J Ä M I J Ä R V E N K U N N A N V A L T U U S T O N K O K O U S

pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 15.02.2005 kello 19.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta, kauppakirjan hyväksyminen/Kimmo ja Sari Lindström, kauppakirjan hyväksyminen/Antero ja Paula Karppinen, Jämin hiihtotunnelin rahoitusjärjestelyt, Jämin lentobensiiniaseman kehittäminen, ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat, muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 18.02.2005

kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 10.02.2005


Matti Peurala

valtuuston puheenjohtaja

Jämijärven kunta

Valtuusto

KOKOUSKUTSU 2/2005

Laatimispäivämäärä: 09.02.2005

KokoustiedotAika 15.02.2005 kello 19.00
Paikka Valtuuston kokoushuone


Käsiteltävät asiat
21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Sivu 28

22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 28

23 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KIMMO JA SARI LINDSTRÖM Sivu 29

24 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / ANTERO JA PAULA KARPPINEN Sivu 30

25 JÄMIN HIIHTOTUNNELIN RAHOITUSJÄRJESTELYT
Sivu 31

26 JÄMIN LENTOBENSIINIASEMAN KEHITTÄMINEN
Sivu 36

27 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT Sivu 37

28 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT
Sivu 38Puheenjohtaja MATTI PEURALA

Matti Peurala Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia


J Ä M I J Ä R V E N

K U N N A N V A L T U U S T O N


K O K O U S

Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 15.02.2005 alkaen kello 19.00

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

21. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

22. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

23. Kauppakirjan hyväksyminen/Kimmo ja Sari Lindström

24. Kauppakirjan hyväksyminen/Antero ja Paula Karppinen

25. Jämin hiihtotunnelin rahoitusjärjestelyt

26. Jämin lentobensiiniaseman kehittäminen

27. Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

28. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

29. Valitusosoitus

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 18.02.2005 kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 09.02.2005

Matti Peurala

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 
JÄMIJÄRVEN KUNTA

Valtuusto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2005
KOKOUSAIKA 15.02.2005 kello 19.00 - 19.25
KOKOUSPAIKKA Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Peurala Matti puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Antila-Ricci Krista

Huhtaniemi Jarmo

Koskensalo Matti

Kujala Markku

Kuusikoski Sirpa

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Ranta Tuija

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

Koivumäki Harri varajäsen 25

Huhtanen Pasi varajäsen 25

POISSA OLLEET JÄSENETMUUT SAAPUVILLA OLLEET Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS


Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 09.02.2005 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 10.02.2005 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 10.02.2005 . Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 09.02.2005.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_______

22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Matti Koskensalo ja Sirpa Kuusikoski.

________

Kunnanhallitus 63 08.02.2005

23 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KIMMO JA SARI LINDSTRÖM

KH 63 Jämijärven kunnan ja Kimmo ja Sari Lindströmin välillä on allekirjoitettu kauppakirja 31.1.2005. Kauppakirjalla kunta myy Peijarinkylässä sijaitsevan Juhala V nimisen tilan RN:o 2:309, joka vastaa Juhalan asemakaava-alueen tonttia nro 100/5.

Kauppahinta on 7.224 euroa ja lohkomiskuluina veloitetaan 466,10 euroa.

Kauppakirja on liitteenä nro 63.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Kimmo ja Sari Lindströmin välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KV 23

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 69 08.02.2005

24 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / ANTERO JA PAULA KARPPINEN

KH 69 Jämijärven kunnan ja Antero ja Paula Karppisen välillä on valmisteltu oheisen liitteen mukainen kauppakirjaluonnos.

Kaupan kohde on Peijarin kylässä sijaitseva Juhala IV -niminen tila Rn:o 2:308, joka vastaa Juhalan asemakaava-alueen tonttia nro 100/4.

Kauppahinta on 5.644,80 euroa ja ostajalta perittävät lohkomiskulut 446,10 euroa. Kauppakirja on esityslistan liitteenä nro 69.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Antero ja Paula Karppisen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisena.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 24

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 180 03.06.2003

Valtuusto 41 10.06.2004

Kunnanhallitus 335 08.12.2004

Valtuusto 64 14.12.2004

Kunnanhallitus 22 18.01.2005

Kunnanhallitus 77 08.02.2005


25 JÄMIN HIIHTOTUNNELIN RAHOITUSJÄRJESTELYT

KH 180 Jämin hiihtotunnelin alkuperäinen vuodelta 1998 oleva kustannusarvio oli n. 1,7 milj. euroa. Tätä arviota tuki myös ennen EU-hakemuksen jättämistä saadut budjettitarjoukset. Hanke oli kuitenkin samalla myös kehityshanke, koska teknillisesti ja rakenteellisesti ei vastaavanlaista ollut tehty missään maailmassa. Rakentamisen aikana tulikin esiin asioita, joita tuli muuttaa tai lisätä hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Näistä esimerkkeinä: ilman jäähdyttäminen, pohjan suojaaminen, kylmätehojen lisääminen jatkohankkeita varten, lumetusjärjestelmän kehittäminen, sähkötehojen lisääminen, lumimaahallin ilmastointikone ja näihin liittyvät työt.

Tähän kun lisätään alkuperäisen kustannusarvioon tapahtunut kustannustason nousu n. 10 % ovat lopulliset hiihtotunnelin rakentamiskustannukset n. 2,0 milj. euroa. Lisäksi Hiihtotunneli Oy on sijoittanut Kiinteistö Oy Jämikeskukseen 42.215 euroa.

Kunta on tähän mennessä sijoittanut hankkeeseen vähän alle 170 .000 euroa.

Jämin Hiihtotunneli Oy:n rakennushankkeen loppuunsaattamisen edellyttämä lisärahoitus on n. 350.000.

Lisärahoituksen järjestyminen on hiihtotunnelin toiminnan jatkumiselle tarpeellinen, koska yhtenä velkojana on toiminnan kannalta oleellisten kylmälaitteiden toimittaja. Samoin lyhytaikaisen rahoituksen hoituminen edellyttää, että TE-keskukselle esitetty investointien kokonaisuus on maksettu.

Neuvotteluissa hiihtotunneliyhtiön rahoittajien Finnveran, Parkanon Säästöpankin ja Jämijärven Osuuspankin kanssa on sovittu lisärahoituspaketista yhteensä 350.000 euroa.

Neuvotteluissa on edellytetty myös pääosakkaan eli Jämijärven kunnan lisäpanosta hankkeelle.

Neuvottelutulos on seuraava:

1. Kunta merkitsee välittömästi Jämin Hiihtotunneli Oy:n osakkeita 50.000 euron arvosta.

2. Kunta myöntää Jämijärven Osuuspankin Jämin Hiihtotunneli Oy:lle myöntämälle 250.000 euron lainalle 100.000 euron takauksen

3. Vuoden 2004 loppuun mennessä Jämin Hiihtotunneli Oy kerää 50.000 euron osakepääoman, mikäli osakeanti ei kokonaisuudessaan toteudu, kunta sitoutuu merkitsemään puuttuvan määrän osakeannista.

Kunnanvaltuusto on 21.05.2003 pitänyt iltakoulun, jossa alustavasti päätettiin yksimielisesti kannanottona asiaan, että valmistelua jatketaan myönteisessä hengessä edellä esitetyn rahoitusjärjestelyn perusteella ja asia viedään kunnanvaltuuston päätettäväksi mahdollisimman pian. Rahoitusjärjestely katetaan budjetin sisäisesti.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että

1. kunta merkitsee välittömästi Jämin Hiihtotunneli Oy:n osakkeita 295 kpl á 170 euroa eli yhteensä 50.150 eurolla

2. kunta myöntää Jämijärven Osuuspankin Jämin Hiihtotunneli Oy:lle myöntämälle 2.6.2003 päivättyjen tarjousehtojen mukaiselle lainalle 100.000 euron omavelkaisen takauksen

3. vuoden 2004 loppuun mennessä Jämin Hiihtotunneli Oy kerää 50.000 euron osakepääoman, mikäli osakeanti ei kokonaisuudessaan toteudu, kunta sitoutuu merkitsemään puuttuvan määrän osakeannista

4. vuoden 2003 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset:

- varataan talousarviokohtaan 8140 Arvopaperit 50.150 euron määräraha

- poistetaan talousarviokohdasta 8313 Mielahden kokoontumistila 30.000 euron määräraha

- muutetaan talousarviokohdan 8423 Jämin aluerakentaminen menomääräraha

84.000 euroa 50.000 euroksi, samoin tuloarviota tarkistetaan tulokohdan osalta 34.000 eurosta 20.150 euroon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia, valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu ja valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta kehittämispäällikkö Aki Rantanen.

-------------

KV 41

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia ja valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Valtuutettu Pekka Lanteen esityksestä valtuusto hyväksyi yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi ja pöytäkirjan pitäjäksi tämän asian osalta valtuutettu Rainer Rajamäen.

--------

KH 335 Valtuuston 10.6.2003 41 kohdan 3. mukaan kunta on sitoutunut merkitsemään puuttuvan määrän osakeannista, mikäli se ei toteudu ulkopuolisten toimesta kokonaisuudessaan. Auki on vielä n. 37.000 euroa.

Rahoittajien kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu, että muukin ulkopuolinen lisärahoitus tai sijoitus käy osakepääoman vastineeksi. Neuvottelut ovat puuttuvan rahoituksen osalta vielä kesken ja rahoittajien kanssa on sovittu, että kunnan sitoumuksen osalta asia siirtyy tammikuulle 2005. Valtuuston ei tässä vaiheessa siten tarvitse tehdä minkäänlaista päätöstä.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta vs. perusturvajohtaja Auli Ranta.

---------

KV 64

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuutettu Tuija Ranta, valtuutettu Pentti Virtanen ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Puhetta johti ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta valtuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu.

----------

KH 22 Neuvotteluja hiihtotunnelihankkeen loppurahoitusjärjestelyiksi käydään tammikuun aikana. Asian neuvottelutilanne esitellään kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen sen keskeneräisyyden vuoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjanpitäjänä toimi aisan osalta vs. perusturvajohtaja Auli Ranta. Jämin hiihtotunnelin toimitusjohtaja Timo Hinttu oli asiantuntijana kokouksessa klo 19.00 - 19.45.

---------

KH 77 Uusina vaihtoehtoina on keskusteltu 50.000 euron luotollisen shekkitilin ottamisesta hiihtotunnelin käyttöön tai loppurahoituksen hoitamisesta vastaavan suuruisella normaali lainoituksella. Rahoittajat eivät kummassakaan tapauksessa vaadi kunnan pääomalisäystä, vaan ko. rahoitusjärjestely korvaa sen.

Kumpikin luototus vaihtoehto vaatii kunnan takauksen.

Jämin hiihtotunneli Oy:n pyytämät tarjoukset em. rahoitusvaihtoehdoista on liitteenä nro 77.1. Normaalilyhenteinen laina on kunnan kannalta edullisempi.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Jämijärven

Osuuspankin Jämin hiihtotunneli Oy:lle myöntämälle 4.2.2005 päivätyn tarjousehtojen mukaiselle normaalilyhenteiselle (VE I) lainalle 50.000 euron omavelkaisen takauksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Matti Peurala, Kyösti Lahti, Pentti Virtanen, Tuija Ranta, Hilkka Lahdensivu ja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti vs. perusturvajohtaja Auli Ranta.

--------

KV 25

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti, valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen, valtuutettu Hilkka Lahdensivu, valtuutettu Tuija Ranta ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Valtuusto valitsi yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi tämän pykälän osalta Rainer Rajamäen.


_______

Kunnanhallitus 79 08.02.2005

26 JÄMIN LENTOBENSIINIASEMAN KEHITTÄMINEN

KH 79 Jämin lentokenttäalueen eri toiminnoille on jouduttu hakemaan uudet ympäristöluvat. Suurin osa lupa-asioista on vielä kesken, mutta lentobensiiniaseman osalta lupa on jo lainvoimainen.

Kiristyneet lupaehdot vaativat lentobensiiniaseman osalta lisäinvestointeja, joiden arvioitu suuruus on n. 40.000 - 50.000 euroa.

Lentobensiiniaseman nykyisestä toiminasta vastaava Fortum Oy on ilmoittanut, että nykyisillä myyntimäärillä investointi on heille kannattamaton.

Käytyjen neuvottelujen pohjalta on sovittu, että lentobensiiniasema siirtyy kunnan omistukseen ja kunta suorittaa tarvittavat lisäinvestoinnit. Fortum Oy (Fortum Oil Oy/Aviation Sales) jatkaa toimintaa kunnan vuokralaisena; vuosivuokra 3000 euroa/vuosi.

Kunnan on mahdollisuus saada investointiin avustusta n. 37 %.

Kunnan ja Fortum Oy:n välinen kauppakirjaluonnos on esityslistan liitteenä nro 79.1.

Asiaan ei ole varauduttu kuluvan vuoden talousarviossa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1) hyväksyy oheisen liitteen mukaisen kauppakirjan

2) muuttaa vuoden 2005 talousarviota siten, että kohtaan 8316 "Jämin lentobensiiniaseman kehittäminen" varataan 53.000 euron määräraha ja vastaavan kustannuspaikan tulopuolelle kohtaan EU-tuet 18.500 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KV 26

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

27 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT

ASIAT

Ei ollut.

_______

28 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

1. Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia kertoi uusien valtuutettujen koulutusvalmisteluista. Tilanne merkittiin tiedosi.

2. Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti kertoi kesän Jämi Flyin ilmailutapahtumasta ja siihen liittyvästä vesitasojen laskeutumispaikkatilanteesta. Asia merkittiin tiedoksi.

________