Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 3/2011

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 1.3.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

7.3.2011 klo 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

71 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

72 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

73 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

74 §      PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

75 §      TEEMA-ASIAT / LAAJAKAISTAHANKE 

76 §      KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 3.6.2011 

77 §      KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2011 

78 §      TILIPOISTOT VUODEN 2010 OSALTA 

79 §      MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE 

80 §      POIKKEAMISHAKEMUS /  LÄMSÄ MIRJA JA LENNE 

81 §      MAASEUTUSIHTEERIN PALVELUJEN MYYNTI POMARKUN KUNNALLE 

82 §      JÄMIJÄRVEN KUNNAN ”LAINASALKUN” TILANNE 

83 §      MAA-AINESLUPAHAKEMUS 2011-0002 / DESTIA OY 

84 §      MAA-AINESLUPAHAKEMUS 2011-0001 / T. KUORTTI OY, TONI KUORTTI

85 §      VUODEN 2011 ELÄKEPERUSTEISET JA 

            VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISET ENNAKKOMAKSUT 

86 §      ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ KOSKEVAN SOPIMUS 

87 §      SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTALASKUTUS V. 2010 

88 §      JÄMI-JYLLI YKSITYISTIEN MUUTTAMINEN MAANTIEKSI / LAUSUNTO TIESUUNNITELMASTA 

89 §      EDUSTAJAN VALINTA KIINTEISTÖ OY HEPORIVIN YHTIÖKOKOUKSIIN V. 2011 

90 §      POIKKEAMISLUPA / PENTTI NIEMI

91 §      SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA 

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

71 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

                     

 

 

 

 

 

72 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kati Mansikkamäki ja Olli Seppälä.

                     

Päätös:                             

 


 

 

73 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Kankaanpään kaupunki / Lausunto Jämijärven kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman luonnoksesta

-          Karvian kunta / PoSan kuntakohtainen palvelujen käytön mukainen oikaisulaskutus vuodelta 2010

-          Valtiovarainministeriö / Kunta- ja palvelurakennemuutoksesta annetun lain muutokset ja kuntien päätöksenteko

-          Sitoumus IT-laitteiden ja niihin liittyvien palveluiden yhteishankintaan liittymisestä

-          Tavaramerkin rekisteröintipäätös

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri / Lausunto väliraportista, joka koskee: ”sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön uudistamista”

-          D-Fence turvallisuusraportti 2/2011

-          www.jamijarvi.fi –sivujen kuukausitilasto

-          Kuntaliitto / Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2011

-          Kuntaliitto / Hallintolain muutokset oikaisuvaatimuksen käsittelystä ja asiavirheen korjaamisesta sekä hallintolainkäyttölain ja asiointilain muutokset

-          Maksatuserittely, helmikuu 2011

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Kauppila, Hietamäki

o       Vihu, Pihlajamäki

o       Vihu, Pihlajamäki

o       Jämijärvi, 181-401-1-48

o       Jämijärvi, 181-401-6-43

 

Päätös:                            

 


 

 

74 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallitus                                         14.12.2010

Yhteistoimintaryhmä                               17.12.2010

Satakunnan sairaanhoitopiiri

Yhtymähallinto                                         13.1.2011

Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallitus                                         18.1.2011

Vapaa-aikalautakunta                           1.2.2011

Maaseutulautakunta                               4.2.2011

Sivistyslautakunta                                   8.2.2011

Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallitus                                         15.2.2011                                                                     

 

Päätös:                                                                                              

 

 

 


 

75 §              TEEMA-ASIAT / LAAJAKAISTAHANKE                 

 

 

Tuomo Leikkola tulee kunnanhallituksen kokoukseen kertomaan laajakaistahankkeen tämän hetkisestä tilanteesta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:

 

 


 

76 §                KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 3.6.2011                           

                                           

 

Vuonna 2010 kunnanvirasto pidettiin suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina. Henkilökunta piti tällöin vuosilomiaan.

 

Tänä vuonna helatorstai on 2.6.2011. Viraston henkilöstöstä suuri osa anoo lomapäivää em. päivän jälkeiselle perjantaille.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 3.6.2011

 

Päätös:

 


 

 

 

77 §                KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2011

 

 

Kunnanvirasto on pidetty viime vuosina suljettuna kolmen viikon ajan heinäkuussa. Kunnanviraston henkilöstö on pitänyt tällöin vuosilomiaan. Tietyistä välttämättömistä toiminnoista kuten maataloustoimi ja rakennustarkastus on kuitenkin huolehdittu.

 

Saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna kolmen viikon ajan 4.7.2011 alkaen kuitenkin siten, että välttämättömistä toiminnoista huolehditaan.

 

Päätös:


 

 

 

78 §              TILIPOISTOT VUODEN 2010 OSALTA

 

 

Yleishallinnon vastuualue yhdessä eri hallintokuntien kanssa on valmistellut tilipoistot v. 2010 tilinpäätökseen. Liite nro 78.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää suorittaa tilipoistot oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

 

 

 

 


Kunnanhallitus                   61 §              7.2.2011

Kunnanhallitus                   36 §              17.1.2011

Kunnanhallitus                   274 §            7.12.2010

Kunnanhallitus                   258 §            15.11.2010

Kunnanhallitus                   239 §            1.11.2010

Kunnanhallitus                   208 §            20.9.2010

Kunnanhallitus                   183 §            30.8.2010

Kunnanhallitus                   172 §            9.8.2010

Kunnanhallitus                   154 §            28.6.2010

 

79 §              MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE

                     

                                           

Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntien/ kaupunkien valtuustojen päätöksen mukaisesti lähetettiin valtiovarainministeriön kuntaosastolle anomus kuntajakoselvitysmiehen saamiseksi. Ministeriön edustajat pyysivät hakemuksen pohjalta kuntajohtajat neuvotteluun, joka pidettiin 9.6.2010. Muistio liitteenä nro 154.1.

 

Neuvottelussa sovittiin, että hakemus kuntien oman selvitystyön rahoitukseen jätetään kesäkuun loppuun mennessä.

Liite nro 154.2.

Uusi kuntaministeri ratkaisee, kummalla tavalla valtio osallistuu selvitystyöhön.

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee suoritetut toimenpiteet tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 172 §

Valtiovarainministeriön kuntaosasto on 1.7.2010 tehnyt kielteisen päätöksen kuntajakoselvitysmiehen osalta. Liite nro 173.1.

Päätös esiselvitysavustukseen saadaan elokuun 2010 aikana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 183 §                          

Kankaanpään, Parkanon ja Jämijärven kuntajohtajat ovat pitäneet palaverin 20.8.2010 prosessin johdosta.

Kuntaliitosselvityksen sisällöstä jatketaan virkamiesneuvotteluja 31.8. mahdollisen tarjouksen tekijän kanssa.

Kun tarkennettu tarjous ja mahdollinen myönteinen rahoituspäätös on saatu, kokoontuu kuntien luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä.

Alustava ajankohta on 14.9. klo 18.00 Jämijärvellä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 208 §                          

Liitteenä on Valtiovarainministeriön päätös 8.9.2010, jolla on päätetty avustaa kuntien esiselvityshanketta.

Liite nro 208.1.

 

Liitteenä on myös Oy Audiapro Ab:n tarjous esiselvityksen tekemiseksi. Liite nro 208.2.

 

Em. päätösten johdosta kokoontuu monikuntaliitosselvityksen ohjausryhmä 14.9.2010 Jämijärvellä. Ohjausryhmän muistio saadaan kokoukseen mennessä.

 

Monikuntaliitosaikataulu liitteenä 208.3.

 

Ohjausryhmän muistio on liitteenä 208.4.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita jäsenet kuntaliitosselvityksen ohjausryhmään.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti jäseniksi kuntaliitosselvityksen ohjausryhmään Tapio Rajalahden, Matti Leppihalmeen, Anneli Kujansuun, Olli Seppälän, Satu Jokelan ja Esa Ala-Karvian. Lisäksi päätettiin, että pienryhmiltä pyydetään 1 yhteinen edustaja.

 

                                            -----

 

KH 239 §

                                            Kunnanjohtajat ja konsultit ovat kokoontuneet 12.10. palaveriin, jossa on sovittu hankkeen etenemisaikataulusta ja samalla on käyty läpi alustavaa talous yms. aineistoa.

                                            Aikataulu ilmenee liitteestä. Liite nro 239.1.

 

                                            Seuraava ohjausryhmä on 4.11.2010 klo 18.00 Kankaanpäässä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----               

KH 258 §

                                            Ohjausryhmän kokous on pidetty 4.11.2010 ja kuntajohtajat ovat käyneet 8.11.2010 Pirkanmaan liitossa. Liite nro 258.1.

 

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 274 §

                                            Kuntajohtajat ja konsultit ovat käyneet Satakunnan sairaanhoitopiirissä 22.11., Satakuntaliitossa 25.11. ja TAY:ssa 26.11.. Valtuutetuille on lähetetty valtuustoryhmien haastattelua, 8.12., varten aikataulu, kysymyssarja ja laadittu taustamateriaali.

 

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 36 §

                                            Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut 3.1.2011 Parkanossa liite nro 36.1 ja johtoryhmien työpajat ovat kokoontuneet 13.1.2011. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 61 §

Kuntien yhteinen valtuustoseminaari on pidetty Jämijärvellä 26.1.2011 ja kunnanjohtajat ovat kokoontuneet 1.2.2011 Jämijärvellä.

Seuraava ohjausryhmä on 15.2.2011 klo 18.00 Kankaanpäässä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 79 §

 

Kunnanjohtajat ovat pitäneet kokouksensa 15.2.2011 klo 16.00 ja heti tämän jälkeen kokoontui hankkeen ohjausryhmä. Liite nro 79.1.

 

Valtuustoseminaarissa syntyneet ideat ovat liitteenä nro 79.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                                                   

 

 

 

                                           

80 §              POIKKEAMISHAKEMUS /  LÄMSÄ MIRJA JA LENNE

 

 

Hakija:

Mirja ja Lenne Lämsä

 

Rakennuspaikka:

Tykköön kylässä sijaitseva Törmäsenmäki -niminen tila, RN:o 1:52. Tilan kokonaispinta-ala on 7960 m².

 

Rakennustoimenpide:

Tilalle on kiinteistötietojen mukaan rakennettu 35 m²:n lomarakennus ja talousrakennuksia yhteensä 31 m². Olemassa oleva lomarakennus (alkuperäinen rakennuslupa nro 49/1977) halutaan muuttaa vakituiseksi asuinrakennukseksi.

 

Kaavoitustilanne:

Alueelle ei ole laadittu oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaava.

 

Kuuleminen:

Hakemuksen johdosta on kuultu kiinteistöjen RN:o 1:53 ja RN:o 1:43 omistajia. Naapureilla ei ole huomauttamista poikkeamislupahakemukseen.

 

Rakennuspäällikön lausunto:

Maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n 4 momentin mukaan rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Luvanvaraisuutta harkittaessa on otettava huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä vakituiseen asumiseen tarkoitetulta rakennukselta vaadittaviin teknisiin ominaisuuksiin.

MRL:n 171 §:n mukaan päätösvalta kuuluu kunnalle.

 

Ehdotus:                            Maankäyttö- ja rakennuslain 172 §:n mukaan poikkeaminen ei saa:

1.      aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai

alueiden käytön muulle järjestämiselle,

2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

 

Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeamisluvan Jämijärven kunnan Tykköön kylässä, tilalle Törmäsenmäki RN:o 1:52, lomarakennuksen muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

 

Päätös:                             


 

 

                                           

                                           

81 §              MAASEUTUSIHTEERIN PALVELUJEN MYYNTI POMARKUN KUNNALLE

 

                                                                                      

                                            Pomarkun kunnasta on pyydetty virka-apua maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain (210/2010) mukaisten tehtävien hoitoon.

 

                                            Tarve maaseutusihteeripalveluille on 1 päivä viikossa niinä aikoina kun Pomarkun oma viranhaltija ei ole hoitamassa virkaansa.

 

                                            Asiasta on laadittu liitteen nro 81.1 mukainen sopimusluonnos. Sopimus astuu voimaan 1.4.2011 lukien.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Pomarkun ja Jämijärven kunnan välisen sopimuksen maaseutusihteerin palvelujen myymisestä oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   135 §            31.5.2010

                                            Kunnanhallitus                   112 §            10.5.2010

 

82 §              JÄMIJÄRVEN KUNNAN ”LAINASALKUN” TILANNE

 

 

Kunnanhallitukselle jaettiin edellisen kokouksen päätteeksi yhdistelmä kunnan tämän hetkisistä lainoista ja niiden lainaehdoista. ”Lainasalkussa” on tällä hetkellä 3 lainaa, joiden korko on selvästi muita korkeampi. Niiden jäljellä oleva yhteenlaskettu pääoma oli 1.4.2010 n. 598 000 euroa.

Lainaa saa tällä hetkellä n. 2 %-yksikköä halvemmalla.

 

Tämän hetken pääomilla säästö olisi 12 000 euroa/ vuosi ja lainojen kokonaisaikana yhteensä n. 42 000 – 45 000 euroa.

Lainojen purkamisehdot ovat liitteenä nro 112.1

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää lainojen kilpailuttamisesta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että selvitetään liitteessä olevien lainojen todelliset purkamiskulut.

 

                                            -----

 

KH 135 §                           Todelliset purkamiskulut ja arviot säästöistä nykykorkotasolla liitteenä 135.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

1.      ettei Länsi-Suomen Osuuspankin lainaan 510601-81266422 tehdä muutoksia,

2.      että Kuntarahoitus Oy:n laina 13247/08 osalta tehdään korkomuutos heti. Korko sidotaan 3 vuoden viitekorkoon.

3.      että Kuntarahoituksen lainaan 12800/08 tehdään koronmuutos koronvaihdon 6.2.2011 yhteydessä. Korko sidotaan 3 vuoden viitekorkoon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 82 §

 

Kohtien 2-3 mukaiset korkomuutokset on tehty. Lainan 13247/08 osalta uusi korko on tällä hetkellä 1,952 % (vanha korko 3,533 %).

Lainan nro 12800/08 uusi korko on 2,465 % (vanha 3,999 %).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee korkomuutokset tiedokseen.

 

Päätös:                             

 

 

 

                                           

83 §              MAA-AINESLUPAHAKEMUS 2011-0002 / DESTIA OY

 

 

Destia Oy on hakenut 4.12.2008 päivätyllä hakemuksella maa-aineslain (MAL 4 §) mukaista lupaa 10 vuodeksi kiviaineksen ottamiseen Männikkö- nimiseltä tilalta, RN:o 1:18. Ottamispaikka sijaitsee Jämijärven kunnan Kuusjoen kylässä Leppikorvennevan kallioalueella (p=687 1000; i=3277000). Tilan kokonaispinta-ala on 26,08 ha ja ottamisalueen pinta-ala on 6,38 ha. Otettavan kiviaineksen kokonaismäärä on 350000 m³ ja ottamisyvyys enimmillään 15 m. Destia Oy:llä on maanomistajan suostumus maa-ainesluvan hakemiseen. Ottamisalue sijaitsee metsätalousalueella ja lähin asuinkiinteistö sijaitse n. 540m:n ottamisalueesta pohjoiseen. Ottamisalue ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue on noin 400 m:n etäisyydellä ottamisalueesta itään. Tilan Vähävälisalo RN:o 1:48 talousvesikaivo sijaitsee pohjavesialueen reunalla noin 600 m:n päässä ottamisalueesta koilliseen. Alueella suoritetuissa tutkimuksissa ei ole havaittu pohjavettä. Ottamissuunnitelmassa esitetty louhiminen ulottuu alimmillaan tasoon +127,00.

Satakunnan seutukaava 5:ssä ko. alue sijoittuu maankamaran ainesottoalueelle (EO215) Leppikorvenneva. Aluetta ei ole osoitettu kallioaineksen kalliokiviaineksen ottamisen rajoitusalueeksi eikä aluetta ole osoitettu valtakunnallisiin suojelualueisiin.

 

Jämijärven kunnanhallitus on 16.3.2009 myöntänyt Destia Oy:lle maa-ainesten ottamisluvan hakemuksen mukaisesti..

 

Kunnanhallituksen päätöksestä valitettiin Turun hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on 12.4.2010 tekemällään päätöksellä

(Dnro 00761/09/5404) kumonnut kunnanhallituksen päätöksen ja palauttanut asian kunnanhallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

 

Destia Oy hakee uudelleen maa-ainesten ottamislupaa Jämijärven kunnan Kuusjoen kylässä sijaitsevalle Männikkö- nimiselle tilalle, RN:o 1:18. Jämijärven kunta pyysi 12.11.2010 sähköpostitse Destia Oy:tä täydentämään maa- aineslupahakemustaan ottotoiminnasta aiheutuvan pöly- ja meluhaitan vähentämiseksi, pohjaveden oletetusta (ylin taso) korkeusasemasta, ottotoiminnan vaikutuksista ympäristöön sekä Destia Oy:n työ- ja ympäristönsuojeluohjeilla. Destia Oy on täydentänyt hakemustaan 29.11.2010 päivätyllä lisäselvityksellä, selvitys esityslistan liitteenä, liite 83.1.

 

Alkuperäisen hakemuksensa (4.12.2008) mukaisesti Destia Oy hakee lupaa aloittaa maa-ainesten ottamisen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

 

Jämijärven kunta on suorittanut maa-aineslupahakemuksen uudelleen käsittelyn johdosta naapuri- ja lähialueiden kiinteistöjen kuulemisen. Kunta kuullut kiinteistöjen Salo RN:o 1:26, Lisä- Niemi RN:o 1:38, Perämetsä RN:o 1:37, Lisämaa I RN:o 3:62, Lisämaa II RN:o 1:36, Vähävälisalo RN:o 1:48, Hirvensalo RN:o 1:47, Kuusikko RN:o 1:19, Hietamäki II RN:o 1:3, Kaskenmäki II RN:o 1:7, Myllymäki II RN:o 1:5, Turvekeidas RN:o 1:35, Lounasmaa RN:o 5:52 (Ikaalinen), Polvi RN:o 5:60 (Ikaalinen), Keitaanniemi RN:o 5:74 (Ikaalinen) ja Jokimaa RN:o 5:48 (Ikaalinen) omistajia. Kiinteistöjen Kuusikko RN:o 1:19 ja Vähävälisalo RN:o 1:48 omistajat jättivät lupahakemuksen johdosta huomautuksen. Kuusikko- nimisen kiinteistön RN:o 1:19 huomautus koskee puustonkorvausta (huomautus esityslistan liitteenä 83.2) ja kiinteistön Vähävälisalo RN:o 1:48 huomautus koskee kiinteistön 1:48 ja läheisyydessä sijaitsevan naapurikiinteistön talousvesikaivon juomaveden laadun ja korkeuden tarkkailua sekä pölyhaitan ehkäisyä ja vähentämistä (huomautus esityslistan liitteenä 83.3). Destia Oy on toimittanut Jämijärven kuntaan sa17.1.2011 päivätyn vastineen kiinteistön Vähävälisalo RN:o 1:48 tekemään huomautukseen (vastine esityslistan liitteenä 83.4)

 

Hakemuksen johdosta on kuulutettu MAL 13 §:n mukaisesti Jämijärven kunnan ilmoitustaululla 31.1.- 1.3.2011, eikä sinä aikana ole jätetty hakemusta koskevia huomautuksia.

 

Jämijärven kunta on pyytänyt myös lausunnon Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

 

Ehdotus:                             Kunnanhallitus myöntää Destia Oy:lle maa-aineslain 4:n § mukaisen maa-ainesten ottamisluvan hakemuksen ja ottosuunnitelman sekä suunnitelmakarttojen mukaisesti. Lisäksi toiminnassa on noudatettava seuraavia määräyksiä.

 

1.      Ennen ottamistoiminnan aloittamista luvanhaltijan on pyydettävä valvontaviranomaista suorittamaan alkukatselmus ottamisalueella. Tällöin tulee olla seuraavat toimenpiteet tehtynä; ottoalue merkittynä maastoon paaluin ja sallittu ottotaso merkittynä alueelle korkeusmerkinnöin sekä vaaditut vakuudet jätettynä.

2.      Ennen ottamistoiminnan aloittamista luvanhaltijan on merkittävä ottamisalueen rajat riittävän selvästi maastoon, siten että merkit pysyvät paikoillaan koko ottamistoiminnan ajan ja ovat havaittavissa myös talviaikoina.

3.      Ottoalueelle tulee laittaa ainakin yksi korkomerkki, josta ottotaso voidaan tarvittaessa tarkistaa.

4.      Ennen ottamistoiminnan aloittamista ja ottamistoiminnan edistyessä vuosittain sekä ottamistoiminnan päättyessä luvan haltijan tulee ottaa kiinteistön RN:o 1:48 talousvesikaivosta vesinäyte, tutkituttaa se hyväksytyssä laboratoriossa, liittää tutkimustulokset sekä vedenpinnan tarkkailutulokset asiakirjoihin. Tutkimustulokset vedenlaadun tarkkailusta tulee toimittaa valvontaviranomaiselle ja talousvesikaivosta juomavetensä ottavien kiinteistöjen omistajille.

5.      Maa-ainesten ottamisessa on noudatettava ottamissuunnitelmaa. Louhoksen seinät tulee luiskata kaltevuuteen 1:2. Luiskauksessa tulee käyttää puhdasta maa-ainesta sekä irrotettavaa pintamaata.

6.      Ennen ottamistoiminnan aloittamista luvanhaltijan on toimitettava valvontaviranomaiselle kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.

7.      Ottoalueella ei saa säilyttää poltto- tai voiteluaineita ilman riittäviä suojarakenteita, eikä niitä saa säilyttää alueella enempää kuin välttämätön tarve edellyttää. Öljyvahingon tapahtuessa tulee välittömien torjuntatoimenpiteiden lisäksi asiasta ilmoittaa palo- ja pelastusviranomaiselle sekä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

8.      Alueen jätehuolto on järjestettävä niin, ettei toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista tai haittaa ympäristölle. Mahdollisissa onnettomuus- tai vahinkotilanteissa syntyvät ongelmajätteet on kerättävä nestetiiviisiin astioihin ja toimitettavaongelmajätteiden käsittelylaitokseen tai vastaanottopisteeseen.

9.      Jälkihoitotyöt on tehtävä vaiheittain ottamissuunnitelman mukaisesti.

10. Luvan haltijan tulee kiviaineksen murskauksessa ja kuljetuksessa syntyvien pölyhaittojen minimoimiseksi tarvittaessa käyttää kastelua.

11. Luvanhaltijan tulee huolehtia siitä, että toiminta ottamisalueella tapahtuu 29.11.2010 päivätyn lisäselvityksen mukaisesti arkipäivisin (ma- pe);

-         poraus ja murskaus klo 6.00-  22.00

-         louhintaräjäytykset klo 8.00- 18.00

-         rikotus klo 7.00- 21.00

12. Kestoltaan 50 päivää ylittävään murskaukseen on haettava ympäristölupa.

13. Ottoalue on ottamistoiminnan päättyessä siistittävä ja saatettava muuhun ympäristöön sopeutuvaksi, tarvittaessa puustoistutuksin.

14. luvanhaltijan tulee vuosittain tammikuun 31. päivään mennessä ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun maa-aineksen laatu ja määrä. Ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti ympäristöhallinnon asia-hallintajärjestelmän NOTTO- tietokantaan. Ilmoituslomake löytyy internetistä Suomi.fi- sivuilta kirjaamalla hakukenttään YM012). Ilmoituksen voi tehdä myös paperimuodossa osoitteella: Jämijärven kunta/tekninen toimisto, Peijarintie 5A, 38800 Jämijärvi.

15. Ottamis- ja viimeistelytöiden jälkeen ennen lupa-ajan päättymistä on luvanhaltijan pyydettävä lopputarkastusta tai mikäli ottoa aiotaan jatkaa, hankittava uusi lupapäätös ennen voimassa olevan luvan päättymistä.

 

Ennen ottamistoiminnan aloittamista on hakijan annettava lupamääräysten noudattamiseksi 22 330 euron suuruinen MAL 12 §:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus.

 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

 

Päätös:                             

 

 

 

 


 

84 §              MAA-AINESLUPAHAKEMUS 2011-0001 / T. KUORTTI OY, TONI KUORTTI

 

 

T. Kuortti Ky/ Toni Kuortti on toimittanut 13.1.2011 lupahakemuksen (MAL 4. §) maa-ainesten ottamista varten omistamaltaan Santala- nimiseltä kiinteistöltä, RN:o 1:163. Kiinteistö sijaitsee Jämijärven kunnan Kauppilan kylässä (Lauttakangas) Uurasjärven paikallistien nro 13255 ja ns. Kovelahden metsäautotien risteyksessä. Lähimmät vakituisesti asutut naapurikiinteistöt sijaitsevat noin 700 metrin etäisyydellä ottoalueen eteläpuolella. Ottamisalueen lounaispuolella noin 100 metrin etäisyydellä ottamisalueen reunasta sijaitsee hautausmaa.

 

Alueella ei ole yksityiskohtaista kaavaa. Alue ei kuulu pohjavesialueeseen, sillä se poistettiin 2009- 2010 tehdyssä pohjavesialueen rajausten tarkistuksessa luokitelluista alueista. Helmikuulla v. 2000 ja elokuussa 2009 tehdyissä pohjavesitutkimusten perusteella pohjaveden korkeusasemaksi on ottamisalueella määritelty + 123.00 – +127.00

 

Ottamisalueen maaperä on kivistä soraa ja hiekkaa ja muita hienompia maa-aineksia sekä paikoin kalliota. Kyseiseltä alueelta on otettu maa-aineksia aiemminkin noin 4,5 ha:n alalta ja pohjan taso on syvimmillään korkeustason + 128,00 alapuolella. Suunnitellun ottamisalueen puusto on raivattu ja pintamaita on kuorittu ja kasattu ottamisalueen reunoille maisemointia varten. Tien varsille on jätetty puustoa suojavyöhykkeeksi. Ottamisalueelle on varastoitu jalostettuja maa-aineksia ja niiden paikat on merkitty ohjeellisesti ottamissuunnitelmapiirustukseen. Suunnitelman mukaan tien varteen jätetään 15 metrin suojavyöhyke mitattuna tien keskilinjasta. Ottamisalueen pohjoisrajalle jätetään 5 metrin suojavyöhyke ja itärajalla tilojen 1:203 ja 1:294 maa-ainesten otto aloitetaan rajasta alkaen maanomistajien suostumuksella.

Maa-ainesten ottamistaso on määritelty aiempien kriteerien mukaisesti +126,00- +129,00 ja ottamissyvyydeksi 2-8 metriä. Suojakerros ylimmän pohjavesitason päällä on 2 metriä, kallion noustessa laajasti kaivutason yläpuolelle, jätetään sen päälle vähintään 0,5 metrin suojakerros. Maa-ainesluvan hakija hankkii alueelle tarvittavat kaivot tai tarkastusputket vedenpinnan tarkkailua varten.

 

Hakemuksen mukaan tilan Siltala RN:o 1:163 kokonaispinta-ala on 9,77 ha ja ottamisalueen pinta-ala noin 6,5 ha. Ottamisalue muodostuu kahdesta eri vaiheesta I- vaiheesta jonka lupa päättyi 1.10.2010 ja uudesta II- vaiheesta. Otettavan maa-aineksen, soran ja hiekan kokonaismäärä on 235000m³ (I- ja II- vaihe yhteensä), ottamisaika 10vuotta ja vuotuinen ottomäärä 23500m³.

 

Soranoton jälkeen tai, kun joltakin osin aluetta maa- aineksia on otettu suunnitelmien mukaiseen tasoon, suoritetaan reunojen muotoilu. Reunojen muotoilu tehdään suunnitelmissa esitetyn mukaisesti kuitenkin vähintään kaltevuuteen 1:3. Soranoton päättymisen jälkeen alue jätetään metsittymään luonnon siemennyksellä, jota tarvittaessa täydennetään istutuksilla.

 

Kaivannaisjätteet käsitellään kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaisesti., pintamaat käytetään kuiskien muotoiluun, kannot ja muut puujätteet haketetaan.

 

Ottamisalueella ei varastoida koneiden- tai laitteiden poltto- ja voiteluaineita suojarakenteettomassa paikassa. Jäteöljyä eikä muuta jätettä varastoida alueella, vaan ne kuljetetaan pois.

 

Jämijärven kunta on kuullut naapurikiinteistöjen 1:93, 1:158, 1.198, 1,1:204,1:203 ja 1:49 omistajia. Kiinteistön 1:49 omistaja jätti huomautuksen hakemuksen johdosta, esittäen että  kaivannon reuna ulottuisi kiinteistön 1:49 rajaan asti. Ottamissuunnitelmassa esitetään jätettäväksi kiinteistön  1:49 ja ottamisalueen rajalle 5 metrin suojavyöhyke.

Hakemuksen johdosta on lisäksi kuulutettu MAL 13 §:n mukaisesti Jämijärven kunnan ilmoitustaululla 31.1.- 1.3.2011, eikä sinä aikana ole jätetty hakemusta koskevia huomautuksia.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää T. Kuortti Ky/ Toni Kuorttille maa-aineslain 4:n § mukaisen maa-ainesten ottamisluvan hakemuksen mukaisesti seuraavin tarkistuksin ja määräyksin.

 

1.      Ennen ottamistoiminnan aloittamista luvanhaltijan on merkittävä ottamisalueen rajat riittävän selvästi maastoon, siten että merkit pysyvät paikoillaan koko ottamistoiminnan ajan ja ovat havaittavissa myös talviaikoina.

2.      Ottoalueelle tulee laittaa ainakin yksi korkomerkki, josta ottotaso voidaan tarvittaessa tarkistaa.

3.      Maa-ainesten ottamisessa on noudatettava ottamissuunnitelmaa. Ylimmän pohjavesipinnan yläpuolelle on jätettävä vähintään kahden (2) metrin koskematon suojakerros.

4.      Ottamisalueen jälkihoitotyöt tehdään hakemuksen mukaisesti.

5.      Ottoalueella ei saa säilyttää poltto- tai voiteluaineita ilman riittäviä suojarakenteita, eikä niitä saa säilyttää alueella enempää kuin välttämätön tarve edellyttää. Öljyvahingon tapahtuessa tulee välittömien torjuntatoimenpiteiden lisäksi asiasta ilmoittaa palo- ja pelastusviranomaiselle sekä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

6.      Ottoalueelle on asennettava vähintään yksi kaivo tai tarkastusputki vedenpinnan tarkkailua varten ja kaivoja tai putkia tulee tarvittaessa lisätä oton edetessä.

7.      Pohjavedenpinnan korkeus tulee olla hakijan tiedossa.

8.      Alueen jätehuolto on järjestettäväniin, ettei toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista tai haittaa ympäristölle. Mahdollisissa onnettomuus- tai vahinkotilanteissa syntyvät ongelmajätteet on kerättävä nestetiiviisiin astioihin ja toimitettavaongelmajätteiden käsittelylaitokseen tai vastaanottopisteeseen.

9.      Jälkihoitotyöt on tehtävä vaiheittain ottamissuunnitelman mukaisesti.

10. Ottoalue on ottamistoiminnan päättyessä siistittävä ja saatettava muuhun ympäristöön sopeutuvaksi, tarvittaessa puustoistutuksin.

11. luvanhaltijan tulee vuosittain tammikuun 31. päivään mennessä ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun maa-aineksen laatu ja määrä. Ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti ympäristöhallinnon asia-hallintajärjestelmän NOTTO- tietokantaan. Ilmoituslomake löytyy internetistä Suomi.fi- sivuilta kirjaamalla hakukenttään YM012). Ilmoituksen voi tehdä myös paperimuodossa osoitteella: Jämijärven kunta/tekninen toimisto, Peijarintie 5A, 38800 Jämijärvi.

12. Ottamis- ja viimeistelytöiden jälkeen ennen lupa-ajan päättymistä on luvanhaltijan pyydettävä lopputarkastusta tai mikäli ottoa aiotaan jatkaa, hankittava uusi lupapäätös ennen voimassa olevan luvan päättymistä.

                     

Ennen ottamistoiminnan aloittamista on hakijan annettava lupamääräysten noudattamiseksi 22 750 euron suuruinen MAL 12 §:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus.

 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

 

Päätös:                             

 

 

 

                     

85 §              VUODEN 2011 ELÄKEPERUSTEISET JA VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISET ENNAKKOMAKSUT

 

 

Liitteenä on selvitys vuoden 2011 eläkeperusteisesta ennakkomaksusta ja varhaiseläkemenoperusteisesta ennakkomaksusta. Liite nro 85.1.

 

Eläkemenoperusteista maksua maksetaan jo eläkkeelle jääneistä työntekijöistä ns. varhemaksua ennenaikaiselle eläkkeelle jääneistä työntekijöistä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee ennakkomaksut tiedokseen.

 

Päätös:

 

 

 

 

 


                                            Sivistyslautakunta             12 §              8.2.2011

 

86 §              ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ KOSKEVAN SOPIMUS          

 

 

Jämijärven kunta on osallisena Kankaanpään kaupungin kanssa solmitussa yhteisestä peruskoulutoimesta tehdyssä sopimuksessa niitä oppilaita koskien, jotka tarvitsevat erityisopetusta yhdessä Honkajoen, Karvian, Lavian, Merikarvian, Pomarkun ja Siikaisten kuntien kanssa.

 

Voimassa olevan sopimuksen tarkistamisen tarve syntyy valtionosuusjärjestelmän uudistuksesta. Valtionosuus maksetaan oppilaan kotikunnalle eikä opetuksen järjestäjälle kuten aikaisemmin.

 

Sopimusta on tarkistettu edellisen kerran vuonna 2004. Uusi sopimus astuu voimaan 1.1.2011 lukien.

 

Valtiovarainministeriö hoitaa kotikuntalaskutuksen keskitetysti hallinnollisena palveluna ns. clearing-järjestelmällä. Kotikuntakorvausmenot ja –tulot kohdistetaan oppilaan kotikuntaan valtionosuuksien maksatuksen yhteydessä.

 

Sopimus perustuu voimassa olevaan perusopetuslakiin 21.8.1998/628 ja asetukseen 20.11.1998/852 sekä lakiin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 29.12.2009/1704, asetukseen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 29.12.2009/1732 sekä lakiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 29.12.2009/1705.

Kuntaliiton yleiskirje 1.6.2010. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus opetuksen järjestämisestä aiheutuneisiin lisäkustannuksiin.

 

Asiaa koskevat neuvottelut sivistystoimenjohtajien kesken käytiin 11.11.2010 ja 2.12.2010.

 

Liitteenä 12.1. sopimus yhteisestä peruskoulutoimesta (erityisopetus).

 

Ehdotus:                            Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle liitteenä 12.1. olevan erityisopetuksen järjestämisestä koskevan sopimuksen hyväksymistä 1.1.2011 lukien.

 

Päätös:                              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 86 §

 

                                            Sopimus on liitteenä nro 86.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen.

 

Päätös:                             


 

 

 

 

 

87 §              SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTALASKUTUS V. 2010

 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntalaskutus vuodelta 2010 ilmenee liitteestä nro 87.1.

Kalliiden hoitojen tasauksena Jämijärven kunta joutuu maksamaan 74 313,69 euroa.

 

Saatujen hyvitysten / hinnan alennusten jälkeen Jämijärven kunnan ostot yhteensä ovat 1 751 297,56 euroa (ta 1 745 000 euroa). Tämän lisäksi on maksettu suoraan ostopalveluina n. 14 000 euroa muille keskussairaaloille.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntalaskutuksen tiedokseen.

 

Päätös:                             

                         

 

 

 


 

88 §              JÄMI-JYLLI YKSITYISTIEN MUUTTAMINEN MAANTIEKSI / LAUSUNTO

TIESUUNNITELMASTA

 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on lähettänyt yllämainitun tiesuunnitelman lausunnolle Jämijärven kuntaan ja maantielain 27 §:n mukaista käsittelyä varten. Tiesuunnitelma on ollut nähtävillä 19.1.-17.2.2011 ja sitä vastaan ei ole jätetty yhtään muistutusta.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt lisäksi vielä ilmoittamaan, onko suunnitelman käsittävälle alueelle vahvistettu asemakaavaa ja jos on, onko se yhdenmukainen tiesuunnitelman kanssa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan,

 

1.      että alueelle on vahvistettu kaksi asemakaavaa, Mielahden ranta-asemakaava ja ns. Perhepuiston asemakaava

2.      että tulevan tiealueen rajauksessa tulee ottaa huomioon kunnan omistuksessa olevan jätevedenpumppaamon sijainti Mielahden ranta-asemakaavan alueella Hännisentien risteyksessä n. PL 7700 (410). Liite nro 88.1.

3.      että tulevan maantien mahdollisissa myöhemmissä tiesuunnitelmissa tulee huomioida Mielahti-Perhepuiston välisen jätevesiputken tienalitus n. pisteessä PL 6343 (44). Liite nro 88.2.

4.      että muilta osin kunnalla ei ole huomautettavaa tiesuunnitelmaa vastaan

 

Päätös:                             


 

 

                                                                

 

89 §              EDUSTAJAN VALINTA KIINTEISTÖ OY HEPORIVIN YHTIÖKOKOUKSIIN V. 2011

 

 

                                            Kiinteistö Oy Hepohelmen myynti edellyttää myös Kiinteistö Oy Heporivin järjestäytymistä.

                                            Kiinteistö Oy Heporivi omistaa Hepohelmestä 17,3 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee edustajan Kiinteistö Oy Heporivin yhtiökokouksiin vuodelle 2011.

 

Päätös:                             

 

 

 


 

90 §              POIKKEAMISLUPA / PENTTI NIEMI

 

 

Hakija:

Niemi Pentti

 

Rakennuspaikka:

Kauppilan kylässä sijaitseva Niemi-niminen tila, RN:o 2:143. Tilan kokonaispinta-ala on 31200 m².

 

Rakennustoimenpide:

Kerrosalaltaan 80m²:n loma-asunnon ja 20m²:n talousrakennuksen rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

 

Kaavoitustilanne:

Seutukaava 5, vahvistettu 11.1.1999

                                            Oikeusvaikutukseton rantayleiskaava, kunnanvaltuusto hyv. 28.3.1985          

 

Kuuleminen:

Hakemuksen johdosta on kuultu kiinteistöjen RN:o 2:141 ja RN:o 2:142 omistajia.

Kiinteistöjen RN:o 2:141 ja RN:o 2:142 omistajilla ei ole huomautettavaa.

 

Selvitys alueesta:

Kantatilasta RN:o 2:143 (aiemmin RN:o 2:42, lakannut 12.1.1982) on muodostettu kiinteistöt Kesäniemi 2:141 (rek.12.1.1982), Koivuranta 2:142 (rek.12.1.1982) ja Niemenmoisio 2:203 (rek.12.12.2008). Kantatilan rantaviivan pituus on noin 1030m. Kantatilasta muodostetuille kiinteistöillä 2:141 ja 2:142 on rakennettu lomarakennukset. Kantatilan, Niemi 2:143 talouskeskuksen päärakennus on kiinteistötietojen mukaan rakennettu vuonna 1915 ja talousrakennukset myöhemmin. Tilan olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet eikä tilalla nykyään harjoiteta maataloutta.

                                            Rakennusoikeuden mitoitusta tarkasteltaessa Satakunnan yleisten rantojensuunnittelusuositusten mukaisen mitoituskäytännön mukaan käytetään 6 rakennuspaikkaa/ muunnettu rantaviivakilometri. Kantatilan rakennuskelpoisen muunnetun rantaviivan pituudeksi saadaan noin 680m eli kantatilan mitoitukselliseksi rakennusoikeudeksi saadaan neljä rakennuspaikkaa.

                                            Kunnanvaltuuston 28.3.1985 hyväksymässä Jämijärven rantayleiskaavan mitoitusperusteissa todetaan mm., että maatilan talouskeskus tai muu pysyvä asunto vastaavat yhtä loma-asuntoa.

                                           

Asian valmistelu:

Poikkeamispäätöstä haetaan MRL 72 §:n säännöksestä (suunnittelutarve ranta-alueella). Maankäyttö- ja rakennuslain 171 § rakentamisessa ranta-alueella, jolla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on poikkeamispäätösvalta Varsinais-Suomen ELY- keskuksella.

                                            Hankkeen ei voida katsoa tuottavan haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle (MRL 172 §).

 

                                            Voimassa olevan Jämijärven kunnan rakennusjärjestyksen kohdassa 5.1 vesistön rannalle rakennettaessa rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 40 metriä. Rakennusjärjestyksen kohdassa 5.3 mainitaan, että ranta-alueella rakennuspaikalla saa olla enintään yksi yksiasuntoinen, enintään kaksikerroksinen loma-asunto, jonka kerrosala saa olla enintään 120m². saunarakennuksen kerrosala saa olla enintään 25m² ja talousrakennusten yhteensä enintään 60m². Rakennuspaikan koko tulee asemakaavan ulkopuolella olla vähintään 2000m² (MRL 116 §).                        

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus antaa hakemuksesta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle yllä selostetuin perustein puoltavan lausunnon.             

 

Päätös:

 

 


 

 

91 §              SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA