Vapaa-aikalautakunnan

kokouspöytäkirja

2/2011      3.5.2011

 

 


 

Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta       Laatimispäivämäärä: 26.4.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

tiistai 3.5.2011 klo 18.30-

 

Paikka

Kunnanhallituksen kokoustila

 

 

Käsiteltävät asiat

 

12 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

13 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

14 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA           TILINPÄÄTÖS 2010

15 § VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSIEN JAKOPERUSTE

16 § NUORISOTOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN

17 § LIIKUNTATOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN

18 § KULTTUURITOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN

19 § RANTASAUNANRAKENTAMINEN MIELAHTEEN

20§ NUORTEN KUULEMINEN JÄMIJÄRVELLÄ

21 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011-31.3.2011

22 § TUNNUSTUSPALKINNOT 2010

23 § KUNTOVIHKOPALKINNOT 2010 PALKINNOT

24 § KESÄTOIMINTAA LAPSILLE

25 § UIMAKOULU KANKAANPÄÄSSÄ

26 § LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

27 § HANKEYHTEISTYÖ MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON KANSSA

28 § MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

29 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

Puheenjohtaja

Anu Koivumäki                                  Jonna Haavisto

 

Anu Koivumäki                                            Jonna Haavisto

Puheenjohtaja                                 Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

 

 

Jämijärven kunta                                KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2011                                                                                                                                                                                                                             

Vapaa-aikalautakunta

 

 

 

KOKOUSAIKA

3.5.2011 klo 18.35-20.32

 

 

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anu Koivumäki, puheenjohtaja 12§-15§, 17§-29§

Jarmo Huhtaniemi, varapuheenjohtaja 12§-17§, 19§-29

Jouko Kulmala

Johanna Manninen

Jarmo Mikkola 12§-16§, 17§-29

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Anne Lax

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme, kh puheenjohtaja 12§-27§

Jonna Haavisto, esittelijä, pöytäkirjan pitäjä

Olli Seppälä, kh edustaja

 

ASIAT

 

§§12-29                           sivut 16-34

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                                                            Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

Anu Koivumäki    Jarmo Huhtaniemi      Jonna Haavisto           

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Johanna Manninen                 Jouko Kulmala

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                           Allekirjoitus

 

 

 


 

12 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Vuonna 2009 ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, että kokouskutsut lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille 1 viikko ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenille, jotka niin toivovat, muille tekstiviestillä tai postin kautta.

 

 

Päätösehdotus:      

1. Puheenjohtaja avaa kokouksen

 

2. Todetaan, että lautakunta on kutsuttu koolle laillisesti.

 

3. Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä yli puolet on paikalla.

 

Päätös:                       

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.35.

 

2. ja 3. Kokous oli kutsuttu koolle laillisesti ja oli päätös-

    valtainen.

 

- - - - -

13 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan kokouksessa sovitun käytännön mukaisesti.

 

Päätösehdotus:      

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Sovitaan, että lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan aina kokouksesta kolmen arkipäivän kuluessa.

 

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Manninen ja Jouko Kulmala.

 

- - - - -

14 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA
         TILINPÄÄTÖS 2010

 

Vapaa-aikatoimessa on laadittu toimintakertomus, joka kertoo vuoden toiminnasta paljon enemmän kuin mitä luvut kertovat. Liite 14.1.

 

Vuosikertomuksen tekemisellä pyritään tuomaan esille, millaista konkreettista toimintaa vapaa-aikatoimessa tehdään. Vuosikertomuksessa näkyy toki vain tapahtumat ja erityiset tapaamiset. Vuosikertomuksessa ei näy taustalla tehtävät toimistotyöt.

 

Tilinpäätöksestä 2010 näkyy tavoitteiden toteutuminen. Liite 14.2.

 

 

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta merkitsee vuositoimintakertomuksen ja tavoitteiden toteutumisen 2010 tiedokseen

 

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

 

- - - - -


15 § VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSIEN JAKOPERUSTE

 

Tilintarkastaja on tehnyt lausunnon 2010 jaettujen avustusten perusteella liite 15.1. Vapaa-aikatoimen tulisi huomioida paremmin pisteytys perusteena jakamilleen avustuksille.

 

 

 

Päätösehdotus:       Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastajan

tekemän lausunnon ja pyrkii jakamaan avustukset tulevaisuudessa pisteytyksen mukaisesti.

 

 

Päätös:

Tilintarkastajan lausunto merkittiin tiedoksi.

