Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 3/2010

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 23.2.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

1.3.2010 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

46 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

47 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

48 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

49 §      PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

50 §      KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KARI JA RAILI SUHONEN 

51 §      TILIPOISTOT VUODEN 2009 OSALTA 

52 §      KUNNAN KIINTEISTÖJEN HOIDON TARJOUSTEN KÄSITTELY 

53 §      RIVITALOTONTTI TARJONTA KAAVA-ALUEELLA 

54 §      TILAAJAJOHTAJAN VIRANSIJAISUUS 

55 §      MAATALOUSLOMITUKSEN TILASTOTIETOJA VUOSILTA 2008 JA 2009 

56 §      MONIKUNTALIITOSSELVITYKSEN POHJAKSI LAADITUN MUISTION KÄSITTELY 

57 §      VOIMASSA OLEVAN POHJOIS-SATAKUNNAN SEUTULIPPUSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 

58 §      VOIMASSA OLEVAN SATAKUNNAN SEUTULIPPUSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 

59 §      VOIMASSA OLEVAN TAMPEREEN LÄNTISEN SEUTULIPPUSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 

60 §      VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSET KOSKIEN JÄMIN YMPÄRISTÖLUPIA 

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 


 

 

46 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

                                           

 

 

 

47 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ari Uusi-Rasi ja Satu Jokela.

                                           

Päätös:       

 

 

                     


 

48 §             TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Työterveys, yhteenveto vuoden 2009 työterveyshuollon toiminnasta

-          Ara, ohje suhdanneluonteisten energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen kerros- ja rivitalojen korjauksia varten 2010 sekä korjaus- ja energia-avustusten haku-, myöntämis- ja maksatusmenettelyä koskeva ohje 2010.

-          Tekninen lautakunta, lausunto valitukseen rakennuslupa-asiassa (ei julkinen)

-          Väliaikatieoja Lauttakankaan pohjavesitutkimuksesta

-          Aluehallintovirasto Lounais-Suomi, hallintovalitus/Jämin Puhtipojat Oy

-          Tekninen lautakunta, ote 10 § siivoustarjousten pyytäminen

-          Tekninen lautakunta, ote 9 § lausunto luvattomasta ojankaivusta (ei julkinen)

-          D-Fence turvallisuusraportti 2/2010

-          SataKylät ry, jäsentiedote 1/2010

-          Intrum Justitia raportti toimeksiannoistanne

-          Kankaanpään kaupunki, ote pöytäkirjasta § 17 erikoissairaanhoito

-          Kankaanpään kaupunki, ote pöytäkirjasta § 21 vuoden 2010 palvelusopimus

-          Kankaanpään kaupunki, ote pöytäkirjasta § 15 PoSan toiminnan tehostamis- ja kehittämisohjelma

-          Kankaanpään kaupunki, ote pöytäkirjasta § 16 kuntouttava työtoiminta

-          PoSa johtokunta, ote pöytäkirjasta § 6 MLL:n lasten ja nuorten puhelin ja netti –avustukset

-          PoSa johtokunta, ote pöytäkirjasta § 5 MLL:n lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke (SATUKE) 2008-2011

-          Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 1/2010

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Jämijärvi, Mäntykangas

o       Jämijärvi, Kauppila

o       Kauppila, Hatanpää

 

 

Päätös:                                                          


                                         

 

49 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Satakunnan sairaanhoitopiirin kunta-

                                            yhtymä, yhtymävaltuusto   18.1.2010

Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus

hallituksen kokous                                  28.1.2010

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-

alueneuvottelu                                         3.2.2010

Sivistyslautakunta                                   9.2.2010

Sataedu, Satakunnan koulutuskunta-

yhtymä, yhtymähallitus                            11.2.2010

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

liikelaitoskuntayhtymä, johtokunta        15.2.2010

 

 

Päätös:                                                          

 

 


 

50 §              KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KARI JA RAILI SUHONEN

 

Jämijärven kunnan ja Kari ja Raili Suhosen välillä on allekirjoitettu kauppakirja koskien Jämin asemakaava II:n korttelin nro 208 tonttia nro 1.

Määräalan pinta-ala on 995 m2 ja kauppahinta 5 000 euroa. Määräala sijaitsee ns. Perhepuiston alueella.

 

Kauppakirja on liitteenä nro 50.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Kari ja Raili Suhosen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaan.

 

Päätös:

 

 


 

51 §              TILIPOISTOT VUODEN 2009 OSALTA

 

Yleishallinnon vastuualue yhdessä eri hallintokuntien kanssa on valmistellut tilipoistot v. 2009 tilinpäätökseen.

Liite nro 51.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää suorittaa tilipoistot oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

 

 

 


                                            Tekninen lautakunta         7 §                16.2.2010

 

52 §              KUNNAN KIINTEISTÖJEN HOIDON TARJOUSTEN KÄSITTELY

 

Kunnan kiinteistöjen hoitotyöt on 01.04.1996 alkaen hoidettu yksityisen urakoitsijan toimesta.

 

Kiinteistöjen hoidosta on pyydetty uudet tarjoukset 20.01.2010 mennessä. Tarjouspyynnön haki 5 urakoitsijaa:

 

-          Kiinteistöhuolto Manninen / Jari Manninen

-          Juha-Matti Saarijoki

-          ISH-Palvelut Oy / Merja ja Raimo Holkko

-          Laatusaneeraus Mika Hakkarainen / Mika Hakkarainen

-          Askuresta Oy / Timo Lähteenmäki

 

Tarjouspyynnössä tilaaja edellytti palvelun tuottajan vastuuhenkilön tutustuvan kohteisiin ennen tarjouksen jättämistä.

 

Kiinteistöjen esittelykierrokselle osallistui 17.12.2009 klo 10.00 alkaen:

 

-          Kiinteistöhuolto Manninen / Jari Manninen

-          ISH-Palvelut / Merja ja Raimo Holkko

sekä kunnan edustajina vs. rakennuspäällikkö Pentti Virtanen, kanslisti Riikka Koivumäki ja teknisen ltk:n puheenjohtaja Timo Sorvali (esityslistan liite 7.1 / muistio).

 

Laatusaneeraus Mika Hakkarainen ei 17.12.2009 päässyt paikalle kiireellisen putkirikon takia, joten hänen kanssaan sovittiin esittely suoritettavaksi 7.1.2010. Tällöin paikalla olivat

-          Laatusaneeraus Mika Hakkarainen / Mika Hakkarainen

-          Jari Sirén

-          Kiinteistöhuolto Manninen / Jari Manninen

ja kunnan edustajana vs. rakennuspäällikkö Pentti Virtanen (esityslistan liite 7.2 / muistio).

 

Tarjouksen määräaikaan (20.1.2010 klo 12.00) mennessä jättivät:

-          Askuresta Oy / Timo Lähteenmäki

-          Kiinteistöhuolto Manninen / Jari Manninen

 

Tarjousten avauksen 20.01.2010 suorittivat vs. rakennuspäällikkö Pentti Virtanen, kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia, rehtori Rolf Björkman, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Timo Sorvali sekä sihteerinä toiminut vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto.

Esityslistan liitteenä tarjousten avaamispöytäkirja (liite 7.3).

 

 

 

Tarjousten avauksen suorittanut työryhmä totesi että Askuresta Oy:n jättämä tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia (tarjouspyyntö kohta 4.2) eikä tarjousten kokonaistaloudellisuuden edullisuuden vertailua (tarjouspyyntö kohta 4.3) tarjousten välillä tarvinnut suorittaa.

 

                                           

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta esittää Kiinteistöhuolto Mannisen tarjousta kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

KH 52 §                             Jätetyt tarjoukset ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

 

Päätös:

 

 

 


                                            Tekninen lautakunta         13 §              16.2.2010

 

53 §              RIVITALOTONTTI TARJONTA KAAVA-ALUEELLA

 

Keskusteltiin rivitalotontti tarjonnasta kaava-alueella. Kaava-alueella on yksi rakentamaton rivitalotontti (AR) Avennon asuntoalueella korttelissa 67.

 

Rivitalotonttien määrän lisääminen edellyttää joko uuden alueen kaavoittamista (esim. Tuulenpesän alue) tai kaavamuutosta nykyiseen asemakaavaan.

 

Kunnassa alueiden käyttösuunnittelusta, MRL:n 20 §:n mukaisesti, päättää kunnanhallitus.

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se tekisi päätöksen kaavoituksen tai kaavamuutoksen käynnistämisestä.

 

 

KH 53 §                            

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää käynnistää ns. Tuulenpesän alueen kaavoittamisen ja samassa yhteydessä selvitetään nykyisen keskustan kaava-alueen muutosmahdollisuudet rivitalojen rakentamisen osalta. Valmistelu annetaan maankäyttö- ja asuntotoimikunnan tehtäväksi.

 

 


 

54 §                TILAAJAJOHTAJAN VIRANSIJAISUUS

 

                                            Kuntien yhteisen tilaajajohtajan viran ollessa tällä hetkellä vailla vakituista viranhaltijaa, on perusturvalautakunta päättänyt kokouksessaan 9.2.2010 § 23, että kaupunginjohtaja Paavo Karttunen hoitaa otona ko. virkaa 31.3.2010 asti tai siihen asti kun tilaajajohtaja ottaa viran vastaan. Mikäli viransijaisuus jatkuu 31.3.2010 jälkeen, sovitaan siitä erikseen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilaajajohtajan väliaikaiset virkajärjestelyt tiedokseen.

 

Päätös:

 

 

 


 

55 §                MAATALOUSLOMITUKSEN TILASTOTIETOJA VUOSILTA 2008 JA 2009

 

                                            Kunnanjohtaja on pyytänyt alueen lomituspalveluista vastaavalta kunnalta Honkajoelta tietoa Jämijärven kunnan lomituspalvelujen kehittymisestä viime vuosina. Oheiseen liitteeseen on kerätty eräitä tietoja sekä Jämijärven että koko paikallisyksikön osalta. Liite nro 55.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee saadut tilastotiedot tiedokseen.

 

Päätös:

 

 

 


 

56 §                MONIKUNTALIITOSSELVITYKSEN POHJAKSI LAADITUN MUISTION

                        KÄSITTELY

 

                                            Jämijärven kunta teki 14.4.2010 aloitteen Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Kihniön, Kiikoisten, Lavian ja Siikaisten kunnille sekä Ikaalisten, Kankaanpään ja Parkanon kaupungeille selvitystyön käynnistämisestä mainitut kunnat käsittävän monikuntaliitoksen mahdollisuuksista.

 

                                            Kuntien välisissä neuvotteluissa sovittiin kunnille lähetettävästä alustavasta kyselystä. Kysymykset koskivat mahdollisia ennakkoehtoja selvitystyön käynnistymiseen liittyen. Ikaalisten kaupunki, Kihniön, Kiikoisten, Lavian ja Siikaisten kunnat tekivät sittemmin päätökset jättäytyä selvitystyön ulkopuolelle.

 

                                            Selvitystyöhön ryhtyneiden kuntien keskinäisissä neuvotteluissa on sovittu, että mukana olevien kuntien kuntajohtajat valmistelevat asiaa niin, että sitä voidaan mahdollisimman konkreettisesti käsitellä kuntien luottamushenkilöjohdon neuvotteluissa ja muissa yhteyksissä.

 

                                            Kuntajohtajien laatima muistio/ehdotus on liitteenä nro 56.1.

 

                                            Monikuntaliitosselvitystä valmisteleva ohjausryhmä käsitteli kunnanjohtajien laatiman muistion kokouksessaan 17.2.2010. Asia esiteltiin tiedotusvälineille 18.2.2010. Kunnanvaltuustojen tahtotilaa monikuntaliitosselvityksen laatimiselle pyydetään 30.4.2010 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy alustavan keskustelun laaditun muistion pohjalta. Kunnanhallitus päättää järjestää asian osalta valtuuston erillisen iltakoulun 8.3.2010 klo 18.30.

 

Päätös:

 

 


 

57 §           VOIMASSA OLEVAN POHJOIS-SATAKUNNAN SEUTULIPPUSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

 

Uusi joukkoliikennelaki ja palvelusopimusasetus (PSA) astuivat voimaan 3.12.2009.

 

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on joukkoliikennelakia koskevassa mietinnössä lausunut oman mielipiteensä lippukorvausmallin muutosaikataulusta. Valiokunta on todennut, että se pitää erittäin tärkeänä, että toimijoille annetaan riittävästi aikaa uuden lippukorvausmallin suunnitteluun ja asiasta sopimiseen. Valiokunta on katsonut, että tarkoituksenmukainen, kohtuullinen ja myös EU-oikeuden vaatimukset huomioonottava aika asian järjestämiselle on vähintään yksi vuosi.

 

Jos toimivaltaiset viranomaiset käyttävät valiokunnan mietinnön mukaista aikataulua, aiemmin yleisesti sovitussa aikataulussa päivämäärä 30.8.2010 korvautuisi päivämäärällä 31.12.2010 ja vastaavasti muita aikarajoja muutettaisiin neljällä kuukaudella. Täten sopimukset uudesta korvausmallista tulisi tehdä viimeistään 31.8.2010 ja uuteen korvausmalliin perustuvia lippuja alettaisiin myydä 1.11.2010 vanhaan korvausmalliin perustuvien lippujen myynnin lakatessa 31.10.2010.

 

Liikenne- ja viestintäministeriö kiinnittää huomiota siihen, että aikataulun tulisi olla koko maan laajuisesti olla yhteneväinen.

 

Valiokunnan lausunnossa mainittujen syiden perusteella, Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset (ELYT) liikennejärjestelmäyksiköt (ent. lääninhallitusten liikenneosastot) ovat valtakunnallisesti suosittelemassa, että kunnat mahdollistaisivat uuden lippukorvausmallin hallitun käyttöönoton ja tekevät päätöksen siitä, että nykyinen seutulippujen korvausmallit voisivat olla voimassa 31.12.2010 saakka ja uuteen korvausmalliin perustuvia lippuja alettaisiin myydä 1.11.2010 vanhaan korvausmalliin perustuvien lippujen lakatessa 31.10.2010.

 

Koska seutulippusopimus ei jatkune nykyisessä muodossaan, perusteena uusi korvausmalli, niin seutulippusopimus on irtisanottava. Satakunnan seutulipputyöryhmä, esittää, että voimassa oleva seutulippusopimus irtisanotaan 1.1.2011 alkaen. Pohjois-Satakunnan seutulippusopimuksen irtisanomisaika on yhdeksän (9) kuukautta ja täten sopimus on irtisanottava maaliskuun 2010 loppuun mennessä.

 

Ehdotus:                            Jämijärven kunnanhallitus päättää Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELYjen) suositusten perusteella jatkaa voimassa olevan Satakunnan seutulippusopimuksen mukaista käytäntöä vuoden 2010 loppuun asti.

 

Jämijärven kunnanhallitus päättää irtisanoa voimassa olevan Pohjois-Satakunnan seutulippusopimuksen 1.1.2011 alkaen.

 

Päätös:


 

 

 

58 §           VOIMASSA OLEVAN SATAKUNNAN SEUTULIPPUSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Uusi joukkoliikennelaki ja palvelusopimusasetus (PSA) astuivat voimaan 3.12.2009.

 

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on joukkoliikennelakia koskevassa mietinnössä lausunut oman mielipiteensä lippukorvausmallin muutosaikataulusta. Valiokunta on todennut, että se pitää erittäin tärkeänä, että toimijoille annetaan riittävästi aikaa uuden lippukorvausmallin suunnitteluun ja asiasta sopimiseen. Valiokunta on katsonut, että tarkoituksenmukainen, kohtuullinen ja myös EU-oikeuden vaatimukset huomioonottava aika asian järjestämiselle on vähintään yksi vuosi.

 

Jos toimivaltaiset viranomaiset käyttävät valiokunnan mietinnön mukaista aikataulua, aiemmin yleisesti sovitussa aikataulussa päivämäärä 30.8.2010 korvautuisi päivämäärällä 31.12.2010 ja vastaavasti muita aikarajoja muutettaisiin neljällä kuukaudella. Täten sopimukset uudesta korvausmallista tulisi tehdä viimeistään 31.8.2010 ja uuteen korvausmalliin perustuvia lippuja alettaisiin myydä 1.11.2010 vanhaan korvausmalliin perustuvien lippujen myynnin lakatessa 31.10.2010.

 

Liikenne- ja viestintäministeriö kiinnittää huomiota siihen, että aikataulun tulisi olla koko maan laajuisesti olla yhteneväinen.

 

Valiokunnan lausunnossa mainittujen syiden perusteella, Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset (ELYT) liikennejärjestelmäyksiköt (ent. lääninhallitusten liikenneosastot) ovat valtakunnallisesti suosittelemassa, että kunnat mahdollistaisivat uuden lippukorvausmallin hallitun käyttöönoton ja tekevät päätöksen siitä, että nykyinen seutulippujen korvausmallit voisivat olla voimassa 31.12.2010 saakka ja uuteen korvausmalliin perustuvia lippuja alettaisiin myydä 1.11.2010 vanhaan korvausmalliin perustuvien lippujen lakatessa 31.10.2010.

 

Koska seutulippusopimus ei jatkune nykyisessä muodossaan, perusteena uusi korvausmalli, niin seutulippusopimus on irtisanottava. Satakunnan seutulipputyöryhmä, esittää, että voimassa oleva seutulippusopimus irtisanotaan 1.1.2011 alkaen. Satakunnan seutulippusopimuksen irtisanomisaika on yhdeksän (9) kuukautta ja täten sopimus on irtisanottava maaliskuun 2010 loppuun mennessä.

