Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 8/2011

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 13.6.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

20.6.2011 klo 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

177 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  208

178 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  208

179 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  209

180 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  210

181 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN VUOKRA-ASUNTOJEN VUOKRAN KOROTUKSET  211

182 §    KUTSU ASEVELVOLLISTEN KUTSUNTOJEN AVAUSTILAISUUTEEN  212

183 §    KYLÄRAHA  213

184 §    MONIKUNTALIITOKSEN NEUVOTTELUVAIHEEN NEUVOTTELIJOIDEN NIMEÄMINEN  215

185 §    POSAN V. 2010 ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN  216

186 §    POSAN PALVELUSOPIMUS 2011  218

187 §    KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / RISTO HUHTA JA JAANA-MARIA JOONA  220

188 §    POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.4.2011  221

189 §    KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN  222

190 §    LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY  223

191 §    TOIMINTAMALLIT TYÖTURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI JÄMIJÄRVEN

            KUNNASSA  224

192 §    SITOUTUMINEN LAAJAKAISTAHANKKEESEEN JÄMIJÄRVEN HANKEALUEELLA  225

193 §    ANOMUS LEIKKIKENTÄN VÄLINEISTÖÖN JA LEIKKIKENTÄN KUNNOSTUKSEEN / ANU SILLANPÄÄ  228

194 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2011  229

195 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  230

196 §    KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / RISTO HUHTA JA JAANA-MARIA JOONA  231

197 §    TUEN LISÄÄMINEN JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN JA IGS KASTELLAUNIN VÄLISEEN YSTÄVYYSKOULUTOIMINTAAN  232

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2011                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

20.6.2011 kello 18.30-19.45

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Kari Jokisalo

Satu Jokela                             

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

Kristiina Kotaoja                      varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Kati Mansikkamäki

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                       valtuuston I varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 177-197

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   16.5.2011

Allekirjoitukset

 

 

Satu Jokela                              Ari Uusi-Rasi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   27.6.2011

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

177 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

178 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ari Uusi-Rasi ja Satu Jokela

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

179 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Työ- ja elinkeinotoimisto, ohje työllistämistuen saajalle tilitysten toimittamisesta työ- ja elinkeinokeskukselle

-          Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry, tiedote 1.6.2011

-          Kuntaliitto, uusi pelastuslaki tulee voimaan 1.7.2011

-          Kirje Saksasta

-          Ikaalisten kaupunki, Ikaalisten kaupungin kaavoituskatsaus 2011

-          Metsänhoitoyhdistys, puukaupan maksuerittely

-          Keva, vuoden 2012 KuEL-maksut ja ennakkotieto vuosien 2013-2014 maksuista

-          Honkajoen kunta, ote 77 § PoSan toiminnan tehostamisselvitys

-          PoSan siirtoviivepotilaat 1.1.-30.4.2011

-          Pohjola, korvauspäätös

-          Opetus- ja kulttuuriministeriö, ajankohtaista liikuntatoimen kentästä

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Jämijärvi, Salmela

o       Vihu, Metsämaa

o       Vihu, Timonlahti

o       Jämijärvi, Mansikkaranta

o       Vihu

o       Tykköö, Toivonen

o       Peijari, Pentti VII

o       Jämijärvi, Mäntykangas

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____


 

 

 

180 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Satakunnan pelastuslaitoksen

johtokunta                                                10.5.2011

                                            Perusturvalautakunta                             19.5.2011

                                            Sivistyslautakunta                                   24.5.2011

Perusturvalautakunta                             26.5.2011

Satakunnan sairaanhoitopiiri

yhtymävaltuusto                                      6.6.2011

Maaseutulautakunta                               7.6.2011                                                                       

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

                                            _____


 

 

 

 

181 §              JÄMIJÄRVEN KUNNAN VUOKRA-ASUNTOJEN VUOKRAN KOROTUKSET                

                     

Jämijärven kunnan vuokra-asuntojen vuokrien korotus on valmisteltu siten, että uudet vuokrat astuvat voimaan 1.11.2011 alkaen. Vuokria korotetaan

6,16 %:lla.

Korotus määräytyy vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti eli kuluttajaindeksin muutos lisättynä 3 prosentilla.

 

Ehdotus vuokrien korotukseksi on liitteenä 181.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää korottaa kunnan vuokra-asuntojen vuokria 1.11.2011 alkaen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

182 §            KUTSU ASEVELVOLLISTEN KUTSUNTOJEN AVAUSTILAISUUTEEN

 

 

Puolustusvoimien Satakunnan Aluetoimisto on lähettänyt kirjeen, jolla he kutsuvat 1-2 Jämijärven kunnan edustajaa 1993 syntyneiden Jämijärveläisten ja Kankaanpääläisten asevelvollisten kutsuntojen avaustilaisuuteen Niinisalon varuskuntakerholle 31.8.2011 klo 9.00.

Tilaisuuden avaa kutsuntalautakunnan puheenjohtaja.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää 1-2 edustajaa kutsuntojen avaustilaisuuteen 31.8.2011.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä kunnan edustajiksi kutsuntojen avaustilaisuuteen kunnanhallituksen jäsen Satu Jokelan ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian.

 

                                            _____

 

 

 

 


Maaseutulautakunta         8 §                4.2.2011

                                            Maaseutulautakunta         13 §              7.6.2011:

 

 

183 §            KYLÄRAHA

 

 

8 §                                      Vuodelle 2011 lautakunta esitti edellisvuoden tapaan kylärahaa 6000 euroa. Kunnanhallitus päätti kuitenkin, että tästä summasta 4000 euroa käytetään maksullisen lomituksen tukemiseen, joten kylärahaan jäi käytettäväksi 2000 euroa. Raha on tarkoitettu kylien toiminnasta vastaaville tahoille keskustaajaman ulkopuolella.

 

Ehdotus:                            Lautakunta päättää, että rahaa voi saada sekä toimintaan että investointeihin. Kylärahaan oikeutettuja voivat olla kylätoimikunnat, maamiesseurat, pienviljeli­jäyhdistykset yms. kylän yhteisestä toiminnasta vastaavat järjestöt, eivät kuiten­kaan esim. urheiluseurat. Tukikelpoisen kyläyhdistystoiminnan on oltava kaikille avointa. Jotta kylärahaa voi saada, on järjestön osoitettava kohteeseen myös omaa rahaa ja/tai työtä. Viimevuotisesta rahan käytöstä sekä toiminnasta tulee antaa selvitys, ennen kuin uutta kylärahaa maksetaan. Lautakunta julistaa kylärahan haettavaksi. Ilmoitukset tulevat paikallislehtiin, kuntatiedotteeseen ja kunnan www-sivuille.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

13 §                                    Kylärahaa hakivat määräpäivään 18.3. mennessä Peijarinkylän Pienviljelijäyhdistys, Palokosken koti-kouluyhdistys, Palokosken kyläyhdistys, Kontin-Pitkäniemen kyläyhdistys, Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ja Vihun kyläyhdistys. Lisäksi hakuajan jälkeen 31.3. saapui Suurimaan maa- ja kotitalousseuran hakemus.

 

Kunnanhallitus on myös käsitellyt asiaa kokouksessaan 9.5.2011 § 145. Kunnanhallitus päätti myöntää maaseutulautakunnalle 4000 euroa Helvi Nästiltä saaduista perintövaroista lisärahoitukseksi kylärahaan. Ehtona on, että kylärahaa myönnettäessä tulee ottaa huomioon perintövarojen erityisehdot. Näitä ovat mm nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja Kontinkylän aktiivisen kylätoiminnan tukeminen.

 

Ehdotus:                            Lautakunta päättää paikallistuntemuksensa perusteella ja Nästin perintörahan käyttöehdot huomioon ottaen jakaa v. 2011 kylärahan.

 

Päätös:                              Pirjo Salmi poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi. Lautakunta päätti hylätä myöhästyneenä saapuneen Suurimaan maa- ja kotitalousseuran hakemuksen. V. 2011 kyläraha jaettiin yksimielisesti seuraavasti: Kontin-Pitkäniemen kyläyhdistys 1500 euroa, Palokosken koti-kouluyhdistys, Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ja Vihun kyläyhdistys 1000 euroa kukin, Palokosken kyläyhdistys ja Peijarinkylän pienviljelijäyhdistys 750 euroa kumpikin. Perintöraha käytettiin Kontin-Pitkäniemen, Palokosken koti-kouluyhdistyksen ja Vihun kyläyhdistyksen kylärahaan sekä puoleen Tykköön kylärahasta.

 

                                            -----

 

KH 183 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee maaseutulautakunnan päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

184 §           MONIKUNTALIITOKSEN NEUVOTTELUVAIHEEN NEUVOTTELIJOIDEN

                     NIMEÄMINEN                   

 

Kankaanpään ja Parkanon kaupunkien ja Jämijärven kunnan monikuntaliitoksen selvitysvaihe saadaan päätökseen kesän 2011 aikana.

 

Selvitysvaiheen jälkeen siirrytään varsinaiseen kuntaliitoksen neuvotteluvaiheeseen.

Neuvotteluvaihe käsittää paitsi kuntien välisiä neuvotteluja niin myös keskusteluja mm. sairaanhoitopiirien ja valtion viranomaisten kanssa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää neuvotteluvaiheen neuvottelijat ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

                                            Valittavat henkilöt muodostavat samalla Jämijärven kunnan edustajat monikuntaliitoksen ohjausryhmään.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti kunnan neuvotteluvaiheen neuvottelijoiksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt:

 

                                            Varsinainen neuvottelija                         Varajäsen

                                            Tapio Rajalahti                                       Kari Jokisalo

                                            Matti Leppihalme                                   Ari Uusi-Rasi

Anneli Kujansuu                                      Kyösti Lahti

                                            Satu Jokela                                             Briitta Rantanen

                                            Olli Seppälä                                            Miia Sjöman

                                            Esa Ala-Karvia                                       Rolf Björkman

 

Valitut henkilöt toimivat kunnan edustajina myös monikuntaliitoksen ohjausryhmässä.

 

_____

 

 

 

 

185 §           POSAN V. 2010 ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN

 

                                           

PoSan tilinpäätöksessä vuodelta 2009 kirjattiin alijäämää 683 723,64 euroa ja vuodelta 2010 alijäämää kirjattiin 930,492 euroa.

 

                                            Kunnat sopivat joulukuussa 2010 n. 2,1 milj. €:n alijäämän maksamisesta ja ovat sen maksaneet. Tämän jälkeen kertynyt 930.492 €:n alijäämä ja sen maksaminen jäi kunnilta v. 2010 sopimatta. Laskelman perusteena ts. se, paljonko kunnat maksavat yhteensä = palvelusopimus + sovittu lisämaksu 2,1 milj. euroa. Nämä maksut kohdistettiin perussopimuksen ja palvelusopimuksen periaatteiden mukaisesti kunnittain käytön mukaan. Alijäämää PoSaan jäi n. 0,9 milj. euroa, jonka kattamisesta kunnat sopivat erikseen.

 

                                            Kuntayhtymän vuoden 2010 tilinpäätöstarkastuksessa käytiin vielä lävitse suoritemäärien kertyminen ja niiden oikea kohdentuminen eri kunnille. PoSan palvelujen "myynti" tapahtuu tuotebudjetoinnin perusteella, ns. suurtuotteina, esim. vanhusten laitospalvelut ovat kaikille samanhintaiset, riippumatta "tuotantopaikasta". Tukipalvelut ja hallintokulut vyörytetään kaikille tuotepaketeille yhtenäisin perustein.

 

Perusturvalautakunta on esittänyt yhteistoiminta-alueen kunnanhallituksille ja edelleen kunnanvaltuustoille, että PoSan ja perusturvalautakunnan välisen tilaussopimuksen vuodelta 2010 toteuman perusteella syntynyt kunnittainen alijäämä katetaan lisäkuntamaksuosuuksilla, jotka perustuvat vuoden 2010 palvelujen kunnittaisiin käyttömääriin seuraavan taulukon mukaisesti:

                                    

Kunta

Honkajoki

Jämijärvi

Kankaanpää

Karvia

Siikainen

Maksettu lisää

0

569 988

1 025 227

182 138

396 235

Kunta maksanut yht. 2010

3 374 372

4 184 280

19 331 940

4 803 780

3 624 960

Alijäämä ennen tasoitusta

218 485

97 971

415 837

168 442

29 757

Osuus maksetuista toteut.suhteessa

 

3 500 632

 

4 172 330

 

19 240 874

 

4 844 591

 

3 560 905

Tasoitustarve tot.perusteella

 

126 260

 

- 11 950

 

- 91 066

 

40 811

 

- 64 055

Alijäämä tasoituksen jälkeen

92 225 +

avoinna oleva lasku 126 260

 

109 921

 

506 903

127 631 +

avoinna oleva lasku 40 811

 

93 812

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuntakohtainen maksuosuus kohdistetaan käytön mukaisesti siten, että kunnan palvelusopimuksen mukainen summa + lisämaksu lasketaan yhteen. Tästä summasta vähennetään käytön mukainen osuus maksetuista kustannuksista. Tuloksena on kunnittain lisämaksua.

 

Alijäämä maksetaan 3 erässä vuoden 2011 aikana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen PoSan 2010 alijäämän kattamiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

                                           


Kunnanhallitus                   132 §            18.4.2011   

Kunnanvaltuusto                17 §              26.4.2011

 

186 §              POSAN PALVELUSOPIMUS 2011

 

 

Palvelusopimus 2011 on laadittu jäsenkuntien ilmoittamiin talousarviomäärärahoihin laskennallisesti sopeutettuna. Sopimuksessa ei ole huomioitu palvelutarveselvitystä eikä siihen ole esitetty uusia palvelutasoon vaikuttavia muutoksia. Seuraavista toimenpiteistä on sovittu ja ne toteutetaan kevään ja kesän 2011 aikana:

-          Tapalan vuodeosaston paikkaluvun tarkistaminen

-          kotisairaalatoiminnan aloittaminen

-          terveysasemien sekä fysioterapian henkilöstön kesälomien keskittäminen ja ko. palvelujen toiminnallinen rajoittaminen heinäkuussa.

 

Lisäksi PoSassa valmistellaan esityksiä sote-palvelujen järjestämisen toiminnallis-taloudellisesta muutoksista perusturvalautakunnalle päätettäväksi huhtikuun loppuun mennessä (kuntakierrosten tulosten ja asiantuntijaraportin esilletuominen johtopäätösten perusteella).

 

Palvelusopimuksen kuntamaksuosuudet yhteensä ovat samat kuin kuntien ilmoittamat talousmäärärahat ovat yhteensä. ”Kokonaispotti” on kuitenkin sopeutettu edellisen vuoden käytön mukaan.

 

Kuntien budjetit                                       Palv.sop. mukaiset tilaukset

                                             Honkajoki             3.426.630 €                                   3.518.105 €

Jämijärvi                3.900.900 €                                   4.075.852 €

Kankaanpää         19.000.200 €                                19.136.998 €

Karvia                    4.911.008 €                                   4.578.653 €

Siikainen               3.703.279 €                                   3.641.927 €

Merikarvia             79.770 €                                        79.770 €

Pomarkku              39.282 €                                        39.282 €

 

Jämijärven kunnan tilaus on näin ollen 175.852 euroa suurempi kuin talousarvioon varattu määräraha. Perusturvalautakunta on lähettänyt hyväksymänsä palvelusopimuksen jäsenkunnille tiedoksi. Liite nro 132.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee palvelusopimuksen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          Lisäksi kunnanhallitus päätti pyytää selvityksen perusturvalautakunnalta siitä, että kuka on tehnyt ja millä valtuuksilla palvelusopimukseen muutokset, jotka eivät vastaa kuntien talousarvioita.

                    ----

KV 17 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 186 §                           Jämijärven kunnanhallituksen selvityspyynnön pohjalta on PoSan palvelusopimusta muutettu siten, että se vastaa paremmin kuntien talousarviomäärärahoja. Perusturvalautakunta 19.5.2011 § 35. Liite nro 186.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan palvelusopimuksen 2011 muutoksen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 


 

187 §            KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / RISTO HUHTA JA JAANA-MARIA JOONA

 

 

Jämijärven kunnan ja Risto Huhdan sekä Jaana-Maria Joonan välillä on allekirjoitettu 13.6.2011 kauppakirja. Liite nro 187.1.

 

Kauppa koskee Jämin asemakaavan II:n korttelin n:o 207 tonttia n:o 2. Määräalan pinta-ala on noin 953 m2. Kauppahinta on 7 000 euroa ja lisäksi ostaja suorittaa Jämijärven kunnalle tontin mittaus- ja pyykityskuluina 105 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Risto Huhdan sekä Jaana-Maria Joonan välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

 

188 §            POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.4.2011

 

 

Liitteenä nro 188.1 on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.4.2011. Jämijärven kunnan osalta raportti osoittaa toteutumaksi 32,27 %. Raportti on suuntaa antava, koska siitä puuttuu n. 200 000 euron edestä kuluja.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen ja esittää sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Tämä esitys korvaa kunnanhallituksen esityksen 30.5.2011 § 171.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


 

 

 

 

189 §              KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN

 

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on 31.5.2011 tekemällään päätöksellä myöntänyt Jämijärven kunnalle korjausavustuksiin 21 445 euroa ja uusiutuvan energian käyttöönottoa koskevien avustuksiin 15 788 euroa.

 

Kunnan käytettävissä olevasta korjausavustusmäärärahasta kunta on oikeutettu käyttämään veteraaniavustuksiin harkintansa mukaisen osan. Erillistä veteraaniavustusten kiintiöitä ei ole.

 

Kunnille osoitetut määrärahat perustuvat kuntien ilmoittamiin hakemusmääriin. Vanhusten ja vammaisten korjausavustuksiin kunta haki 21 445 euroa ja tämä määräraha myönnettiin täysimääräisenä. Uusiutuvan energian käyttöönottoa koskeviin avustuksiin kunta haki 17 542 euroa ja määrärahaa myönnettiin 15 788 euroa.

 

Tekninen toimisto on valmistellut saapuneet hakemukset. Hakijat ja ehdotus korjausavustusten ja uusiutuvan energian käyttöönottoa koskevien avustusten myöntämiseksi on liitteenä nro 189.1. Uusiutuvan energian käyttöönottoa koskevien avustusten kohdalla jokaiselta hakijalta pienennettiin avustusta 219,25 euroa myönnetyn määrärahan puitteissa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää korjaus- ja energia-avustukset oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                                           

 


 

190 §              LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY

 

                                           

                                            Lainatarjoukset kunnan toisen vuosipuoliskon rahoitustarpeen kattamiseksi pyydettiin 13.6.2011 klo 15.30 mennessä. Liite nro 190.1. Määräaikaan mennessä saatiin lainatarjous kaikilta pyydetyiltä rahalaitoksilta. Yhdistelmä tarjouksista on liitteenä nro 190.2.

 

                                            Pyydetty lainamäärä on 300 000 euroa ja laina-aika 10 vuotta. Tarjouksessa tuli lisäksi ilmetä eri korkovaihtoehdot.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Länsi-Suomen Osuuspankin tarjouksen 3 kk: euribor + 0,58 %

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            _____

 

 


 

191 §              TOIMINTAMALLIT TYÖTURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN

                        EDISTÄMISEKSI JÄMIJÄRVEN KUNNASSA

 

                                           

                                            Työsuojelupäällikkö Pentti Virtanen on valmistellut ”Toimintamallit työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi Jämijärven kunnassa”. Luonnos toimintamalleista on esityslistan liitteenä nro 191.1. Toimintamallien käyttöönotto edellyttää kunnanhallituksen hyväksyntää.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy toimintamallit työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi Jämijärven kunnassa oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

192 §              SITOUTUMINEN LAAJAKAISTAHANKKEESEEN JÄMIJÄRVEN

                        HANKEALUEELLA

 

                                           

                                            Satakuntaliitto on julistanut laajakaistarakentamisen tuen haettavaksi 27.12.2010 Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään, Kiikoisten, Kokemäen, Lavian, Luvian, Pomarkun ja Siikaisten hankealueilla 15.3.2011 klo 12.00 mennessä.

 

                                            Laajakaista 2015 –hankkeen tavoitteena on nopeiden laajakaistaverkkojen rakentaminen sellaisilla alueilla, joihin näitä verkkoja ei kaupallisesti todennäköisesti rakenneta. Päämääränä on, että vuoden 2015 loppuun mennessä huippunopeat 100 Mbit/s yhteydet olisivat enintään kahden kilometrin pituisella kiinteällä tai langattomalla tilaajayhteydellä saavutettavissa yli 99 prosentissa vakinaisista asunnoista sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaisista toimipaikoista.

 

                                            Lain laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusaleilla mukaan maakunnan liiton tehtävänä on valita tukea hakeneiden joukosta hakija, joka toteuttaa hankkeen kokonaistaloudellisesti edullisimmin hakuilmoituksessa mainittujen vertailuperusteiden mukaisesti. 

 

                                            Ensimmäisessä vaiheessa maakuntien liitot pyytävät rajaamilleen hanke-alueille teleyrityksiltä hanke-ehdotuksia ja valitsevat hankkeille toteuttajat.

 

                                            Tukihakemus on tehtävä kirjallisesti maakunnan liitolle, ja siinä tulee olla ainakin seuraavat tiedot ja selvitykset:

 

                                            1)                  viestintäverkon rakentamissuunnitelma;

 

                                            2)                  haettavan valtion tuen enimmäismäärä;

                       

3)                                     selvitys tarjottavien liittymien määrästä sekä hinnasta

ja muista ehdoista, joilla viestintäpalveluita suunnitellaan tarjottavan käyttäjille näiden vakinaisessa asuin- tai sijaintipaikassa;

 

4)                                     hankkeen aikataulu;

 

5)                                     selvitys yhteisrakentamisesta muiden yhdyskuntaa

                      palvelevien johtojen ja      rakennelmien asentamisen yhteydessä.

 

                                            Tämän jälkeen kyseisen hankealueen kunta tekee päätöksen kunnan myöntämästä tuesta kunnan maksuosuuden mukaisesti (8, 22 tai 33 prosenttia); myönteinen päätös on edellytys valtion tai EU:n maaseutuohjelman kautta maksettavan tuen hakemiselle.

                                            Kunta voi tukea myöntäessään asettaa ehtoja esimerkiksi projektin seurannalle, kunnan myöntämän tuen takaisinperinnälle yms. Tällöin kunta tekee erillisen sopimuksen kunnan myöntämästä tuesta hankkeen toteuttajan kanssa. Kunnalla on oikeus olla myöntämättä tukea maakuntaliiton valitsemalle hankkeen toteuttajalle, mikäli kunta katsoo esimerkiksi haetun tuen olevan liian suuri.

 

                                            Hanke-ehdotuksen tekijällä ei kuitenkaan ole missään olosuhteissa oikeutta saada erillistä korvausta tekemästään hanke-ehdotuksesta tai julkisen tuen hakemisesta aiheutuneista kustannuksista.

 

                                            Toisessa vaiheessa hankkeiden toteuttajat hakevat tukea Viestintävirastolta tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta (ELY:t), jotka myöntävät valtion tuen sen edellytysten täyttyessä.

 

                                            Jämijärven hankealueelle saapui määräaikaan mennessä yksi hanke-ehdotus. Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n tarjous täyttää tuen hakemiselle asetetut ehdot.

 

                                            Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 895 700 €, jonka rahoitus jakautuisi seuraavasti:

 

                                            Viestintävirastolta haettava valtion tuki 33 %            295 581 €

                                            Jämijärven kunnan osuus 33 %                                  295 581 €

                                            Hankkeen toteuttajan omarahoitusosuus 34 %        304 538 €

 

                                            Maakuntahallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 16.5.2011 ja päättänyt esittää Jämijärven kunnalle, että se tekisi päätöksen sitoutumisesta kunnan maksuosuuteen.

 

                                            Jämijärven kunnan vuoden 2011 talousarviossa on varauduttu laajakaista verkon toteuttamiseen 40 000 eurolla ja koko taloussuunnitelma kaudella yhteensä 250 000 eurolla.

                                            Kunnan tarkka maksuosuus määräytyy lopullisesti vasta kun selviää hankkeen lopulliset rakentamiskustannukset.

 

                                            Laajakaistaverkkoon liittyvien tarjouksien ja yrityksien kartoitus alkaa välittömästi kunnan päätöksen jälkeen. Tavoitteena on saada vähintään 300 liittyjää Jämijärven kunnan alueelta. Liittymähinnat ovat huomattavasti halvemmat niille, jotka allekirjoittavat liittymissitoumuksen ennen syyskuun 2011 loppua.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto sitoutuu laajakaistaverkon rakentamiseen Jämijärven kunnan alueelle ja rakentamisesta aiheutuvaan hanke-ehdotuksesta ilmenevään kunnan maksuosuuteen. Tarvittavat ja täsmentyvät määrärahat varataan kunnan investointisuunnitelmaan v. 2012-2015. Hankkeen edellytyksenä on, että vähintään 300 taloutta ja yritystä allekirjoittaa sitoumuksen laajakaistaverkkoon liittymisestä syyskuun 2011 loppuun mennessä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   174 §            30.5.2011

 

193 §            ANOMUS LEIKKIKENTÄN VÄLINEISTÖÖN JA LEIKKIKENTÄN KUNNOSTUKSEEN / ANU SILLANPÄÄ

 

 

Anu Sillanpää on jättänyt Markkalan alueen lapsiperheiden puolesta ja pyynnöstä anomuksen Markkalan leikkikenttäalueen parantamiseksi. Liite nro 174.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää pyytää rakennuspäälliköltä ja vapaa-aikasihteeriltä arvion hankkeen kustannuksista.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 193 §                           Rakennuspäälliköltä saadun selvityksen mukaan hankkeen kustannusarvio on n. 3 000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää Markkalan leikkikenttähankkeelle 3 000 euroa Helvi Nästiltä saduista perintövaroista.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

 

194 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2011

 

 

Liitteenä on talouden toteutuminen 1.1.-31.5.2011.

Liite nro 194.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

                                            Tämä esitys korvaa edellisen kokouksen pykälän 30.5. §169 valtuuston esityslistalla.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----                                     

 

 

 


 

195 §              SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                        TILAISUUKSISTA

 

 

                                            Kuultiin selostukset seuraavista tilaisuuksista:

 

                                            - Perusturvalautakunnan kokous (Matti Leppihalme)

                                            - Tykköön Kylätalon vihkijäiset (Matti Leppihalme)

                                            - Kankaanpään monikuntaliitos yleisötilaisuus (Tapio Rajalahti)

                                            - Sairaanhoitopiirin kokous (Olli Seppälä)

                                            - Maakuntavaltuuston kokous (Olli Seppälä)

                                            _____

 

 

 

 

196 §            KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / RISTO HUHTA JA JAANA-MARIA JOONA

 

 

Jämijärven kunnan ja Risto Huhdan sekä Jaana-Maria Joonan välillä allekirjoitetaan 23.6.2011 kauppakirja. Liite nro 196.1.

 

Kauppa koskee Jämin asemakaavan II:n korttelin n:o 207 tonttia n:o 1. Määräalan pinta-ala on noin 1142 m2. Kauppahinta on 6 500 euroa ja lisäksi ostaja suorittaa Jämijärven kunnalle tontin mittaus- ja pyykityskuluina 105 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Risto Huhdan sekä Jaana-Maria Joonan välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

197 §            TUEN LISÄÄMINEN JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN JA IGS KASTELLAUNIN VÄLISEEN YSTÄVYYSKOULUTOIMINTAAN

 

 

                                            Opettaja Heikki Ränsi on jättänyt kunnanhallitukselle anomuksen, että kunta lisäisi Jämijärven keskuskoulun ja IGS Kastellaunin välisen kouluyhteistyön tukeaan.

                                            Perusteena on lisääntyneet kustannukset ja sitä kautta rahoituksen keräämisen vaikeutuminen. Liite 197.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kunta tukee ystävyyskoulutoimintaa vuoden 2012 osalta 150 euroa/ oppilas.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.