Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 10.04.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 17.4.2012 klo 18.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

23 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

24 § VAARINSALON- JA KUUSIAHTEENTIEN ASFALTOINTITARJOUSTEN KÄSITTELY

25 § MARKKALAN RIVITALO B:N VESIKATON KATEMATERIAALITARJOUSTEN KÄSITTELY

26 § MARKKALAN RIVITALO B:N VESIKATTEEN PURKUTYÖTARJOUSTEN KÄSITTELY

27 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

28 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

29 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                        KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                              

Tekninen lautakunta                                   3/2012

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 17.4.2012 klo 18.00 – 19.30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorvali Timo                              puheenjohtaja

Salminen Mikko

Koivuniemi Olavi

Koivumäki Elisa

Mäkelä Pentti

Kotaoja Kristiina                       varajäsen

Virtanen Pentti                           pöytäkirjanpitäjä

 

Pykälän 26 osalta jääväsivät itsensä: Sorvali Timo, Kotaoja Kristiina ja Mäkelä Pentti.

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Kuusikoski Sirpa

Sjöman Miia

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

 

ASIAT

 

 

§§ 22 - 30                                   sivut 26 - 34

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Timo Sorvali                     Pentti Virtanen  

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Mikko Salminen                Kristiina Kotaoja

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2012 

22 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                      

                                       Puheenjohtaja totesi, että lautakunta ei ole päätösvaltainen §:n 26 osalta.

Kuntalain 58 §:n mukaan lautakunta on päätösvaltainen kun yli puolet lautakunnan jäsenistä on läsnä.

                                      

 

 

 

 

23 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Salminen Mikko ja Sjöman Miia.

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Salminen Mikko ja Kotaoja Kristiina.

 

 

 

 

 

 

24 § VAARINSALON- JA KUUSIAHTEENTIEN ASFALTOINTITARJOUSTEN KÄSITTELY

 

                                       Jämijärven kunta on pyytänyt Vaarinsalon- ja Kuusiahteentien asfaltoinnista sitovat tarjoukset 30.03.2012 klo 15.00 mennessä.

                                      

                                       Tarjoukset pyydettiin seuraavilta asfaltointiyrityksiltä:

-         Lemminkäinen Infra Oy

-         NCC Roads Oy

-         Skanska Asfaltti Oy

-         Laatuasfaltti Oy

-         Super Asfaltti Oy

 

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät Skanska Asfaltti Oy, Lemminkäinen Infra Oy, NCC Roads Oy ja Super Asfaltti Oy. Tarjousten avauksen suorittivat kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia, rakennuspäällikkö Pentti Virtanen ja kanslisti Riikka Koivumäki. Avaustilaisuudesta laadittiin tarjousten avaamispöytäkirja. Liite 24.1.

 

Edullisimman tarjouksen jätti Lemminkäinen Infra Oy, kokonaishintaan 18 180 € + kansistot 150 € (alv 0%)

 

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy Lemminkäinen Infra Oy:n tekemän tarjouksen.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

25 § MARKKALAN RIVITALO B:N VESIKATON KATEMATERIAALITARJOUSTEN KÄSITTELEMINEN

 

 

                                       Jämijärven kunta on pyytänyt Markkalan rivitalo B:n vesikaton katemateriaalista tarjoukset 10.04.2012 klo 12.00 mennessä.

                                      

                                       Tarjoukset pyydettiin seuraavilta yrityksiltä:

-         Weckman Steel Oy

-         Rautia Kankaanpää

-         JPS Koskela Oy

-         K-Rauta Seinäjoki

 

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät Weckman Steel Oy, Rautia Kankaanpää, JPS Koskela Oy ja K-Rauta Seinäjoki. Tarjousten avauksen suorittivat kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia, rakennuspäällikkö Pentti Virtanen ja kanslisti Riikka Koivumäki ja kanslisti Kirsi Leppihalme. Avaustilaisuudesta laadittiin tarjousten avaamispöytäkirja. Liite 25.1.

 

 

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy K- Rauta Seinäjoki tekemän tarjouksen katemateriaalista Profiili W-45ER/1000, ainevahvuus 0,7mm, väri Pural mattamusta RR33.

 

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

26 § MARKKALAN RIVITALO B:N VESIKATTEEN PURKUTYÖTARJOUSTEN KÄSITTELY

 

 

                                       Jämijärven kunta on pyytänyt Markkalan rivitalo B:n vesikaton purkutyöstä tarjoukset 10.04.2012 klo 12.00 mennessä.

                                      

                                       Tarjoukset pyydettiin seuraavilta yhdistyksiltä:

-         Lions Club Jämijärvi

-         Palokosken Urheilu- ja Liikuntaseura

-         Jämijärven Työväenyhdistys

-         Jämin Jänne

-         Tykköön koulupiirin kyläyhdistys

-         VPK Jämijärvi

-         Kontin-Pitkäniemen Kyläyhdistys

 

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät Jämijärven Työväenyhdistys, Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ja Lions Club Jämijärvi. Tarjousten avauksen suorittivat kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia, kanslisti Kirsi Leppihalme ja kanslisti Riikka Koivumäki. Avaustilaisuudesta laadittiin tarjousten avaamispöytäkirja. Liite 26.1.

 

Edullisimman tarjouksen jätti Jämijärven työväenyhdistys ry, 1 000 € (alv 0%)

 

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy Jämijärven työväenyhdistys ry:n tekemän tarjouksen.

 

 

Päätös:                            Kuntalain 58 §:n mukaan kokous ei ollut päätösvaltainen tämän pykälän osalta. Kolme teknisen lautakunnan jäsentä, Sorvali Timo, Kotaoja Kristiina ja Mäkelä Pentti olivat esteellisiä käsittelemään asiaa, poissa Kuusikoski Sirpa. Käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

 

 

 

 

 

27 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

                                            Jämijärven kunnanhallitus:

-         ote 92 § Uudet virka- ja työehtosopimukset

-         ote 101 § Hevoshaan kunnallistekniikan suunnittelutarjoukset

 

Jämijärven kunnanvaltuusto:

-         ote 27 § Hallintosäännön muutos / Jätehuoltoviranomaisen nimeäminen

 

 

 

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi

 

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

 

 

28 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

                                            Ei muita asioita.

 

 

 

 

 

 

29 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

                                            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.