JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa torstaina 2.7.2009

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

                     42 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

                     43 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

                     44 § PoSan ja perusturvalautakunnan välinen palvelusopimus

                     45 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.5.2009 

                     46 § Avustuksen myöntäminen Jämin Hiihtotunneli Oy:lle

                     47 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

                     48 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

                                           

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 3.7.2009 kello 09.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 29.6.2009

                     

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 4/2009

Kunnanvaltuusto                                Laatimispäivämäärä: 24.6.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Torstai 2.7.2009 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

42 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

43 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

44 §    POSAN JA PERUSTURVALAUTAKUNNAN VÄLINEN
          PALVELUSOPIMUS 

45 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2009 

46 §    AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE 

47 §    ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI           OTETTAVAT ASIAT 

48 §    MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 

 

42 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 25.6.2009 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 30.6.2009 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 29.6.2009. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 25.6.2009. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

Päätös:                             

                     

                       

 

 

 

 

 

 

43 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   182 §            29.6.2009

 

44 §                POSAN JA PERUSTURVALAUTAKUNNAN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS

 

                        PoSan ja kuntien yhteisen perusturvalautakunnan välinen palvelusopimus on allekirjoitettu. Liite nro 182.1.

Palvelusopimus käsittää puiteosan ja tarkistusosan ja sen liitteenä olevat tuotekortit. Puiteosa on ajalle 1.1.-31.12.2012.

 

Tarkastusosa on vuosittain tarkastettava osa, jossa sovitaan tuoteryhmittäin tai tuotteittain tilattavien palvelujen määrästä, hinnasta sekä laatu- ja vaikuttavuustavoitteista (ml. palvelutasomääritys).

 

Ehdotus:                              Kunnanhallitus merkitsee PoSan ja perusturvalautakunnan välisen palvelusopimuksen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                                Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                             -----KV 44 §

 

Päätös:

 

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   183 §            29.6.2009

 

45 §                TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2009

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.5.2009. Liite nro 183.1.

 

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Viiden kuukauden ”tasaisen vauhdin” -taulukon mukainen toteuma on 41,66%

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen ajalla 1.1.-31.5.2009 tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.                                    

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

KV 45 §

 

Päätös:

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   190 §            29.6.2009

 

46 §              AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE

 

Jämin hiihtotunneli Oy:n hallitus on kokouksessaan 17.6.2009 päättänyt anoa Jämijärven kunnalta konserniavustusta 40 000 euroa. Avustus käytettäisiin v. 2009 alussa syntyneiden toimintamenojen kattamiseen sekä kesäkuun lainan lyhennyksiin ja korkoihin. Asia ilmenee tarkemmin liitteestä nro 190.1.

 

Hiihtotunnelin hallituksen puheenjohtaja Matti Peurala esitteli 7.4.2009 valtuuston iltakoulussa hiihtotunnelin talousnäkymää ja toi esille jo tuolloin alkuvuoden rahoitusvajeen. Samalla hän ilmoitti, että hiihtotunneli joutuu kääntymään kunnan puoleen rahoitusvajeen kattamiseksi. Vuonna 2008 hiihtotunneli ei anonut eikä tarvinnut kunnan tukea.

 

Hiihtotunnelin taloudelliset vaikutukset kunnalle ilmenevät laskelmasta liite nro 190.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Jämin Hiihtotunneli Oy:lle 40 000 euron avustuksen oheisesta liitteestä ilmenevien kulujen kattamiseen.

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun Olli Seppälä esitti, ettei avustusta myönnettäisi. Hän perusteli kantansa sillä, että kaksi vuotta sitten sovittiin edellisen avustusanomuksen hyväksymisen yhteydessä, että se on viimeinen kerta kun hiihtotunnelia tuetaan. Jos nyt myönnetään avustus, siitä syntyy maksuautomaatti. Kati Mansikkamäki kannatti Olli Seppälän esitystä. Anneli Kujansuu kannatti esittelijän tekemää ehdotusta. Puheenjohtajan päätettyä keskustelun hän totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten tuli suorittaa äänestys. Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän tekemä ehdotus sai 5 ääntä (Satu Jokela, Markku Kujala, Anneli Kujansuu, Ari Uusi-Rasi ja Matti Leppihalme) ja Olli Seppälän tekemä ehdotus 2 ääntä (Olli Seppälä ja Kati Mansikkamäki).

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi oli tullut esittelijän tekemä ehdotus.

 

Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti ja valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

-----

KV 46 §

 

Päätös:

 

 

 

 

 

47 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI

                      OTETTAVAT ASIAT

 

                    

 

 

 


 

48 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT