Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 9/2010

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 2.8.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

9.8.2010 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

 

162 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  152

163 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  152

164 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  153

165 §    VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2010  154

166 §    KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2010  155

167 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 21.6.2010 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   156

168 §    POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2010  157

169 §    SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE  158

170 §    LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALINTA EDESMENNEEN PASI HUHTASEN TILALLE  159

171 §    VALTIONAVUSTUS MATKALIPPUJEN HINNANALENNUKSIIN VUODELLE 2010  160

172 §    MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE  161

173 §    ASUNTO OY KAUPPAKULMAN ASUNNON B 4 VUOKRAN MÄÄRITTÄMINEN  162

174 §    VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUTEEN TEHTÄVIEN VÄHENNYSTEN JA LISÄYSTEN MÄÄRÄSTÄ V. 2010  163

175 §    LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOSTA JA TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2011  164

176 §    SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO SIMO RAJAKORVEN ASIASSA  165

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

162 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                                                   

 

 

 

 

 

 

163 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kati Mansikkamäki ja Ari Uusi-Rasi.

 

                                           

Päätös:                             

 

 

 

 

                     


 

 

164 §           TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2010

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, hinnanalennus/hyvitys jäsenkunnille, sopimuskunnille ja muille julkisille yhteisöasiakkaille sairaanhoitopiirin vuoden 2010 palvelumaksuista, päätöksen tarkistaminen

-          Kankaanpään kaupunki, Kustannustenjako ja

-laskentajärjestelmän arviointi

-          Länsi-Suomen sotilasläänin esikunta, maavoimien yhteystietojen päivittäminen kaavoitusviranomaisille

-          Maksatuserittely, kesäkuu 2010

-          Maksatuserittely, heinäkuu 2010

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, yhtymähallitus, hinnanalennus/hyvitys jäsenkunnille, sopimuskunnille ja muille julkisille yhteisöasiakkaille sairaanhoitopiirin vuoden 2010 palvelumaksuista

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, yhtymähallitus, tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 kertyneen ylijäämän palauttaminen jäsenkunnille, sopimuskunnille sekä muille julkisille yhteisöasiakkaille

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, yhtymähallitus, osavuosikatsaus 1-4 kk/2010

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Vihu, Törmäsen Mäki

o       Jämijärvi, Aro

o       Kauppila, Koivulahti

o       Kauppila, Päivärinne

o       Tykköö, Harju

 

Päätös:                               

 

 

 

 

165 §              VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2010

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan ja kanslistin viranhaltijapäätökset ajalla 1.4.-30.6.2010.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

Päätös:                             


 

 

                                           

166 §            KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2010

 

                                           

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset ajalla 1.4.-30.6.2010

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                             

 

 

 

 


                                           

167 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 21.6.2010 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                           

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 21.6.2010.

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

32 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

33 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

34 § Vuoden 2009 tilinpäätös ja toimintakertomus

35 § Arviointikertomus vuodelta 2009

36 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2010

37 § PoSan toteumaraportti 1.1.-30.4.2010

38 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

39 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 21.6.2010, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                             

 

 

 


 

168 §            POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2010

 

 

Liitteenä nro 169.1 on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.5.2010.

Käyttö osoittaa oikaisujen jälkeen alijäämää 105 571 euroa.

 

Palvelusopimukseen nähden Jämijärven kunnan toteuma on

44,50 % kun se ”tasaisen vauhdin” mukaan tulisi olla 41,67 %. Suurin ylitys on perhepalveluissa, jonka toteuma on 68,18 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan toteuman ajalla 1.1.-31.5.2010 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                             

 


 

 

                                           

 

169 §            SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      - Helvi Nästiltä saadusta perinnöstä  on 1.7.2009 alkaen ollut 70.000 euroa sijoitettu Nordea Pankkiin 1 vuoden talletuksena, korko 2,05 %. Talletus on päättynyt 1.7.2010 ja sitä ei ole uudelleen sijoitettu.

 

-          Seppo Rajakorvelta saadusta perinnöstä on 17.931,60 euroa sijoitettu 1 vuoden määräaikaistalletuksella Nordea Pankkiin korolla 1,80 %.

 

2.      muuta sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.1.-30.6.2010

 

3.      kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

                                           


 

170 §            LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALINTA EDESMENNEEN PASI HUHTASEN TILALLE   

                     

 

                                            Edesmennyt Pasi Huhtanen on toiminut kunnan seuraavissa luottamustehtävissä:

 

-          valtuuston jäsen

-          kunnanhallituksen varajäsen

-          sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja

 

Hänen tilalleen tulee valita uudet luottamushenkilöt em. tehtäviin.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

1.      todeta, että edesmenneen Pasi Huhtasen tilalle valtuustoon nousee keskustapuolueen ensimmäinen varajäsen Rainer Rajamäki

2.      valita henkilön Pasi Huhtasen tilalle Ari Uusi-Rasin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitukseen.

3.      valita henkilön Pasi Huhtasen tilalle sivistyslautakuntaan ja nimetä sivistyslautakunnan jäsenistä varapuheenjohtajan.

 

Päätös:                             

 


 

 

 

171 §            VALTIONAVUSTUS MATKALIPPUJEN HINNANALENNUKSIIN VUODELLE 2010         

                                                                                      

Jämijärven kunta haki 1 500 euron valtionavustusta matkalippujen hinnanalennuksiin vuodelle 2010.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tutkinut hakemuksen ja päättänyt 18.6.2010 myöntää Jämijärven kunnalle 1 200 euron valtionavustuksen em. tarkoitukseen.

 

Määrärahan niukkuudesta johtuen subventioprosentti on 45 % viimevuotisesta subventiosta pyöristettynä lähimpään sataan euroon.

 

Ehdotus:                             Kunnanhallitus merkitsee saadun valtionavustuksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

 

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   154 §            28.6.2010

 

172 §            MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE

                     

                                           

Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntien/ kaupunkien valtuustojen päätöksen mukaisesti lähetettiin valtiovarainministeriön kuntaosastolle anomus kuntajakoselvitysmiehen saamiseksi. Ministeriön edustajat pyysivät hakemuksen pohjalta kuntajohtajat neuvotteluun, joka pidettiin 9.6.2010. Muistio liitteenä nro 154.1.

 

Neuvottelussa sovittiin, että hakemus kuntien oman selvitystyön rahoitukseen jätetään kesäkuun loppuun mennessä.

Liite nro 154.2.

Uusi kuntaministeri ratkaisee, kummalla tavalla valtio osallistuu selvitystyöhön.

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee suoritetut toimenpiteet tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

KH 172 §

Valtiovarainministeriön kuntaosasto on 1.7.2010 tehnyt kielteisen päätöksen kuntajakoselvitysmiehen osalta. Liite nro 173.1.

Päätös esiselvitysavustukseen saadaan elokuun 2010 aikana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                             


 

 

 

 

173 §              ASUNTO OY KAUPPAKULMAN ASUNNON B 4 VUOKRAN MÄÄRITTÄMINEN

 

                       

Kunta omistaa juuri valmistuneesta Asunto Oy Kauppakulmasta huoneiston nro B 4.

Huoneisto on kooltaan 2h+k+s, 55 m². Huoneistoon kuuluu varaava takka, autokatos ja varasto. Huoneistolle tulee määrittää vuokra.

 

Taloussuunnitelman mukainen hoitovastike on tällä hetkellä 93,50 €/ kk. Se sisältää jätehuollon, kiinteistöhuollon, isännöintikulut, vuosikorjaukset, kiinteistöveron ja kiinteistön vakuutukset.

Asukkaat maksavat itse vesi- ja jätevesimaksun taloyhtiön hallituksen määräämän taksan mukaisesti.

Joka asunnolla on oma sähkömittari, johon tulee myös auton lämmityssähkö. Sähkö laskutetaan suoraan asukkailta.

 

Isännöitsijän arvio käyvästä vuokrasta on 400 – 500 euroa.

 

Jos omien varojen (107 000 euroa) korkona käytetään 4 %, saadaan vuokraksi 450,16 euroa;

4 %:n korko 356,66 €/ kk + hoitovastike 93,50 €/ kk = 450,16 €/ kk.

Omien varojen korkona käytetään mm. aravakohteissa 0 – 8 %

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää vahvistaa Asunto Oy Kauppakulman huoneiston B 4 kuukausivuokraksi 450,16 €.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 


                                           

174 §            VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUTEEN TEHTÄVIEN VÄHENNYSTEN JA LISÄYSTEN MÄÄRÄSTÄ V. 2010

 

 

Valtiovarainministeriö on 22.7.2010 tehnyt päätöksen Kelan vuoden 2009 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän vahvistamisesta johtuvasta kunnan peruspalvelujen valtionosuuden tarkistamisesta vuodelle 2010. Samalla ministeriö on tehnyt päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähentämisestä perusopetuksen aloittamiseen maksettavan rahoituksen johdosta vuodelle 2010.

 

Päätösten yhteisvaikutus Jämijärven kunnan osalta vähentää peruspalvelujen valtionosuuksia 2 734 eurolla.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Valtiovarainministeriön päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös: