Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Maaseutulautakunta 3/2011                   Laatimispäivämäärä: 30.09.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Torstai 6.10.2011 klo 14:00

 

Paikka

 

Törmälän kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

§ 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 18

§ 15 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 19

§ 16 V. 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2014 TALOUSSUUNNITELMA.. 20

§ 17 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.6.2011. 21

 

 

Puheenjohtaja

TAPIO MÄNTYLÄ

Tapio Mäntylä                                                  Tuomo Leikkola

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Maaseutulautakunta 3/2011

 

 

KOKOUSAIKA

 

Torstai 6.10.2011 klo 14:00-14:20

 

KOKOUSPAIKKA

 

Törmälän kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapio Mäntylä     pj

Sirpa Alkkiomäki

Leena Koivunen

Pirjo Salmi

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Jouko Lindström

Jussi Leppihalme

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Tuomo Leikkola    maaseutusihteeri

ASIAT

 

 

§§ 14-17

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Tapio Mäntylä                       Tuomo Leikkola                                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Sirpa Alkkiomäki               Pirjo Salmi 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 


 

 

§ 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                                       Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                                       _______________________________________

 

 

 

 

§ 15 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

                                       Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Alkkiomäki ja Pirjo Salmi.

                                       ____________________________________________________


 

 

§ 16 V. 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2014 TALOUSSUUNNITELMA

 

Kunnanhallitus pyytää hallintokunnilta viimeistään 7.10. esityksiä vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelmaksi sekä vuosien 2012-2016 henkilöstösuunnitelmaksi.

Vuodelle 2011 tuli uutena kohteena maaseutuelinkeinopalveluiden budjettiin maksullisen lomituksen tuki. Siitä tiedottaminen ei sujunut kovin hyvin, joten maksullista lomitusta ei käytetty alkuvuonna paljoa. Koska kyseessä on uusi asia, olisi hyvä pitää sen tukitaso samana myös v. 2012. Sen jälkeen tiedetään paremmin, millaiseksi tarve sen tukemiseen osoittautuu. Talousarvioesityksessä ei näy vuoden 2011 luvuissa Helvi Nästin perintörahoista saatua summaa kylärahaan. Vuoden 2012 talousarvioesitys on juuri tämän verran (4000 euroa) suurempi kuin 2011 talousarvio.

 

Ehdotus:                          Lautakunta päättää osaltaan hyväksyä liitteinä olevat v. 2012 talousarvioesityksen, vuosien 2012-2012 taloussuunnitelman ja vuosien 2012-2016 henkilöstösuunnitelmat sekä v. 2012 tulostavoitteet.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin yksimielisesti.

                                       ___________________________________________________________

 

 


 

 

§ 17 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.6.2011

 

Liitteenä on maaseutuelinkeinopalveluiden tavoitteiden toteutuminen 30.6.2011. Tärkein asia toteutuneiden tavoitteiden joukossa on maaseutuhallinnon järjestelyistä sopiminen alueella 2013 alkaen. Se turvaa maaseutuviranomaisen palvelut Jämijärvellä jatkossakin.

 

Ehdotus:                          Lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan maaseutuelinkeinopalveluiden väliraportin tavoitteiden toteutumisesta 30.6.2011.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin yksimielisesti.

                                       __________________________________________________________