J Ä M I J Ä R V E NK U N N A N V A L T U U S T O NK O K O U S

 

 

 


Pidetään Osuuspankin kokoushuoneessa tiistaina 07.06.2005 kello 17.30.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

43. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

44. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

45. Kauppakirjan hyväksyminen /Tapio ja Marjo-Riitta Kemi

46. Perusturvan toimialan johtosääntö

47. Jämijärven kunnan hallintosäännön hyväksyminen

48. Takauksen myöntäminen Jämi-Säätiölle Jämi-Areenan rahoitusjärjestelyihin

49. Kunnan rahoitusosuuden myöntäminen Reima Country toimintakeskukselle

50. Kauppakirjan hyväksyminen /Matti ja Aili Leppihalme

51. Ilmoitus ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

52. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 10.06.2005 kello 10.00 - 12.00.
Jämijärvellä 02.06.2005


Matti Peurala

Kunnanvaltuuston puheenjohtajaJämijärven kunta

Kunnanvaltuusto

KOKOUSKUTSU 4/2005

Laatimispäivämäärä: 01.06.2005

KokoustiedotAika 07.06.2005 kello 17.30
Paikka Osuuspankin kokoushuone


Käsiteltävät asiat
43 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 54

44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 54

45 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / TAPIO JA MARJO-RIITTA KEMI Sivu 55

46 PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ
Sivu 56

47 JÄMIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN Sivu 57

48 TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMI-SÄÄTIÖLLE JÄMI-AREENAN RAHOITUSJÄRJESTELYIHIN Sivu 58

49 KUNNAN RAHOITUSOSUUDEN MYÖNTÄMINEN REIMA COUNTRY TOIMINTAKESKUKSELLE
Sivu 59

50 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MATTI JA AILI LEPPIHALME Sivu 61

51 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT
Sivu 62

52 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT Sivu 63

Puheenjohtaja  
JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanvaltuusto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2005
KOKOUSAIKA 07.06.2005 kello 17.30 - 17.53
KOKOUSPAIKKA

Osuuspankin kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Peurala Matti puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Antila-Ricci Krista

Huhtaniemi Jarmo

Koskensalo Matti

Kujala Markku

Kuusikoski Sirpa

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Ranta Tuija

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

POISSA OLLEET JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja
ASIAT 43-52
 
   
 
 
 
   43 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 01.06.2005 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 02.06.2005 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 02.06.2005 . Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 01.06.2005.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


_______

 

44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anne Lax ja Mikko

Salminen.

__________


Kunnanhallitus 162 10.05.2005

45 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / TAPIO JA MARJO-RIITTA KEMI

KH 162 Jämijärven kunnan ja Tapio ja Marjo-Riitta Kemin välillä on valmisteltu kauppakirjaluonnos. Liite nro 162.1.

Kauppa koskee n. 7000 m2:n määräalaa Jämijärven kunnan Suurimaan kylässä sijaitsevasta tilasta RN:o 2:35. Kauppahinta on 1500 euroa.


Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Tapio ja Marjo-Riitta Kemin välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

KV 45

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________


Perusturvaltk 73 20.05.2005

Kunnanhallitus 169 31.05.2005

46 PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ


Perusturvaltk 73 Perusturvan toimialan alustava johtosääntöehdotus on ollut esillä perusturvalautakunnan kokouksessa 10.05.2005 62, liite 62.2. ja esiin tulleet korjaukset on tehty liitteeseen 73.1. Johtosääntö on myös 17.05.05 ollut esillä johtoryhmässä.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Jämijärven kunnan perusturvan toimialan johtosäännön ja esittää, että kunnanhallitus ja edelleen kunnanvaltuusto päättävät hyväksyä Jämijärven kunnan perusturvan toimialan johtosäännön liitteen 73.1. mukaisesti.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

KH 169 Perusturvan toimialan johtosääntö on esityslistan liitteenä nro 169.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy perusturvan toimialan johtosäännön oheisen liitteen mukaisesti. Johtosääntö astuu voimaan 1.8.2005.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Vs. perusturvajohtaja Auli Ranta oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

_________

KV 46

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

 

Kunnanhallitus 173 31.05.2005

47 JÄMIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN

Jämijärven kunnan nykyinen hallintosääntö on vanhentunut. Lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ovat poistaneet taloussäännön ja virkasäännön merkityksen ja niihin liittyvät asiat tulee nykyään sisällyttää hallintosääntöön. Lisäksi kunnan toiminnan kannalta nykyinen sääntö ei vastaa olemassa olevaa käytäntöä.

Uutta hallintosääntöluonnosta on käsitelty kunnan johtoryhmässä kahteen kertaan ja kertaalleen kunnanhallituksen keskusteltavissa asioissa. Em. käsittelyjen pohjalta on tehty tarkentavia muutoksia säännösluonnokseen.

Lopullinen esitys uudeksi hallintosäännöksi on liitteenä nro 173.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan uuden hallintosäännön oheisen liitteen mukaisesti. Hallintosääntö astuu voimaan 1.8.2005 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

KV 47

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

 

Kunnanhallitus 181 31.05.2005

48 TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMI-SÄÄTIÖLLE JÄMI-AREENAN RAHOITUSJÄRJESTELYIHIN

KH 181 Jämi-säätiö rakentaa Jämille lomahotellin läheisyyteen n. 1,5 miljoonaa euroa (alv 0 %) maksavan monitoimitilan eli Jämi-Areenan. Hankkeeseen on saatu Satakunnan TE-keskukselta EU ja valtiontukea yhteensä 559.143 euroa. Hankkeen kuntaosuus on 279.571 euroa. Loppurahoituksen 690.000 euron osalta Jämi-säätiö on pyytänyt lainatarjoukset 30.05.2005 mennessä.

Hanketta on esitelty sekä valtuuston että hallituksen iltakouluissa. Hallituksen iltakoulussa 17.05.2005 käytiin läpi eri vaihtoehtoja lainajärjestelyjen hoitamiseksi ja päädyttiin siihen, että asiaa valmistellaan siten, että kunta takaa säätiön lainan. Vastavakuudeksi kunta saa kiinnityksen Jämi-Areenaan ja sen vuokraoikeuteen.

Yhdistelmä lainatarjouksista saadaan kokoukseen mennessä. Liite nro 181.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää 690.000 euron suuruisen omavelkaisen takauksen Jämi-Säätiölle Jämi-Areenan rakentamiseen otettavan oheisen liitteen mukaisen lainan vakuudeksi (OKO vaihtoehto 1) liite nro 181.2.

Vastavakuudeksi kunta saa kiinnityksen etuoikeudella Jämi-Areenaan ja sen vuokraoikeuteen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme, kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta. Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti vs. perusturvajohtaja Auli Ranta.

_______

KV 48

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja valtuutetut Matti Leppihalme, Olli Seppälä, Pentti Virtanen sekä kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puhetta johti ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta valtuuston varapuheenjohtaja Kyösti Lahti.

________

 

Kunnanhallitus 182 31.05.2005

49 KUNNAN RAHOITUSOSUUDEN MYÖNTÄMINEN REIMA COUNTRY TOIMINTAKESKUKSELLE

KH 182 Jämin kehittämishankkeita on esitelty sekä valtuuston että kunnanhallituksen iltakouluissa. Yhtenä hankkeena on esillä ollut Reima Country toimintakeskus. Hanke pitää sisällään 16 majoitushuonetta käsittävän monitoimirakennuksen, johon tulevat lisäksi tilat ja varusteet monitoimisimulaattorille ja pesulalle sekä sauna- ja kokoontumistiloja. Toimintakeskus tukeutuu Jämin alueen yrityspalveluihin.

Satakunnan TE-keskus on myöntänyt hankkeelle alueellisen maaseutuohjelman mukaista rahoitusta 313.026 euroa (EU+valtio). Maaseutuohjelma edellyttää aina kuntarahoitusosuutta, joka tämän hankkeen osalta on 148.263 euroa.

Reima Country Matkailuyhdistys ry on jättänyt oheisen liitteen nro 182.1 mukaisen anomuksen Jämijärven kunnalle hankkeen kuntarahoitukseksi. Yhdistys on rekisteröity Jämijärvelle ja Jämijärven kunta on yhdistyksen jäsen.

Hankeneuvotteluissa on keskusteltu myös Reima Countryn ja Jämijärven kunnan yhteistyön edelleen kehittämisestä ja siitä miten kunta saisi mahdollisimman hyvän vastineen antamalleen panokselle. Neuvottelujen pohjalta on laadittu oheisen liitteen mukainen yhteistyösopimusluonnos. Liite nro 182.2.

Kunnanhallituksen iltakoulussa 24.05.2005 sovittiin, että Toimintakeskus hanketta valmistellaan myönteisenä eteenpäin.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

1. myöntää kuntarahoitusosuutta 148.263 euroa Reima Country toimintakeskus hankkeelle ja varaa ko. lisämäärärahan kustannuspaikalle 8409

2. lisätä kunnanhallituksen lainanotto valtuutta 150.000 eurolla

3. hyväksyä Jämijärven kunnan ja Reima Country Matkailuyhdistys ry:n välisen yhteistyösopimuksen oheisen liitteen mukaisesti

4. valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään em. sopimukseen tarvittaessa tarkistusluontoisia korjauksia

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.


________

KV 49

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Puhetta johti tämän asian osalta valtuuston varapuheenjohtaja Kyösti Lahti.

_______

Kunnanhallitus 183 31.05.2005

50 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MATTI JA AILI LEPPIHALME

KH 183 Jämijärven kunnan ja Matti ja Aili Leppihalmeen välillä on valmisteltu oheisen liitteen mukainen kauppakirjaluonnos.

Kaupan kohde on Peijarin kylässä sijaitseva Juhala I -niminen tila

Rn:o 2:305, joka vastaa Juhalan asemakaava-alueen tonttia nro 100/1.

Kauppahinta on 4.895,80 euroa ja ostajalta perittävät lohkomiskulut 446,10 euroa. Kauppakirja on esityslistan liitteenä nro 183.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Matti ja Aili Leppihalmeen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisena.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Merkitään, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta.

___________


KV 50  

Päätös:        Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuutettu Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

51 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT


Ei ollut.

______

52 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

1. Valtuutettu Rainer Rajamäen tiedustelun pohjalta käytiin keskustelu koulutoimen keittiöhenkilöstön kesäajan lomautustilanteesta. Asia jää hallintokuntien hoidettavaksi.

2. Valtuuston jäsen Päivi Leponiemi jätti Jämijärven keskustanaisten valtuustoaloitteen kirkonkylän torialueen kunnostamisesta liite nro 52.1.

Asia annettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

3. Valtuuston jäsen Päivi Leponiemi tiedusteli sitä, onko Ikaalisissa lopetettavan Kovelahden koulun oppilaita tulossa Jämijärven kouluihin. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja valtuutettu Yrjä Alarotu ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia kertoivat valtuutetuille asian tämän hetken tilanteen. Asia merkitään tiedoksi.

______