Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Maaseutulautakunta 2/2006        Laatimispäivämäärä: 06.06.2006

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 12.06.2006 klo 19.00

 

Paikka

 

Törmälän kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

§ 11     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 12

§ 12     PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 13

§ 13     KYLÄRAHA.. 14

§ 14     VALTAKUNNALLISET KYLÄPÄIVÄT. 15

§ 15     KOKOUSTEN AJANKOHDAT. 16

 

 

 

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                                    Tuomo Leikkola

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Maaseutulautakunta 2/2006

 

 

KOKOUSAIKA

 

Maanantai 12.06.2006 klo 19.00-19.30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Törmälän kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

Sirpa Alkkiomäki        Pj

Jarkko Harri

Pirjo Salmi

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Timo Sorvali

Mika Viikeri

Outi Hoikkala

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Markku Kujala              Kh:n edustaja

Tuomo Leikkola           Maaseutusihteeri

ASIAT

 

 

§§ 11-15

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Sirpa Alkkiomäki                   Tuomo Leikkola         

 

 


 

 

 

§ 11           KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                           Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.                                

                           ______________________________________________________

 

 

 

 

 

§ 12           PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

                           Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Jarkko Harri ja Pirjo Salmi.                                                                 _______________________________________________

 


                                                                       

 

§ 13           KYLÄRAHA

 

 

Maaseutulautakunta 03.05.2006:

§ 8              KYLÄRAHA

                            Vuodelle 2006 on varattu kylärahaa 5550 euroa. Raha on tarkoitettu kylien toiminnasta vastaaville tahoille keskustaajaman ulkopuolella. Lautakunnan tehtävänä on päättää pelisäännöistä.                          

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää, että kyläraha ilmoitetaan julkisesti haettavaksi viimevuotisen käytännön mukaisesti. Rahaa voi saada sekä toimintaan että investointeihin. Kylärahaan oikeutettuja voivat olla kylätoimikunnat, maamiesseurat, pienviljeli­jäyhdistykset yms. kylän yhteisestä toiminnasta vastaavat järjestöt, eivät kuiten­kaan esim. urheiluseurat. Tukikelpoisen kyläyhdistystoiminnan on oltava kaikille avointa. Jotta kylärahaa voi saada, on järjestön osoitettava kohteeseen myös omaa rahaa ja/tai työtä. Viimevuotisesta rahan käytöstä sekä toiminnasta tulee antaa selvitys, ennen kuin uutta kylärahaa maksetaan. Lautakunta päättää hakemusten perusteella rahan jaosta.

 

Päätös:                Hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettiin ilmoittaa kylärahan hausta paikallislehdissä ja kunnan nettisivuilla.

                          

Maaseutulautakunta 12.06.2006:

§ 13                    Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Kontin ja Pitkäniemen kyläyhdistys ry, Palokosken Koti-koulu-yhdistys ry, Suurimaan maa- ja kotitalousseura, Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ry, Vihun kyläyhdistys ry. Näistä Kontin ja Pitkäniemen kyläyhdistys on saanut aiemmin tänä vuonna perusturvalautakunnalta 150 € ja Palokosken Koti-kouluyhdistys 200 €. Hakemukset ovat liitteinä.

 

Ehdotus:              Lautakunta päättää jakaa v. 2006 kylärahan, ottaen huomioon toimintakertomukset ja käyttösuunnitelmat sekä perusturvalautakunnan rahanjaon, seuraavasti: Palokosken koti-koulu-yhdistys ry 300 €, Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ry 1500 €, Kontin ja Pitkäniemen kyläyhdistys ry 1150 €, Suurimaan maa- ja kotitalousseura sekä Vihun kyläyhdistys ry kumpikin 1300 €.

 

Päätös:                Hyväksyttiin yksimielisesti.

                           __________________________________________________________________

                 


 

 

 

§ 14           VALTAKUNNALLISET KYLÄPÄIVÄT

 

Satakylät ry järjestää valtakunnalliset kyläpäivät Jämillä 13.-17.9.2006. Tilaisuutta varten vuokrataan Jämi Areena, jonka vuokra tuolta ajalta on 2500 € alv 0 %. Satakylät pyytää Jämijärven maaseutulautakunnalta avustusta vuokrakuluihin 2000 €. Tapahtumaa varten on talousarvioon varattu 3000 €.

 

Ehdotus:              Lautakunta päättää hyväksyä Satakylät ry:n anomuksen.

 

Päätös:                Hyväksyttiin yksimielisesti.

                           ________________________________________________________________

 

 

§ 15           KOKOUSTEN AJANKOHDAT

 

Lautakunnan kokouksessa on jo toisen kerran peräkkäin vain kaksi jäsentä ja puheenjohtaja. Laillisuus ja päätösvaltaisuus täyttyy näin rimaa hipoen. Lautakunta päätti aikoinaan ensimmäisessä kokouksessaan muuttaa aiempaa kokouskäytäntöä ja siirtyä iltakokouksiin.

 

Ehdotus:              Lautakunta päättää vastedes pitää kokouksensa päivisin klo 13.00.

 

Päätös:                Hyväksyttiin yksimielisesti.

                           ________________________________________________________________