomi

o       Jämijärvi, Harhasuo

o       Sydänmaa, Lehtilammi

o       Vihu, Ojantausta

o       Tykköö, Turvekeidas

o       Peijari, Saarenpää

o       Peijari, Ritalehto

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     


 

 

 

125 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Perusturvalautakunta                                                   4.4.2012

                                            Vapaa-aikalautakunta                                                 11.4.2012

Sataedu, yhtymähallitus                                               17.4.2012

PoSa, työterveyshuollon toiminnan järjestäminen    17.4.2012

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

hallituksen kokous                                                        18.4.2012

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy

varsinainen yhtiökokous                                              18.4.2012

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy

yhtiökokous                                                                   18.4.2012

                                            Tarkastuslautakunta                                                     20.4.2012

                                            Satakuntaliitto, maakuntahallitus                                23.4.2012

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

varsinainen kevätyhtiökokous                                     27.4.2012

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

126 §            SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK 2012

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti ajalta 1.1.-31.3.2012 on valmistunut. Liite nro 126.1.

 

”Tasaisen vauhdin” mukaan toteumaprosentin tulisi olla 25 %. Sairaanhoidon osalta Jämijärven kunnan toteuma on 26,3 %; kasvu edelliseen vuoteen 1,3 %. Sosiaalipalveluiden toteuma on 15,6 % ja päivystyspalveluiden osalta 32,9 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1-3 kk/2012 tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

127 §            POSAN KUNTIEN KUNNANHALLITUSTEN YHTEISKOKOUS

 

PoSan kuntien kunnanhallitusten yhteiskokous on sovittu pidettäväksi 10.5.2012 klo 18.00 Kankaanpäässä. 

Neuvottelussa on tarkoitus keskustella siitä onko kuluneen valtuustokauden aikana tullut tarpeita muuttaa perussopimusta tai joitain kohtia siitä.

Sovittiin, että jokainen kunta nimeää edustajansa tilaisuuteen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää edustajansa 10.5.2012 järjestettävään PoSan kuntien yhteiskokoukseen.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kokoukseen osallistuu kaikki kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajat, joilla on siihen mahdollisuus.

                                            _____

 

 

 


 

128 §            SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

Maakuntahallitus on kokouksessaan 23.4.2012 päättänyt esittää Satakuntaliiton jäsenkunnille, että kuntayhtymän perussopimusta muutettaisiin liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti. Liite nro 128.1.

 

Kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen tapahtuu jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä. Kuntalain 79.1 §:n mukaan perussopimuksen muuttaminen edellyttää, että vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista muutosta kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakuntaliiton perussopimuksen muuttamisen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 


 

 

129 §            LAUSUNTO ESITYKSESTÄ LAKKAUTTAA KANKAANPÄÄN KÄRÄJÄOIKEUDEN ISTUNTOPAIKKA

 

Satakunnan käräjäoikeus on esittänyt oikeusministeriölle, että Kankaanpäässä sijaitseva käräjäoikeuden istuntopaikka tulisi lakkauttaa. Oikeusministeriö on pyytänyt mm. Jämijärven kunnan lausuntoa esityksen johdosta.

Satakunnan käräjäoikeuden perustelut ilmenevät liitteestä nro 129.1.

Kiinteistö Oy Kankaanpään Virastokeskuksen vastine sisäilma- ja rakenneongelmiin on liitteenä nro 129.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että se vastustaa Kankaanpäässä sijaitsevan käräjäoikeuden istuntopaikan lakkauttamista.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

130 §            POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2012

 

PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.—31.3.2012 valmistuu kunnanhallituksen kokoukseen mennessä ja se esitellään kokouksessa. Liite nro 130.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 


 

131 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2012

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2012. Liite nro 131.1. Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

132 §              VALTION AVUSTUS KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

 

Opetushallitus on myöntänyt Jämijärven kunnalle 10 000 euron avustuksen (75%) koulun kerhotoiminnan kehittämiseen.

 

Avustusta voidaan käyttää kerhotoiminnan kehittämisestä ja järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin kunnassa ja kouluissa. Tällaisia kustannuksia ovat mm. kerhonohjaajien palkkiot, henkilöstön täydennyskoulutuksesta, hankkeeseen kohdistuvista sijaisjärjestelyistä, kerhokuljetuksista ja materiaali- ja välinehankinnoista aiheutuvat kustannukset.

Avustuksen käyttöaika alkaa 1.9.2012 ja päättyy 31.12.2013.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Opetushallituksen päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta oikaisua.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

 

 

133 §            KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / OIVA VILJAMI JUHALAN KUOLINPESÄ

 

Käytyjen tarjousneuvottelujen pohjalta on laadittu oheisen liitteen nro 133.1 mukainen kauppakirjaluonnos, jolla Jämijärven kunta ostaa Oiva Viljami Juhalan kuolinpesältä n. 1,5 ha:n määräalan Luoju-nimisestä tilasta RN:o 2:121 Jämijärven kunnan Peijarin kylästä.

