J Ä M I J Ä R V E N  K U N N A N V A L T U U S T O N   K O K O U S

Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 06.09.2005 kello 19.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

54. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

55. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

56. Talousarvion toteutuminen ajalla 01.01. - 30.06.2005

57. Eron myöntäminen sivistyslautakunnan varajäsenyydestä / Kimmo Marjamäki

58. Kauppakirjan hyväksyminen / Tapio Hietamäki

59. Kauppakirjan hyväksyminen / Juha Peijari

60. Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen tarkistaminen

61. Ilmoitus ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

62. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

63. Valitusosoitus   

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 09.09.2005 kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 30.08.2005

Matti Peurala

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Jämijärven kunta

Kunnanvaltuusto

KOKOUSKUTSU 5/2005

Laatimispäivämäärä: 31.06.2005

KokoustiedotAika 06.09.2005 kello 19.00
Paikka Valtuuston kokoushuone


Käsiteltävät asiat


54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 66

55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 66

56 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01. - 30.06.2005 Sivu 67

57 ERON MYÖNTÄMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ / KIMMO MARJAMÄKI Sivu 68

58 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / TAPIO HIETAMÄKI Sivu 69

59 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / JUHA PEIJARI Sivu 70

60 KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN Sivu 71

61 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT Sivu 73

62 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT Sivu 74

Puheenjohtaja MATTI PEURALA

Matti Peurala Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanvaltuusto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2005
KOKOUSAIKA 06.09.2005 kello 19.00 - 19.35
KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Peurala Matti puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Antila-Ricci Krista

Huhtaniemi Jarmo

Koskensalo Matti

Kujala Markku

Kuusikoski Sirpa

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Rajalahti Tapio

Ranta Tuija

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Virtanen Pentti

POISSA OLLEET JÄSENET Rajamäki Rainer

Uusi-Rasi Ari

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja
ASIAT 54 - 62
   
   
   
 
   
   

54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 30.08.2005 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 01.09.2005 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 01.09.2005 . Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 31.08.2005.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval- taiseksi.

_______

55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Mikko Salminen ja Anne Lax.

_________

Kunnanhallitus 227 30.08.2005

56 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01. - 30.06.2005

KH 227 Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 01.01. - 30.06.2005. Liite nro 227.1.

Vertailutietona on tilanne edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee taloustilanteen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KV 56

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 228 30.08.2005

57 ERON MYÖNTÄMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ / KIMMO MARJAMÄKI

KH 228 Kimmo Marjamäki on lähettänyt 05.08.2005 päivätyn kirjeen, jolla hän pyytää eroa Jämijärven kunnan sivistyslautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1) myöntää Kimmo Marjamäelle eron sivistyslautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi

2) nimeää hänen tilalleen uuden varajäsenen sivistyslautakuntaan

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 57

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti

1) myöntää Kimmo Marjamäelle eron sivistyslautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi

2) nimeää hänen tilalleen sivistyslautakunnan varajäseneksi Marko Kannoston.

_____

Kunnanhallitus 229 30.08.2005

58 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / TAPIO HIETAMÄKI

KH 229 Jämijärven kunnan ja Tapio Hietamäen välillä on allekirjoitettu oheisen liitteen mukainen kauppakirja. Liite nro 229.1.

Kauppakirjalla myydään n. 1090 m2:n määräala Jämijärven kunnan Jämijärven kylässä sijaitsevasta Reimari nimisestä tilasta RN:o 1:75.

Määräala on lisäalue ostajan aikaisemmin yksityiseltä ostamaan tonttiin. Lisämaan kanssa tontti muodostaa Mielahden ranta-asemakaavan mukaisen tontin; kortteli nro 5, tontti nro 3. Myyntihinta on 1090 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Tapio Hietamäen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KV 58

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 237 30.08.2005

59 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / JUHA PEIJARI

KH 237 Juha Peijarin kanssa on käyty neuvotteluja n.8,4 hehtaarin määräalan ostamisesta Jämijärven kunnalle Ylipeijari RN:o 2:260 nimisestä tilasta.

Määräala rajoittuu idässä Juhalan kaava-alueeseen ja etelässä Jämijärveen. Kauppahinnaksi on neuvotteluissa sovittu 12.500 euroa/ha eli 105.000 euroa.

Kunnanhallitus on tutustunut kaupan kohteeseen 21.6.2005 ja todennut, että se soveltuu hyvin kaavoitettavaksi tonttimaaksi. Tämän lisäksi kunnallistekniikka on valmiina Juhalan alueen ja ostettavan määräalan rajalla. Kauppakirjaluonnos on esityslistan liitteen nro 237.1.

Talousarviossa ei ole varauduttu ko. hankintaan.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1. hyväksyy Jämijärven kunnan ja Juha Peijarin välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti

2. oikeuttaa kunnanhallituksen rahoittamaan hankinnan 105.000 euron lisälainan otolla.

3. myöntää 105.000 euron lisämäärärahan kohtaan kiinteän omaisuuden osto.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 59

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 238 30.08.2005

60 KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN

KH 238 Kankaanpään Kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus päätti 2.2.2005 11 ehdottaa jäsenkunnille neuvottelujen aloittamiseksi perussopimuksen muuttamiseksi ja kuntayhtymän hallinnon uudelleen järjestämiseksi.

Kankaanpään kaupungin kutsumana kokoontuivat jäsenkuntien hallituksien puheenjohtajat ja kunnanjohtajat 14.2.2005 keskustelemaan kuntayhtymän esityksestä. Neuvottelussa sovittiin, että jäsenkuntien hallitukset keskustelevat kuntayhtymän esityksestä Kankaanpään kaupunginjohtaja laatiman taustamuistion pohjalta.

Kankaanpään Kansanterveystyön toiminnasta tehtiin selvitys 1997-1998. Selvityksen pohjalta esitettiin kaksi vaihtoehtoista toimintamallia perusterveydenhuollon toiminnan järjestämiseksi. Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan kuntayhtymään perustetaan kuntayhtymäjohtajan virka ja perusterveydenhuollon toiminnallista puolta johtaa johtava lääkäri. Toisen vaihtoehtoisen mallin mukaan kuntayhtymän toiminta siirretään Kankaanpään perusturvakeskuksen alaiseksi toiminnaksi ja muut jäsenkunnat tekevät ostopalvelusopimukset Kankaanpään kaupungin kanssa.

Kankaanpään Kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus järjesti 16.6.2005 seminaarin, jossa keskusteltiin kuntayhtymän toiminnan ja hallinnon kehittämisestä. Seminaarissa todettiin mm. että kuntayhtymän uusi hallintomalli luo pohjan kuntayhtymän toiminnan ja hallinnon kehittämiselle.

Kuntayhtymän jäsenkuntien välisissä neuvotteluissa on sovittu, että perussopimusta tarkistetaan tässä vaiheessa välttämättömimpien asioiden osalta. Suurin muutos on kuntayhtymäjohtaja johtoisen organisaation luominen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisena liitteenä olevan Kankaanpään Kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen. Liite nro 238.1.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen jäsen Päivi Leponiemi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

--------

KV 60

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuutettu Päivi Leponiemi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

________

61 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

Ei ollut

______

62 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

1. Alunperin oli sovittu, että valtuustoseminaari pidetään 23.09.2005. Mertiörannan kurssikeskuksen tilat eivät tuolloin ole kuitenkaan vapaana. Päätettiin siirtää seminaari ajankohtaa tuonnemmaksi, jotta saadaan kurssikeskuksen tilat käyttöön. Seminaaripäivästä informoidaan välittömästi valtuutettuja.

2. Sovittiin, että Jämijärven kunnostamisen nykytilanteesta järjestetään informaatiotilaisuus valtuutetuille joko seuraavan kokouksen yhteydessä tai erillisessä iltakoulussa.

_________