Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 7/2011

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 19.5.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

30.5.2011 klo 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

150 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  174

151 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  174

152 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  175

153 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  176

154 §    SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-4 KK/2011  177

155 §    KESÄTYÖTUET NUORTEN TYÖLLISTÄMISEKSI 178

156 §    TEEMA-ASIAT / TEKNINEN TOIMI 179

157 §    KUNTA-ALOITE NOPEUSRAJOITUSTEN MUUTTAMISEKSI MAANTIELLÄ 261  180

158 §    KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN V. 2011  182

159 §    VIHUN VESIOSUUSKUNNAN AVUSTUSHAKEMUS  183

160 §    HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2011  184

161 §    TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNNALLE JA KUNNANHALLITUKSELLE VUODEN 2010 TILINTARKASTUKSESTA  185

162 §    SATAKUNNAN OMA SYÖPÄKERÄYS 2011  186

163 §    MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE  187

164 §    KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON SEURAAVAT KOKOUKSET  192

165 §    NUORISOVINTIN AUKIPITÄMINEN HEINÄKUULLA  193

166 §    KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2011 MUKAISET PALKANTARKISTUSET 1.5.2011 ALKAEN  194

167 §    TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2011 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN 5 §:N MUKAISET PALKANTARKISTUKSET 1.5.2011 ALKAEN  196

168 §    OPETUSHENKILÖSTÖN PALKANTARKISTUKSET 1.5.2011 ALKAEN  198

169 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2011  200

170 §    KUNNALLISNEUVOKSEN ARVONIMEN HAKEMINEN MATTI LEPPIHALMEELLE  201

171 §    POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2011  202

172 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  203

173 §    ALOITE KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄN SAAMISEKSI MIELAHTEEN  204

174 §    ANOMUS LEIKKIKENTÄN VÄLINEISTÖÖN JA LEIKKIKENTÄN KUNNOSTUKSEEN / ANU SILLANPÄÄ  205

175 §    JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N LAINAN LYHENNYKSEN MAKSAMINEN TAKAAJANA  206

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2011                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

9.5.2011 kello 18.30-20.30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Kati Mansikkamäki

Satu Jokela                             

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

Markku Kujala                          varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

Kari Jokisalo

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                       valtuuston I varapuheenjohtaja

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

Pentti Virtanen                  rakennuspäällikkö klo 18.30-19.25

 

ASIAT

 

§§ 150-175

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme     Anneli Kujansuu      Esa Ala-Karvia

                                                   §170

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   16.5.2011

Allekirjoitukset

 

 

Kati Mansikkamäki                  Olli Seppälä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   6.6.2011

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

150 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

151 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kati Mansikkamäki ja Olli Seppälä.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

152 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Metsänhoitoyhdistys, valtakirja ja puukaupan toimeksiantosopimus

-          D-Fence turvallisuusraportti 5/2011

-          Siikaisten kunta, ote 18 § maaseutuhallinnon uudistus

-          Karvian kunta, ote Posan ja perusturvalautakunnan välinen palvelusopimus

-          Parkanon kaupunki, ote maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue

-          Satakunnan työllisyyskatsaus 4/2011

-          Maksatuserittely, toukokuu 2011

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Koskela, Jämijärvi

o       Jukola, Peijari

o       Korpisaari, Vihu

o       Uusitalo, Vihu

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____                  


 

 

 

153 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Tekninen lautakunta                               10.5.2011

Tarkastuslautakunta                               13.5.2011

Veteraaniasioiden toimikunta               17.5.2011

PoSa / Johtokunta                                  19.5.2011

Yhteistyötoimikunta                                24.5.2011

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

                                            _____

 

 

 


 

154 §            SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-4 KK/2011                     

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti ajalla 1.1.-30.4.2011 on liitteenä nro 154.1.

Jämijärven kunnan osalta toteuma on 36,5 % ja tasaisella vauhdilla ylitystä tulisi 172 000 euroa.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Satakunnan sairaanhoitopiirin toteuman tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

155 §              KESÄTYÖTUET NUORTEN TYÖLLISTÄMISEKSI                    

                                           

 

Jämijärven kunta on tukenut yrityksiä, jotka työllistävät nuoria kesällä. Tuen suuruus on 400 euroa / työllistetty nuori.

 

Määräaikaan mennessä tukea haettiin 13 nuoren työllistämiseen. Kaksi hakijatahoista on Kankaanpääläisiä.

Liite tukea hakeneista yrityksistä nro 155.1 ja asiaa valmistelevan työryhmän esitys on liitteenä 155.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy työryhmän esityksen.

 

Päätös:                               Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätettiin esittää, että hakemus tekstistä poistetaan, että voi hakea vain yhtä työntekijää.

 

Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti ja valtuuston II varapuheenjohtaja Miia Sjöman poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

_____


 

 

 

 

156 §              TEEMA-ASIAT / TEKNINEN TOIMI

 

Kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa sovittiin, että rakennuspäällikkö Pentti Virtanen pyydetään seuraavaan kokoukseen kertomaan Tuulenpesän alueen jätevesisuunnitelman toteuttamisvaihtoehdosta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy keskustelun saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Käytiin läpi tarkennetut kustannusarviot ja jätevesisuunnitelman toteuttamisvaihtoehdot Tuulenpesän alueen osalta. Kunnanhallitus piti vaihtoehtoa 3 parhaana jatkotyöstöä varten.

                                           

                                            Rakennuspäällikkö Pentti Virtanen oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   108 §            28.3.2011

                                            Kunnanhallitus                   125 §            18.4.2011

                                            Tekninen lautakunta         25 §              10.5.2011

                                           

157 §            KUNTA-ALOITE NOPEUSRAJOITUSTEN MUUTTAMISEKSI MAANTIELLÄ 261

 

KH 108 §                            Martta Lähteenniemi ja Jarmo Mäki ovat tehneet kunta- aloitteen nopeusrajoituksen alentamiseksi välillä Jämille menevän tien risteys – Eljaalantien risteys.

Aloitteen mukaan nykyinen 60 km/h rajoitus tulisi muuttaa 40 km/h:ksi. Aloitteen perusteena on liikenneturvallisuus. Aloite on liitteenä 108.1.

 

Ehdotus:                             Kunnanhallitus pyytää asiasta teknisen lautakunnan lausunnon.

 

Päätös:                               Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 125§                             Kunnanhallitus käsitteli edellisessä kokouksessaan kunta- aloitetta nopeusrajoituksen alentamiseksi välillä Jämille menevä risteys- Eljaalantien risteys. Asiasta päätettiin pyytää teknisen lautakunnan lausunto.

Kunnanhallitukselle on toimitettu Aimo Alakosken toimesta toinen kunta-aloite, joka koskee nopeusrajoituksen alentamista välillä Eljaalantie- Niemeläntie. Liite nro 125.1.

                                            Aloitteet tulee käsitellä yhtenä kokonaisuutena.

 

Ehdotus:                             Kunnanhallitus pyytää Aimo Alakosken kunta- aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon.

 

Päätös:                               Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            -----

 

Tekninen ltk

25 §

Lausunto:                           Aloitteissa mainitut tieosuudet kuuluvat Varsinais- Suomen ELY- keskuksen ylläpitämään yleiseen maantiehen (mt 261). Liikennemäärät ovat kasvaneet mt 261:llä melkoisesti viime vuosina, varsinkin raskas liikenne. Liikennenopeudet ovat myös kasvaneet huomattavasti. Aloitteissa mainituilla tieosuuksilla ei ole kevyenliikenteen väylää vaan jalankulkijat ja pyöräilijät käyttävät samaa ajorataa ajoneuvoliikenteen kanssa.  

 

Tieosuus Jämintien risteys - Niemeläntien risteys on melko kumpareista.  Ko. tieosuudella on monta liittymää maantie 261:lle joissa näkemäalue molempiin suuntiin on melko rajoitettu tieosuuden mäkisyyden vuoksi. Raskas liikenne ja kova vauhti aiheuttavat edellä mainittujen liittymien kohdalla pahoja vaaratilanteita, varsinkin talviaikaan.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Jämijärven kunta esittäisi Varsinais- Suomen ELY- keskuksen liikennevastuualueelle, että mt 261:llä nopeusrajoituksia laskettaisiin aloitteissa mainituilla tieosuuksilla seuraavasti:

 

                                            1. Tieosuudella Jämintien risteys – Eljaalantien risteys nopeusrajoitus 60 km/h muutetaan 40 km/h:ksi

 

                                            2. Tieosuudella Eljaalantien risteys – Niemeläntien risteys nopeusrajoitus 80 km/h muutetaan 60 km/h:ksi.

 

Päätös:                               Keskustelun kuluessa Olavi Koivuniemi esitti että kohdassa 1. Tieosuudella Jämintien risteys – Eljaalantien risteys nopeusrajoitus 60 h / km muutetaan 50 km / h:ksi.

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esityksestä oli tehty poikkeava esitys joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestysmenettelyksi kädennostoäänestystä ja ehdotus hyväksyttiin.

 

                                            Esittelijän ehdotusta kannattivat Kristiina Kotaoja ja Pentti Mäkelä.

Olavi Koivuniemen esitystä kannattivat Sirpa Kuusikoski, Elisa Koivumäki, Mikko Salminen ja Timo Sorvali.

 

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Jämijärven kunta esittäisi Varsinais- Suomen ELY- keskuksen liikennevastuualueelle, että mt 261:llä nopeusrajoituksia laskettaisiin aloitteissa mainituilla tieosuuksilla seuraavasti:

 

                                            3. Tieosuudella Jämintien risteys – Eljaalantien risteys nopeusrajoitus 60 km/h muutetaan 50 km/h:ksi

 

                                            4. Tieosuudella Eljaalantien risteys – Niemeläntien risteys nopeusrajoitus 80 km/h muutetaan 60 km/h:ksi.

 

                                            -----

 

KH 157 §                          

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Rakennuspäällikkö Pentti Virtanen oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

158 §            KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN V. 2011

 

 

Kuntaa pyydetään nimeämään Asevelvollisuuslain 22 §:ssä mainitut jäsenet ja heille riittävä määrä varamiehiä kutsuntalautakuntaan. Lautakunnan jäseniä nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyys, niin ettei kutsunnan alaisissa ole heidän lähisukulaisiaan. Lisäksi pyydetään kunnan edustajaa valittaessa huomioimaan, että hänellä olisi kokemusta nuorten parissa työskentelystä (esim. sosiaalityöntekijä).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää edustajansa kutsuntalautakuntaan v. 2011 ja hänelle vähintään yhden varahenkilön.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti edustajakseen kutsuntalautakuntaan v 2011 Kimmo Ristimäen ja hänen varahenkilökseen Pentti Virtasen.

 

                                            _____

                                                                                      

 

 

 

 


                                            Tekninen lautakunta         29 §              10.5.2011

 

159 §              VIHUN VESIOSUUSKUNNAN AVUSTUSHAKEMUS

 

                       

Vihun Vesiosuuskunta on toimittanut Jämijärven kunnalle avustushakemuksen. Avustushakemus liitteineen liitteessä 29.1.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta suhtautuu myönteisesti avustushakemukseen. Tekninen lautakunta ei ole kuitenkaan varannut talousarvioonsa määrärahaa ko. avustuksiin. Avustusmääräraha pitää käsitellä lisätalousarvion yhteydessä.

 

Päätös:                               Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----

 

KH 159 §                           Avustushakemus on liitteenä nro 159.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee avustushakemuksen rahoittamisesta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Vihun Vesiosuuskunnan kanssa neuvotellaan eri vaihtoehdoista ongelman ratkaisemiseksi. Neuvottelijoiksi valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja rakennuspäällikkö Pentti Virtanen.

 

                                            Kunnanhallituksen jäsen Ari Uusi-Rasi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            Rakennuspäällikkö Pentti Virtanen oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Hän poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.25.

 

                                            _____


 

 

 

 

160 §            HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2011

 

 

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 § mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.

 

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

 

Hakemus on jätettävä 31.8.2011 mennessä.

Liite nro 160.1

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna 2011 500 000 euroa.

                                            Varsinainen hakemus ja tasapainotussuunnitelma tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn viimeistään elokuussa.

 

Päätös:                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti kuitenkin siten tarkennettuna, että kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että harkinnanvaraista valtionosuudenkorotusta vuonna 2011 haetaan

                                            700 000 euroa.

 

                                            _____

 


 

 

 

 

161 §            TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNNALLE JA KUNNANHALLITUKSELLE VUODEN 2010 TILINTARKASTUKSESTA

 

 

                                            Tilintarkastaja Risto Pohjanpiiri on laatinut tilintarkastuspöytäkirjan tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle vuoden 2010 tilintarkastuksesta.

                                            Liite nro 161.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastuspöytäkirjan tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

162 §            SATAKUNNAN OMA SYÖPÄKERÄYS 2011

 

 

                                            Satakunnan Syöpäyhdistys ry on Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö ja se on toiminut Satakunnassa vuodesta 1974 lähtien. Yhdistys on maakunnallinen, yleishyödyllinen kansanterveys- ja potilasjärjestö, joka antaa syöpätyön ammatillisia palveluja, toteuttaa vapaaehtoistyötä ja jäsentoimintaa. Toiminnalla pyritään tukemaan syöpäpotilaita ja heidän läheisiään hoidon ja kuntoutumisen aikana. Yhdistyksen palvelut ovat ilmaisia ja asiakaslähtöisiä palveluja, eli potilaan tai läheisen tulee itse ottaa yhteyttä ja kertoa omasta tilanteestaan.

 

                                            Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on vähentää syöpäsairauksista aiheutuvaa uhkaa ja haittoja yhteiskunnassa sekä tehdä syövän vastustamistyötä Satakunnassa.

 

                                            Satakunnan Syöpäyhdistys ry toimeenpanee keräyksen Satakunnan poliisilaitoksen luvalla, päätös nro 8390/4/11 pvm. 14.2.2011, joka on voimassa 1.3.-31.12.2011 Satakunnan poliisilaitoksen alueella.

 

                                            Satakunnan Oma Syöpäkeräys toteutetaan pääasiassa lista- ja lipaskeräyksenä vapaaehtoisvoimin ajalla 15.4.-31.5.2011. Keräykseen osallistuu noin 700 vapaaehtoista, jotta 200 000 euron keräystavoite saavutettaisiin.

 

                                            Satakunnan Syöpäyhdistys ehdottaa, että Jämijärven kunta osallistuisi Satakunnan Oma Syöpäkeräykseen 20 senttiä/ asukas tai muulla parhaaksi katsomallaan summalla.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää osallistua Satakunnan Syöpäkeräykseen 20 sentillä/ asukas eli 408,60 eurolla.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 


Kunnanhallitus                   146 §            9.5.2011

Kunnanhallitus                   104 §            28.3.2011

Kunnanhallitus                   79 §              7.3.2011

Kunnanhallitus                   61 §              7.2.2011

Kunnanhallitus                   36 §              17.1.2011

Kunnanhallitus                   274 §            7.12.2010

Kunnanhallitus                   258 §            15.11.2010

Kunnanhallitus                   239 §            1.11.2010

Kunnanhallitus                   208 §            20.9.2010

Kunnanhallitus                   183 §            30.8.2010

Kunnanhallitus                   172 §            9.8.2010

Kunnanhallitus                   154 §            28.6.2010

                                            Kunnanhallitus                   104 §            28.03.2011

 

 

163 §            MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE

                     

                                           

Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntien/ kaupunkien valtuustojen päätöksen mukaisesti lähetettiin valtiovarainministeriön kuntaosastolle anomus kuntajakoselvitysmiehen saamiseksi. Ministeriön edustajat pyysivät hakemuksen pohjalta kuntajohtajat neuvotteluun, joka pidettiin 9.6.2010. Muistio liitteenä nro 154.1.

 

Neuvottelussa sovittiin, että hakemus kuntien oman selvitystyön rahoitukseen jätetään kesäkuun loppuun mennessä.

Liite nro 154.2.

Uusi kuntaministeri ratkaisee, kummalla tavalla valtio osallistuu selvitystyöhön.

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee suoritetut toimenpiteet tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 172 §

Valtiovarainministeriön kuntaosasto on 1.7.2010 tehnyt kielteisen päätöksen kuntajakoselvitysmiehen osalta. Liite nro 173.1.

Päätös esiselvitysavustukseen saadaan elokuun 2010 aikana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 183 §                          

Kankaanpään, Parkanon ja Jämijärven kuntajohtajat ovat pitäneet palaverin 20.8.2010 prosessin johdosta.

Kuntaliitosselvityksen sisällöstä jatketaan virkamiesneuvotteluja 31.8. mahdollisen tarjouksen tekijän kanssa.

Kun tarkennettu tarjous ja mahdollinen myönteinen rahoituspäätös on saatu, kokoontuu kuntien luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä.

Alustava ajankohta on 14.9. klo 18.00 Jämijärvellä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 208 §                          

Liitteenä on Valtiovarainministeriön päätös 8.9.2010, jolla on päätetty avustaa kuntien esiselvityshanketta.

Liite nro 208.1.

 

Liitteenä on myös Oy Audiapro Ab:n tarjous esiselvityksen tekemiseksi. Liite nro 208.2.

 

Em. päätösten johdosta kokoontuu monikuntaliitosselvityksen ohjausryhmä 14.9.2010 Jämijärvellä. Ohjausryhmän muistio saadaan kokoukseen mennessä.

 

Monikuntaliitosaikataulu liitteenä 208.3.

 

Ohjausryhmän muistio on liitteenä 208.4.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita jäsenet kuntaliitosselvityksen ohjausryhmään.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti jäseniksi kuntaliitosselvityksen ohjausryhmään Tapio Rajalahden, Matti Leppihalmeen, Anneli Kujansuun, Olli Seppälän, Satu Jokelan ja Esa Ala-Karvian. Lisäksi päätettiin, että pienryhmiltä pyydetään 1 yhteinen edustaja.

 

                                            -----

 

KH 239 §

                                            Kunnanjohtajat ja konsultit ovat kokoontuneet 12.10. palaveriin, jossa on sovittu hankkeen etenemisaikataulusta ja samalla on käyty läpi alustavaa talous yms. aineistoa.

                                            Aikataulu ilmenee liitteestä. Liite nro 239.1.

 

                                            Seuraava ohjausryhmä on 4.11.2010 klo 18.00 Kankaanpäässä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----               

KH 258 §

                                            Ohjausryhmän kokous on pidetty 4.11.2010 ja kuntajohtajat ovat käyneet 8.11.2010 Pirkanmaan liitossa. Liite nro 258.1.

 

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 274 §

                                            Kuntajohtajat ja konsultit ovat käyneet Satakunnan sairaanhoitopiirissä 22.11., Satakuntaliitossa 25.11. ja TAY:ssa 26.11.. Valtuutetuille on lähetetty valtuustoryhmien haastattelua, 8.12., varten aikataulu, kysymyssarja ja laadittu taustamateriaali.

 

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 36 §

                                            Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut 3.1.2011 Parkanossa liite nro 36.1 ja johtoryhmien työpajat ovat kokoontuneet 13.1.2011. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 61 §

Kuntien yhteinen valtuustoseminaari on pidetty Jämijärvellä 26.1.2011 ja kunnanjohtajat ovat kokoontuneet 1.2.2011 Jämijärvellä.

Seuraava ohjausryhmä on 15.2.2011 klo 18.00 Kankaanpäässä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 79 §

Kunnanjohtajat ovat pitäneet kokouksensa 15.2.2011 klo 16.00 ja heti tämän jälkeen kokoontui hankkeen ohjausryhmä. Liite nro 79.1.

 

Valtuustoseminaarissa syntyneet ideat ovat liitteenä nro 79.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 104 §

Monikuntaliitoksen ohjausryhmällä oli kokous 8.3.2011 ja kunnanjohtajat kokoontuvat 28.3.2011. Eri työpajat kokoontuvat 28.3. ja 30.3.2011.

Ohjausryhmän muistio 8.3.2011 aineistoineen on liitteenä 104.1.

 

Kunnanjohtaja antaa asiasta tilannekatsauksen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee saadun tilanne katsauksen tiedokseen ja sopii jatkolinjauksesta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti järjestää valtuuston iltakoulun 18.4.2011 klo 15.00 aiheena monikuntaliitoksen väliraportti.

Kunnanhallituksen kokous pidetään iltakoulun jälkeen klo 17.00 alkaen.

 

-----

 

KH 146 §                           Kunnanjohtajat kokoontuivat 4.5.2011 jatkotyöstämään hanketta valtuustojen antamien lausuntojen pohjalta. Kunnanjohtaja antaa tilannekatsauksen kokouksessa.

 

                                            Valtuustojen lausuntojen yhdistelmä on liitteenä 146.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee saadun tilannekatsauksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Käytiin läpi kunnanjohtajien edellisen kokouksen muistio ja hankkeen lähikuukausien aikataulut.

 

                                            -----

 

KH 163 §

Ohjausryhmä kokoontuu 24.5.2011 ja valtuustojen yhteisseminaari on 10.6.2011. Kuntalaisinfo on 21.6.2011 klo 18.00.

Kunnanjohtaja antaa asiasta tilannekatsauksen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Käytiin läpi hankkeen kesäkuun aikataulua ja sovittiin, että 10.6. seminaarin luottamushenkilöpuheenvuoron käyttää kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

164 §            KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON SEURAAVAT KOKOUKSET

 

 

Kunnanhallituksen viimeinen kokous ennen kesälomia on alustavasti sovittu pidettäväksi 27.6.2011. Ennen kesälomia on pidettävä myös valtuuston tilinpäätöskokous.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää kunnanhallituksen ja valtuuston seuraavien kokousten ajankohdat.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kunnanhallituksen seuraava kokous pidetään 20.6.. Valtuuston seuraava kokous on 27.6.

 

                                            _____

 

 

 


 

165 §            NUORISOVINTIN AUKIPITÄMINEN HEINÄKUULLA

 

 

Nuorten kuulemistilaisuudessa 17.5.2011 nousi esille toivomus, että nuorisovintti olisi auki myös heinäkuussa. Asia luvattiin ottaa rahoituksen osalta kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää vapaa-aikalautakunnalle 500 euroa nuorisotilavalvojan palkkaamiseen nuorisovintille heinäkuussa 2011 (1 ilta/ vko). Varat osoitetaan Helvi Nästiltä saadusta perinnöstä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 


                                            Yhteistyötoimikunta          15 §              24.5.2011

                                            Yhteistyötoimikunta          9 §                11.4.2011

                                            Kunnanhallitus                   130 §            18.4.2011

 

166 §            KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2011 MUKAISET PALKANTARKISTUSET 1.5.2011 ALKAEN

 

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.5.2011 lukien 1,2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Palkkausluvun 6 §:n 1 momentin mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,2 prosentilla.

 

Viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 1.2.2011 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 1.5.2011 saakka, maksetaan toukokuun 2011 palkanmaksun yhteydessä 100 euron suuruinen erillinen kertaerä.

 

Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi.

 

Tässä tarkoitettua kertaerää ei makseta, jos viranhaltijalle/työntekijälle ei makseta palkkaa toukokuulta 2011.

                                           

                      Paikallinen järjestelyerä 1.5.2011 lukien on vähintään 0,8 prosenttia.

                      Toisen vaihtoehdon mukaisen paikallisen järjestelyerän toteutuminen on sidottu Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kokonaismäärän muutoksiin vuosina 2006-2010. Tilastokeskukselta saadaan henkilöstömäärän muutokset vuosina 2006-2010 huhtikuussa 2011. Henkilöstömäärän tarkastelussa otetaan huomioon myös ostopalveluna ja vuokratyönä tehtävän työn osuus. KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt toteavat keskitetysti henkilöstömäärän kokonaismäärän muutokseen perustuvan paikallisen järjestelyerän toteutumisen.

 

                      Paikallisen järjestelyerän lopullisesta suuruudesta ja toteutumisesta ilmoitetaan erikseen yleiskirjeellä myöhemmin. Koska järjestelyerän suuruus on joka tapauksessa vähintään 0,8 prosenttia, on suositeltavaa, että paikallisesti valmistaudutaan järjestelyerän kohdentamiseen ottaen erityisesti huomioon paikalliset kohdentamistarpeet ja aloitetaan siihen liittyen neuvottelut paikallisesta järjestelyerästä.

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta keskustelee järjestelyerän jakamisesta.

 

Päätös:                              Yhteistyötoimikunta päätti yksimielisesti, että

 

1)     1.5. maksetaan 1,2 %:n yleiskorotukset ja 100 euron kertaerä

2)     vuonna 2004 käyttöönotettu harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä 15,70 €/kk siirretään tehtäväkohtaiseen palkkaan ja

3)     järjestelyerän osalta palataan asiaan kun lopullinen jako% on selvinnyt

4)     asia saatetaan tiedoksi kunnanhallitukselle kohdan 2 osalta.

 

------

KH 130 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tiedokseen harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän (15,70 €/kk) siirtämisen tehtäväkohtaiseen palkkaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

Yhteistyötmk. 15 §            KT Kuntatyönantajien yleiskirjeessä 21/2011 on todettu, että kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen paikallinen järjestelyerä 1.5.2011 lukien on 0,8%. Jämijärven kunnan osalta se koskee 25 henkilöä (pl. kunnanjohtaja) ja jaettava summa on 477,10.

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta päättää esityksen tekemisestä kunnanhallitukselle.

 

Päätös:                              Yhteistyötoimikunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle, että järjestelyvaraerä 1.5.2011 alkaen yhteensä 477,10 euroa jaetaan tasan palkansaajien kesken.

                                            Korotus tekee näin ollen 19,08 euroa/ hlö/ kk.

 

                                            -----

 

KH 166 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

 

 

 


                                            Yhteistyötoimikunta          16 §              24.5.2011

                                            Yhteistyötoimikunta          10 §              11.4.2011

 

167 §            TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2011 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN 5 §:N MUKAISET PALKANTARKISTUKSET 1.5.2011 ALKAEN

 

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa ja siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa, henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan 1.5.2011 lukien 1,2 %:lla.

 

TS-10 8 §:n 1 momentin tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat ovat 1.5.2011 lukien:

 

                                            Palkkaryhmä I                   1 526,71      €/kk

 

                                            Palkkaryhmä II                   1 693,13      €/kk

 

                                            Palkkaryhmä III                  2 814,24      €/kk

 

TS-10 10 §:n mukainen vähimmäisansio 1.5.2011 lukien on 1 351,79 €/kk.

 

Viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 1.2.2011 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 1.5.2011 saakka, maksetaan toukokuun 2011 palkanmaksun yhteydessä 100 euron suuruinen erillinen kertaerä.

 

Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi.

 

Tässä tarkoitettua kertaerää ei makseta, jos viranhaltijalle/työntekijälle ei makseta palkkaa toukokuulta 2011.

 

                      Toisen vaihtoehdon mukaisen paikallisen järjestelyerän toteutuminen on sidottu Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kokonaismäärän muutoksiin vuosina 2006-2010. Tilastokeskukselta saadaan henkilöstömäärän muutokset vuosina 2006-2010 huhtikuussa 2011. Henkilöstömäärän tarkastelussa otetaan huomioon myös ostopalveluna ja vuokratyönä tehtävän työn osuus. KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt toteavat keskitetysti henkilöstömäärän kokonaismäärän muutokseen perustuvan paikallisen järjestelyerän toteutumisen.

 

                      Paikallisen järjestelyerän lopullisesta suuruudesta ja toteutumisesta ilmoitetaan erikseen yleiskirjeellä myöhemmin. Koska järjestelyerän suuruus on joka tapauksessa vähintään 0,8 prosenttia, on suositeltavaa, että paikallisesti valmistaudutaan järjestelyerän kohdentamiseen ottaen erityisesti huomioon paikalliset kohdentamistarpeet ja aloitetaan siihen liittyen neuvottelut paikallisesta järjestelyerästä.

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta keskustelee järjestelyerän jakamisesta.

 

Päätös:                              Yhteistyötoimikunta päätti yksimielisesti, että

 

1)     1.5. maksetaan 1,2 %:n yleiskorotukset ja 100 euron suuruinen kertaerä ja

2)     järjestelyerän osalta palataan asiaan kun lopullinen jako% on selvinnyt.

 

------

 

 

 

Yhteistyötmk. 16 §            KT Kuntatyönantajat yleiskirjeen 21/2011 mukaan kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukainen järjestelyvaraerä 1.5.2011 lukien on 0,8%.Jämijärven kunnan osalta erän suuruus on 47,76 € ja se koskee kahta henkilöä.

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta päättää esityksen tekemisestä kunnanhallitukselle.

 

Päätös:                              Yhteistyötoimikunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle, että järjestelyvaraerä 1.5.2011 alkaen yhteensä 47,76 euroa jaetaan tasan palkansaajien kesken.

Korotus tekee näin ollen 23,88 euroa/ hlö/ kk.

 

-----

 

KH 167 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _______

 

 

 

 

 

                     
Yhteistyötoimikunta          17 §              24.5.2011

Yhteistyötoimikunta          11 §              11.4.2011

 

168 §            OPETUSHENKILÖSTÖN PALKANTARKISTUKSET 1.5.2011 ALKAEN

 

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.5.2011 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,2 %. OVTES osio A 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,2 prosentilla.

 

Lisäksi yleiskorotuksella korotetaan OVTES 2010-2011 palkkaliitteen euromääräisiä palkkioita.

                     

Paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta OVTES:n osio A 5 §:n mukaisissa I kalleusluokan kunnissa. II kalleusluokan kunnissa järjestelyerä kohdennetaan keskitetysti OVTES:n palkkaliitteen euromääriin, jolloin tämän momentin mukaisen paikallisen järjestelyerän suuruus on 0,2 % paikallisen työnantajan tämän sopimuksen piiriin kuuluvan opetushenkilöstön palkkasummasta. Järjestelyerä maksetaan sen jälkeen, kun tiedetään, toteutuvatko sen maksaminen edellytykset.

 

Täyttä työaikaa tekevälle viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan toukokuun palkanmaksun yhteydessä 140 euron kertaerä. Osa-aikaiselle viranhaltijalle/työntekijälle kertaerä saadaan laskemalla työaikojen suhteessa 140 eurosta. Viranhaltijoita ja työntekijöitä ovat opettajien lisäksi mm. rehtorit.

 

Kertaerän saaminen edellyttää, että palvelussuhde on alkanut viimeistään 1.2.2011 ja jatkunut 1.5.2011 saakka tämä päivä mukaan lukien keskeytymättä vähintään kolme kuukautta. Kertaerän maksamisajankohta vaihtelee sen mukaan, milloin toukokuulta maksetaan palkka. Lisäksi edellytetään, että henkilölle maksetaan palkkaa toukokuulta. Em. tarkoittaa esim. sitä, että koko toukokuun palkattomalla virkavapaalla olevalle ei makseta kertaerää.

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta keskustelee järjestelyerän jakamisesta.

 

Päätös:                              Yhteistyötoimikunta päätti yksimielisesti, että

 

1)     1.5. maksetaan 1,2 %:n yleiskorotukset ja 140 euron kertaerä ja

2)     järjestelyerän osalta palataan asiaan kun lopullinen tieto erän suuruudesta on saatu

 

------

 

 

 

Yhteistyötmk. 17 §            KT Kuntatyönantajat yleiskirjeen 21/2011 mukaan kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukainen järjestelyvaraerä on 1.5.2011 lukien 0,2 % (II kalleusluokka). Jämijärven kunnan osalta erän suuruus on 162,20 € ja se koskee 24 henkilöä.

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta päättää esityksen tekemisestä kunnanhallitukselle.

 

Päätös:                              Yhteistyötoimikunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle, että järjestelyvaraerä 1.5.2011 alkaen jaetaan seuraavasti:

-          Helena Silvennoinen 81,10 euroa/ kk ja

-          Sirpa Majamäki-Mäkinen 81,10 euroa/ kk.

Perusteena on heidän työnsä kansainvälisyyskasvatuksen hyväksi.

 

                                            -----

 

KH 168 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

169 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2011

 

 

Liitteenä on talouden toteutuminen 1.1.-30.4.2011.

Liite nro 169.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

                                            Tämä esitys korvaa edellisen kokouksen pykälän 18.4. § 131 valtuuston esityslistalla.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

170 §            KUNNALLISNEUVOKSEN ARVONIMEN HAKEMINEN MATTI LEPPIHALMEELLE

 

 

Matti Leppihalme on toiminut kunnan luottamustehtävissä 1973 alkaen, josta valtuustossa kahta kautta lukuun ottamatta yhtäjaksoisesti tähän päivään asti. Kunnanhallituksessa hän on ollut vuodesta 1993 alkaen, ensin varapuheenjohtajana ja v. 1997 alkaen puheenjohtajana. Tämän lisäksi hän on toiminut lukuisissa muissa kunnan ja järjestöjen luottamustehtävissä.

 

Yleisenä edellytyksenä arvonimen anomiselle on, että arvonimen saaja on menestynyt poikkeuksellisen hyvin omalla työ- ja/tai virkaurallaan. Lisäksi asianomaisella edellytetään olevan yhteiskunnallisia ansioita.

 

Tasavallan presidentti päättää arvonimestä arvonimilautakunnan käsittelyn jälkeen.

 

Arvonimistä suoritettavasta verosta on säädetty lailla. Kunnallisneuvoksen arvo maksaa 8 700 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että Matti Leppihalmeelle haetaan kunnallisneuvoksen arvonimeä.

                                            Jämijärven kunta sitoutuu suorittamaan kunnallisneuvoksen arvonimestä perittävän veron, joka on asetuksen liitteen 7. ryhmään kuuluvan kunnallisneuvoksen arvonimeä koskevasta avoimesta kirjeestä 8 700 euroa, jos arvonimen saaja ei ole päätoimessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelusuhteessa kuntaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Anneli Kujansuu.

 

                                            _____

 

 

 


 

171 §            POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2011

 

 

Liitteenä nro 171.1 on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2011. Jämijärven kunnan osalta raportti osoittaa toteutumaksi 23,76 %.

Raportti on suuntaa antava, koska siitä puuttuu paljon tarvike-, vuokra- yms. kuluja.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen ja esittää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

172 §              SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA

                       

 

                                            Ei ollut

 

                                            _____

 

 

 


 

173 §            ALOITE KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄN SAAMISEKSI MIELAHTEEN

 

 

Reijo Rantanen on tehnyt aloitteen kevyenliikenteenväylän saamiseksi Mielahdentielle.

Hän ehdottaa, että Mielahdelle johtava hiihtoura kunnostettaisiin lenkkeilijöille ja pyöräilijöille kesäkäyttöön. Pinnoitteeksi hän ehdottaa haketta. Aloite on liitteenä nro 173.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää pyytää asiasta rakennuspäällikön kustannusarvion.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

174 §            ANOMUS LEIKKIKENTÄN VÄLINEISTÖÖN JA LEIKKIKENTÄN KUNNOSTUKSEEN / ANU SILLANPÄÄ

 

 

Anu Sillanpää on jättänyt Markkalan alueen lapsiperheiden puolesta ja pyynnöstä anomuksen Markkalan leikkikenttäalueen parantamiseksi. Liite nro 174.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää pyytää rakennuspäälliköltä ja vapaa-aikasihteeriltä arvion hankkeen kustannuksista.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

175 §            JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N LAINAN LYHENNYKSEN MAKSAMINEN TAKAAJANA

 

 

Jämin Hiihtotunneli Oy:n lainoista on erääntynyt maksettavaksi Jämijärven Osuuspankin laina viivästyskorkoineen ja kuluineen yhteensä 15 939,27 euroa. Liite nro 175.1.

 

Hiihtotunnelin maksuvalmius ei mahdollista lainaerien maksamista. Valtuuston päätöksellä 30.6.2008 § 36  Jämijärven kunta on sitoutunut takaamaan em. lainan.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää takaajana maksaa Jämijärven Osuuspankille erääntyneen 15 939,27 euron lainaerän.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____