Vapaa-aikalautakunnan

kokous

 

samassa yhteydessä oli tunnustuspalkintojen 2010 jako ja Jarmo Huhtaniemen syntymäpäiväonnittelut.

 


 

Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta       Laatimispäivämäärä: 15.8.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

23.8.2011 18.30

 

Paikka

Kunnanhallituksen kokoustila

 

 

Käsiteltävät asiat

 

31 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

32 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

33 § NUORTEN KUULEMISEN PALAUTE JA JATKOTOIMENPITEET

 

34 § KESKUSTAN PUISTOALUEEN KUNNOSTAMINEN

 

35 § VAPAA-AIKASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

 

36 § ALOITE JÄMIN ALUEEN ULKOILUKARTAN VALMISTAMISESTA

 

37§ TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011-30.6.2011, SEKÄ VÄLITILINPÄÄTÖS

 

38 § MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

 

39 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

Puheenjohtaja

Anu Koivumäki                                  Jonna Haavisto

 

Anu Koivumäki                                            Jonna Haavisto

Puheenjohtaja                                 Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

 

 

Jämijärven kunta                                KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2011                                                                                                                                                                                                                             

 

Vapaa-aikalautakunta

 

 

 

KOKOUSAIKA

23.8.2011 klo 18.35-19.55

 

 

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anu Koivumäki, puheenjohtaja

Jarmo Huhtaniemi

Jouko Kulmala

Johanna Manninen

Jarmo Mikkola

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Anne Lax

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Jonna Haavisto, esittelijä, pöytäkirjan pitäjä

 

ASIAT

 

§§31                           sivut 35-44

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                                                            Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

Anu Koivumäki                              Jonna Haavisto        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Jarmo Huhtaniemi                  Jarmo Mikkola

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                           Allekirjoitus

 

 

 


 

31 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Vuonna 2009 ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, että kokouskutsut lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille 1 viikko ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenille, jotka niin toivovat, muille tekstiviestillä tai postin kautta.

 

 

Päätösehdotus:      

1. Puheenjohtaja avaa kokouksen

 

2. Todetaan, että lautakunta on kutsuttu koolle laillisesti.

 

3. Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä yli puolet on paikalla.

 

Päätös:                       

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35.

Todettiin läsnä olijat.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

 

 

32 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan kokouksessa sovitun käytännön mukaisesti.

 

Päätösehdotus:      

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Sovitaan, että lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan aina kokouksesta kolmen arkipäivän kuluessa.

 

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Mikkola ja Jarmo Huhtaniemi.

 

 

 

33 § NUORTEN KUULEMISEN PALAUTE JA JATKOTOIMENPITEET

 

Vapaa-aikalautakunta oli mukana järjestämässä nuorten kuulemistilaisuutta toukokuulla keskuskoululla. Nuorilta saatiin palautetta ja ehdotuksia, joihin tulisi vastata.

 

Kunnanhallitus vastasi nopeasti nuorten pyyntöön ja järjesti, että nuorisovintti pidettiin auki myös heinäkuulla. (KH 165§, 30.5.2011).

 

Nuorten kuulemisen yhteenveto liitteenä 33.1.

 

Päätösehdotus:      

1. Vapaa-aikalautakunta perehtyy nuorten kuulemisesta tehtyyn palautteeseen.

 

2. Vapaa-aikalautakunta järjestää kilpailutuksen liikuntapaikkojen hoitamisesta. Liite 33.2.

 

3. Urheilulajeja esittelevää kerhoa on pyydetty ja sellaista yritetään järjestää, mikäli saadaan ohjaajat.

 

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta perehtyi nuorten kuulemisessa esille tulleisiin asioihin.

Vapaa-aikalautakunta päätti järjestää kilpailutuksen liikuntapaikkojen hoitamisesta. Tarjouspyyntöön tulee merkitä kohta, jonka perusteella tilaajalla on oikeus hylätä tarvittaessa kaikki tarjoukset. Vapaa-aikalautakunta mietti vaihtoehtoisesti, että harkittaisiin liikuntapaikkojenhoitajan palkkaamista, mikäli tarjouksien hinnat ovat kovin suuret.

Urheilulajeja esittelevää kerhoa yritetään järjestää.

 

 

34 § KESKUSTAN PUISTOALUEEN KUNNOSTAMINEN

 

Alustavasti on pyydetty suunnitelmaa, jonka pohjalta on helpompi hahmottaa budjetointia ja toteuttamisaikataulua keskustan puisto alueelle. Liite 34.1.

 

Kunnan omistamalla puistoalueella keskustassa on tällä hetkellä jo liikuntapaikkoja sekä joitakin lasten leikkivälineitä. Aluetta tulisi kehittää ja kunnostaa niin, että se palvelisi paremmin sekä koululaisia, että vanhuksia, joita lähialueella asuu paljon.

 

Alue tulee suunnitella ja toteuttaa pitkällä aikavälillä, niin että kokonaisuudesta tulee useita ikäpolvia palveleva alue.

 

Päätösehdotus:      

1.      Vapaa-aikatoimi pyytää kunnanhallitukselta perintörahoja alueen kunnostamiseen ja toteuttamiseen.

2.      Vapaa-aikatoimi hakee opetusministeriöstä avustusta alueen kehittämiseen ja rakentamiseen.

 

Päätös:

Päätetään anoa perintövaroja ja opetusministeriön avustusta keskustan puistoalueen kehittämiseen ja rakentamiseen.

 

 

35 § ALOITE JÄMIN ALUEEN ULKOILUKARTAN VALMISTAMISESTA

 

Heikki Haapamäki on tehnyt lautakunnalle aloitteen ulkoilukartan teosta Jämin alueelle. Aloitteessa mainitaan, että Jämiski hanke voi auttaa ja konsultoida millainen kartasta pitäisi tulla.

 

Aloitteen tekijän mukaan pitäisi löytää alueen suunnistusseuroista esimerkiksi kesätöihin henkilö, joka osaa käyttää ocad ohjelmaa, millä karttoja tehdään.

 

Toinen vaihtoehto, että toteutetaan hanke kilpailuttamalla kartanteko tai kolmas vaihtoehto on, että ei toteuteta karttaa ulkoilualueesta ollenkaan.

 

Pohjamateriaalina voisi luontevasti käyttää alueelta olevaa suunnistuskarttaa (oikeudet Nouskilla ja Kansulla), sen muokkaaminen ocad ohjelmalla olisi paras tapa saada hiihto- ja patikkakartta tehtyä.

 

 

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta miettii ketkä ovat kartan maksajia ja hyötyjiä. Alueen matkailu- ja ohjelmapalveluyrittäjät ovat ensisijaiset hyötyjät ja Jämijärven kunta palvelujen tuottajana. Lautakunnan tulee miettiä mikä olisi järkevin toteuttamistapa.

 

 

Päätös:

Ensisijaisesti vapaa-aikalautakunta ehdottaa, että olemassa olevat kartat päivitettäisiin, jonkun olemassa olevan hankkeen puitteissa.


 

 

36§ TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011-30.6.2011,
       SEKÄ VÄLITILINPÄÄTÖS

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2011.

 

Talousarvio on toteutunut seuraavasti:

 

Kulttuuri ja matkailu                                 54,5%

Vapaa-aikatoimi                                         43,5%

Liikuntapalvelut                                         77,6%

Liikunta-alueet                                           69,4%

Nuorisotoimi- ja raittiustyö                      43,9%

Pikku-Itävalta                                            40,6%

Nuorisovintti                         39,6%

 

Kokonaisuudessaan vapaa-aikalautakunta

Menot 55,1%

Netto 56,6%

 

 

Päätösehdotus:      

 

Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumisen 1.1.-30.6.2011 väliseltä ajalta.

 

 

 

Päätös:

Tietoon saatetuksi merkittiin talouden toteutuma sekä välitilinpäätös 2011.  


 

 

37 § VAPAA-AIKASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

 

Kokouksessa nähtävillä vapaa-aikasihteerin viranhaltijapäätökset 1.1.2011-31.5.2011.

 

 

Päätösehdotus:      

Merkitään viranhaltijapäätökset tiedoksi. Sekä todetaan, että vapaa-aikalautakunta ei käytä kuntalain 51§:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin.

 

 

Päätös:

Viranhaltijapäätökset merkittiin tiedoksi.

 

 

 


38 § MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

Päätösehdotus:      

Kuunnellaan lautakunnanjäseniä, tuleeko muita asioita esille.

 

 

Päätös:                       

Jämijärvellä järjestetään Unicef konsertti 5.12.2011. Lautakunta päätti osallistua konsertin kautta Unicefin tukemiseen, ostamalla liput lautakunnan jäsenille ja vapaa-aikasihteerille sekä heidän puolisoille.

 

 


39 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Päätösehdotus:      

Puheenjohtaja liittää pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päättää kokouksen.

 

Päätös:

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55 sekä liitti kokouspöytäkirjaan oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen.

 

 

 


ORANSSI NUMEROITU PALLO:

 

  1. Linja-autopysäkki
  2. Jämijärven portti
  3. kaukalon olemassa oleva katos
  4. nuorisolle tarkoitettu grillikatos

 

Muuten suunnitellussa pyydetty huomioimaan ikäjakauma lapsista vanhuksiin ja pyydetty huomioimaan esteettömyys.

 

Tämä suunnitelma on vasta alustava luonnos, joka on luotu budjetoinnin avuksi. Varsinaisen puiston suunnitteluun perustettaneen työryhmä, jossa on mukana edustajia jokaisesta käyttäjäryhmästä.