Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                        Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

ti 1.11.2011 klo 18.30

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

Sivistyslautakunta............................................................................   5/11

47 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

48 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

49 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.7.- 30.9.2011

50 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 30.9.2011

51 § LUKUVUOSISUUNNITELMAT LV 2011- 2012

52 § TALOUSARVIO VUODELLE 2012

53 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2012

54 § KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNNITELMA

55 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

56 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

YRJÖ ALAROTU                           ROLF BJÖRKMAN

Yrjö Alarotu                                     Rolf Björkman

puheenjohtaja                                    rehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                                                    5/11

 

 

KOKOUSAIKA

 

ti 1.11.2011 klo 18.30 – 20.15

 

KOKOUSPAIKKA

 

kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrjö Alarotu, puheenjohtaja

Rantanen Briitta

Iivonen Markku

Ojala Jaana

Virtanen Markku

Björkman Rolf, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Pajulahti Tarja

Rudenberg Erkki

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Matti Leppihalme, kh:n puheenjohtaja

ASIAT

 

 

§§ 47 - 57

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Yrjö Alarotu                          Rolf Björkman                                     

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi      .    . 2011

Allekirjoitukset

 

 

Briitta Rantanen                     Markku Virtanen         

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

47 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

                                       Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

                                       -----

 

 

 

 

 

48 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Briitta Rantanen ja Markku Virtanen. Tarkastus päätettiin pitää  to 3.11.2011.

 

                                       -----

 

 

49 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.7.- 30.9.2011

 

 

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin, päiväkodinjohtajan ja perhepäivähoidonohjaajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.7. -30.9.2011.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

 

50 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 30.9.2011

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalta 1.1. -30.9.2011.

                                       Talousarvio on toteutunut seuraavasti:

Sivistyslautakunta 82,7  %, Palokosken koulu 73,8  %, Suurimaan koulu 73,5 %, Tykköön koulu 78,9 %, Jämijärven keskuskoulu  70,1 %, Peruskoulujen yhteiset menot 64,0  %,Oppilaskunta 0 %, Kansalaisopisto  48,5 % , Musiikkiopisto 82,8 %, kirjastotoimi 82,1% Pääskyn päiväkoti 73,9 %, Yksityisen hoidon kuntalisä 61,0 %, Perhepäivähoito 149,5 %, Esiopetus 71,1 %, Ryhmäperhepäivähoito 71,6 %, Iltapäivätoiminta 60,9 %,  Erityislastentarhanopettaja  palvelu 65,8 %, Lasten kotihoidontuki  70,8 %.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.- 30.9.2011.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

51 § LUKUVUOSISUUNNITELMAT LV 2011- 2012

 

Perusopetusasetus 9 §/1998: Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

 

Jämijärven keskuskoulu, Palokosken koulu, Suurimaan koulu ja Tykköön koulu ovat valmistelleet lukuvuosisuunnitelmansa lukuvuodelle 2011- 2012.

 

Lukuvuosisuunnitelmat esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä ja saattaa tiedoksi koulujen lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodelle 2011- 2012.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

 

52 § TALOUSARVIO VUODELLE 2012

 

 

 

Kunnanhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2012.

 

Esityslistan liitteenä on talousarvioehdotus vuodelle 2012 kunnan koulutoimen, kansalaisopiston, musiikkikoulutuksen, kirjastotoimen ja lasten päivähoidon osalta. Lähtökohtana pidetään vuoden 2011 ennakoitua toteutumaa ja kiireellisyysjärjestyksen mukaista, tarvehankintaa, koulujen ehdotuksia.

 

Esityslistan liitteenä on yhdistelmä koulujen / opettajien/ koulutyöntekijöiden esittämistä erityshankintatarpeista vuodelle 2012.

 

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2012- 2016 on liitteenä 52.1.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksensä vuodelle 2012 liitteineen.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

53 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2012

 

Sivistyslautakunta laatii vuosittain tavoitteet seuraavaa kalenterivuotta varten talousarvion yhteydessä. Koulutuksen järjestäjän, kunnan, tulee huolehtia siitä, että sillä on käytössä toimiva arviointijärjestelmä. Jämijärven sivistyslautakunta toteuttaa valtuuston koulutustahtoa ja laatii omat tarkemmat tavoitteensa, joita myös arvioi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Laaditut tavoitteet avaintuloksineen ja tulostavoitteineen ovat liitteenä 53.1.  Sivistyslautakunnalla on mahdollisuus kuvata toimialaansa suoritteiden avulla ja kuvaavilla laajemmilla selvityksillä. Talousarvion yhteydessä julkaistavat tiedot ilmaistaan pelkistettyinä numeerisina tai lyhyinä sanallisina selvityksinä. 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 53.1. mukaiset sivistyslautakunnan avaintulokset ja tulostavoitteet.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

54 § KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNNITELMA 

 

 

Opetushallitus on päättänyt perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteista - liitteen mukaisesti noudatettavaksi perusopetuslain 8a luvun mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa 1.8.2011 alkaen toistaiseksi.

 

Perusopetuslain 8a mukainen aamun- ja iltapäivätoiminta tulee järjestää näiden perusteiden mukaisesti 1.8.2011 alkaen. Määräys edellyttää aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjiltä paikallisen toimintasuunnitelman muuttamista. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjät eivät voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 54.1. mukaisen Jämijärven kunnan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

55 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

-          Jämijärven keskuskoulun terveellisten olojen valvonta 14.9.2011, Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitos/kouluterveydenhuolto.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee em. asiat tiedoksi.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. asian tiedoksi.

 

-----

 

 

56 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja esitti huolensa koululaisten virvoitusjuomien ja energiajuomien käytöstä koulussa. Sivistyslautakunta oli käydyssä keskustelussa yksimielinen siitä, että ne eivät kuulu kouluun.

 

Päätös: Sivistyslautakunta kieltää Jämijärven kouluissa virvoitus- ja energiajuomien tuomisen, hallussapidon sekä käyttämisen lukuun ottamatta erityistilanteita esim. luokkaretkiä, jolloin tarvitaan opettajan lupa.

Lisäksi puheenjohtaja ja rehtori käyvät neuvottelut paikallisten liikkeiden kanssa myynnin rajoittamisesta.

 

-----