                                   - - - - -

 


16 § NUORISOTOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN

 

Vuosiavustukset on laitettu hakuun julkisesti kunnan kotisivuilla. Sekä ilmoitus on julkaistu Kankaanpään seudussa  7.2.2011 ja Pohjois-Satakunta-lehdessä 3.2.2011.

 

Vapaa-aikalautakunta myöntää nuorisotoimen vuo-siavustuksia (7000€) paikallisten nuorisoyhdistysten nuo-risotoimintaan.

 

Hakemuslomakkeita ja ohjeita on saanut kunnanvirastosta vapaa-aikatoimistosta ja neuvonnasta, sekä kunnan kotisivuilta www.jamijarvi.fi/vapaa-aika.

 

Vapaa-aikasihteeri voi lisäksi pitkin vuotta kuittia vastaan antaa avustuksia koko vapaa-aikatoimensektorille yhteensä 2500€ edestä.

 

Päätösehdotus:      

Avustussumma jaettu yhteenlasketuilla pisteillä ja kerrottu yhdistyksen omilla pisteillä.

 

YHDISTYS

(nuoriso)

2008

 

2009

2010

PISTEET

PISTEET OIKEUT-TAA €

HAETAAN 2011

14500€

EHDOTUS 2011

7000€

Miilunvartijat

1000

1000

1500

6063

2837

3500

2800

4H

7300

7300

7500

3290

1540

8000

1600

VPK

1500

2000

1500

3144

1471

3000

1500

MLL

1500

1000

1500

2461

1152

2500€

1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätös:                       

 

YHDISTYS

(nuoriso)

PISTEET

HAETAAN 2011

EHDOTUS 2011

 

7000€

ANNETAAN

2011

7000€

VPK

3144

3000

1500

1500

Miilunvartijat

6063

3500

2800

2800

4H

3290

8000

1600

1600

MLL

2461

2500

1100

1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuorisotoimen avustusten käsittelyn ajaksi Anu Koivumäki poistui klo18.50 esteellisenä kokouksesta ja puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Jarmo Huhtaniemi.

- - - - -

 

Anu Koivumäki palasi kokoukseen klo 19.01.

 

17 § LIIKUNTATOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN

 

Vuosiavustukset on laitettu hakuun julkisesti kunnan kotisivuilla. Sekä ilmoitus on julkaistu Kankaanpään seudussa  7.2.2011 ja Pohjois-Satakunta-lehdessä 3.2.2011.

 

Vapaa-aikalautakunta myöntää liikuntatoimen vuosiavus-tuksia (8000€) urheilutoimintaa harrastaville järjestöille sekä muuhun liikuntatoimintaan.

 

Hakemuslomakkeita ja ohjeita on saanut kunnanvirastosta vapaa-aikatoimistosta ja neuvonnasta, sekä kunnan kotisivuilta www.jamijarvi.fi/vapaa-aika.

 

Vapaa-aikasihteeri voi lisäksi pitkin vuotta kuittia vastaan antaa avustuksia koko vapaa-aikatoimensektorille yhteensä 2500€ edestä

Päätösehdotus:

Avustussumma jaettu yhteenlasketuilla pisteillä ja kerrottu yhdistyksen omilla pisteillä.

YHDISTYS

(liikunta)

2008

2009

2010

PISTEET

PISTEET OIKEUT-TAA €

HAETAAN 2011

10950€

EHDOTUS 2011

8000€

Jämin Jänne

4500

4200

3000

18440

5237

4000

4000

Jämin Latu

2150

2000

2000

2880

818

2200

1200

Kankaanpään
seudun Leisku

-

-

-

250

71

1000

50

PULS

2150

2000

2000

5492

1560

3000

2290

K-P kyläyhdistys

200

700

700

1106

314

750

460

Jouko Kulmala ehdotti, että PULS saisi 2000€ ja Jämin Latu 1540€, koska PULS:n pisteet perustuvat pitkälti vapaa-aikatoimen kanssa tehtyihin yhteisiin tapahtumiin, kuten kesäkilpailut. Jarmo Huhtaniemi kannatti.

 

Äänestys esittelijän ja kannatetun Kulmalan ehdotuksen välillä, toteutettiin käsiäänestyksellä ja äänet menivät 2-2, jolloin puheenjohtajan ääni ratkaisi ja esittelijän päätösehdotus jäi voimaan.

 

Päätös:                        Vapaa-aikalautakunta tukee yleisavustuksilla ainoastaan

omalla paikkakunnalla rekisteröityjä yhdistyksiä. Muut yhdistykset voivat hakea kohdeavustusta Jämijärvellä tapahtuvaan toimintaansa.

 

YHDISTYS

(liikunta)

PISTEET

HAETAAN 2011

10950€

EHDOTUS 2011

 

8000€

ANNETAAN

2011

8000€

Jämin Jänne

18440

4000

4000

4000

Jämin Latu

2880

2200

1200

1250

PULS

5492

3000

2290

2290

K-P kyläyhdistys

1106

750

460

460

 

Liikuntatoimen avustusten käsittelyn ajaksi Jarmo Mikkola poistui klo 19.02 esteellisenä kokouksesta.

_ _ _ _ _

 

Jarmo Mikkola palasi kokoukseen klo 19.25.


18 § KULTTUURITOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN

 

Vuosiavustukset on laitettu hakuun julkisesti kunnan kotisivuilla. Sekä ilmoitus on julkaistu Kankaanpään seudussa  7.2.2011 ja Pohjois-Satakunta-lehdessä 3.2.2011.

 

Vapaa-aikalautakunta myöntää kulttuuritoimen vuosiavustuksia (1500€) paikallisten kulttuuriyhdistysten kulttuuritoimintaan.

 

Hakemuslomakkeita ja ohjeita on saanut kunnanvirastosta vapaa-aikatoimistosta ja neuvonnasta, sekä kunnan kotisivuilta www.jamijarvi.fi/vapaa-aika.

 

Vapaa-aikasihteeri voi lisäksi pitkin vuotta kuittia vastaan antaa avustuksia koko vapaa-aikatoimensektorille yhteensä 2500€ edestä.

Päätösehdotus:

Avustussumma jaettu yhteenlasketuilla pisteillä ja kerrottu yhdistyksen omilla pisteillä.

 

YHDISTYS

(kulttuuri)

2008

2009

2010

PISTEET

PISTEET OIKEUT-TAA €

HAETAAN 2011

3850€

EHDOTUS 2010

 

1500€

Jämijärvi-Seura

1350

1200

 

4327

662

1500

660

Mieskuoro

350

300

 

630

96

350

100

Jämij. Martat

-

-

 

3275

501

1000

500

Tykköön kyläyhdistys

 

 

 

1575

241

1000

240

 

Päätös:

 

YHDISTYS

(kulttuuri)

PISTEET

HAETAAN 2010

3850€

EHDOTUS 2011

 

1500€

ANNETAAN 2010

1500€

Jämijärvi-Seura

3588

1500

660

660

Mieskuoro

630

350

100

100

Jämij. Martat

1319,5

1000

500

500

Tykköön
kyläyhdistys

1575

1000

240

240

 

Kulttuuritoimen avustusten käsittelyn ajaksi Jarmo Huhtaniemi poistui klo 19.25 esteellisenä kokouksesta.

_ _ _ _ _

 

Jarmo Huhtaniemi palasi kokoukseen klo 19.28.

 


19 § RANTASAUNANRAKENTAMINEN MIELAHTEEN

 

Vapaa-aikalautakunta on 19.2.2008 päättänyt savusaunan rakentamisesta Mielahteen Pikku-Itävallan läheisyyteen. Savusaunan lämmittämisen pitkäjänteisyyden takia, tulisi miettiä olisiko tavallisella rantasaunalla enemmän käyttöä.

 

Rantasauna tulisi suunnitella siten, että sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi avantouintiinkin, vaikka Pikku-Itävallassa olisikin asukkaita.

 

 

Päätösehdotus:      

Lautakunta keskustelee rantasaunan rakentamisesta ympärivuotiseen käyttöön Mielahteen ja miettii toteuttamisaikataulua.

 

Päätös:

Pikku-Itävallan käyttöasteen 2011 mukaan tehdään tarkempi suunnitelma saunan rakentamisesta. Mahdollisia muutospiirustuksia aloitetaan hahmottelemaan syksyllä 2011. Rakennuslupaan, joka edellyttää töiden aloittamista 6.12.2011 mennessä, anotaan jatkoaikaa rakennustöiden aloittamiselle.

 

- - - - -

20§ NUORTEN KUULEMINEN JÄMIJÄRVELLÄ

 

 

 

Nuorten kuuleminen toteutetaan lakiperusteisesti (nuorisolaki 7§ ja 8§) Jämijärvellä 17.5.2011. Tilaisuuteen kutsutaan (liite 20.1.) kunnanpäättäjät ja virkamiehet. Erityisesti vapaa-aikalautakunnanjäsenten olisi suotavaa olla paikalla.

 

 

Päätösehdotus:      

Lautakunta merkitsee kutsun nuorten kuulemistilaisuuteen tiedoksi.

 

 

 

Päätös:                       

 

Merkittiin tiedoksi.

 

- - - - -

21 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011-31.3.2011

 

Esityslistan liitteenä (21.1.) on talousarvion toteutuminen kustannuspaikoittain ajalta 1.1.- 31.3.2011.

 

Talousarvio on toteutunut seuraavasti:

 

Kulttuuri- ja matkailutoimi netto            40,7%

Vapaa-aikatoimi                         netto       18,3%

Liikuntapalvelut                         netto       16,0%

Liikunta-alueet                           netto       33,1%

Nuorisotoimi ja raittiustyö netto             3,7%

Nuorisovintti         netto       21,7%

Pikku-Itävalta                            netto       77,0%

 

Kokonaiskäyttö                           netto       23,0%

                                                                 19,8%

 

 

 

Päätösehdotus:       Vapaa-aikalautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talous
arvion toteutumisen ajalta 1.1.- 31.3.2011.

 

 

Päätös:                       

Merkittiin tiedoksi.

- - - - -

 

 


 

22 § TUNNUSTUSPALKINNOT 2010

 

Vapaa-aikalautakunta on perinteisesti valinnut tunnustuspalkintojen saajia vuosittain 3-5kpl kaikilta tulosalueilta. Palkinnon voi saada vain yhden kerran. Esityslistan liitteenä 22.1. oli lista aikaisemmin palkituista.

 

Palkitut palkitaan erikseen pidettävässä tilaisuudessa keväällä 2011.

 

 

Päätösehdotus:           

Lautakunta keskustelee mahdollisista tunnustuspalkintojen saajista ja päättää kenelle vuoden 2010 palkinnot jaetaan.

 

 

 

Päätös:                       

Kesällä tai alkusyksyllä palkitaan tunnustuspalkinnolla Aki Parmonen, Joonas Kannosto, Jouko Kulmala ja Marjo Leikkola.

 

- - - - -

 


23 § KUNTOVIHKOPALKINNOT 2010 PALKINNOT

 

Vapaa-aikalautakunta on perinteisesti arponut jouluisin kuntovihoista tuulipukujen saajat. Tänä vuonna jaetaan vapaa-aikatoimen reput 10kpl.

 

 

Päätösehdotus:           

Lautakunta suorittaa arvonnan.

 

 

 

Päätös:                       

Vapaa-aikatoimen reput voittivat:

Kaisa Hietanen, Seppo Leponiemi, Ella Koivunen, Helena Välimäki (kirkonkylän vihkosta), Kaija Vallila, Sofia Saarinen, Heidi Mikkola, Saara Lehtimäki, Leena Mäkelä ja Pirkko Laitajärvi.

- - - - -

 


24 § KESÄTOIMINTAA LAPSILLE

 

 

Vapaa-aikatoimi järjestää toimintaa perheen pienemmille 4-8-vuotiaille, viikoilla 23-26 maanantaista perjantaihin.

 

Vanhemmat voivat jättää lapsensa keskustan leikkipuistoon klo 9.30-13.00 väliseksi ajaksi, jossa ohjaajina toimiva

kaksi kunnan palkkaamaa nuorta.

 

Sateen sattuessa toiminta siirretään nuorisovintin sisälle, joissa on myös mahdollisuus käyttää vessoja, koko toiminnan ajan.

 

Vanhemmat huolehtivat lapsille mukaan pienet eväät ja juomaa, varsinkin lämpimille ilmoille. Vapaa-aikatoimi ostaa muutamia pelejä ja leluja.

 

Samat nuoret vetävät ohjattua leikkiliikuntaa tai askartelua varhaisnuorille klo 13.30-15.30.

 

 

 

Päätösehdotus:       Päätetään palkata yhteensä neljä kesätyöntekijää, jotka

ohjautuvat kunnan hakemista kesätyöntekijöistä.

 

 

Päätös:                       

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

- - - - -


25 § UIMAKOULU KANKAANPÄÄSSÄ

 

Edellisvuosien tapaan, ostamme ostopalveluna Kankaanpään kaupungilta uimakouluopetuksen viikolla 25. Uimakoulu on tarkoitettu lapsille, alaikäraja on 5 vuotta eli 2006 syntyneet. Uimakouluun voidaan ottaa 40 lasta/ryhmä.

 

Kankaanpään kaupunki järjestää uimaopettajat ja muut uimakoulun vaatimat puitteet ja kukin kunta huolehtii

siitä, että lapsilla on riittävästi huoltajia pukuhuoneessa ja pesutiloissa. Kunnat hankkivat myös tarvittavat merkit, todistukset ja uintikirjat ja ne tuodaan heti uimakoulun alussa uimaopettajille aikaisempina vuosina annettujen kirjojen kanssa.

 

Altaalle tullaan ryhmälle annettuna aikana, klo 9.00. Opetus kestää noin tunnin ja vartin ja loppuaika on vapaata leikkiä uimaopettajien valvonnassa.

 

Kankaanpään kaupunki maksaa uimaopettajien palkat ja laskuttaa sitten palvelun tilanneita kuntia.

 

Päätösehdotus:      

 

1.      Vapaa-aikatoimi järjestää uimakoulun Kankaanpään kaupungin kanssa yhteistyössä.

2.      Vapaa-aikatoimi järjestää kuljetuksen Kankaanpäähän ja takaisin joka päivä.

3.      Uimakoululaisilta otetaan osallistumismaksu 20€, joka sisältää opetuksen, kuljetuksen ja todistuksen.

4.      Uimamerkit jokainen kustantaa itse.

5.      Vapaa-aikasihteeri lähtee lasten vanhempien kanssa huolehtimaan lapsista uimahallissa ja matkoilla sinne.

Päätös:                       

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- - - - -

 

26 § LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Jämijärven kunnanhallituksen päätökset:

 

-         17.1.2011 7§ merkkipäivien huomioiminen

-         17.1.2011 24§ perinnön luovutushakemus / Niilo Hakala

-         17.1.2011 32§ nuorisovintin peruskorjauksen loppurahoitus

 

Teknisen lautakunnan päätökset:

 

-         1.3.2011 13§ kiinteistöistä poistettujen tavaroiden huutokauppa

 

Kokouksessa nähtävillä myös muita pöytäkirjan otteita.

 

 

 

Päätösehdotus:      

Lautakunta merkitsee tiedoksi.

 

 

Päätös:                       

Merkittiin tiedoksi.

 

- - - - -

 


27 § HANKEYHTEISTYÖ MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON KANSSA

 

Mannerheimin lastensuojeluliiton Satakunnan piiri on lähestynyt Satakunnan nuorisotoimia ja pyytänyt lausuntoa osallisuudesta ja tarpeesta suuntautua nuorisotyöhön.

 

Päätösehdotus:      

 

Vapaa-aikalautakunta kirjauttaa tähän pykälään oman lausuntonsa, jossa tulee julki millaista nuorisotoimintaa kunnassa tarvitaan ja onko kunnalla halukkuutta lähteä mukaan hanketoimintaan.

 

 

Päätös:                       

Hanke kuulostaa hyvältä ja Jämijärven nuorisotoimi voisi olla hankkeessa mukana, mikäli oma paikallisyhdistyksemme on myös hankkeen kannalla. Toivomme saavamme lisätietoja siitä, millaisia resursseja tällainen hanke vaatii meidän nuorisotoimeltamme.

 

Nuorten kuuleminen toteutetaan 17.5.2011, jolloin saamme tietää paremmin millaisia toiveita nuorisolla on nykyisistä toiminnoistamme ja toivomme heidän tässä tilaisuudessa kertovan, millaista toimintaa kunnassamme kaivataan.

 

Matti Leppihalme poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.20.

 

- - - - -

 


28 § MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

Päätösehdotus:      

Kuunnellaan lautakunnanjäseniä, tuleeko muita asioita esille.

 

 

Päätös:                       

1.      Yhdistyksien kanssa ollut messupalaveri päätti jäädä tutkimaan hankkeen mahdollisuuksia. Messuideoita on paljon, mutta koordinoija puuttuu. Useat yhdistykset olivat kiinnostuneita yhteistyöstä. Vapaa-aikasihteeri on ollut yhteydessä Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n ja hanke tarvitsisi vielä jotakin lisää ympärilleen, sillä kustannukset eivät voi muodostua pääasiassa henkilön palkkaamiseen tulevista kustannuksista. Vapaa-aikasihteeri jatkaa selvittelyä.

 

2.      Pääsiäisturnauksessa, lentopallossa, kiertopalkinto jäi jämijärveläisille, kolmella perättäisellä voitolla. Jämijärven vapaa-aikatoimi hankkii uuden kiertopalkinnon ensi vuoden pääsiäisturnaukseen.

 

 

- - - - -


 

29 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Päätösehdotus:      

Puheenjohtaja liittää pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päättää kokouksen.

 

Päätös:

 

Puheenjohtaja liitti oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen pöytäkirjaan ja päätti kokouksen klo 20.32.

 

_ _ _ _ _