Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 17.11.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistaina 29.11.2011 klo 18.00

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

63 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

64 § SÄHKÖN OSTO ALKAEN 1.1.2012

65 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.-31.10.2011

66 § TIEDOKSI SAATETTAVAT

67 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

68 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Tekninen lautakunta                               6/2011

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistaina 29.11.2011

 

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorvali Timo                             puheenjohtaja

Salminen Mikko

Koivuniemi Olavi

Koivumäki Elisa

Mäkelä Pentti

Virtanen Pentti                          pöytäkirjanpitäjä

Kotaoja Kristiina                        varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Kuusikoski Sirpa ja Sjöman Miia

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

ASIAT

 

 

§§ 62 -  69                           sivut 69 - 76

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Timo Sorvali                     Pentti Virtanen                  

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Mikko Salminen               Kristiina Kotaoja

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2011 

62 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

 

 

63 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Salminen Mikko ja Sjöman Miia.

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Salminen Mikko ja Kotaoja Kristiina.

 

 

 

 

 

64 § SÄHKÖN OSTO ALKAEN 1.1.2012

 

                                            Sähkön ostoa koskeva, voimassa oleva sopimus päättyy 31.12.2011.

                                            Tarjoukset on pyydetty avoimena hankintamenettelynä ja hankintailmoitus on julkaistu HILMA:ssa 3.10.2011.

                                            Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjoukset kahden, kolmen, neljän ja viiden vuoden sopimuskaudeksi.

                                            Tarjoukset tuli jättää Jämijärven kunnan tekniseen toimistoon 7.11.2011 klo 15.00 mennessä.

                                            Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Leppäkosken Energia Oy ja Turun Energia.

Tarjoukset avattiin 11.11.2011 klo 8.00. Tarjousten avauksen suorittivat kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia, rakennuspäällikkö Pentti Virtanen ja vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto. Tarjousten avauksesta laadittiin avauspöytäkirja (pöytäkirjan liite 64.1). Leppäkosken Energia Oy:n tarjous on edullisin tarjouspyynnössä esitetyille eripituisille sopimuskausille.    

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan Leppäkosken Energia Oy:n jättämän edullisimman tarjouksen ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Lautakunta jättää sopimuskauden pituuden määrittelyn kunnanhallituksen päätettäväksi.

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

65 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.2011-31.10.2011

 

 

 

                                            Pöytäkirjan liitteenä talouden toteuma ajalta 1.1.-31.10.2011 (liite 65.1)

 

 

 

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi

 

 

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

 

 

66 § TIEDOKSI SAATETTAVAT

 

                                            Jämijärven kunnanhallitus:

-         ote 271 § Maa-ainesluvan siirto tilan omistajan vaihdoksen johdosta

-         ote 278 § Viraston suljettuna pitäminen ennen joulua

-         ote 287 § Laajakaistahankkeen jatkoaika

-         ote 293 § Poikkeamislupa / Kangasniemi Jani ja Mervi

 

Jämijärven kunnanvaltuusto:

-         ote 57 § Jätevedestä perittävän käyttömaksun tarkistaminen

 

Metsäkeskus / Kuntsi Veikko

-         ilmainen koulutustilaisuus tielautakunnissa toimiville henkilöille

 

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi

 

 

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

 

 

67 § TUULENPESÄN JA HEVOSHAAN ALUEIDEN KAAVASUUNNITELMA

 

 

                                       Tekninen lautakunta keskusteli Tuulenpesän asemakaavan ja Hevoshaan asemakaavamuutossuunnitelmien kiirehtimistä asuntotontti tarjonnan turvaamiseksi. Kunnalla on Kirkonseudun alueella ainoastaan 4 pientalotonttia (AO) vapaana.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se omalta osaltaan kiirehtisi Tuulenpesän ja Hevoshaan alueiden kaavasuunnitelmien valmistumista.

 

Päätös:                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

68 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

                                       Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.