Kauppahinta on 19.000 euroa.

Kaupan kohde sijaitsee alueella, jonne on suunnitteilla ns. Tuulenpesän asemakaava. Kaupan kohde ostetaan tonttimaaksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Oiva Viljami Juhalan kuolinpesän välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

 

 

 

134 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

                     

1.      Valtuuston puheenjohtaja Tapio Rajalahti oli osallistunut valtakunnalliseen maanpuolustusnaisten Harakka-Jotokseen tervehdyspuheenvuoron pitäjänä.

2.      Kunnanhallituksen jäsen Kati Mansikkamäki toi terveiset Kankaanpään kaupungin vuotisjuhlista ja Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunnasta.

3.      Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme oli käynyt onnittelemassa Kauko Juhantaloa 70-vuotisjuhlapäivänä.

4.      Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia kertoi 18.4.-7.5. välisenä aikana osallistumistaan kokouksista ja neuvotteluista.

 

Kunnanhallitus merkitsi saadut selvitykset tiedokseen.

 

_____

 

 

 

 

 

135 §            ALOITUSLUPA-ANOMUS / ESA KUJALA

 

 

Esa Kujala on toimittanut 11.4.2012 tekniseen toimistoon uusiutuvan energian käyttöönottoa koskevan energia-avustushakemuksen. Avustusta haetaan maalämpöjärjestelmän rakentamiseen. Avustuksen hakija anoo töiden aloituslupaa, anomuksessa esitettyjen perusteluiden mukaisesti. Aloituslupa-anomus on liitteenä nro 135.1.

 

Rakennuspäällikkö puoltaa hankkeen aloittamista välittömästi.

 

Perustelut: Laki asuntojen korjaus-, ja energia- ja terveyshaitta-avustuksista 1184/2005

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus antaa luvan aloittaa hanke välittömästi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

 

 

136 §            ALOITUSLUPA-ANOMUS / MATTI SIRKIÄ

 

 

Matti Sirkiä on toimittanut 11.4.2012 tekniseen toimistoon vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjauksiin tarkoitetun korjausavustushakemuksen. Avustusta haetaan asuinolojen parantamiseen. Avustuksen hakija anoo töiden aloituslupaa kiireellisenä anomuksena esitettyjen perusteluiden mukaisesti. Aloituslupa-anomus on liitteenä nro 136.1.

 

Rakennuspäällikkö on tutustunut kohteeseen ja puoltaa hankkeen aloittamista kiireellisenä.

 

Perustelut: Laki asuntojen korjaus-, ja energia- ja terveyshaitta-avustuksista 1184/2005

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus antaa luvan aloittaa hanke välittömästi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

137 §              KESÄTYÖTUET NUORTEN TYÖLLISTÄMISEKSI                    

                                           

 

Jämijärven kunta on tukenut yrityksiä, jotka työllistävät nuoria kesällä. Tuen suuruus on 400 euroa / työllistetty nuori.

 

Määräaikaan mennessä tukea haettiin 18 nuoren työllistämiseen. Yksi hakijatahoista on Kankaanpääläinen.

Liite tukea hakeneista yrityksistä nro 137.1 ja asiaa valmistelevan työryhmän esitys on liitteenä 137.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy kaikkien haettujen nuorten (18 kpl) osalta heidän työllistämisensä kunnan tuella, yhteensä 7 200 euroa. Määräraha katetaan perintövaroista.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja valtuuston II varapuheenjohtaja Miia Sjöman poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Anneli Kujansuu.

                                            _____

 


 

138 §            AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE

 

Jämin hiihtotunnelilla on erääntyneitä sähkölaskuja ja asiasta on neuvoteltu Leppäkosken Sähkö Oy:n kanssa.

Erääntyneiden sähkölaskujen määrä on yhteensä 36 015,49 euroa. Hiihtotunneli on lyhentänyt em. summaa 5 000 eurolla. Käytyjen neuvottelujen pohjalta summaa tulisi lyhentää vielä 16 000 eurolla. Lyhentäminen edellyttää kunnan myöntämää samansuuruista avustusta, johon on osoittaa määräraha kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää Jämin Hiihtotunneli Oy:lle 16 000 euron avustuksen menokohdasta 4745 1130 ”Yritystuki”.

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskusten kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä esitti, ettei avustusta myönnettäisi. Ari Uusi-Rasi kannatti avustuksen myöntämistä. Puheenjohtajan päätettyä keskustelun hän totesi, että Olli Seppälän esitys oli kannattamattomana rauennut ja kunnanhallituksen päätökseksi tuli esittelijän tekemä ehdotus.

 

                                            Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti ilmoittaa kantanaan Jämin Hiihtotunneli Oy:lle, että tunneli tulee sulattaa kesäajaksi.

 

                                            _____