Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 8/2010

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 21.6.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

28.6.2010 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

142§     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

143 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

144 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

145 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

146 §    KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN 

147 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN YLLÄPITOSIIVOUSTARJOUSTEN KÄSITTELY 

148 §    SEUTULIPUN VALTIONAVUN MAKSAMINEN AJALTA 1.7.-31.12.2009 

149 §    VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN 

150 §    POSAN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-30.4.2010 

151 §    KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2010 

152 §    VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN / TYKKÖÖN KOULUPIIRIN KYLÄYHDISTYS RY 

153 §    TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA VUODEN 2009 TILINTARKASTUKSESTA 

154 §    MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE 

155 §    MAA-AINESLUPAHAKEMUS/ T. KUORTTI KY 

156 §    JÄMI-INFON PALVELUIDEN OSTAMISTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

142§             KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

                                           

 

 

 

143 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kari Jokisalo ja Anneli Kujansuu.

 

                                           

Päätös:                             

 

 

                     


 

144 §           TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Kuntaliitto, influenssa A(H1N1)v –rokotuksia jatketaan toukokuun 2011 loppuun asti

-          D-Fence turvallisuusraportti 6/2010

-          Kankaanpään kaupunki, lausunnon antaminen Satakunnan sairaanhoitopiirille

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2010

-          Kunnallinen työmarkkinalaitos, kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta 2010-2011 noudatetaan myös Tehy ry:n jäseniin

-          Audiator-yhtiöt, avaava tase ja pankkitilien täsmäytys

-          Kuntaliitto, kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2009 nettokuluista

-          Terveysaseman parkkipaikat

-          Intrum Justitia, raportti toimeksiannoista

-          Kuntaliitto, valtionosuusjärjestelmäuudistuksen vaikutukset esi- ja perusopetusta koskeviin sopimuksiin

-          Kuntien eläkevakuutus, vuoden 2011 KuEL-maksut ja ennakkotietoja vuosien 2012-2013 maksuista

-          ISG Kastellaun, kiitoskirje

-          Honkajoen kunta, Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy:n osakkuudesta irtaantuminen

-          Perhepuisto / tonttien ostajat

-          Lainan korkojen muutos säästö

-          Kuntaliitto, Hankintalain muutokset voimaan 1.6.2010

-          Honkajoen kunta, kuntaliitokseen tähtäävän esiselvityksen tekeminen

-          Päätös tukioikeuksien omistuksen siirrosta

-          Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2010

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Vihu, Leppänen

o       Jämijärven kylä, Vihtiömäki

o       Jämijärvi, Lahdensivu 1:104

o       Peijari, Avento 67/2

o       Kauppila, Ollila

o       Peijari, Kultala

o       Peijari, Mutkala

o       Peijari, Rahkola / Peijari, Koivisto / Peijari,

                       Kivistönholma

Päätös:                                                          


 

                                         

 

145 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

Pohjois-Satakunnan Vammaisneuvosto                   18.5.2010

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

                                            liikelaitoskuntayhtymä (Johtokunta)                           27.5.2010

                                            Muistio vierailusta valtiovarainministeriöön              9.6.2010

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

                                            liikelaitoskuntayhtymä (yhtymäkokous)                      15.6.2010

 

Päätös:                             

 


 

 

 

146 §              KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN

 

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on 31.5.2010 tekemällään päätöksellä myöntänyt Jämijärven kunnalle korjausavustuksiin 8.554 euroa.

 

Kunnan käytettävissä olevasta korjausavustusmäärärahasta kunta on oikeutettu käyttämään veteraaniavustuksiin harkintansa mukaisen osan. Erillistä veteraaniavustusten kiintiöitä ei ole.

 

Kunnille osoitetut määrärahat perustuvat kuntien ilmoittamiin hakemusmääriin. Talousarvion määrärahan riittämättömyyden vuoksi ei kevään jaossa pääsääntöisesti voida osoittaa kunnille täysimääräistä rahaa vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen eikä suunnitelmalliseen korjaustoimintaan. Sen sijaa jätevesijärjestelmien parantamiseen sekä energiataloudellisiin korjauksiin rahat riittivät kaikille hakijoille.

 

Tekninen toimisto on valmistellut saapuneet hakemukset. Hakijat ja ehdotus korjausavustusten myöntämiseksi on liitteenä nro 146.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää korjausavustukset oheisen liitteen mukaisesti

 

Päätös:

 

 

 


                                           

147 §            JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN YLLÄPITOSIIVOUSTARJOUSTEN KÄSITTELY

 

Kunnan toimitilojen ylläpitosiivouksesta on pyydetty uudet tarjoukset 14.6.2010 mennessä ajalle 1.8.2010 – 31.7.2012 sekä yhden vuoden optiomahdollisuus. Tarjouspyynnön hakivat:

-         Lassila & Tikanoja

-         Siivouspalvelu Sini

-         Sata-Hämeen Puhdistuspalvelu

-         Kilita Puhtauspalvelut Oy

-         ISS Palvelut Oy

 

Tarjouspyynnössä tilaaja edellytti palvelun tuottajan tutustuvan kohteisiin ennen tarjouksen jättämistä.

 

Kohteisiin tutustumiskierrokselle osallistui 17.5.2010 klo 10.00 alkaen:

-         Kilita Puhtauspalvelut Oy

-         Lassila & Tikanoja Oyj

-         ISS Palvelut Oy

sekä kunnan edustajina kanslisti Riikka Koivumäki, vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto sekä koulun ja kirjaston osalta rehtori Rolf Björkman.

 

Tarjouksen määräaikaan (14.6.2010 klo 12.00) mennessä jättivät:

-         Lassila & Tikanoja

-         Sata-Hämeen Puhdistus

-         Kilita Puhtauspalvelut Oy

-         ISS Palvelut Oy

 

Tarjousten avauksen 15.06.2010 suorittivat rakennuspäällikkö Pentti Virtanen, rehtori Rolf Björkman, vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto sekä sihteerinä toiminut kanslisti Riikka Koivumäki. Liitteenä tarjousten avaamispöytäkirja (liite nro 147.1).

 

Tarjousten avauksen suorittanut työryhmä totesi että Sata-Hämeen Puhdistus Oy:n jättämä tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia kohteisiin tutustumisen osalta, joten tarjous hylättiin. (Tilaaja edellyttää palveluntuottajan vastuuhenkilön osallistuvan kunnan järjestämään kohteiden tutustumiseen ennen tarjouksen jättämistä.)

Muut jätetyt tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja suoritettiin tarjousten hintavertailu. Valintaperusteena oli siivouskohteiden ylläpitosiivousten kuukausihintojen yhteenlaskettu edullisin kokonaishinta. Edullisimman tarjouksen jätti ISS Palvelut Oy.

 

Tarjousten avauksen suorittanut työryhmä esittää kunnanhallitukselle ISS Palvelu Oy:n tekemän tarjouksen hyväksymistä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy ISS Palvelu Oy:n tekemän tarjouksen

 

Päätös:                             

 

 

 

 


                                           

148 §            SEUTULIPUN VALTIONAVUN MAKSAMINEN AJALTA 1.7.-31.12.2009

 

                                           

Länsi-Suomen lääninhallitus on 26.5.2009 tehnyt päätöksen 956 euron valtionavun myöntämisestä matkalippujen hinnan alennuksiin Jämijärven kunnalle vuodelle 2009.

 

ELY-keskus on päätöksellään 20.5.2010 päättänyt maksaa Jämijärven kunnalle loppuosan valtionavusta eli 383,40 euroa ilmoitettujen seurantatietojen perusteella.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Varsinais-Suomen ELY-keskuksen maksupäätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

149 §            VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

 

 

Opetushallitus on päättänyt myöntää valtionavustusta koulun kerhotoiminnan kehittämiseen seuraavasti:

 

Avustuksen saaja:                                  Jämijärven kunta

Hyväksytyt kokonaismenot:                   13 333 €

Myönnetty avustus (75 %):                     10 000 €

Koulutuksen järjest. oma osuus:           3 333 €

 

Avustusta voidaan käyttää kerhotoiminnan kehittämisestä ja järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin kunnissa ja kouluissa. Tällaisia kustannuksia ovat mm. kerhonohjaajien palkkiot, henkilöstön täydennyskoulutuksesta, hankkeeseen kohdistuvista sijaisjärjestelyistä, kerhokuljetuksista ja materiaali- ja välinehankinnoista aiheutuvat kustannukset.

 

Avustuksen käyttöaika on 1.9.2010-31.12.2011.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee avustuspäätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta oikaisua.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   137 §            31.5.2010

 

150 §            POSAN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-30.4.2010

 

 

                                            Liitteenä on yhdistelmä PoSan toteumaraportista ajalla 1.1.-30.4.2010. Liite nro 137.1.

 

                                            ”Tasaisen vauhdin” taulukolla toteuma prosentti on 33,33 %. Jämijärven kokonaistoteumaprosentti on 34,49 % eli selvästi korkein kaikista kunnista.

                                            Pahiten ovat ylittyneet perhepalvelut, toteuma peräti 50,48 % ja erityispalvelut 36,55 %.

                                           

                                            Perhepalveluissa hurjimmat ylitykset ovat sijoitus kodin ulkopuolelle ja sijaishuollon laitospalvelut

 

                                            Erityispalveluissa suurin ylitys on kohdassa vuodeosastohoito ja eläinlääkintähuolto.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

1.      merkitä PoSan toteumaraportin ajalla 1.1.-30.4.2010 tiedokseen

2.      pyytää PoSalta selvityksen syistä perhepalveluiden poikkeukselliseen tilanteeseen sekä vuodeosaston palvelusopimusta suurempaan käyttöön. Samalla pyydetään selvitystä miten PoSa aikoo korjata tilanteen

3.      saattaa asian edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

KH 150 §

Liitteenä perhepalveluiden talouden sekä suoritteiden toteutuminen 1.1.-30.4.2010. Liite nro 150.1.

 

Perhepalvelujohtaja Anita Stenberg tulee kunnanhallituksen kokoukseen selittämään syitä, miksi perhepalveluiden suoritemäärät ovat nousseet Jämijärven kunnan osalta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta saadun selvityksen perusteella.

 

Päätös:

 

 

                                           

 

 

 


 

151 §            KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2010                

                     

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti (aikaisemman lainsäädännön mukainen kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus) valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnantaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.

 

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä

20 000 000 euroa. Hakuaika on 31.8.2010 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, ettei se hae kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuodelle 2010.

                                            Perusteluna on se, ettei kunnan tämän hetkinen taloustilanne anna perustetta em. korotuksen hakemiseen.

 

Päätös:

 

 

 


 

152 §            VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN / TYKKÖÖN KOULUPIIRIN KYLÄYHDISTYS RY                

                                                                                      

Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ry anoo väliaikaista rahoitusta leader+ -hankkeelleen ”Tykköön aitta-alueen kehittämishanke Tykköön talo”.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2010-31.12.2012.

 

Hankkeen kokonaiskulut ovat 100 000 euroa.

Anottu väliaikaisen rahoituksen suuruus on 10 000 euroa. Anomus on liitteenä nro 152.1.

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.9.2005 § 62 päättänyt leader+ hankkeiden väliaikaisrahoituksesta seuraavaa:

 

Leader+ -hankkeita voidaan rahoittaa väliaikaisesti enintään 10.000 eurolla / hanke ja kerralla enintään 30.000 eurolla. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin välittömästi kun hankkeen toteuttaja on saanut tililleen hankkeen loppumaksatuksen.

Rahoitusjärjestelyjen käytännön toimeenpano ja maksaminen annetaan kunnanhallituksen tehtäväksi.

 

Tällä hetkellä väliaikaisrahoitusta on käytössä 9 800 euroa eli myöntöoikeutta on jäljellä 20 200 euroa.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää myöntää Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ry:lle 10 000 euron väliaikaisrahoituksen (lainan) oheisen hakemuksen mukaisesti.

 

 

Päätös:                             

 

 

 

 


 

153 §            TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA VUODEN 2009 TILINTARKASTUKSESTA                    

                                           

Kunnan tilintarkastaja Risto Pohjanpiiri on laatinut tilintarkastuspöytäkirjan vuoden 2009 tilintarkastuksesta, joka on luovutettu tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle.

Liite nro 153.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastuspöytäkirjan tiedokseen.

 

Päätös:                              

 

 

 

 

154 §              MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE

 

                       

Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntien/ kaupunkien valtuustojen päätöksen mukaisesti lähetettiin valtiovarainministeriön kuntaosastolle anomus kuntajakoselvitysmiehen saamiseksi. Ministeriön edustajat pyysivät hakemuksen pohjalta kuntajohtajat neuvotteluun, joka pidettiin 9.6.2010. Muistio liitteenä nro 154.1.

 

Neuvottelussa sovittiin, että hakemus kuntien oman selvitystyön rahoitukseen jätetään kesäkuun loppuun mennessä.

Liite nro 154.2.

Uusi kuntaministeri ratkaisee, kummalla tavalla valtio osallistuu selvitystyöhön.

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee suoritetut toimenpiteet tiedokseen.

 

Päätös:          

 

 

 


                                           

155 §            MAA-AINESLUPAHAKEMUS/ T. KUORTTI KY

 

 

T. Kuortti Ky on hakenut lupaa maa-ainesten ottamiseen Kauppilan kylän tiloille Salomäki 1:172 ja Lauttakangas 1:69.

 

Hakemuksen mukainen kokonaisottamismäärä on 110 000 m³ ja ottamisaika 10 vuotta. Ottaminen koskee soraa ja hiekkaa. Asiasta on pyydetty Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen lausunto, joka on saatu 10.8.2009. Liite nro 155.1.

T. Kuortti Ky on toimittanut kuntaan 22.4.2010 täydennetyn hakemuksen. Liite nro 155.2.

 

Asiasta on suoritettu naapurien kuuleminen ja heillä ei ole ollut huomautettavaa hakemuksen johdosta.

 

Kaikki asiakirjat ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää T. Kuortti Ky:lle maa-ainesten ottamisluvan täydennetyn hakemuksen mukaisesti. Ennen maa-ainesten ottamista hakijan on annettava lupa määräysten noudattamiseksi

                                            12 250 euron suuruinen MAL 12 §:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus.

 

Päätös:                             


 

 

 

 

156 §            JÄMI-INFON PALVELUIDEN OSTAMISTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

 

 

Jämijärven kunta on ostanut kunnan matkailupalvelut eli Jämi-Info palvelut Elämän Palikoilta 1.7.2008 alkaen. Liite nro 156.1.

Voimassa olevan sopimuksen mukaan on kunta vuokrannut www.jami.fi –sivuston palveluntuottajalle.

Kunta taas on saanut ko. sivut haltuunsa vuokraamalla ne sivujen omistajalta eli Jämi-säätiöltä.

 

Jämi-säätiö on kokouksessaan 16.6.2010 § 27 päättänyt, että se irtisanoo Jämi-säätiön ja Jämijärven kunnan välisen www.jami.fi

–sivustoa  koskevan vuokrasopimuksen 1.10.2010 alkaen. Jämi-säätiöllä on tarkoitus palkata henkilö hoitamaan sivuja/ Jämi-Info palveluita. Samalla säätiö saa kauan tarvitsemansa henkilön hoitamaan myös säätiön ”juoksevia” asioita. Tarvittaessa säätiö voi myydä toimistopalveluita myös Jämin hiihtotunneli Oy:lle.

 

Koska kunnalla ei ole 1.10.2010 lukien käytössään enää em. nettisivuja, niin kunta ei voi niitä myöskään edelleen vuokrata. Kunta joutuu näin ollen irtisanomaan Jämi-Info palveluiden ostamista koskevan sopimuksen Elämän Palikoiden kanssa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus irtisanoo Jämi-Info palveluiden ostamista koskevan sopimuksen Elämän Palikoiden kanssa 1.10.2010 alkaen.

                                            Samalla kunta käynnistää neuvottelut Jämi-säätiön kanssa Jämi-Info palveluiden ostamisesta.

 

Päätös: