Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 3/2012

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 28.2.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantaina 5.3.2012 klo 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

 

65 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  67

66 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  67

67 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  68

68 §      PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  69

69 §      KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN V. 2012  70

70 §      LAUSUNNON ANTAMINEN SATAKUNNAN ELY-KESKUKSELLE  TYÖ- JA ELINKEINOTOIMINTOJEN UUDELLEENORGANISOINNISTA  71

71 §      TILINTARKASTUSTOIMEKSIANNON VAHVISTUSKIRJE  72

72 §      KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 18.5.2012  73

73 §      KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2012  74

74 §      MAA-AINESLUPAHAKEMUS 2012- 0001 JYRKI JA SUSANNA KOIVUMÄKI 75

75 §      MONIKUNTALIITOS JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ JA PARKANO   78

76 §      KANKAANPÄÄN JA JÄMIJÄRVEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA  80

77 §      TILIPOISTOT VUODEN 2011 OSALTA  81

78 §      POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/ SILLANMÄKI MARKUS JA MARIA  82

79 §      SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  83

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

5.3.2012 kello 18.30 – 19.40

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Kati Mansikkamäki

Satu Jokela                             

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Jorma Holma                            varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Ari Uusi-Rasi

Kyösti Lahti                       valtuuston I varapuheenjohtaja

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 65 - 80

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme              Esa Ala-Karvia

                                                                             

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   12.3.2012

Allekirjoitukset

 

 

Satu Jokela                              Kati Mansikkamäki

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   12.3.2012

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

65 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

66 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja Kati Mansikkamäki.

                                                                                                                                   

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

67 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 1/2012

-          Verohallinto, maksatuserittely helmikuu 2012

-          D-Fence turvallisuusraportti 2/2012

-          Varsinais-Suomen ELY-keskus, Myllyojan putkisilta (T-5347) maantiellä 2603, Jämijärvi

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                       


 

68 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

                                            hallituksen kokous                                                        31.1.2012

Satakunnan Pelastuslaitos, johtokunta                      7.2.2012

                                            Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto                    9.2.2012

                                            Muistio vapaa-aikalautakunta/seurakunta                 17.2.2012                         

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

69 §              KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN V. 2012

 

 

Kuntaa pyydetään nimeämään Asevelvollisuuslain 22 §:ssä mainitut jäsenet ja heille riittävä määrä varamiehiä kutsuntalautakuntaan. Lautakunnan jäseniä nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyys, niin ettei kutsunnan alaisissa ole heidän lähisukulaisiaan. Lisäksi pyydetään kunnan edustajaa valittaessa huomioimaan, että hänellä olisi kokemusta nuorten parissa työskentelystä (esim. sosiaalityöntekijä).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää edustajansa kutsuntalautakuntaan v. 2012 ja hänelle vähintään yhden varahenkilön.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti edustajakseen kutsuntalautakuntaan v. 2012 Kimmo Ristimäen ja hänen varahenkilöksi Pentti Virtasen.

 

_____

 

 

 

 

70 §              LAUSUNNON ANTAMINEN SATAKUNNAN ELY-KESKUKSELLE  TYÖ- JA ELINKEINOTOIMINTOJEN UUDELLEENORGANISOINNISTA

 

Satakunnan ELY-keskus esittää työ- ja elinkeinoministeriön 28.11.2011 tekemän linjauksen mukaisesti, että Satakunnassa, kuten muuallakin Suomessa, siirrytään yhden hallinnollisen TE-toimiston malliin 1.1.2013 alkaen.

 

Esitetyssä Satakunnan TE-toimistossa olisi seitsemän toimipaikkaa ja kaksi työvoiman palvelukeskusta:

 

-          Porissa, Raumalla, Kankaanpäässä, Harjavallassa, Eurassa ja Huittisissa olisi kokoaikaisesti palveleva toimipaikka

-          Merikarvialla on Kelan tai kunnan kanssa yhteisessä tilassa sijaitseva toimipaikka

-          Porissa ja Raumalla toimivien työvoiman palvelukeskusten hallinnollista mallia selvitetään ja toimintamallia kehitetään osana uutta maakunnallista TE-toimistoa.

 

TE-toimistouudistuksen valtakunnallisten linjausten ja niiden käytännön toimeenpanon edetessä Satakunnan TE-toimiston toimipaikkojen tarkoituksenmukainen määrä ja sijainti sekä toimipaikoissa tarjottavat palvelut selvitetään viimeistään vuoden 2013 aikana.

 

Keskitettävien erityspalvelujen (mm. ammatinvalinnanohjaus, koulutus- ja ammattitietopalvelu, työttömyysturva, EURES, ammatillinen kuntoutus, työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella) asiakaspalveluprosessi määritetään erikseen. Siinä yhteydessä arvioidaan myös keskittäminen yhteen tai useampaan toimipaikkaan.

 

Toiminnalliseen uudistukseen liittyy myös hallinnollisten palvelujen ja organisaatiorakenteen uudistus.

 

Lausuntopyyntö on liitteenä 70.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

 

1.      hallinnollisten tehtävien keskittäminen yhteen TE-toimistoon on toimintojen kannalta järkevää

2.      palveluiden saatavuuden kannalta Kankaanpään toimipaikka tulee turvata jatkossakin ja sieltä tulee saada vähintään ne minimipalvelut, mitkä on lueteltu ministeriön raportissa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

71 §              TILINTARKASTUSTOIMEKSIANNON VAHVISTUSKIRJE

 

Oy Audiator Ab on ottanut käyttöön tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeen. Se on voimassa toistaiseksi ja edellyttää kunnanhallituksen käsittelyä. Liite nro 71.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

                                           

72 §                KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 18.5.2012                        

                                           

 

Vuonna 2011 kunnanvirasto pidettiin suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina. Henkilökunta piti tällöin vuosilomiaan.

 

Tänä vuonna helatorstai on 17.5.2012. Viraston henkilöstöstä suuri osa anoo lomapäivää em. päivän jälkeiselle perjantaille.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 18.5.2012.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

73 §                KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2012

 

 

Kunnanvirasto on pidetty viime vuosina suljettuna kolmen viikon ajan heinäkuussa. Kunnanviraston henkilöstö on pitänyt tällöin vuosilomiaan. Tietyistä välttämättömistä toiminnoista kuten maataloustoimi ja rakennustarkastus on kuitenkin huolehdittu.

 

Saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna kolmen viikon ajan 2.7.2012 alkaen kuitenkin siten, että välttämättömistä toiminnoista huolehditaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

 

74 §              MAA-AINESLUPAHAKEMUS 2012- 0001 JYRKI JA SUSANNA KOIVUMÄKI

 

Jyrki ja Susanna ovat hakeneet 30.11.2011 päivätyllä hakemuksella maa-aineslain (MAL 4 §) mukaista lupaa kalliokiviaineksen ottamiseen 10 vuodeksi Isovihu- nimiseltä tilalta, RN:o 5:80. Ottamispaikka sijaitsee Jämijärven kunnan Vihun kylässä. Tilan kokonaispinta-ala on 59.512 ha ja ottamisalueen pinta-ala on 1,0 ha. Otettavan kiviaineksen kokonaismäärä on 60 000 m³ ja ottamissyvyys enimmillään 9 m. Ottamisalueen länsi- ja pohjoispuoli ovat metsää ja eteläpuoli peltoa. Lähin asuinkiinteistö ottamisalueen eteläpuolella on noin 100 metrin etäisyydellä ja luoteispuolella noin 150 metrin etäisyydellä. Ottamisalue ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella eikä sen välittömässä läheisyydessä eikä 800- 1000 metrin etäisyydellä ottamisalueesta ole talousvesikaivoja. Vedenjakelusta ottamisalueen läheisyydessä vastaavat Vihun ja Vihusaaren vesiosuuskunnat, selvitys liitteenä, liite 74.1. Ottamissuunnitelmassa esitetty louhiminen ulottuu alimmillaan tasoon +109,00. Ottamistaso ei ulotu ympäröivien peltojen maanpinnan tasoa alemmaksi.

 

Satakunnan maakuntakaavassa ei ole ottamisaluetta koskevia varauksia. Suomen ympäristökeskuksen tekemässä valtakunnallisessa kallioalueiden inventoinnissa ottamisaluetta ei ole luokiteltu luonnon- tai maisemansuojelun kannalta arvokkaaksi kallioalueeksi Aluetta ei ole osoitettu kallioaineksen kalliokiviaineksen ottamisen rajoitusalueeksi eikä aluetta ole osoitettu valtakunnallisiin suojelualueisiin.

 

Jämijärven kunta on suorittanut maa-aineslupahakemuksen käsittelyn johdosta naapuri- ja lähialueiden kiinteistöjen kuulemisen. Kunta on kuullut kiinteistöjen, Niinimäki RN:o 5:67, Tuomi RN:o 5:18, omistaja Matti Niinimäki, Viljanen RN:o 5:36, omistaja Kalevi Juholan oik. omistajat, Kalliomäki RN:o 5:49, omistaja Raija Markkola, Rajakallio RN:o 5:24, omistaja Leo Rajakallion oik. omistajat, Ryysyranta RN:o 5:72, omistaja Tapani Isotalo, Moisio RN:o 5:48, omistaja Lotta Silmunmaa, Nevanranta RN:o 5:45, omistaja Matti Leppihalme, Lehtimäki 2 ja 3 RN:o 5:44 ja 5:46, omistaja Markku Rajakallio, Kotametsä RN:o 5:62, omistajat Unto ja Riitta Silmunmaa ja Ritva Lempola, Mäki RN:o 5:70, omistaja Riitta Silmunmaa, Halme RN:o 5:71, omistajat Esa ja Hanna Saranki, Vihunen RN:o 5:35, omistajat Pekka Pirttikoski ja Sirpa Peltonen, Wettenranta RN:o 5:78, omistajat Ritva ja Ari Lehtinen, Kotaviita RN:o 5:76, omistaja Ahti Rantasalo omistajia. Kiinteistön Rajakallio RN:o 5:24 oik. omistaja toimitti huomautuksen sähköpostilla 12.12.2011, huomautus liitteenä, liite 74.2. Huomautus koskee louhinnasta murskauksesta ja kiviaineksen kuljetuksesta aiheutuvia meluhaittoja sekä toiminnan ajankohtia.

 

Jämijärven kunta on pyytänyt myös lausunnot Varsinais- Suomen ELY- keskukselta, liite 74.3 ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelu- liikelaitos kuntayhtymältä, liite 74.4.

                       

Hakemuksen johdosta on kuulutettu MAL 13 §:n mukaisesti Jämijärven kunnan ilmoitustaululla 30.11.- 30.12.2011, eikä sinä aikana ole jätetty hakemusta koskevia huomautuksia.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää Jyrki ja Susanna Koivumäelle maa-aineslain 4:n § mukaisen maa-ainesten ottamisluvan hakemuksen ja ottosuunnitelman sekä suunnitelmakarttojen mukaisesti.

 

Maa-ainesten ottotoiminnassa luvanhaltijan on noudatettava seuraavia määräyksiä;

 

1.      Ennen ottamistoiminnan aloittamista luvanhaltijan on pyydettävä valvontaviranomaista suorittamaan alkukatselmus ottamisalueella. Tällöin tulee olla seuraavat toimenpiteet suoritettuna; ottoalue on merkitty maastoon paaluin ja sallittu ottotaso merkitty alueelle korkeusmerkinnöin sekä vaaditut vakuudet jätetty.

2.      Ennen ottamistoiminnan aloittamista luvanhaltijan on merkittävä ottamisalueen rajat riittävän selvästi maastoon, siten että merkit pysyvät paikoillaan koko ottamistoiminnan ajan ja ovat havaittavissa myös talviaikoina.

3.      Ottoalueelle tulee laittaa ainakin yksi korkomerkki, josta ottotaso voidaan tarvittaessa tarkistaa.

4.      Ennen ottamistoiminnan aloittamista luvanhaltijan on kartoitettava ottamisalueen pohjavedenpinnan taso esimerkiksi kaivamalla vähintään 2 metriä syvä koekuoppa alimmasta louhintatasosta (+ 109,00) lukien. Pohjavedenpinnan korkeuden kartoituksesta on tehtävä kirjallinen selvitys.

5.      Maa-ainesten ottamisessa on noudatettava ottamissuunnitelmaa. Louhoksen seinät tulee luiskata kaltevuuteen 1:3. Luiskauksessa tulee käyttää puhdasta maa-ainesta sekä irrotettavaa pintamaata.

6.      Ennen ottamistoiminnan aloittamista luvanhaltijan on toimitettava valvontaviranomaiselle kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.

7.      Ottoalueella ei saa säilyttää poltto- tai voiteluaineita ilman riittäviä suojarakenteita, eikä niitä saa säilyttää alueella enempää kuin välttämätön tarve edellyttää. Öljyvahingon tapahtuessa tulee välittömien torjuntatoimenpiteiden lisäksi asiasta ilmoittaa palo- ja pelastusviranomaiselle sekä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

8.      Alueen jätehuolto on järjestettävä niin, ettei toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista tai haittaa ympäristölle. Mahdollisissa onnettomuus- tai vahinkotilanteissa syntyvät ongelmajätteet on kerättävä nestetiiviisiin astioihin ja toimitettavaongelmajätteiden käsittelylaitokseen tai vastaanottopisteeseen.

9.      Jälkihoitotyöt on tehtävä vaiheittain ottamissuunnitelman mukaisesti.

10. Luvan haltijan tulee kiviaineksen murskauksessa ja kuljetuksessa syntyvien pölyhaittojen minimoimiseksi tarvittaessa käyttää kastelua.

11. Luvanhaltijan tulee huolehtia siitä, että toiminta ottamisalueella suoritetaan louhintasuunnitelman mukaisesti arkipäivisin (ma- pe). Luvanhaltijan tulee ottamistoiminnassa huomioida kiinteistön Rajakallio RN:o 5:24 omistajan jättämä huomautus ottamisajankohdasta.

12. Kestoltaan 50 päivää ylittävään murskaukseen on haettava

ympäristölupa.

13. Ottoalue on ottamistoiminnan päättyessä siistittävä ja saatettava muuhun ympäristöön sopeutuvaksi, tarvittaessa puustoistutuksin.

14. Luvanhaltijan tulee vuosittain tammikuun 31. päivään mennessä ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun maa-aineksen laatu ja määrä. Ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti ympäristöhallinnon asia-hallintajärjestelmän NOTTO- tietokantaan. Ilmoituslomake löytyy internetistä Suomi.fi- sivuilta kirjaamalla hakukenttään YM012). Ilmoituksen voi tehdä myös paperimuodossa osoitteella: Jämijärven kunta/tekninen toimisto, Peijarintie 5A, 38800 Jämijärvi.

15. Ottamis- ja viimeistelytöiden jälkeen ennen lupa-ajan päättymistä on luvanhaltijan pyydettävä lopputarkastusta tai mikäli ottoa aiotaan jatkaa, hankittava uusi lupapäätös ennen voimassa olevan luvan päättymistä.

16.  Ennen ottamistoiminnan aloittamista on luvanhaltijan annettava 3500 euron suuruinen hyväksyttävä vakuus.

 

                                            Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   330 §            12.12.2011

 

75 §                MONIKUNTALIITOS JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ JA PARKANO

 

Jämijärven kunta teki 14.4.2009 aloitteen uuden kunnan perustamisesta Pohjois-Satakunnan ja Luoteis-Pirkanmaan alueelle.  Tunnusteluvaiheen jälkeen valmistelutyöhön mukaan lähtivät; Honkajoki, Kankaanpää, Karvia, Jämijärvi ja Parkano.

Myöhemmin Karvia ja Honkajoki jättäytyivät pois valmistelusta. Varsinainen kuntaliitosselvitys käynnistettiin kuntien yhtäpitävillä päätöksillä huhtikuussa 2010. Samassa yhteydessä valtuustot hyväksyivät valmistelua ohjaamaan kuntajohtajien laatiman valmistelupaperin linjaukset.

 

Kuntaliitosselvityksen laatijaksi valittiin Aija Tuimala, Oy Audiapro Ab. Selvitystyön toteutusta ohjasi luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä ja työvaliokuntana toimivat kuntajohtajat.

Selvitystyö valmistui 10.6.2011, jolloin se esiteltiin kuntien valtuustoille yhteisessä seminaarissa.

 

Syksyn 2011 aikana valmistelutyötä on jatkettu ohjausryhmän toimesta ja sopimus kuntien yhdistymisestä on ohjausryhmässä hyväksytty 1.12.2011. Ohjausryhmä päätti yksimielisesti esittää sopimusta kuntien käsiteltäväksi.

                                           

Valmistelun eri vaiheissa on tiedotettu aktiivisesti. Kaikki aineisto on ollut koko ajan nähtävissä www.kuntaliitos.fi sivuilla. Lisäksi on järjestetty kuntalaistilaisuuksia ja laadittu kaksi tiedotuslehteä, ensimmäinen kesäkuulla 2011 ja toinen marraskuulla 2011. Myös kuntien yhteistyöelimet ovat käsitelleet asiaa valmistelutyön eri vaiheissa.

 

Kaikissa kolmessa kunnassa päätettiin järjestää mielipidekysely kaikille äänioikeutetuille kuntalaisille, jonka tulokset raportoitiin 1.12.2011. Kyselyn vastausprosentit jäivät varsin alhaisiksi (Kankaanpää 31 %, Jämijärvi 23 % ja Parkano 38 %). Kankaanpäässä ja Parkanossa selkeä enemmistö vastanneista vastusti suunniteltua liitosta (Kankaanpäässä 65,2 % ja Parkanossa 66,9 %). Jämijärvellä kannatus oli vastustusta suurempaa.

                       

Kuntajakolain 7 § mukaan kunnanhallituksen on varattava kunnan asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuus tehdä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi. Huomautus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusten tekemistä koskeva kuulutus on kunnassa julkaistu siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Kunnanhallitus antaa huomautuksista lausunnon ja tekee kuntien yhdistymisestä ehdotuksen valtuustoille. Lopullisen päätöksen kuntien yhdistymisestä tekee valtioneuvosto.

 

                                            Liitteenä julkaistava ilmoitus ja nähtävillä oleva materiaali.

                                            Liite nro 330.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää asettaa Kankaanpään, Parkanon ja Jämijärven yhdistymissopimuksen sekä muun valmistelumateriaalin julkisesti nähtäville.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 75 §                             Nähtävilläolo aikana jätettiin yksi huomautus, jossa oli useita eri kohtia. Liite nro 75.1.            

 

                                            Nähtävillä olon jälkeen on Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys tullut julki ja sitä on käsitelty monikuntaliitoksen ohjausryhmässä 13.2.2012. Muistio on liitteenä nro 75.2.

 

                                            Ohjausryhmä on todennut yksimielisesti, että suunnittellussa aikataulussa ei ole edellytyksiä viedä valtuustoissa päätöksentekoon neuvoteltua monikuntaliitossopimusta Jämijärvi-Kankaanpää- Parkano.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ohjausryhmän kannan ja toteaa, että tässä tilanteessa ei ole edellytyksiä jatkaa kuntaliitosneuvotteluja Jämijärvi-Kankaanpää-Parkano.

Asia saatetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

                     

 


 

76 §              KANKAANPÄÄN JA JÄMIJÄRVEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen aloitteesta on laadittu Kankaanpään ja Jämijärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. 

 

Pohjavedensuojelusuunnitelma on toteutettu Kankaanpään kaupungin, Jämijärven kunnan, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (VARELY) ja Puolustusvoimien yhteishankkeena.

 

Hanke on toteutettu siten, että Kankaanpään kaupunki palkkasi neljäksi kuukaudeksi projektityöntekijän suunnitelman laatimiseen. Työ on toteutettu etätyönä ja projektityöntekijällä on ollut oikeus käyttää työhän VARELY:n rekisterejä, aineistoa ja ohjelmistoa. VARELY osallistuu hankkeen kustannuksiin 3 000 € ja Puolustusvoimat 3 000 €. Loppuosa hankkeen kustannuksista jaetaan puoliksi Kankaanpään kaupungin ja Jämijärven kunnan kesken.

 

Hankkeen vetovastuu on ollut Kankaanpään kaupungilla.

 

Hankkeella on ollut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet Sanna-Liisa Suojasto/VARELY, Jaana Kivelä/PoSa:n Ympäristöpalvelut, Pentti Virtanen/Jämijärven kunta, Terhi Hakala/Tykistöprikaati, Jenni Saarela/Länsi-Suomen Huoltorykmentti, Risto Rajala/Satakunnan pelastuslaitos, Kalevi Salmijärvi ja Marja Vuosaari/Kankaanpään kaupunki sekä vesiosuuskuntien edustajat: Olli Kahilaluoma/Palojoki ja Kauko Alarotu/Jämijärvi.

 

Pohjavedensuojelusuunnitelman on kuntien lähtöaineistojen ja maastokatselmusten perusteella laatinut geologi Lauri Joronen. Suunnitelma on valmistunut 31.1.2012. Tiivistelmä siitä on liitteenä nro 76.1. Koko suunnitelma on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Kankaanpään kaupungin ja Jämijärven kunnan pohjavesiensuojelusuunnitelman esitetyn mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

77 §              TILIPOISTOT VUODEN 2011 OSALTA

 

 

Yleishallinnon vastuualue yhdessä eri hallintokuntien kanssa on valmistellut tilipoistot v. 2011 tilinpäätökseen. Liite nro 77.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää suorittaa tilipoistot oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

 

 

78 §              POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/ SILLANMÄKI MARKUS JA MARIA

 

 

Hakija/hakijat:                   Sillanmäki Markus ja Sillanmäki Maria

 

Rakennuspaikan

omistaja:                            Hakijat

 

Rakennuspaikka:              Kauppilan kylässä sijaitseva Mustasaari-niminen tila, RN:o 3:139. Rakennuspaikan pinta-ala on noin 11500 m². Varsinais-Suomen ELY- keskus on myöntänyt poikkeamisluvan kerrosalaltaan 95m² vapaa-ajanasunnon rakentamiselle 7.8.2001. Rakennuslupa loma- asunnolle on myönnetty 15.7.2003. Rakennuspaikalla on myös vanha, purettava saunarakennus kerrosalaltaan 24 m².

 

Rakennustoimenpide:      Vanha saunarakennus (24 m²) puretaan ja tilalle rakennetaan uusi, korvaava saunarakennus kerrosalaltaan 25 m³.

 

Kaavoitustilanne:              Satakunnan maakuntakaava, vahvistettu 30.11.2011

                                            Oikeusvaikutukseton rantayleiskaava, kunnanvaltuusto hyv. 28.3.1985. Tämä kaava on ohjannut rakentamista ranta- alueella, sillä mitoitus on laadittu mitoitusnormien mukaisesti sekä toiminut poikkeamislupakäytännön pohjana.

                                           

Kuuleminen:                      Rakennuspaikka sijaitsee saaressa n. 120 metrin etäisyydellä lähimmästä loma- asunnosta. Kun otetaan rakennuspaikan sijainti ja etäisyys lähimpään loma- asuntoon huomioon naapurin kuulemisen ei katsota olevan tarpeen (MRL 133§,173§ ja MRA 65§).

 

Tekninen huolto:                Tontille ei ole kiinteää tieyhteyttä, sillä rakennuspaikka sijaitsee saaressa. Kiinteistö on liittynyt Jämijärven vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon. Kiinteistö liitetään kunnalliseen jätevesiverkostoon. Kiinteistö on liittynyt jätehuollon osalta kunnallisen aluekeräysjärjestelmän piirin.                

                                           

Asian valmistelu:               Kun kyseessä on talousrakennukseksi luokiteltava saunarakennus ja rakennuspaikka on osaksi rakennettu (loma-asunto) niin toimivalta poikkeamislupamenettelyssä on kunnalla (MRL 171§).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeamisluvan hakemuksen mukaisesti. Poikkeamislupapäätöksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen on rakennushankkeelle haettava rakennuslupa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.     

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                     

 

 

 

79 §              SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

 

1.      Matti Leppihalme toi terveiset Tykistöprikaatin 20-vuotisjuhlilta.

2.      Matti Leppihalme, Tapio Rajalahti ja Esa Ala-Karvia olivat 14.2.2012 iltapäivällä olleet keskustelemassa RCC:n edustajien kanssa luontokeskushankkeen rahoituksesta. Kunnanhallitus keskusteli asiasta saadun infon pohjalta.

 

_____