JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 28.11.2011

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                     

                      64 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus             

65 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta          

66 §              PoSan toteuma               

67 §              Lisämääräraha PoSan v. 2010 alijäämän kattamiseksi

                                            sekä PoSan v. 2011 tilauksen lisäämiseksi          

68 §              Vuoden 2012 talousarvioluonnoksen lähetekeskustelu         

69 §              Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat            

70 §              Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 2.12.2011 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 24.11.2011

                     

 

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 7/2011

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 22.11.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 28.11.2011 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

64 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  73

65 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  73

66 §   POSAN TOTEUMA  74

67 §   LISÄMÄÄRÄRAHA POSAN V. 2010 ALIJÄÄMÄN KATTAMISEKSI
         SEKÄ POSAN V. 2011 TILAUKSEN LISÄÄMISEKSI 75

68 §   VUODEN 2012 TALOUSARVIOLUONNOKSEN
         LÄHETEKESKUSTELU  76

69 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT  77

70 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  78

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                    

Tapio Rajalahti                                             Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2011                          

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

28.11.2011 kello 19.00 – 21.15

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Rajalahti Tapio              puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Jokela Satu                   klo 19.00 - 20.50

Jokisalo Kari

Koskensalo Matti

Kujansuu Anneli

Lehtiö Helena               klo 19.04 - 21.15

Leppihalme Matti

Mansikkamäki Kati

Mäkelä Pentti

Mäntylä Tapio

Pitkänen Anneli

Rajamäki Rainer

Rudenberg Erkki            klo 19.04 - 21.15

Salminen Mikko

Seppälä Olli                  klo 19.00 - 20.50

Sjöman Miia                                   klo 19.00 - 20.50

Sorvali Timo

Uusi-Rasi Ari

Rantanen Briitta              varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Lahti Kyösti

Lax Anne

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 64 - 71

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Tapio Rajalahti                  Esa Ala-Karvia               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 2.12.2011

Allekirjoitukset

 

 

Anneli Kujansuu             Pentti Mäkelä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 2.12.2011

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

64 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 22.11.2011 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta –lehdessä 24.11.2011 ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 24.11.2011. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 22.11.2011.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

65 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                               Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anneli Kujansuu ja Pentti Mäkelä.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               301 §            21.11.2011

 

66 §              POSAN TOTEUMA

 

                                           

Esityslistan liitteenä on PoSan toteuma ajalla 1.1.-30.9.2011. Liite nro 301.1.

Tasaisen menokehityksen mukaan toteuman tulisi olla 75,00 %. Jämijärven kunnan toteumaprosentti on 78,92 %.

Toteuman pohjalta on laadittu vertailutaulukko edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Liite nro 301.2.

Vertailun mukaan vuoden 2011 toteutuneet kulut ovat 98 815 euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 66 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuutetut Helena Lehtiö ja Erkki Rudenberg saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 19.04.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               304 §            21.11.2011

 

67 §              LISÄMÄÄRÄRAHA POSAN V. 2010 ALIJÄÄMÄN KATTAMISEKSI SEKÄ POSAN V. 2011 TILAUKSEN LISÄÄMISEKSI

 

Jämijärven kunnan osuus PoSan alijäämästä vuodelta 2010 on tasoituksen jälkeen 109 921 €.

Summa selvisi vasta talousarvion laadinnan jälkeen, joten sitä ei ole voitu huomioida vuoden 2011 talousarviossa.

 

Vuodelle 2011 on varattu PoSan tilaukseen yhteensä 3 900 000 euroa. Käyttö tulee olemaan kuitenkin tilausta suurempi. Vuoden tilausta tulee toteuman 9/2011 perusteella lisätä n. 200 000 €.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää v. 2011 talousarvioon PoSan toimintaan 310 000 euron lisämäärärahan, jolla katetaan v. 2010 alijäämä sekä v. 2011 tilauksen ylittyminen.                

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 67 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuuston puheenjohtaja Tapio Rajalahti teki seuraavan työjärjestyksen muutosesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Seuraavaksi käsitellään pykälät 69-70, jonka jälkeen palataan esityslistan mukaiseen järjestykseen.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               308 §            21.11.2011

 

68 §                VUODEN 2012 TALOUSARVIOLUONNOKSEN LÄHETEKESKUSTELU

 

                                            Vuoden 2012 talousarvioluonnos on valmistunut.

                                            Liitteenä on tuloslaskelma, rahoituslaskelma, talousarvioluonnos hallintokunnittain, investointisuunnitelma v. 2012-2016 sekä henkilöstösuunnitelma. Liite nro 308.1.

 

                                            Talousarvioluonnos on tarkoitus esitellä valtuustolle 28.11.2011. Esittely tehdään hallintokunnittain.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto käy lähetekeskustelun v. 2012 talousarvioluonnoksen pohjata.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 68 §

 

Päätös:                              Hallintokuntakohtaisen talousarvioesittelyn jälkeen käytiin lähetekeskustelu, jossa sovittiin seuraavaa:

 

1.    Sivistyslautakunnalle annettiin tehtäväksi valmistella oppilasennusteeseen liittyen esitys kunnan uudeksi kouluverkkorakenteeksi.

 

2.    Investointiohjelman osalta esitettiin harkittavaksi seuraavia asioita:

-           Keskuskoulun käyttövesiputkiston suunnittelun ja korjaustyön aikaistaminen

-           Tiehankkeiden lisäämistä suunnitteluvuosille

-           Kunnan kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien vaihtoehtojen selvittäminen

-           Luontotietokeskus-hankkeen poistaminen kokonaan investointisuunnitelman viitteestä.

 

                                            Valtuutetut Satu Jokela, Olli Seppälä ja Miia Sjöman poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.50.

 

                                            _____

 

 


                                           

69 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                                            Ei ollut.

 

                                            _____

 

 

                                           

70 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

 

1.    Valtuutettuja muistutettiin Unicef gaalaan ilmoittautumisesta.

 

                      Valtuusto keskeytyi kokouksen kahvitauon ajaksi klo 19.20-19.30.