JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 6.9.2010

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

41 §       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

42 §       Pöytäkirjan tarkastajien valinta

43 §       Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle

44 §       Luottamushenkilöiden valinta edesmenneen Pasi Huhtasen tilalle

45 §       Väliraportti 30.6.2010

46 §       Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2010

47 §       PoSan ja perusturvalautakunnan välisen palvelusopimuksen
               toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2010

48 §       Jämi-säätiön lainan takaaminen

49 §       Avustuksen myöntäminen Jämin hiihtotunneli Oy:lle

50 §       Kuntarahoitusosuus Jämin luontomatkailun ja –retkeilyn
               kehittämisen investointihankkeelle

51 §       Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

52 §       Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

 

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 10.9.2010 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 30.8.2010

                     

 

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 5/2010

Kunnanvaltuusto                                Laatimispäivämäärä: 30.08.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 6.9.2010 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

41 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

42 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

43 §   SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS
         VALTUUSTOLLE 

44 §   LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALINTA EDESMENNEEN PASI
         HUHTASEN TILALLE 

45 §   VÄLIRAPORTTI 30.6.2010 

46 §   TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2010 

47 §   POSAN JA PERUSTURVALAUTAKUNNAN VÄLISEN
         PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2010 

48 §   JÄMI-SÄÄTIÖN LAINAN TAKAAMINEN 

49 §   AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE 

50 §   KUNTARAHOITUSOSUUS JÄMIN LUONTOMATKAILUN JA –
         RETKEILYN KEHITTÄMISEN INVESTOINTIHANKKEELLE 

51 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI
         OTETTAVAT OSIAT 

52 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 

 

41 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 1.9.2010 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 2.9.2010 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 2.9.2010. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 1.9.2010.

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

Päätös:       

 

 

 

 

 

 

 

 

42 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:       

 

 

 

 

                                           
                                            Kunnanhallitus                   169 §            9.8.2010

 

43 §              SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      - Helvi Nästiltä saadusta perinnöstä  on 1.7.2009 alkaen ollut 70.000 euroa sijoitettu Nordea Pankkiin 1 vuoden talletuksena, korko 2,05 %. Talletus on päättynyt 1.7.2010 ja sitä ei ole uudelleen sijoitettu.

 

-          Seppo Rajakorvelta saadusta perinnöstä on 17.931,60 euroa sijoitettu 1 vuoden määräaikaistalletuksella Nordea Pankkiin korolla 1,80 %.

 

2.      muuta sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.1.-30.6.2010

 

3.      kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 43 §

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   170 §            9.8.2010

 

44 §              LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALINTA EDESMENNEEN PASI HUHTASEN TILALLE   

                     

 

                                            Edesmennyt Pasi Huhtanen on toiminut kunnan seuraavissa luottamustehtävissä:

 

-          valtuuston jäsen

-          kunnanhallituksen varajäsen

-          sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja

 

Hänen tilalleen tulee valita uudet luottamushenkilöt em. tehtäviin.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

1.      todeta, että edesmenneen Pasi Huhtasen tilalle valtuustoon nousee keskustapuolueen ensimmäinen varajäsen Rainer Rajamäki

2.      valita henkilön Pasi Huhtasen tilalle Ari Uusi-Rasin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitukseen.

3.      valita henkilön Pasi Huhtasen tilalle sivistyslautakuntaan ja nimetä sivistyslautakunnan jäsenistä varapuheenjohtajan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 44 §

 

Päätös:                             

 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   185 §            30.8.2010

 

45 §              VÄLIRAPORTTI 30.6.2010

 

Hallintokunnat ovat laatineet selvitykset vuoden 2010 taloustavoitteiden toteutumisesta 30.6.2010.

Vuoden 2010 taloustavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintoja ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

 

Väliraportti on liitteenä nro 185.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.6.2010  tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 45 §

 

Päätös:                             

 

 

 

                     

 


                                            Kunnanhallitus                   189 §            30.8.2010

 

46 §              TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2010                    

                                                                                      

 

Liitteenä talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2010.

Liite nro 189.1

 

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 46 §

 

Päätös:                             

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   190 §            30.8.2010

 

47 §              POSAN JA PERUSTURVALAUTAKUNNAN VÄLISEN PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2010              

                                           

 

Esityslistan liitteenä nro 190.1 on PoSan ja perusturvalautakunnan välisen palvelusopimuksen toteutuminen 1.1.-30.6.2010.

 

Tilaukseen nähden Jämijärven kunnan osalta kaikki muut palvelukokonaisuudet ovat ylittyneet ympäristöpalveluita lukuun ottamatta. Pahin tilanne on perhepalveluissa, joiden toteuma 86,86 %. Kokonaistoteuma on Jämijärven kunnan osalta 56,67 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee palvelusopimuksen toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Tämä päätös kumoaa 9.8.2010 168 § tehdyn esityksen tiedoiltaan uudempana.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti pyytää perusturvalautakuntaa selvittämään, kilpailutetaanko ja miten perhepalveluiden ostopalvelut sekä mitä tarjouspyynnössä on painotettu. Tämän lisäksi kunnanhallitus haluaa tiedon, mistä palveluja ostetaan ja millä hinnalla.

 

-----

 

KV 47 §

 

Päätös:                             

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   192 §            30.8.2010

 

48 §              JÄMI-SÄÄTIÖN LAINAN TAKAAMINEN

 

 

Kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa käytiin läpi Jämi-säätiön rahatilannetta.

