Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 17.8.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 23.8.2011 klo 18.00

 

Paikka

 

HUOM! Törmälän kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

40 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

41 § ALOITE KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄN SAAMISEKSI    

        MIELAHTEEN

42 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

43 § VAIHTOLAVAKONTIN HANKKIMINEN KUNNAN VARAS-

        TOLLE SER-ROMUN KERÄYSTÄ VARTEN

44 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA VÄLITILINPÄÄTÖS 1.1.2011-

        30.6.2011

45 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

46 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

   

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                        KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                              

Tekninen lautakunta                                   5/2011

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 23.8.2011 klo 18.00 – 19.30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Törmälän kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorvali Timo                                         puheenjohtaja

Salminen Mikko

Koivuniemi Olavi

Koivumäki Elisa

Sjöman Miia

Mäkelä Pentti

Virtanen Pentti                                      pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Kuusikoski Sirpa

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

 

ASIAT

 

 

 §§ 39 -  47                                sivut 44 - 53

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Timo Sorvali                     Pentti Virtanen  

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Elisa Koivumäki                    Olavi Koivuniemi

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2011 

39 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                                      

 

 

 

 

 

40 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Koivumäki Elisa ja Koivuniemi Olavi.

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Koivumäki Elisa ja Koivuniemi Olavi.

 

 

 

                                                               KH 173 §/30.5.2011

                                                                

41 § ALOITE KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄN SAAMISEKSI  MIELAHTEEN

 

Reijo Rantanen on tehnyt Kunnanhallitukselle aloitteen kevyenliikenteenväylän saamiseksi Mielahdentielle.

Hän ehdottaa, että Mielahdelle johtava hiihtoura kunnostettaisiin lenkkeilijöille ja pyöräilijöille kesäkäyttöön. Pinnoitteeksi hän ehdottaa haketta. Aloite liitteenä 41.1 ja karttaliite 41.2.                     

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää asiasta rakennuspäällikön kustannusarvion.

                   

                                            Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Tekn.ltk

23.8.2011                            Kustannusarviota laadittaessa on käytetty seuraavia mitta- arvoja; väylän pituus 2500m, leveys 2m ja pinnoitteen vahvuus 0, 1m. Pinnoitteen tarve on noin 500 m³. L&T Biowatti Oy on antanut rakennuspäällikölle puhelimitse (15.8.2011) tarjoukset kolmesta eri pinnoitevaihtoehdoista seuraavasti;

                                            - Kuorikate Jämille toimitettuna 17 €/m³ + alv 23%

                                            - Hake Jämille toimitettuna 18 €/ m³ + alv 23%

                                            - Karkea sahanpuru Jämille toimitettuna 15,5 €/m³ + alv 23%

                                           

                                            Pinnoitteen levityskustannus etukuormaajalla varustetulla traktorilla on 40 €/h + alv 23 %. Arvioitu traktorityö on yhteensä 40h.

                                            Kokonaiskustannukset pinnoitemateriaalista riippuen levityksineen ovat 9350 – 10 600 € (alv 0%).

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle tiedoksi rakennuspäällikön laatiman kustannusarvion.

 

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

42 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                            Jämijärven kunnanhallitus:

-         ote 128 § Paikallinen virka- ja työehtosopimus lomarahan maksamisesta kesällä 2011 sekä lomarahan vaihtamisesta vapaaksi

-         ote 129 § Monikuntaliitoksen tilanne

-         ote 130 § Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2010-2011 mukaiset palkantarkistukset 1.5.2011 alkaen

-         ote 156 § Teema-asiat / Tekninen toimi

-         ote 157 § Kunta-aloite nopeusrajoitusten muuttamiseksi maantiellä 261

-         ote 158 § Kunnan edustajan nimeäminen kutsuntalautakuntaan v. 2011

-         ote 159 § Vihun vesiosuuskunnan avustushakemus

-         ote 164 § Kunnanhallituksen ja valtuuston seuraavat kokoukset

-         ote 166 § Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2010-2011 mukaiset palkantarkistukset 1.5.2011 alkaen

-         ote 167 § Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2011-2011 allekirjoituspöytäkirjan 5 §:n mukaiset palkantarkistukset 1.5.2011

-         ote 173 § Aloite kevyenliikenteenväylän saamiseksi Mielahteen

-         ote 174 § Anomus leikkikentän välineistön ja leikkikentän kunnostukseen / Anu Sillanpää

-         ote 187 § Kauppakirjan hyväksyminen / Risto Huhta ja Jaana-Maria Joona

-         ote 189 § Korjaus- ja energia-avustusten myöntäminen

-         ote 193 § Anomus leikkikentän välineistöön ja leikkikentän kunnostukseen / Anu Sillanpää

-         ote 191 § Toimintamallit työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi Jämijärven kunnaksi 

-         ote 196 § Kauppakirjan hyväksyminen / Risto Huhta ja Jaana-Maria Joona

-         ote 206 § Kunnanhallituksen seuraavan kokouksen ajankohta

-         ote 211 § Vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelman laadinta-aikataulu

-         ote 213 § Hyväksymisesitys Jämi-Jylli yksityistien muuttamiseksi maantieksi

-         ote 215 § Kauppakirjan hyväksyminen / Onnikoti Oy

 

Molok / Jämijärven kunta:

-         Keskustan ekopisteen kuntokartoituslomake

Aertzen:

-         Tarjous Jämijärven kunnan viemärilaitoksen kiertomäntäkompressorista

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:

-         Kertaraportti 20.5.2011

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Liikennevirasto

-         Jämi- Jylli yksityistien muuttaminen maantieksi, Jämijärvi ja Ikaalinen

                                            Sari Heikkilältä saapunut kirje koskien kartonkien keräyskonttia

                                           

                                            ELY-Keskus / Sanna-Liisa Suojasto

-         Aloituspalaverin ajankohta koskien pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimista

 

Seppo Kaarnijärven kirje koskien Merja ja Pekka Simbergien lomarakennuksen lattiapintojen korkeusasemia

 

                                            Liikennevirasto:

  - Tiesuunnitelman hyväksymispäätös / maantien 13253 Jyllintien parataminen, Ikaalinen

 

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi

 

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi.              

 

 

 

 

 

 

43 § VAIHTOLAVAKONTIN HANKINTA KUNNAN VARASTOLLE SER-ROMUA VARTEN

 

Lassila & Tikanoja Oyj sanoi irti sähkö- ja elektroniikka romun keräyspisteen 7.8.2011 alkaen. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 10.5.2011 (§ 30), että  SER-romun vastaanotto päättyy Jämijärven kunnan varastolla 29.7.2011.

Rakennuspäällikkö on puhelimitse keskustellut Kankaanpään kierrätyskeskus Tekevät ry:n kanssa mahdollisesta yhteistyökuviosta. Alustavasti on neuvoteltu että Jämijärven kunta hankkisi vaihtolavakontin varastolle jota käytettäisiin SER-romun keräyspisteenä. Kankaanpään Kierrätyskeskus Tekevät ry hoitaisi SER- romun noudon kierrätyspisteestä vastikkeetta. Yhteistyöstä on tehtävä kirjallinen sopimus. Vaihtolavakontille tulisi varata määrärahaa 2000- 4000 euroa.

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta päättää hankkia kunnalle vaihtolavakontin SER-romun keräyspisteeksi. 

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

44 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA VÄLITILINPÄÄTÖS 1.1.2011 – 30.6.2011

 

 

                                            Liitteessä 44.1.talouden toteutuminen ja välitilinpäätös.

 

 

 

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi

 

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi.              

                                           

 

 

 

45 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

Teknisen lautakunnan tietoon saatettiin ilmoitus luvattomasta kaatopaikasta kunnan omistamalla maalla. Seppä VII-nimisellä kiinteistöllä, kiinteistötunnus 181-401-0005-0206, Palokosken kylässä.

 

Ilmoituksen mukaan jäte on peräisin naapurikiinteistöltä.

 

 

Päätösehdotus:                     Rakennuspäällikkö käy ko. kiinteistöllä tarkistamassa luvattoman kaatopaikan ja ryhtyy asian vaatimiin mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin.

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

46 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

                                            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.