Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 10/2011

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 16.8.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

22.8.2011 klo 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

219 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  254

220 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  254

221 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  255

222 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  256

223 §    HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2011  257

224 §    VÄLIRAPORTTI 30.6.2011  258

225 §    POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2011  259

226 §    VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN  260

227 §    YLEISEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN NIMEÄMINEN / VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALI 261

228 §    ENNAKKOÄÄNESTYKSEN LAITOSÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN  262

229 §    VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIIN  263

230 §    MONIKUNTALIITOKSEN NEUVOTTELUVAIHEEN ETENEMINEN  265

231 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  266

232 §    LAUSUNTOPYYNTÖ LAAJAKAISTAHANKKEEN VÄLIARVIOINNIN KESKUSTELUMUISTIOSTA  267

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

22.8.2011 kello 18.30-19.45

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Kari Jokisalo

Satu Jokela                             

Olli Seppälä

Kati Mansikkamäki

Jorma Holma                            varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Ari Uusi-Rasi

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                       valtuuston I varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 219-233

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   29.8.2011

Allekirjoitukset

 

 

Kati Mansikkamäki                  Olli Seppälä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   29.8.2011

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

219 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

220 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kati Mansikkamäki ja Olli Seppälä.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

221 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Kuntaliitto, markkinaoikeuden päätös eräiden metsäyhtiöiden kartellista ja Kuntaliiton suositus jatkotoimenpiteistä päätöksen johdosta

-          Kuntaliitto, asemakaavan ajan tasalla pitäminen on jatkuva tehtävä, erityinen arviointimenettely tulee sovellettavaksi viimeistään vuonna 2013

-          Kuntaliitto, sairaankuljetusten kustannusten korvaustaksa voimaan 1.8.2011

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Jämijärvi, Mäkitalo

o       Jämijärvi, Avento

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                         


 

222 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Taloustyöryhmä 1/2011                         15.8.2011

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   160 §            30.5.2011

 

223 §            HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2011

 

 

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 § mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.

 

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

 

Hakemus on jätettävä 31.8.2011 mennessä.

Liite nro 160.1

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna 2011 500 000 euroa.

                                            Varsinainen hakemus ja tasapainotussuunnitelma tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn viimeistään elokuussa.

 

Päätös:                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti kuitenkin siten tarkennettuna, että kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että harkinnanvaraista valtionosuudenkorotusta vuonna 2011 haetaan

                                            700 000 euroa.

 

                                            -----

 

KH 223 §                           Hakemus ja talouden tasapainotussuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 223.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy harkinnanvaraisen valtionosuuden korotushakemuksen ja siihen liittyvän talouden tasapainotussuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

224 §            VÄLIRAPORTTI 30.6.2011

 

Hallintokunnat ovat laatineet selvitykset vuoden 2011 taloustavoitteiden toteutumisesta 30.6.2011.

Vuoden 2011 taloustavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintoja ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

 

Väliraportti on liitteenä nro 224.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.6.2011  tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

225 §              POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2011

 

                                            Esityslistan liitteenä on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2011. Liite nro 225.1. Jämijärven kunnan toteumaprosentti on 50,92%. Viime vuonna vastaavana ajankohtana toteuma oli yhteensä 2 048 109 euroa; nyt 1 986 555 euroa.

 

                                            Suurimmat ylitykset on erityispalveluissa toteuma 55,43 % ja vanhuspalveluissa 51,14 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan toteuman 1.1.-30.6.2011 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

226 §              VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN

 

 

                                            Jämijärven kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Kunnanhallituksen on määrättävä äänestysalueelle vaalipäivän äänestyspaikka.

 

                                            Jämijärvellä vaalipäivän äänestyspaikkana on toiminut keskuskoulu osoitteessa Koulutie 6.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunnan vaalipäivän äänestyspaikkana toimii keskuskoulu osoitteessa Koulutie 6.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

227 §            YLEISEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN NIMEÄMINEN / VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALI

 

 

Kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista. Kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen klo 8:aa eikä klo 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 10:tä eikä klo 16:n jälkeen.

 

Ennakkoäänestys järjestetään 11.-17.1.2012 ja mahdollinen toisen vaalin ennakkoäänestys 25.-31.1.2012.

 

Jämijärven kunnassa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on edellisissä vaaleissa ollut valtuuston kokoushuone kirjaston alakerrassa.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Ennakkoäänestyspaikkana toimii                                                                                               valtuuston kokoushuone kirjaston alakerrassa.

 

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

 

          - maanantai-perjantai  klo 10.00 - 18.00

          - lauantai-sunnuntai      klo 10.00 - 16.00

 

Ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona erikseen laitosten kanssa sovittavana aikana.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                     


 

 

228 §            ENNAKKOÄÄNESTYKSEN LAITOSÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN

 

                                            Laitoksia, joissa ennakkoäänestys järjestetään, ovat:

1)     sairaalat, esimerkiksi: yleissairaalat, terveyskeskuksen vuodeosastot, mielisairaalat jne.

2)     ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen määräämät sosiaalihuollon toimintayksiköt, esimerkiksi: vanhainkodit ja vastaavat yksiköt, hoito-, hoiva-, veljes- ja sairaskodit, sosiaalihuoltolaissa, vammaispalvelulaissa ja kehitysvammalaissa tarkoitetut palvelutalot, asuntolat, päihdehuollon laitokset, kehitysvammalaitokset jne. Vaalilain 9 § 1 momentin 3 kohdan mukaan kaikkiin ympärivuorokautista hoitoa antaviin sosiaalihuollon toimintayksiköihin on järjestettävä ennakkoäänestys. Vaalilaissa on lisäksi säädetty kunnanhallitukselle oikeus määrätä, että ennakkoäänestys järjestetään myös muuhun sosiaalihuollon toimintayksikköön, siis myös sellaiseen, jossa ei anneta ympärivuorokautista hoitoa. Paikalliset olosuhteet huomioon ottaen laitoksissa oleville tulee järjestää mahdollisimman tarkoituksenmukaiset äänestysmahdollisuudet. Kunnanhallituksen on päätettävä asiasta hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista; sekä

3)     Rangaistuslaitokset, esimerkiksi: vankilat, työsiirtolat, vankimielisairaala jne.