Vaikka vuosi 2009 olikin säätiön osalta taloudellisesti jo huomattavasti parempi, niin rahoituksellisesti säätiö on edelleen erittäin tiukilla. Vuonna 2009 säätiö teki tappiota -16 281,55 euroa (poistot 37 011,36 euroa).

 

Suurimpana rasitteena ovat Jämi-Areenan aiheuttamat kulut ja rahoitusvastuut. Areenan käyttöaste on kuitenkin ollut nousussa ja vuoden 2011 aikana Areena vapautuu EU-rajoitteista ja toiminta voidaan uudelleen organisoida.

 

Säätiön rahoitusvajeen 50 000 euroa kattamiseksi säätiö on saanut lainatarjouksen Jämijärven Osuuspankilta. Liite nro 192.1.

Pankki edellyttää lainaan kunnan takausta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää omavelkaisen takauksen Jämi-säätiön oheisen liitteen mukaiseen lainaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Lisäksi kunnanhallitus päätti pyytää säätiöltä lainan tarkemman maksuohjelman valtuuston kokoukseen mennessä.

                                            Kunnanhallitus edellyttää, että säätiön taloudellisesta tilanteesta tehdään selvitys valtuustolle puolivuosittain.

 

                                            Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme, kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä, valtuuston puheenjohtaja Tapio Rajalahti ja valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Anneli Kujansuu.

 

                                            -----

 

KV 48 §

 

Päätös:                             

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   193 §            30.8.2010

 

49 §              AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE

 

 

Jämin hiihtotunneli Oy:n maksuvalmius on edelleen heikko. Suurimmat maksurästit ovat lainojen lyhennykset ja korot sekä sähkölaskut. Erityisen kuuma kesä on rasittanut vielä tavallista enemmän hiihtotunnelin taloutta. Taloutta parantavina toimenpiteinä on halliosa sulatettu ja sinne on rakennettu synteettinen jää. Lisäksi alueelle on rakennettu elämysulkoallas, joka hyödyntää hiihtotunnelin hukkalämpöä ja tuo energiasäästöä hiihtotunnelille tulevaisuudessa. Näiden toimenpiteiden vaikutukset näkyvät paremmin vasta tulevina vuosina.

 

Jämin hiihtotunneli Oy on tehnyt hiihtotunnelin pääomistajalle eli Jämijärven kunnalle konserniavustushakemuksen. Avustuksen tarve on 45 000 euroa. Avustus käytetään lainojen lyhennyksiin ja korkoihin sekä sähkölaskun lyhentämiseen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Jämin hiihtotunneli Oy:lle 45 000 euron avustuksen yhtiön maksuvalmiuden parantamiseksi.

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanhallituksen jäsen Anneli Kujansuu esitti, että avustusta ei myönnettäisi. Kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä kannatti Anneli Kujansuun esitystä.

                                            Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja kunnanhallituksen jäsen Kari Jokisalo kannattivat esittäjän tekemää ehdotusta.

 

                                            Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi hän totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten tuli suorittaa äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetaan nimenhuutoäänestys ja ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattajat Anneli Kujansuun tekemää ehdotusta ”ei”.

                                            Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 4 jaa –ääntä (Kari Jokisalo, Satu Jokela, Ari Uusi-Rasi, Matti Leppihalme), 2 ei –ääntä (Anneli Kujansuu, Olli Seppälä) ja yksi tyhjä (Kati Mansikkamäki).

 

                                            Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi oli tullut esittelijän tekemä ehdotus.

 

                                            -----

KV 49 §

 

Päätös:                             

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   194 §            30.8.2010

 

50 §              KUNTARAHOITUSOSUUS JÄMIN LUONTOMATKAILUN JA –RETKEILYN KEHITTÄMISEN INVESTOINTIHANKKEELLE

 

 

Reima Country Matkailuyhdistys ry anoo Jämijärven kunnalta kuntarahoitusta Jämin luontomatkailun ja –retkeilyn kehittämisen investointihankkeeseen.

Päätös hanketuesta on liitteenä nro 194.1.

 

Hankkeessa rakennetaan Jämille luontotietokeskus ja kuntoilukeskus sekä lisätään palveluvarustusta rakentamalla elämysulkoallas ja hankkimalla synteettinen keinojää jääharrastusta varten.

 

Vuonna 2010 yhdistys toteuttaa elämysulkoaltaan investoinnin, jonka kustannus on 29 000 euroa (alv 0 %) ja synteettisen jään investoinnin, jonka suuruus on 99 000 euroa (alv 0 %). Kuntarahoituksen osuus on 10 % eli 12 800 euroa, jota yhdistys anoo kunnalta.

 

Molemmat investoinnit ovat tuoneet ja tuovat energiasäästöä Jämin hiihtotunneli Oy:lle.

Kuntarahoitusosuus voidaan kattaa toteutumatta jääneestä kevyen liikenteen väylä hankkeesta kirkonkylä – Kauppilantien risteys (netto 40 000 euroa)

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

 

1.      myöntää 12 800 euron kuntarahoitusosuuden Jämin luontomatkailun ja –retkeilyn kehittämisen investointihankkeelle

2.      osoittaa määrärahan ko. rahoitusosuudelle toteuttamatta jääneestä kevyenliikenteenväylä hankkeesta kirkonkylä – Kauppilantien risteys.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että jatkossa tulevien hankkeiden osalta kunnan rahoitusosuus on haettava talousarvion kautta.

 

                                            -----

 

KV 50 §

 

Päätös:                             

 

 

 

 

51 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT OSIAT

 

 

 

                    

 

52 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT