Jämijärven kunta

Maaseutulautakunta 3/2005

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 05.10.2005

KokoustiedotAika Keskiviikko 12.10.2005 klo 19.00
Paikka Törmälän kokoushuone


Käsiteltävät asiat


13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

14 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

15 V. 2006 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2008

16 VÄLIRAPORTTI 30.6.2005

Puheenjohtaja TIMO SORVALI

Merk Timo Sorvali JÄMIJÄRVEN KUNTA

Maaseutulautakunta 3/2005

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA

Keskiviikko 12.10.2005 klo 19.00 - 19.45
KOKOUSPAIKKA Törmälän kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Timo Sorvali          Pj

Jarkko Harri

Juha Kierikka         Vj

Pirjo Salmi

Mika Viikeri


POISSA OLLEET JÄSENET Sirpa Alkkiomäki

Outi Hoikkala

 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Markku Kujala        KH:n edustaja

Tuomo Leikkola      Maaseutusihteeri

 
ASIAT 13-16


13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

______________________________________________________________


14 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA


Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Kierikka ja Pirjo Salmi.

_______________________________________________________________


15 V. 2006 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2008


Kunnanhallitus on antanut ohjeet lautakunnille v. 2006 talousarvion laatimiseksi (liite). Ohjeen mukaan talousarvio on laadittava siten, ettei toiminnallista kasvua synny. Palkkojen arvioidaan nousevan 3 %. Suurin kasvu maaseutuelinkeinopalveluiden talousarvioehdotuksessa on eläkemenoperusteisessa maksussa. Aiemmin se lienee perustunut hallintokunnan osuuteen palkkakustannuksista, mutta nyt tähän kohtaan kohdistetaan kuntien eläkevakuutuksen ilmoittamat hallintokuntien alaisten henkilöiden eläkemenot.

Jämillä järjestetään v. 2006 valtakunnalliset kyläpäivät. Tässä yhteydessä tapahtuvaan Jämijärven kylien markkinointiin esitetään varattavaksi 3000 euroa. Tämä summa sisältyy kohtaan 6050 Toiminta-avustus yhdistyksille ja seuroille.

Henkilöstösuunnitelmaan ja taloussuunnitelmaan ei esitetä muutoksia aikaisempina vuosina esitettyyn nähden.

Ehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi liitteenä olevat v. 2006 talousarvioesityksen ja vuosien 2007-2008 taloussuunnitelmaesityksen sekä henkilöstösuunnitelman vuosille 2006-2010.


Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________________________________________________________


16 VÄLIRAPORTTI 30.6.2005


Hallintokuntien on raportoitava puolivuosittain valtuustolle taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Liitteenä on maaseutuelinkeinopalveluiden väliraportti 30.6. tilanteen mukaisesti.

Ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan väliraportin 30.6.2005.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________________________________________________________V. 2006 TULOSTAVOITTEET:

MAASEUTULAUTAKUNTA


MaaseutuelinkeinopalvelutTOIMINTA-AJATUS.

Maaseutulautakunta huolehtii paikallisen maataloushallinnon tehtävien hoitamisesta, maaseutuelinkeinojen kehittämisestä sekä kylätoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta.


PÄÄMÄÄRÄT:

Monipuolinen maaseutuelinkeinorakenne ja elinvoimaisia maaseutuyrityksiä koko kunnan alueella.


AVAINTULOKSET:

-viljelijöiden toimeentulo turvattu

-uusien maaseutuelinkeinojen syntyminen

-kylien omaehtoinen toiminta vireää

-maaseudulle muuttaminen helpompaa

-hukkakaura-ala kunnassa pienentynyt

TULOSTAVOITTEET:

-hallinnon tehtävät hoidetaan nopeasti ja luotettavasti

-myynnissä olevat tontit kunnan www-sivuilla

-hukkakauratilanne ajan tasallaTUNNUSLUVUT/SUORITTEET:

2005 2006
-tukijärjestelmän uudistuksia esitelty kahdessa viljelijätilaisuudessa -tukijärjestelmän uudistuksia esitelty kahdessa viljelijätilaisuudessa
-20 hukkakauratarkastusta tehty -20 hukkakauratarkastusta tehty
Väliraportti 30.6.2005:


MAASEUTULAUTAKUNTA


Maaseutuelinkeinopalvelut

TOIMINTA-AJATUS.

Maaseutulautakunta huolehtii paikallisen maataloushallinnon tehtävien hoitamisesta, maaseutuelinkeinojen kehittämisestä sekä kylätoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta.


PÄÄMÄÄRÄT:

Monipuolinen maaseutuelinkeinorakenne ja elinvoimaisia maaseutuyrityksiä koko kunnan alueella.

 

AVAINTULOKSET:

-viljelijöiden toimeentulo turvattu

-uusien maaseutuelinkeinojen syntyminen

-kylien omaehtoinen toiminta vireää

-maaseudulle muuttaminen helpompaa

-hukkakaura-ala kunnassa pienentynyt

TULOSTAVOITTEET:

-hallinnon tehtävät hoidetaan nopeasti ja luotettavasti

-3 humalatarhaa perustettu Jämijärvelle

-myynnissä olevat tontit ja talot kunnan www-sivuilla

-hukkakauratilanne ajan tasallaTUNNUSLUVUT/SUORITTEET:

2004 2005
-tukijärjestelmän uudistuksia esitelty kahdessa viljelijätilaisuudessa -tukijärjestelmän uudistuksia esitelty kahdessa viljelijätilaisuudessa
-20 hukkakauratarkastusta tehty -20 hukkakauratarkastusta tehty


TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.6.2005:


-hallinnon tehtävät on hoidettu ajallaan

-Saksassa puhdistettuja humalantaimia on istutettu 3 tilalle

-kunnan myynnissä olevat tontit löytyvät nettisivuilta

-hukkakauratarkastuksia ei ole vielä voinut tehdä kasvukauden tässä vaiheessa

-järjestetty yksi viljelijätilaisuus yhdessä Kankaanpään kanssa tukijärjestelmästäHENKILÖSTÖSUUNNITELMAEHDOTUS VUOSILLE 2006 - 2010


HENKILÖSTÖSUUNNITELMA


lautakunta virka/toimi TP 2004 TA 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Maaseutu-

lautakuntaMaaseutusihteeri

Kanslisti

Lomasihteeri

1

0,3

0,08

1

0,3

1

0,3

1

0,3

1

0,3

1

0,3

1

0,3

YHTEENSÄ 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3