Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Maaseutulautakunta   2/2012    Laatimispäivämäärä: 24.2.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 5.3.2012 klo 14:00

 

Paikka

 

Törmälän kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

§ 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 13

§ 12 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 14

§ 13 KYLÄRAHA.. 15

 

 

Puheenjohtaja

JOUKO LINDSTRÖM

Jouko Lindström                                            Tuomo Leikkola

 


Jämijärven kunta                              KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                                                                                         

Maaseutulautakunta 2/2012

 

 

KOKOUSAIKA

 

Maanantai 5.3.2012 klo 14:00-14:20

 

KOKOUSPAIKKA

 

Törmälän kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouko Lindström  pj

Sirpa Alkkiomäki

Tapio Mäntylä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Leena Koivunen

Jussi Leppihalme

Pirjo Salmi

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Tuomo Leikkola   maaseutusihteeri

ASIAT

 

§§ 11-13

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                         

 Jouko Lindström                   Tuomo Leikkola                      

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

  Sirpa Alkkiomäki              Tapio Mäntylä           

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                             Allekirjoitus

 

 

 


 

 

§ 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                      

                                       Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                                       ____________________________________________

 

 

 

 


 

 

§ 12 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

                                       Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Alkkiomäki ja Tapio Mäntylä.

                                       _______________________________________________________

Maaseutulautakunta 30.01.2012:

§ 8    KYLÄRAHA

                            Vuodelle 2012 on käytettävissä kylärahaa 6000 euroa. Raha on tarkoitettu kylien toiminnasta vastaaville tahoille keskustaajaman ulkopuolella.

                           

 

Ehdotus:              Lautakunta päättää, että rahaa voi saada sekä toimintaan että investointeihin. Kylärahaan oikeutettuja voivat olla kylätoimikunnat, maamiesseurat, pienviljeli­jäyhdistykset yms. kylän yhteisestä toiminnasta vastaavat järjestöt, eivät kuiten­kaan esim. urheiluseurat. Tukikelpoisen kyläyhdistystoiminnan on oltava kaikille avointa. Jotta kylärahaa voi saada, on järjestön osoitettava kohteeseen myös omaa rahaa ja/tai työtä. Viimevuotisesta rahan käytöstä sekä toiminnasta tulee antaa selvitys, ennen kuin uutta kylärahaa maksetaan. Lautakunta julistaa kylärahan haettavaksi. Ilmoitukset tulevat paikallislehtiin, kuntatiedotteeseen ja kunnan www-sivuille.

 

Päätös:               Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Maaseutulautakunta 05.03.3012:

 

§ 13 KYLÄRAHA

 

Kylärahan haku päättyi 22.2.2012. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Kontin-Pitkäniemen kyläyhdistys ry, Palokosken koti-koulu-yhdistys ry, Palokosken kyläyhdistys ry, Suurimaan maa- ja kotitalousseura ry, Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ry ja Vihun kyläyhdistys ry. Hakemukset ovat liitteinä.

 

Ehdotus:             Lautakunta keskustelee hakemuksista paikallistuntemuksensa perusteella ja päättää sen jälkeen kylärahan jaosta.

 

Päätös:               Keskustelun jälkeen lautakunta päätti yksimielisesti jakaa kylärahan seuraavasti: Kontin-Pitkäniemen kyläyhdistys ry, Suurimaan maa- ja kotitalousseura ry, Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ry ja Vihun kyläyhdistys ry saavat 1200 euroa kukin. Palokosken koti-koulu-yhdistys ry ja Palokosken kyläyhdistys ry saavat 600 euroa kumpikin.

                           _________________________________________________________________