Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 21.05.2002

KokoustiedotAika 21.05.2002 kello 19.03
Paikka Valtuuston kokoushuone


Käsiteltävät asiat

142 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 160
143 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Sivu 160
144 § KAAVOITUSTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN KOSKIEN MIELAHDEN ALUEEN KAAVAN LAAJENTUMISTA Sivu 161
145 § JÄMIN JÄNTEEN ANOMUS TOIMISTOTILOJEN JATKOVUOKRAAMISEKSI Sivu 162
146 § POIKKEUSLUPAHAKEMUS/VIRPI JA KYÖSTI NIEMI Sivu 163
147 § KORKOTUKILAINAN HYVÄKSYMINEN / SATU JA PEKKA NIEMI
Sivu 164
Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2002
KOKOUSAIKA 21.05.2002 kello 19.30 - 19.50
KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Anu Sillanpää varajäsen

POISSA OLLEET JÄSENET Olli Seppälä

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT §§ 142 - 148

 

142 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

143 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ritva Mäkelä ja Juhani Rajala.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________


144 § KAAVOITUSTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN KOSKIEN MIELAHDEN ALUEEN KAAVAN LAAJENTUMISTA

Valtuuston iltakoulussa 6.5.2002 käytiin läpi Mielahden alueen kaavavalmistelua. Kaavamuutosten lisäksi kaava laajenee koskemaan myös tiloja 15:0 ja 2:80 (Hietamäet).

Kaavoitustyöstä on pyydetty tarjous Arkkitehtitoimisto Roininen & Solin Oy:ltä. Tarjous on esityslistan liitteenä nro 144.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen kaavoitustarjouksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

145 § JÄMIN JÄNTEEN ANOMUS TOIMISTOTILOJEN JATKOVUOKRAAMISEKSI

Jämin Jänne ry:n toimisto on tällä hetkellä vanhalla terveystalolla osoitteessa Pääskyntie 1 B 2. Toimistokalusteiden lisäksi siellä on mm. tietokone-, fax- ja internetliittymät, joiden käyttöä on Jänteen tarkoitus jatkaa ainakin 1 vuoden eteenpäin. Tätä edellyttää myös se, että Hopeasomman loppukilpailun tulosten on oltava internetissä vähintään 1 vuoden kilpailujen päättymisen jälkeen.

Jämin Jänne on anonut vuokrasopimuksen jatkamista yhdellä vuodella 1.6.2002 - 31.5.2003. Vuokraksi he ovat tarjonneet 50 €/kk (ALV 0 %).

Asiasta on käyty neuvotteluja Aki Rantasen kanssa, joka on ilmoittanut, että suurista asunnoista on pula ja tila tulisi saada vuokra-asuntokäyttöön.

Sovittiin kuitenkin, että Jänne saa olla tiloissa syksyyn saakka. Jänteen edustaja on hyväksynyt ko. järjestelyn.

Ehdotus: Kunnanhallitus vuokraa Jämin Jänne ry:lle vanhalta terveystalolta os. Pääskyntie 1 B 2 toimistotilan ajalle 1.6.-30.9.2002 50 €:n kuukausivuokralla (ALV 0 %). Tänä aikana selvitetään huoneiston jatkokäyttö.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

146 § POIKKEUSLUPAHAKEMUS/VIRPI JA KYÖSTI NIEMI

Virpi ja Kyösti Niemi anovat poikkeuslupaa tonttiin merkityn rakennusalueen ylittämiseksi. Poikkeuslupahakemus koskee Avennon alueen korttelin 74 tonttia nro 4, ja siihen tulevaa muutosta asuinrakennuksen piirustuksiin.

Rakennusalueen ylitys ilmenee oheiseen liitteen mukaisesta asemapiiroksesta. Liite nro 146.1.

Naapurit ovat antaneet suostumuksen asiaan.

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Virpi ja Kyösti Niemelle poikkeusluvan ylittää tonttiin merkitty rakennusalue oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

147 § KORKOTUKILAINAN HYVÄKSYMINEN / SATU JA PEKKA NIEMI

Satu ja Pekka Niemi ovat hakeneet rakennushankkeelleen korkotukilainaa.

Valtion asuntorahasto on päätöksellään 12.3.2002 nro 6501/61/02 myöntäneet Jämijärven kunnalle korkotukilainojen hyväksymisoikeutta 84.000 euroa.

Hakemuksen mukaan Satu ja Pekka Niemen on tarkoitus rakentaa 5 h + k käsittävä ja 132 m²:n kokoinen omakotitalo omistamalleen tontille. Rakennuspäällikkö on suorittanut hankkeen teknisen tarkastuksen ja hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset ovat 124.000 euroa.

Hakijat ovat oikeutettuja korkotukilainaan. Korkotuettava neliömäärä on nelihenkisellä perheellä 100 m². Korkotuettava lainaosuus on näin ollen hyväksyttävistä kustannuksista 75.100 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Satu ja Pekka Niemen korkotukilainahakemuksen siten, että hankkeen korkotuettava lainaosuus on 75.100 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________