 

Ennakkoäänestyspaikaksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt (asukkaat). Ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan vaalien ennakkoäänestysajanjaksona laitoksen kanssa sovittavana aikana.

 

Jämijärven kunnassa laitosäänestys on järjestetty vanhainkodilla ja siihen ovat voineet osallistua myös Kielokodin ja Hopearinteen palvelutalon asukkaat. Laitosäänestys on järjestetty myös Onnikodille, joka on ympärivuorokautista hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus määrää ennakkoäänestyksen laitosäänestyspaikaksi

 

1)     vanhainkodin, mukaan lukien Kielokoti ja Hopearinteen palvelutalo sekä

2)     Onnikodin

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

229 §            VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIIN

 

Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 22.1.2012 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 5.2.2012

 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava äänestysalueiden vaalilautakunnat sekä ennakkoäänestyksestä laitoksissa ja kotona huolehtivat vaalitoimikunnat.

Keskusvaalilautakuntana toimii vuosiksi 2009 - 2012 asetettu kunnan keskusvaalilautakunta.

 

Kunnanhallituksen tulee valita vaalilautakunta siten, että jäsenet ja varajäsenet mahdollisuuksien mukaan edustavat asianomaisessa vaalipiirissä edellisessä presidentinvaalissa ehdokkaita asettaneita puolueita. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Samoin tasa-arvolain vaatimuksen 40 %:n sukupuolikiintiöstä tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Myös vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat asianomaisessa vaalipiirissä edellisessä presidentinvaalissa ehdokkaita asettaneita puolueita. Myös vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta arvioidaan erikseen varsinaisten ja varajäsenten osalta. Vaalitoimikunnan tehtävänä on ennakkoäänestyksen toimittaminen laitoksissa ja kotiäänestyksestä huolehtiminen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan jäseneksi ja varajäseneksi seuraavat henkilöt:

 

                                            Vaalilautakunta

                     

                                            Jäsenet                                                    varajäsenet

                                            Pj. Pekka Arponen                                 Juhani E. Rajala

                                            Vpj. Pauli Vuorenmaa                            Kati Mansikkamäki

                                            Jarmo Huhtaniemi                                  Terttu Leppänen

                                            Helena Lehtiö                                         Merja Lahdenpää

                                            Anneli Kujansuu                                      Juhani A. Rajala


 

 

                                            Vaalitoimikunta

 

                                            Jäsenet                                                    varajäsenet

                                            Pj. Kristiina Kotaoja                               Briitta Rantanen

                                            Vpj. Olavi Koivuniemi                             Hannu Rajakallio

                                            Raimo Kivelä                                          Ilkka Hyttinen

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   214 §            8.8.2011

 

230 §              MONIKUNTALIITOKSEN NEUVOTTELUVAIHEEN ETENEMINEN

 

 

                                            Kunnanhallitus valitsi 20.6.2011 kunnan edustajat monikuntaliitoksen neuvotteluvaiheeseen ja ohjausryhmään.

                                            Kunnanjohtajat kokoontuivat 29.6.2011 työstämään neuvotteluvaiheen käynnistämistä.

 

                                            Jatkoaikataulu on seuraava:

 

                                            - 9.8. klo 13  kunnanjohtajapalaveri

 

                                            - 9.8. klo 15  Sote-työryhmän valmistelupalaveri

 

                                            -10.8. klo 9.30-11.30 Pirkanmaanliiton maakuntajohtaja Jämijärvellä

 

                                            - 18.8. klo 17 Sairaanhoitopiirin info Kankaanpäässä

 

                                            - 23.8. klo 18 Neuvotteluvaiheen ohjausryhmä Kankaanpäässä

 

                                            - 29.8. klo 9 Monikuntaliitos / Jämi-neuvottelu Jämillä

 

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy läpi pidettyjen palaverien ja sairaanhoitopiirien infon antia. Samalla kunnanhallitus evästää ohjausryhmän jäseniä kokoukseen 23.8. Asialista on esityslistan liitteenä nro 230.1.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

 

231 §              SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                        TILAISUUKSISTA

 

                                            Ei ollut.

                                            _____

 


 

232 §              LAUSUNTOPYYNTÖ LAAJAKAISTAHANKKEEN VÄLIARVIOINNIN

                        KESKUSTELUMUISTIOSTA

 

                                            Haja-asutusalueiden laajakaistahankkeessa on siirrytty valmistelusta toteutusvaiheeseen. Ensimmäiset pilottihankkeet ovat jo valmistuneet ja kesällä 2011 alkaa ensimmäisten päävaiheen hankkeiden rakentaminen.

                                            Laajakaistahankkeesta on laadittu väliarviointi, joka on esityslistan liitteenä nro 232.1.

                                            Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt mm. kuntien lausunnot väliarviointimuistiosta. Lausunnot on pyydetty 26.8.2011 mennessä.

 

                                            ATK-vastuuhenkilö Tuomo Leikkola on valmistellut Jämijärven kunnan lausunnon. Liite nro 232.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää antaa asiasta liitteen nro 232.2 mukaisen lausunnon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____