Jämijärven kunta

Maaseutulautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 19.03.2004

KokoustiedotAika Perjantai 26.03.2004 klo 13.00
Paikka Törmälän kokoushuone


Käsiteltävät asiat


10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

11 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

12 KYLÄRAHA

Puheenjohtaja TIMO SORVALI

Merk Timo Sorvali                                      Tuomo Leikkola

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Maaseutulautakunta 2/2004

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA

Perjantai 26.03.2004 klo 13.00 - 13.20
KOKOUSPAIKKA Törmälän kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Sirpa Alkkiomäki Pj

Jarkko Harri

Outi Hoikkala

Heikki Mäkelä

Rauni Palojoki

POISSA OLLEET JÄSENET Timo Sorvali

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tapio Rajalahti Kh:n edustaja

Tuomo Leikkola Maaseutusihteeri

 
ASIAT 10 - 12


10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

_______________________________________________________________11 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Jarkko Harri ja Heikki Mäkelä.

_____________________________________________________________

 

Maaseutulautakunta 12.02.2004:

8 KYLÄRAHA


Vuodelle 2004 on varattu kylärahaa 5550 euroa. Raha on tarkoitettu kylien toiminnasta vastaaville tahoille keskustaajaman ulkopuolella. Lautakunnan tehtävänä on päättää pelisäännöistä.


Ehdotus: Lautakunta päättää, että kyläraha ilmoitetaan julkisesti haettavaksi viimevuotisen käytännön mukaisesti. Rahaa voi saada sekä toimintaan että investointeihin. Kylärahaan oikeutettuja voivat olla kylätoimikunnat, maamiesseurat, pienviljelijäyhdistykset yms. kylän yhteisestä toiminnasta vastaavat järjestöt, eivät kuitenkaan esim. urheiluseurat. Jotta kylärahaa voi saada, on järjestön osoitettava kohteeseen myös omaa rahaa ja/tai työtä. Viimevuotisen rahan käytöstä tulee antaa selvitys, ennen kuin uutta kylärahaa maksetaan. Lautakunta päättää hakemusten perusteella rahan jaosta.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Maaseutulautakunta 26.03.2004:

12

Määräaikaan mennessä kylärahahakemuksensa jättivät Kontin kyläyhdistys ry, Palokosken kyläyhdistys ry, Peijarinkylän pienviljelijäyhdistys, Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ry, Suurimaan maa- ja kotitalousseura ry sekä Vihun kyläyhdistys ry. Ilmoitus julkaistiin Kankaanpään Seudussa, Pohjois-Satakunnassa, kuntatiedotteessa ja kunnan www-sivuilla.

Lautakunta on joka vuosi huomauttanut hakijoille toimintakertomusten merkityksestä kylillä tehdyn työn arvioinnissa. Silti osa toimintakertomuksista oli kovin niukkasanaisia ja Peijarinkylältä se puuttui kokonaan. Hakemukset ja liitteet ovat esityslistan liitteinä.

Ehdotus: Lautakunta päättää jakaa v. 2004 kylärahan, ottaen huomioon toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat, seuraavasti; Kontin kyläyhdistys ry, Tykköön kyläyhdistys ry sekä Vihun kyläyhdistys ry 1200 euroa kukin, Palokosken kyläyhdistys ry, Suurimaan maa- ja kotitalousseura ry 900 euroa kukin ja Peijarinkylän pienviljelijäyhdistys 150 euroa. Peijarinkylä on hakenut jo kerran aiemmin samaan tarkoitukseen (klapikoneen hankintaan v. 1999) rahaa, joten kyläraha on käytettävä yhdistyksen muuhun toimintaan.


Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin lisäyksin: Peijarinkylän Pienviljelijäyhdistyksen tulee toimittaa v. 2003 toimintakertomus, ennen kuin raha voidaan maksaa heille. Palokosken kyläyhdistystä huomautetaan siitä, ettei kylärahaa tule käyttää urheilutoimintaan (jääkiekkokaukalo), koska kylällä toimii urheiluseura, joka saa kunnalta avustusta. Suurimaan maa- ja kotitalousseuraa kehotetaan vastaisuudessa toimittamaan parempi toimintakertomus. Nykyinen lomakemalli ei kerro kylän toiminnasta juuri mitään.

______________________________________________________________