 

Ehdotus:                            Jämijärven kunnanhallitus päättää Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELYjen) suositusten perusteella jatkaa voimassa olevan seutulippusopimuksen mukaista käytäntöä vuoden 2010 loppuun asti.

 

Jämijärven kunnanhallitus päättää irtisanoa voimassa olevan Satakunnan seutulippusopimuksen 1.1.2011 alkaen.

 

 

 Päätös:

 

 

 

 


 

59 §           VOIMASSA OLEVAN TAMPEREEN LÄNTISEN SEUTULIPPUSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

 

Uusi joukkoliikennelaki ja palvelusopimusasetus (PSA) astuivat voimaan 3.12.2009.

 

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on joukkoliikennelakia koskevassa mietinnössä lausunut oman mielipiteensä lippukorvausmallin muutosaikataulusta. Valiokunta on todennut, että se pitää erittäin tärkeänä, että toimijoille annetaan riittävästi aikaa uuden lippukorvausmallin suunnitteluun ja asiasta sopimiseen. Valiokunta on katsonut, että tarkoituksenmukainen, kohtuullinen ja myös EU-oikeuden vaatimukset huomioonottava aika asian järjestämiselle on vähintään yksi vuosi.

 

Jos toimivaltaiset viranomaiset käyttävät valiokunnan mietinnön mukaista aikataulua, aiemmin yleisesti sovitussa aikataulussa päivämäärä 30.8.2010 korvautuisi päivämäärällä 31.12.2010 ja vastaavasti muita aikarajoja muutettaisiin neljällä kuukaudella. Täten sopimukset uudesta korvausmallista tulisi tehdä viimeistään 31.8.2010 ja uuteen korvausmalliin perustuvia lippuja alettaisiin myydä 1.11.2010 vanhaan korvausmalliin perustuvien lippujen myynnin lakatessa 31.10.2010.

 

Liikenne- ja viestintäministeriö kiinnittää huomiota siihen, että aikataulun tulisi olla koko maan laajuisesti olla yhteneväinen.

 

Valiokunnan lausunnossa mainittujen syiden perusteella, Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset (ELYT) liikennejärjestelmäyksiköt (ent. lääninhallitusten liikenneosastot) ovat valtakunnallisesti suosittelemassa, että kunnat mahdollistaisivat uuden lippukorvausmallin hallitun käyttöönoton ja tekevät päätöksen siitä, että nykyinen seutulippujen korvausmallit voisivat olla voimassa 31.12.2010 saakka ja uuteen korvausmalliin perustuvia lippuja alettaisiin myydä 1.11.2010 vanhaan korvausmalliin perustuvien lippujen lakatessa 31.10.2010.

 

Koska seutulippusopimus ei jatkune nykyisessä muodossaan, perusteena uusi korvausmalli, niin seutulippusopimus on irtisanottava. Tampereen läntinen seutuliikennetyöryhmä, esittää, että voimassa oleva seutulippusopimus irtisanotaan 1.1.2011 alkaen. Tampereen läntisen seutulippusopimuksen irtisanomisaika on yhdeksän (9) kuukautta ja täten sopimus on irtisanottava maaliskuun 2010 loppuun mennessä.

 

Ehdotus:                            Jämijärven kunnanhallitus päättää Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELYjen) suositusten perusteella jatkaa voimassa olevan Tampereen läntisen seutulippusopimuksen mukaista käytäntöä vuoden 2010 loppuun asti.

 

Jämijärven kunnanhallitus päättää irtisanoa voimassa olevan Tampereen läntisen seutulippusopimuksen 1.1.2011 alkaen.

 

 Päätös:

 

 


 

60 §                VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSET KOSKIEN JÄMIN

                        YMPÄRISTÖLUPIA

 

                                            Vaasan hallinto-oikeus on antanut 11.2.2010 päätöksensä Kankaanpään Urheiluautoilijat ry:n hakemaan ympäristölupaan koskien Jämin jokamiesluokan rataa. Samana päivänä on hallinto-oikeus antanut myös päätöksensä Jämi-säätiön ympäristölupahakemukseen koskien Jämin lentopaikan ilmailutoimintaa, puolustusvoimien harjoittamaa tiedustelulennokkitoimintaa ja lentokenttäalueella suoritettavaa talviajoharjoitteluopetusta. Päätökset ovat esityslistan liitteenä nro 60.1 ja ne esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen.

 

Päätös: