Jämijärven kunta

Maaseutulautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 16.10.2003

KokoustiedotAika Tiistai 21.10.2003 klo 13.00
Paikka Törmälän kokoushuone


Käsiteltävät asiat


14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

15 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

16 V. 2004 TALOUSARVIO JA V. 2005-2006 TALOUSSUUNNITELMA

17 V. 2003 TALOUSARVION TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN VÄLIRAPORTTI

Puheenjohtaja TIMO SORVALI

 

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Maaseutulautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2003
KOKOUSAIKA

Tiistai 21.10.2003 klo 13.00 - 13.40
KOKOUSPAIKKA Törmälän kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)


Timo Sorvali Pj

Sirpa Alkkiomäki

Jarkko Harri

Outi Hoikkala

Heikki Mäkelä

POISSA OLLEET JÄSENET Rauni Palojoki

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tapio Rajalahti Kh:n edustaja

Vappu Uusitalo Lomasihteeri

Tuomo Leikkola Maaseutusihteeri

 
ASIAT 14 - 17


14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

_____________________________________________________________

 

15 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA


Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Outi Hoikkala ja Heikki Mäkelä.

__________________________________________________________


16 V. 2004 TALOUSARVIO JA V. 2005-2006 TALOUSSUUNNITELMA


Hallintokuntien tulee toimittaa v. 2004 talousarvio- ja 2005-2006 taloussuunnitelmaehdotuksensa kunnanhallitukselle viimeistään 22.10.2003. Ohjeet ovat esityslistan liitteenä.

Suurin muutos toiminnassa on lomatoimen siirtyminen Honkajoen kunnan vastattavaksi. Lomahallinnolle jää kuitenkin tammikuulle työtä tilastojen laatimiseen, arkistojen päättämiseen jne. Sen jälkeen lomasihteerin tehtävät lakkaavat ja Vappu Uusitalo jää osa-aikaeläkkeelle. Hän tulisi olemaan töissä 60 %:sti eli 3 päivää viikossa. Tästä ajasta puolet olisi maaseututoimen toimistotehtäviä ja loput muiden osastojen töitä. Neuvottelut asiasta ovat vielä kesken. Talousarvioehdotukseen on kuitenkin laskettu maaseutuelinkeinopalveluihin Vappu Uusitalon palkka edellä esitetyn mukaisesti. Tammikuun palkka menee kunnanhallituksen alaisuuteen MELAn ohjeiden mukaisesti. Tallennusapulaisen palkkaa ei enää ole mukana. Vaikka maaseutuelinkeinopalvelujen talousarvioehdotus 2004 onkin nyt kuluvan vuoden talousarviota suurempi, jää koko maaseutulautakunnan alainen nettomeno pienemmäksi kuin vuonna 2003.

Viimeiset metsätaloussuunnitelmat on luovutettu tänä vuonna, joten metsätaloussuunnitelmien laadinnan tukemiseen ei enää mene rahaa.

Talousarvio-, taloussuunnitelma- ja henkilöstösuunnitelmaesitykset sekä tulostavoitteet ovat esityslistan liitteinä.

 

Ehdotus: Lautakunta hyväksyy omalta osaltaan liitteinä olevat talousarvio-, taloussuunnitelma- ja henkilöstösuunnitelmaesitykset sekä tulostavoitteet.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

______________________________________________________________


17 V. 2003 TALOUSARVION TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN VÄLIRAPORTTI


Alla on tavoitteiden toteutumistilanne 30.9.2003:

Maaseutuelinkeinopalvelut

TOIMINTA-AJATUS:

Maaseutulautakunta huolehtii paikallisen maataloushallinnon tehtävien hoitamisesta, maaseutuelinkeinojen kehittämisestä, maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestämisestä sekä kylätoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta.

PÄÄMÄÄRÄT:

Monipuolinen maaseutuelinkeinorakenne ja elinvoimaisia maaseutuyrityksiä koko kunnan alueella.

AVAINTULOKSET:

-viljelijöiden toimeentulo turvattu

-uusien maaseutuelinkeinojen syntyminen

-kylien omaehtoinen toiminta vireää

-maaseudulle muuttaminen helpompaa

-metsävarat tehokkaassa käytössä


TULOSTAVOITTEET:

-hallinnon tehtävät hoidetaan nopeasti ja luotettavasti

-3 humalatarhaa perustettu Jämijärvelle

-myynnissä olevat tontit ja talot kunnan www-sivuilla

-metsätaloussuunnitelmien laatiminen saatu päätökseen


TUNNUSLUVUT/SUORITTEET:
2002 2003
-viive tukien maksuluvasta maksatukseen keskimäärin 0 päivää -viive tukien maksuluvasta maksatukseen keskimäärin 0 päivää
-tallennusvirheitä 0 kpl -tallennusvirheitä 0 kpl

TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 30.09.2003:


-hallinnon tehtävät on hoidettu aikataulujen mukaan, vaikka MMM:n ATK-ohjelman hidastelu kevään tallennuksissa aiheutti päänvaivaa

-4 humalatarhan perustamisesta kiinnostunutta viljelijää, puhtaita taimia kuitenkin saa vasta syksyllä 2004

-myynnissä olevia taloja ja tontteja löytyy kunnan www-sivuilta

-viimeiset metsätaloussuunnitelmat on luovutettu metsänomistajille

-tallennusvirheitä ei tähän mennessä ole löytynyt


Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

PÄÄMÄÄRÄT:

Maatalousyrittäjien virkistys ja hyvinvointi


AVAINTULOKSET:

Lomittajien ammattitaito ja työmotivaatio on hyvä

Tyytyväiset yrittäjät

Lomituspalvelujen saatavuus


TULOSTAVOITTEET:

Yhtä vakinaista lomittajaa kohden vähintään kymmenen kunnan

järjestämiä lomituspalveluja käyttävää maatalousyrittäjää.

Vakinaisen henkilöstön ohella myös määräaikaisia lomittajia

tarpeen mukaan.

Lomitusrengastoiminta

Yrittäjän itse järjestämä lomitus. Maksullinen lomittaja-apu.

Lomituspalvelujen taloudellisuus.

Paikallisyksikköjen uudelleen organisointi.


TUNNUSLUVUT/SUORITTEET:

2001 2002 2003

550,-mk/pv 118 /pv 120 /pv

lomitettuja lomitettuja lomitettuja

pv 30/yrittäjä pv 30/yrittäjä pv 30/yrittäjä


TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 30.09.2003:

Kk-palkkaisten lomittajien määrä on yhtä lomittajaa kohden 6,4 yrittäjää.

Kk-palkkaisten lomittajien prosenttiosuus lomitetuista päivistä 78 %.

Lomitettuja päiviä on kertynyt 29,3/yrittäjä.

Vuosilomahakemuksia oli 116. Vuosilomapäiviä on toteutunut 2.034

sijaisapupäiviä 1.366 ja maksullista lomittaja-apua 30 tuntia. Lomituksensa

itse järjestäviä yrittäjiä on seitsemältä tilalta 10. Lomitusrenkaita on kolme.

Kk-palkkaisia lomittajia on 18, joiden ohella lisäksi on määräaikaisia

lomittajia. Päiväkustannushinta on 98,- .


Ehdotus: Lautakunta hyväksyy maaseutuelinkeinopalveluiden ja lomituspalveluiden väliraportit.


Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________________________________________________


HENKILÖSTÖSUUNNITELMAEHDOTUS VUOSILLE 2004 - 2008


HENKILÖSTÖSUUNNITELMA


lautakunta virka/toimi TP 2002 TA 2003 2004 2005 2006 2007 2008
MaaseutulautakuntaMaaseutusihteeri

Kanslisti

Lomasihteeri

(1 kk)

1 11

1

0,3

0,08

1

0,3

1

0,3

1

0,3

1

0,3

YHTEENSÄ 1,38 1,3 1,3 1,3 1,3


V. 2004 TULOSTAVOITTEET:

MAASEUTULAUTAKUNTA


Maaseutuelinkeinopalvelut


TOIMINTA-AJATUS.

Maaseutulautakunta huolehtii paikallisen maataloushallinnon tehtävien hoitamisesta, maaseutuelinkeinojen kehittämisestä sekä kylätoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta.


PÄÄMÄÄRÄT:

Monipuolinen maaseutuelinkeinorakenne ja elinvoimaisia maaseutuyrityksiä koko kunnan alueella.


AVAINTULOKSET:

-viljelijöiden toimeentulo turvattu

-uusien maaseutuelinkeinojen syntyminen

-kylien omaehtoinen toiminta vireää

-maaseudulle muuttaminen helpompaa

-hukkakaura-ala kunnassa pienentynyt

TULOSTAVOITTEET:

-hallinnon tehtävät hoidetaan nopeasti ja luotettavasti

-3 humalatarhaa perustettu Jämijärvelle

-myynnissä olevat tontit ja talot kunnan www-sivuilla

-hukkakauratilanne ajan tasallaTUNNUSLUVUT/SUORITTEET:
2003 2004
-viive tukien maksuluvasta maksatukseen keskimäärin 0 päivää -tukijärjestelmän uudistuksia esitelty kahdessa viljelijätilaisuudessa
-tallennusvirheitä 0 kpl -20 hukkakauratarkastusta tehty


Takaisin edelliselle sivulle