Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                        Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

ti 20.3.2012 klo 18.30

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

Sivistyslautakunta                               2/12

15 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

16 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

17 § TALOUSARVION TOTETUMINEN AJALTA 1.1.- 31.12.2011

18 § TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2011

19 § TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

20 § KIRJASTON TOIMINTATILASTO VUODELTA 2011

21 § SATAKIRJASTOT-YHTEISJÄRJESTELMÄN MAKSUJEN

22 § ELINTARVIKETOIMITUKSET LV 2012- 2013

23 § YKSITYISEN HOIDON TUEN KOROTUS 1.1.2012 ALKAEN

24 § PÄIVÄHOITOPÄIVÄN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2012

25 § PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.8.2012 ALKAEN:

26 § SOPIMUS TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN MUKAISEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ JÄMIJÄRVEN KUNNASSA

27 § -----

28 § SAAPUNEET KIRJEET

29 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

YRJÖ ALAROTU                           ROLF BJÖRKMAN

Yrjö Alarotu                                     Rolf Björkman

puheenjohtaja                                    rehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                               2/12

 

 

KOKOUSAIKA

 

ti 20.3.2012 klo 18.30 – 20.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarotu Yrjö, puheenjohtaja

Iivonen Markku

Pajulahti Tarja

Ojala Jaana

Rudenberg Erkki

Virtanen Markku

Björkman Rolf, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Rantanen Briitta

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Jokela Satu, kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 15-30

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

   Yrjö Alarotu                       Rolf Björkman                                      

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 Jämijärvi   ___.___.2012

Allekirjoitukset

 

 

   Jaana Ojala                      Tarja Pajulahti                

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 Jämijärvi __.3.2012

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

rehtori                                     Rolf Björkman

 

 

 


 

 

 

15 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

                      Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

                      -------

 

 

 

 

16 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

                      Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Ojala ja Tarja Pajulahti.

 

                      Tarkastus päätettiin pitää 22.3.2012.

 

 

                      ------

 

 


 

17 § TALOUSARVION TOTETUMINEN AJALTA 1.1.- 31.12.2011

 

 

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalta 1.1. -31.12.2011.

 

                                       Talousarvio on toteutunut seuraavasti: 

Sivistyslautakunta 98,5 %, Palokosken koulu 103,3 %, Suurimaan koulu 104,4 %, Tykköön koulu 112,5 %, Jämijärven keskuskoulu 102,6 %, peruskoulujen yhteiset menot 109,9 %, oppilaskunta 82,4 %, kansalaisopisto  81,2 % , musiikkiopisto 82,8 %, kirjastotoimi 105 % Pääskyn päiväkoti 106,4 %, yksityisen hoidon kuntalisä 103,7 %, perhepäivähoito 185,2 %, esiopetus 104,4 %, ryhmäperhepäivähoito 105,7 %, iltapäivätoiminta 83,2 %, erityislastentarhan opettajapalvelu 118,1 % ja lasten kotihoidontuki 100 %.

                                      

 

Ehdotus:                        Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.- 31.12.2011.

 

Päätös:                          Sivistyslautakunta merkitsi em. toteutumisen tiedoksi.

 

-----

 

 

 

 18 § TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2011

 

 

Liitteenä 18.1. on toimintakertomusvuodelta 2011 koulutoimen, kirjastotoimen ja lasten päivähoidon tavoitteiden toteutumisesta.

 

Ehdotus:      Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 18.1. mukaiset toimintakertomuksen tavoitteiden toteutumisesta vuodelta 2011.

 

Päätös:        Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 


 

 

19 § TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

 

 

Jämijärven Keskuskoulun 9.luokan saksan lukijoiden ystävyyskoulumatka Saksan Rheinland - Pfalzin osavaltioon/ Kastellaun IGS- yhteiskouluun 9.-14.3.2011. Matkan toimintasuunnitelma on liitteenä 19.1.

 

Ehdotus:       Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 19.1. olevan matkasuunnitelman.

 

Päätös:        Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

 

20 § KIRJASTON TOIMINTATILASTO VUODELTA 2011

 

 

Liitteenä 20.1. on yleisten kirjastojen toimintatilasto Jämijärven kunnan osalta vuodelta 2011.

 

Ehdotus:      Sivistyslautakunta saattaa tietoon liitteen 20.1 mukaisen Jämijärven kunnan kirjaston toimintatilaston vuodelta 2011.

 

Päätös:        Sivistyslautakunta hyväksyi liitteen 20.1. mukaisen ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

 

 

21 § SATAKIRJASTOT-YHTEISJÄRJESTELMÄN MAKSUJEN YHTENÄISTÄMINEN

 

 

Satakirjastot - yhteisjärjestelmä on Satakunnan kirjastojen yhteinen aineisto- ja asiakastietokanta.  Satakirjastot- yhteisjärjestelmässä kirjaston asiakkaille on tarjolla kaikkien maakunnan kirjastojen aineistot.  Asiakas voi tilata haluamansa aineiston seutuvarauksena mistä tahansa yhteisjärjestelmän kirjastosta siihen kirjastoon, jossa haluaa asioida. Sama kirjastokortti käy kaikissa kirjastoissa ja myös lainat voi palauttaa mihin tahansa yhteisjärjestelmän kirjastoon. 

 

Satakirjastot- yhteisjärjestelmään kuuluvat kaikki Satakunnan 21 kunnan- ja kaupunginkirjastoa: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Kokemäki, Köyliö, Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä ja Ulvila.

 

Satakirjastoilla on yhteiset käyttösäännöt, joissa määritellään kirjastoille yhteiset toimintatavat maksuja lukuun ottamatta. Yhteisjärjestelmään liittyvien maksujen yhtenäistäminen on asiakkaiden tasapuolisen kohtelun kannalta välttämätöntä ja tarkoituksenmukaista, koska kirjastojen aineistot ovat yhteiskäytössä ja suuri osa asiakkaista asioi usean kunnan kirjastossa.

 

Kirjastolain (904/1998, 5§) mukaan kirjaston aineistojen käyttö kirjastossa ja niiden lainaaminen on maksutonta. Kirjasto voi periä myöhästymismaksun eräpäivän jälkeen palautetusta aineistosta sekä palautuskehotuksista, laskutuksesta ja perintätoimenpiteistä aiheutuneet kulut. Maksullista on myös aineiston varaaminen ja uusi kirjastokortti kadonneen tilalle.

 

Kaikkien kuntien kanssa tehdyn sopimuksen mukaan yhteisjärjestelmää koordinoi Satakunnan maakuntakirjasto ja asioista päättää Satakirjastojen johtoryhmä, johon kuuluu kaikkien mukana olevien kuntien kirjaston johtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

 

Satakirjastojen johtoryhmä on kokouksessaan 14.12.2011 päättänyt esittää Satakirjastot- yhteisjärjestelmälle yhtenäiset maksut 1.4.2012 alkaen.

 

Johtoryhmän esitys Satakirjastot- yhteisjärjestelmän maksuiksi tulee viedä jokaisen kunnan asianomaisen luottamuselimen päätettäväksi.

 

Kirjastoissa voi olla muitakin kuin yhteisjärjestelmään liittyviä maksuja, kuten tilavuokrat, kaukopalvelumaksut tai kopio-/ tulostusmaksut. Nämä ovat kuntakohtaisia.

 

Johtoryhmän esitys Satakirjastot- yhteisjärjestelmän maksuiksi:

 

 

Myöhästymismaksut

 

Myöhästymismaksuja aletaan periä heti eräpäivän jälkeen.

HUOM! Laina-aika päättyy eräpäivänä kirjaston aukioloajan päättyessä.

Kirjaston aukioloajan jälkeen tehdyt palautukset kirjautuvat seuraavalle aukiolopäivälle.

 

                     

Osasto

Aineistolaji

Myöhästymismaksu

Maksimimaksu

Aikuisten osastot

Kirjat, äänitteet ja kaikki muut kuin seuraavissa kohdissa mainitut aineistot

0,10 €/vrk/laina

5,00 € /laina

Aikuisten osastot

DVD- levyt, BD-levyt, konsolipelit

0,20 €/vrk/laina

5,00 € /laina

Aikuisten osastot

Lehdet

0,10 €/vrk/laina

2,00 € /laina

Lasten ja nuorten osastot

Kaikki aineistolajit

ei maksua

-

 

 

Huomautukset ja lasku

1.      huomautus lähetetään viikon kuluttua eräpäivästä.
Myöhästymismaksujen lisäksi peritään huomautusmaksu 1 €.
HUOM! Mikäli aineistoon on varaus, 1. muistutus lähtee heti eräpäivän jälkeen.

2.      huomautus lähetetään 4 viikon kuluttua eräpäivästä.
Myöhästymismaksujen lisäksi peritään huomautusmaksu 1 €.

Lasku lähetetään 8 viikon kuluttua eräpäivästä.
Myöhästymismaksujen lisäksi peritään laskutuslisä 10 €.  Laskutuslisä sisältää 1. ja 2. huomautuksen huomautusmaksut. Lasku on perimiskelpoinen.

Varausmaksut

Aikuisten aineistot:          

Varaus kirjastojen omaan kokoelmaan 0,50 €/varaus

Varaus Satakirjastot- yhteistietokantaan (seutuvaraus) 1,00 €/varaus

 

Lasten ja nuorten aineistot:

Varaus kirjastojen omaan kokoelmaan: ei varausmaksua

Varaus Satakirjastot- yhteistietokantaan (seutuvaraus) 1,00 €/varaus

 

Aineiston korvaaminen ja maksujen maksaminen

Lainaajan on korvattava kadonnut tai vahingoittunut aineisto maksamalla aineiston omistavan kirjaston määräämä korvausmaksu. Kirjasto ei palauta korvausmaksua, vaikka korvattu aineisto palautettaisiin myöhemmin. Muut kuin perintään siirretyt maksut voi maksaa mihin tahansa Satakirjastoon.

 

Perintä

Kirjastot voivat siirtää saatavansa perintätoimiston perittäväksi.

15 vuotta täyttänyt asiakas on itse vastuussa kirjastokortillaan lainatusta aineistosta.

Vastuuhenkilö on vastuussa alle 15-vuotiaan kirjastokortilla lainatusta aineistosta.

Perintätoimisto laskuttaa aineiston korvausmaksun, myöhästymismaksun, käsittelymaksut, omat perintäkulunsa ja lainmukaisen viivästyskoron.

 

Kirjastokortti
Ensimmäinen kirjastokortti on ilmainen. Uusi kirjastokortti kadonneen tilalle 2 €.

Ehdotus:       Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Satakirjastot- järjestelmän yhtenäiset maksut esityksen mukaisesti siten, että maksut tulevat voimaan 1.4.2012 alkaen.

 

Päätös:        Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

22 § ELINTARVIKETOIMITUKSET LV 2012- 2013

 

Elintarviketarjoukset pyydettiin esityslistan liitteen mukaisella tarjouspyynnöllä lv 2012-2013. Tarjoukset pyydettiin seuraavilta: K- Market Jämijärvi , Suurimaan Tukku Oy,  Kespro Oy, Jämin Rahtipalvi Oy, Ruoka - Saarioinen Oy,  HK Ruokatalo Oy, Atria Suomi Oy, Valio Oy , Kanta-Hämeen tuoretuote Oy ja  Juha Kierikka.

 

Rolf Björkman ja Ritva Mäkinen avasivat tarjoukset 9.3.2012. Esityslistan liitteenä on määräaikaan mennessä tarjouksensa jättäneiden tarjousten avauspöytäkirja liitteineen.

 

Ehdotus:            Sivistyslautakunta päättää, että peruskoulujen ja päivähoidon laitosten elintarvikkeet hankitaan ajalla 1.8.2012 – 31.7.2013 seuraavasti: Lihatuotteet ja einekset Atria Suomi Oy:ltä, maitotuotteet Valio Oy:ltä, hevi- ja kuivatuotteet Kespro Oy:ltä ja perunat Juha Kierikalta heidän tarjoustensa mukaisin ehdoin.

 

Päätös:              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

 

23 § YKSITYISEN HOIDON TUEN KOROTUS 1.1.2012 ALKAEN

 

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita lapsen päivähoidon järjestämiseksi yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen hoitajana on kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja.

 

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20.12.1996/1128, määrittelee perusteet, joiden perusteella muodostuu päivähoitomaksu.’

Kun lapsen hoitajana on kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja, määrittelee kunta kattohinnan, josta lapsesta hoitajalle maksettava päivähoitomaksu muodostuu.

Kattohinta koostuu kolmesta osiosta:

- Perheen maksamasta päivähoitomaksusta

- Kelan maksamasta yksityisen hoidon tuesta, joka koostuu yksityisen hoidontuen hoitorahasta ja perheen tulojen perusteella mahdollisesti maksettavasta hoitolisästä

- Kuntalisästä 

Lisäksi kunta maksaa tietyissä tapauksissa osan hoitomaksusta hoitomaksun tukena. Tämän tuen avulla saadaan vanhempien maksaman päivähoitomaksun osuus pidettyä kunnallisten päivähoitomaksujen suuruisena.

Kela on korottanut omaa tukiosuuttaan.  Kelan maksama yksityisen hoidon tuki oli ennen 160,64 €/kk/lapsi ja 1.1.2012 alkaen se on 166,71 €/kk/lapsi. Korotusta aikaisempaan 6,07€, jolla kattohintaa tulisi korottaa. Kuntalisän osuus pysyy ennallaan.

 

Päivähoitomaksuista vastaava perhepäivähoidonohjaaja Marjo Leikkola on laatinut korotuksen muutokset esittelevän liitteen 23.1.

 

Ehdotus:       Sivistyslautakunta hyväksyy yksityisten perhepäivähoitajien perimien päivähoitomaksujen kattohinnan korotuksen liitteenä 23.1. olevan taulukon mukaisesti. 1.1.2012 alkaen otetaan käyttöön liitteessä esitetyt kattohinnat.  Kuntalisän osuus pysyy entisellään. 

 

Päätös:        Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

24 § PÄIVÄHOITOPÄIVÄN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2012

 

                      Päivähoidossa on hoidettavana lapsia, joiden hoitomaksun maksaa sijoituskunta.

                      Hoitopäivän hinta laskutetaan todellisten kulujen mukaan.

 

Hoitopäivän hinnan määrittelyssä on käytetty vuoden 2011 tilinpäätöksessä vahvistettuja tietoja. Päivän hinta lasketaan nettomenojen ja toteutuneiden hoitopäivien mukaan.

Liitteenä 24.1. kunnallisen päivähoidon eri toimipisteiden päivähoitopäivien hinnat.

 

Ehdotus:       Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 24.1. mukaiset päivähoitopäivien hinnat laskutuksen perusteeksi.

 

Päätös:        Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

 

25 § PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.8.2012 ALKAEN:

 

   

Päivähoidon asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §: mukaisesti. Päiväkoti- ja perhepäivähoidosta määrätään kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat perheen tulot ja perheen koko. Laissa säädetyt päivähoitomaksut ovat enimmäismääriä. Päivähoitomaksujen enimmäismaksujen korottamisesta tulee kunnassa tehdä päätös. Lisäksi tehdään asiakaskohtaiset päätökset.

 

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävän ylin kuukausimaksu on 264 euroa.

Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 238 euroa kuukaudessa. Alin perittävä kuukausimaksu 24 euroa.

 

Lapsen päivähoitomaksujen määräytymisperusteet ovat muilta osin pysyneet ennallaan.

 

Jos lapsi on osapäivä- tai osaviikkohoidossa, kunnan tulee periä päättämiensä perusteiden mukainen hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Tilapäisesti annettavan hoidon sekä kerhotoiminnan maksuista päättää kunta. Tilapäishoidon hinta Jämijärvellä on 15 euroa/päivä.

 

Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä. Jämijärvellä aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuihin ei tule muutosta. Maksuluokkia on kaksi:

alle 10pv/kk 30e/kk

yli 10 pv/kk 60 e/kk.

 

Liitteenä 25.1. on sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitukseen

( 7.11.2011 /1148/2011) perustuva Suomen Kuntaliiton yleiskirje 3/80/2011, koskien 1.8.2012 voimaan tulevia päivähoidon asiakasmaksujen indeksitarkistuksia.

 

Tarkistettu päivähoidon asiakasmaksujen esite on liitteenä 25.2.

 

Ehdotus:       Sivistyslautakunta päättää

1) hyväksyä päivähoidon asiakasmaksujen perusteet liitteen 25.1. mukaisesti

                        1.8.2012 lukien ja

                      2) saattaa tiedoksi tarkistetun päivähoidon asiakasmaksujen esitteen, liite   25.2.   

 

Päätös:        Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                      -----

 

 

 

26 § SOPIMUS TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN MUKAISEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ JÄMIJÄRVEN KUNNASSA

Kankaanpään kaupungin/ Kankaanpään musiikkiopisto ja Jämijärven kunnan välille on laadittu päivitetty sopimusluonnos taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisen opetuksen järjestämisestä. Sopimus korvaa ilman erillistä irtisanomista tätä edeltävän 12.5.2005 päivätyn musiikkiopiston ja Jämijärven kunnan välisen sopimuksen jämijärveläisten oppilaiden opiskelusta Kankaanpään musiikkiopistossa.

Oleellisena muutoksena on,  että aiemmin on sopimuksessa määritetty 20 oppilaan vähimmäismäärä on muutettu 20 oppilaan enimmäismääräksi ja lisäys, että sopimuskunnalle toimitetaan tieto oppilaspaikoista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Sopimus on liitteenä 26.1.

Ehdotus:       Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 26.1. mukaisen Kankaanpään kaupungin ja Jämijärven kunnan välisen sopimuksen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisen opetuksen järjestämisestä Jämijärvellä.

Päätös:        Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

27 § -----

 


 

28 § SAAPUNEET KIRJEET

-  Suomen kuntaliiton yleiskirje  29/80/2011, 21.12.2011: Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2012.

Ehdotus:       Sivistyslautakunta merkitsee em. kirjeen tiedoksi.

Päätös:        Sivistyslautakunta merkitsi em. kirjeen tiedoksi.

 

-----


 

29 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

                      Ei ollut.