Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                        Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

ti 13.9.2011 klo 18.30

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

Sivistyslautakunta         4/11

33 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

34 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

35 § VÄLIRAPORTTI / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.6.2011

36 § OHJAAVAT OPETTAJAT LV 2011- 2012

37 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 30.6.2011

38 § KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVAT
        JÄMIJÄRVEN KUNNAN OPPILAAT LV 2011- 2012

39 § KULJETUSSUUNITELMA LV 2011 - 2012

40 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.4.- 30.6.2011

41 § TOIMINTASUUNNITELMA / KOULUN ULKOPUOLELLA
        ANNETTAVA OPETUS

42 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN
        OPETUSSUUNNITELMA

43 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN ESIOPETUSSUUNNITELMA

44 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

45 § MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

YRJÖ ALAROTU                           ROLF BJÖRKMAN

Yrjö Alarotu                                    Rolf Björkman

puheenjohtaja                                 rehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                                                    4/11

 

 

KOKOUSAIKA

 

13.9.2011 klo 18.30 - 19.35

 

KOKOUSPAIKKA

 

kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarotu Yrjö, puheenjohtaja

Rantanen Briitta

Iivonen Markku

Pajulahti Tarja

Rudenberg Erkki

Virtanen Markku

Niemi Nina, Jaana Ojalan varajäsen

Björkman Rolf, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Ojala Jaana

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Jokela Satu, kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 33- 46

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Yrjö Alarotu                        Rolf Björkman                                       

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi       .      .2011

Allekirjoitukset

 

 

Briitta Rantanen                  Nina Niemi                     

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

 33 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

                      Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                      -----

 

 

 

34 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Briitta Rantanen  ja Nina Niemi. Tarkastus päätettiin pitää 15.9.2011.

 

                -----

 

35 § VÄLIRAPORTTI / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.6.2011

 

 

 

Kunnanvaltuustolle toimitetaan vuosittain väliraportti, josta ilmenee valtuustolle asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ensimmäisen puolivuotisjakson aikana.

 

Väliraportti on valmisteltu hallintokunnittain. Koulutoimen väliraportti on liitteenä 35.1., päivähoidon väliraportti liitteenä 35.2. ja kirjastotoimen väliraportti liitteenä 35.3.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 35.1., 35.2. ja 35.3. mukaiset väliraportit.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

36 § OHJAAVAT OPETTAJAT LV 2011- 2012

 

Alkuopetuksen (perusopetuksen 1-2 lk) ja perusopetuksen 3-6- luokkien ohjaavat opettajat valitaan lukuvuodeksi kerrallaan. Yleisesti opettajien kesken on sovittu, että ohjaavat opettajat toimisivat tehtävässään vuorotellen lukuvuoden kerrallaan.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita alkuopetuksen ohjaavaksi opettajaksi Pia Anttilan ja perusopetuksen luokkien 3-6 ohjaavaksi opettajaksi Marja Koiviston lukuvuodeksi 2011- 2012.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

37 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 30.6.2011

 

 

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalta 1.1. -30.6.2011.

 

                                       Talousarvio on toteutunut seuraavasti:

Sivistyslautakunta 53,6 %, Palokosken koulu  47,4 %, Suurimaan koulu 47,7 %, Tykköön koulu 50,6 %, Jämijärven keskuskoulu  46,3 %, Peruskoulujen yhteiset menot 42,2  %,Oppilaskunta 0 %, Kansalaisopisto  44,7  % , Musiikkiopisto 27,8 % ,Kirjastotoimi 49,5 % Pääskyn päiväkoti 46,8 %, Yksityisen hoidon kuntalisä 43 %, Esiopetus 45,6 %, Ryhmäperhepäivähoito 45,5 %, Iltapäivätoiminta 34,8 %,  Lasten kotihoidontuki  50,8 %.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.- 30.6.2011.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

 

38 § KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVAT JÄMIJÄRVEN KUNNAN OPPILAAT LV 2011- 2012

 

Ilmoittautumisaika musiikkiopiston uudeksi oppilaaksi päättyi 17.5.2011.

Musiikkiopiston oppilaaksi otetaan useammalla tavalla: 1) ilmoittautumisen perusteella soitinvalmennukseen alle kouluikäiset (pariopetus),

2) ilmoittautumisen perusteella alle 10-vuotiaat (pariopetukseen),

3) pääsykokeen kautta yli 10-vuotiaat (varsinaiseksi oppilaaksi eli yksilöopetukseen).

 

Ensimmäinen vuosi on koevuosi. Vuoden aikana oppilaat antavat näyttöä musikaalisuudestaan ja motivaatiostaan jne. useamman kerran.

 

Toisesta vuodesta pari- ja ryhmäopetuksessa olleet oppilaat jatkavat opintojaan yksilöopetuksessa. Jatkosta päättää rehtori opettajien lausunnon ja arvioinnin perusteella.

 

Vanhoista varsinaisista oppilaista jatkaa 6 oppilasta ja yksi viime vuoden parioppilas on hyväksytty varsinaiseksi oppilaaksi.  Pääsykokeiden perusteella hyväksyttiin yksi uusi oppilas. Uusiksi parioppilaiksi ilmoitti 3 uutta oppilasta. Täten Jämijärven kunnalla on käytössä 11 oppilaspaikkaa lukuvuonna 2011 -2012.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää vahvistaa Kankaanpään musiikkiopiston jämijärveläisten opiskelijoiden määräksi 11 lukuvuodeksi 2011 -2012.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

39 § KULJETUSSUUNITELMA LV 2011 - 2012

 

 

Liitteenä 39.1. on lukuvuonna 2011- 2012 käytössä oleva esi- ja perusopetuksen kuljetussuunnitelma.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 39.1. mukaisen esi- ja perusopetuksen kuljetussuunnitelman lukuvuodelle 2011- 2012.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

-----

 


 

40 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.4.- 30.6.2011

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin, päiväkodinjohtajan ja perhepäivähoidonohjaajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.4.- 30.6.2011.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. päätökset tiedoksi.

 

-----


 

 

41 § TOIMINTASUUNNITELMA / KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS

 

 

 

                           - Jämijärven keskuskoulun 5.luokan pyöräretki Jämille 26.5.2011, liite 41.1.

- Jämijärven keskuskoulun 6.luokan leirikoulu Piispalassa 22.-26.8.2011, liite 41.2.

 

 

 Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy ja saattaa tiedoksi liitteinä olevat toimintasuunnitelmat.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

42 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

 

 

Opetushallitus on antanut esiopetuksen järjestäjille määräyksen DNO 50/011/2010 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista, joilla muutetaan ja täydennetään määräystä nro: 1/011/2004. Määräys on velvoittavana noudatettava.

Muutettu/täydennetty opetussuunnitelma on otettava käyttöön viimeistään 1.8.2011 lukien.

 

Perusopetuksen henkilöstö on tehnyt opetushallituksen määräämän perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti liitteenä 42.1. olevan Jämijärven kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi.

 

Ehdotus: Jämijärven sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä 42.1.olevan Jämijärven kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman ja se otetaan käyttöön Jämijärven perusopetuksessa 1.8.2011 lukien.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

43 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN ESIOPETUSSUUNNITELMA

 

 

 

Opetushallitus on antanut esiopetuksen järjestäjille määräyksen DNO 51/011/2010 esiopetussuunnitelman perusteista, joita on velvoittavana noudatettava viimeistään 1.8.2011 lukien.

 

Päivähoidon henkilöstö on tehnyt opetushallituksen määräämän esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti liitteenä 43.1. olevan Jämijärven kunnan esiopetussuunnitelman sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi..

 

Ehdotus: Jämijärven sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä 43.1.olevan Jämijärven kunnan esiopetussuunnitelman ja se otetaan käyttöön Jämijärven kunnan esiopetuksessa 1.8.2011 lukien.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

----

 

 

44 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                 - Pääskyn pulinoita 2010-2011

                 - Palotarkastus pöytäkirja 8.6.2011/ Jämijärven keskuskoulu /  Satakunnan

                    pelastuslaitos

                 - Palotarkastus pöytäkirja 8.6.2011/ Kirjasto kiinteistö /  Satakunnan

                    pelastuslaitos   

 -Todistukset alkolukkojen keskusyksikön asennuksista koulukuljetusten

                   käytössä oleviin takseihin/ Timo Ranta.

 

                 Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa tiedoksi em. saapuneet asiakirjat.    

 

                  Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. asiakirjat tiedoksi.

 

                 -----   

            

 

45 § MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

 

                                       Ei ollut.