Jämijärven kunta

Maaseutulautakunta 2/2005

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 26.05.2005

KokoustiedotAika Torstai 02.06.2005 klo 19.00
Paikka Törmälän kokoushuone


Käsiteltävät asiat


§ 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 11 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

§ 12 KYLÄRAHA

Puheenjohtaja TIMO SORVALI

Merk Timo Sorvali                          Maaseutusihteeri Tuomo LeikkolaJÄMIJÄRVEN KUNTA

Maaseutulautakunta 2/2005

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA

Torstai 02.06.2005 klo 19.00 - 19.15
KOKOUSPAIKKA Törmälän kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Sirpa Alkkiomäki Pj

Outi Hoikkala

Pirjo Salmi

Mika Viikeri

 
POISSA OLLEET JÄSENET Timo Sorvali

Jarkko Harri

 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Markku Kujala Kh:n edustaja

Tuomo Leikkola Maaseutusihteeri


ASIAT §§ 10-12


§ 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

_____________________________________________________________


§ 11 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA


Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Outi Hoikkala ja Pirjo Salmi.

___________________________________________________________


§ 12 KYLÄRAHA

Maaseutulautakunta 07.03.2005:§ 8 KYLÄRAHA


Vuodelle 2005 on varattu kylärahaa 5550 euroa. Raha on tarkoitettu kylien toiminnasta vastaaville tahoille keskustaajaman ulkopuolella. Lautakunnan tehtävänä on päättää pelisäännöistä.

 

Ehdotus: Lautakunta päättää, että kyläraha ilmoitetaan julkisesti haettavaksi viimevuotisen käytännön mukaisesti. Rahaa voi saada sekä toimintaan että investointeihin. Kylärahaan oikeutettuja voivat olla kylätoimikunnat, maamiesseurat, pienviljelijäyhdistykset yms. kylän yhteisestä toiminnasta vastaavat järjestöt, eivät kuitenkaan esim. urheiluseurat. Tukikelpoisen kyläyhdistystoiminnan on oltava kaikille avointa. Jotta kylärahaa voi saada, on järjestön osoitettava kohteeseen myös omaa rahaa ja/tai työtä. Viimevuotisesta rahan käytöstä sekä toiminnasta tulee antaa selvitys, ennen kuin uutta kylärahaa maksetaan. Lautakunta päättää hakemusten perusteella rahan jaosta.


Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________________________________________________________

Maaseutulautakunta 02.06.2005:


§ 12

 

Määräaikaan mennessä kylärahahakemuksen jättivät Kontin ja Pitkäniemen kyläyhdistys, Suurimaan maa- ja kotitalousseura, Tykköön koulupiirin kyläyhdistys sekä Vihun kyläyhdistys. Hakemukset ja selonteot viime vuoden kylärahan käytöstä ovat liitteinä.

Ehdotus: Maaseutulautakunta päättää jakaa v. 2005 kylärahan tasan hakijoiden kesken, koska kaikilla hakijoilla on menossa toimitilojensa kunnostusinvestoinnit. Jokainen hakija saa siten 1387,50 euroa.


Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Suurimaan maa- ja kotitalousseuraa kehotettiin vastedes tekemään parempi selonteko toiminnastaan ja kylärahan käytöstä. Lisäksi päätettiin tarkentaa yleisesti, että kyläraha on tarkoitettu investointeihin ja kylän yleiseen toimintaan, ei huvituksiin.

______________________________________________________________