Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 11/2010

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 14.9.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

20.9.2010 klo 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

200 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

201 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

202 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

203 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

204 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2010 

205 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 6.9.2010 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO  

206 §    POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2010 

207 §    MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUENEUVOTTELU 

208 §    MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE 

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

200 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

                                           

 

 

 

 

201 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja Kari Jokisalo.

                     

Päätös:                             

 

                     

 


 

202 §           TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Jämi-Jyllytietä koskevan aloitteen uudistaminen

-          Seutulipun valtionavun maksaminen ajalla 1.1.-30.6.2010

-          Maksatuserittely, elokuu 2010

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Vihu, Uusi-Jokisalo

o       Kauppila, Salomäki 1:172

o       Jämijärvi, 181-401-5-189

o       Vihu, Nokanmäki

o       Tykköö, Kuronen

o       Jämijärvi, Jämintupa

 

Päätös:                            
                                         

 

 

 

203 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

Sivistyslautakunta                                                        1.9.2010

Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitos-

kuntayhtymä                                            8.9.2010

Satakunnan koulutuskuntayhtymä                              14.9.2010

 

Päätös:                             

 

 

 


 

 

204 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2010

                     

                                           

                                            Liitteenä on  talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2010.

                                            Liite nro 204.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

”Tasaisen vauhdin” mukaan toteutuman tulisi olla 58,33 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedokseen.

 

Päätös:                             

 

 

 

                                           

205 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 6.9.2010 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                           

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 6.9.2010.

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

41 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

42 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

43 § Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle

44 § Luottamushenkilöiden valinta edesmenneen Pasi Huhtasen tilalle

45 § Väliraportti 30.6.2010

46 § Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2010

47 § PoSan ja perusturvalautakunnan välisen palvelusopimuksen

 toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2010

48 § Jämi-säätiön lainan takaaminen

49 § Avustuksen myöntäminen Jämin hiihtotunneli Oy:lle

50 § Kuntarahoitusosuus Jämin luontomatkailun ja –retkeilyn

kehittämisen investointihankkeelle

51 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

52 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 6.9.2010, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:

 

 

 

                                           

206 §            POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2010

 

 

Liitteenä on PoSan talouden toteuma ajalla 1.1.-31.7.2010.

Liite nro 206.1.

 

Oikaistu talousarvio osoittaa 1,3 miljoonaa euroa alijäämää.

 

Jämijärven kunnan toteuma on 65,88 %, kun se ”tasaisella vauhdilla” tulisi olla 58,33 %.

 

Perhepalvelut ovat toteutuneet jo nyt 101,13 %:sti.

Korkeat toteumaprosentit ovat myös vanhuspalveluissa 63,86 % ja erityispalveluissa 66,28 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

                     
                                            Kunnanhallitus                   109 §            10.5.2010

 

207 §              MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUENEUVOTTELU

 

                                           

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta valmisteleva työryhmä on laatinut selvityksen maaseutuhallinnon nykytilanteesta Pohjois-Satakunnassa ja sen lähialueella sekä toimenpide-ehdotuksen hallinnon järjestämiseksi. Muistio on liitteenä 109.1.

 

Muistiota on käsitelty laajennetussa ryhmässä, jossa ovat olleet mukana kunnanjohtajat ja kaikki alueen maaseutusihteerit. Muistio em. neuvottelusta on liitteenä 109.2.

 

Koska osa kunnista on mukana myös Karhukuntien selvityksessä, päätettiin, että ehdotus viedään tässä vaiheessa tiedoksi kunnanhallituksille. Alkusyksyllä 2010 tarkentuu tietämys siitä, mitkä kunnat ovat mukana yhteistoiminta-alueen muodostamisessa ja tällöin voidaan tehdä lopulliset päätökset.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee työryhmän ehdotukset tiedokseen ja käy keskustelun niiden pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

KH 207 §

Kuntien edustajat ovat kokoontuneet asian tiimoilta uudelleen 8.9.2010. Muistio on liitteenä 207.1.

 

Valmistelevan työryhmän alkuperäisestä selvityksestä poiketen Karvian kunta esitti neuvottelussa halukkuutensa tehdä ehdotuksen siltä pohjalta, että yhteistoiminta-alueen hallinnollinen keskus olisikin Karvia.

Myös Kankaanpää tekee tarkemman ehdotuksen valmistelutyöryhmän ehdotuksen pohjalta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee muistion tiedokseen ja käy keskustelua sen pohjalta.

 

Päätös:                             

 

 

 

 


Kunnanhallitus                   183 §            30.8.2010

Kunnanhallitus                   172 §            9.8.2010

Kunnanhallitus                   154 §            28.6.2010

 

208 §            MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE

                     

                                           

Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntien/ kaupunkien valtuustojen päätöksen mukaisesti lähetettiin valtiovarainministeriön kuntaosastolle anomus kuntajakoselvitysmiehen saamiseksi. Ministeriön edustajat pyysivät hakemuksen pohjalta kuntajohtajat neuvotteluun, joka pidettiin 9.6.2010. Muistio liitteenä nro 154.1.

 

Neuvottelussa sovittiin, että hakemus kuntien oman selvitystyön rahoitukseen jätetään kesäkuun loppuun mennessä.

Liite nro 154.2.

Uusi kuntaministeri ratkaisee, kummalla tavalla valtio osallistuu selvitystyöhön.

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee suoritetut toimenpiteet tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 172 §

Valtiovarainministeriön kuntaosasto on 1.7.2010 tehnyt kielteisen päätöksen kuntajakoselvitysmiehen osalta. Liite nro 173.1.

Päätös esiselvitysavustukseen saadaan elokuun 2010 aikana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 183 §                          

Kankaanpään, Parkanon ja Jämijärven kuntajohtajat ovat pitäneet palaverin 20.8.2010 prosessin johdosta.

Kuntaliitosselvityksen sisällöstä jatketaan virkamiesneuvotteluja 31.8. mahdollisen tarjouksen tekijän kanssa.

Kun tarkennettu tarjous ja mahdollinen myönteinen rahoituspäätös on saatu, kokoontuu kuntien luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä.

Alustava ajankohta on 14.9. klo 18.00 Jämijärvellä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

KH 208 §                          

Liitteenä on Valtiovarainministeriön päätös 8.9.2010, jolla on päätetty avustaa kuntien esiselvityshanketta.

Liite nro 208.1.

 

Liitteenä on myös Oy Audiapro Ab:n tarjous esiselvityksen tekemiseksi. Liite nro 208.2.

 

Em. päätösten johdosta kokoontuu monikuntaliitosselvityksen ohjausryhmä 14.9.2010 Jämijärvellä. Ohjausryhmän muistio saadaan kokoukseen mennessä.

 

Monikuntaliitosaikataulu liitteenä 208.3

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta ohjausryhmän muistion pohjalta.

 

Päätös: