Jämijärven kunta

Maaseutulautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 22.10.2002

KokoustiedotAika Maanantai 28.10.2002 klo 13.00
Paikka Törmälän kokoushuone


Käsiteltävät asiat


21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

22 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

23 V. 2003 TALOUSARVIOEHDOTUS

 

24 LOMITUSPALVELUIDEN TILANNE

Puheenjohtaja TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                               Tuomo Leikkola

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Maaseutulautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA

28.10.2002 klo 13.00 - 14.15
KOKOUSPAIKKA Törmälän kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Timo Sorvali Pj

Sirpa Alkkiomäki

Outi Hoikkala

Heikki Mäkelä

Rauni Palojoki

 
POISSA OLLEET JÄSENET Jarkko Harri

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tapio Rajalahti Kh:n edustaja

Vappu Uusitalo Lomasihteeri

Tuomo Leikkola Maaseutusihteeri

 
ASIAT 21 - 24
21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

_____________________________________________________________22 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Outi Hoikkala ja Heikki Mäkelä.

______________________________________________________23 V. 2003 TALOUSARVIOEHDOTUS

 

Hallintokuntien tulee toimittaa kunnanjohtajalle talousarvioehdotukset vuodelle 2003 ja taloussuunnitelmaehdotukset vuosille 2004-2005 viimeistään 31.10. Ohjeiden mukaan talousarvio on laadittava siten, että se noudattaa 0 %-kasvua muilta osin paitsi palkkojen ja henkilöstömenojen osalta. Ohjeet ovat esityslistan liitteenä. Maaseutuelinkeinopalveluiden osalta merkittäviä muutoksia ei ole aikaisempiin vuosiin. Vuosille 2004 ja 2005 ei ole enää varattu rahaa metsätaloussuunnitelmien tukemiseen, sillä työn pitäisi valmistua v. 2003 aikana.

Lomituspalveluissa on esitetty johtava lomittaja kokoaikaiseksi jo vuodelle 2003. Vuodesta 2004 alkaen lomitustoimi siirtyy Honkajoen kunnan hallinnoitavaksi, jolloin myös johtava lomittaja ja lomittajat siirtyvät Honkajoen palkkalistoille. Esitykset maaseutuelinkeino- ja lomituspalveluiden talousarvioiksi sekä taloussuunnitelmaehdotuksiksi ovat esityslistan liitteinä, samoin henkilöstösuunnitelma ja sanalliset tavoitteet.

 

Ehdotus: Lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä liitteinä olevat talousarvioesitykset, talous- ja henkilöstösuunnitelmat sekä tavoitteet.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________________________________________________________


24 LOMITUSPALVELUIDEN TILANNE

Lomituspalvelut puhututtavat viljelijöitä melkein yhtä paljon kuin sää. Viime aikoina keskustelu on taas vilkastunut, joten lomasihteeri kertoo lautakunnalle oman näkemyksensä asioiden tilasta ja tulevista toimista.

Ehdotus: Lautakunta merkitsee tiedoksi saadun selvityksen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

______________________________________________________________